fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Friday, 20 July 2018
Thursday, 16 November 2017 19:31

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική ενημερότητα τεσσάρων ταχυτήτων

Εγκύκλιο με την οποία ξεκαθαρίζει ως ένα βαθμό το τοπίο για τη λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας από εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, παράλληλα απασχολούμενους αλλά και οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων,......

εξέδωσε η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017 από τον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αναλυτικά:

Από 1-1-2017 ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ των προϋφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 53 τον ν. 4387/2016, η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Συνεπώς οι εργοδότες και οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) εξακολουθούν να λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τις αρμόδιες, κατά την 31-12-2016, υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου φορέα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επεξεργάζονται την διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου με συνυπολογισμό ενδεχόμενων οφειλών στο σύνολο των προϋφιστάμενων Ασφαλιστικών Ταμείων και ανεξαρτήτως ιδιότητας (εργοδότη- αυτοαπασχολούμενοι κλπ) έτσι ώστε να προκύπτει η ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ.

Μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και προκειμένου να διευκολύνονται οι ασφαλισμένοι στην διεκπεραίωση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας το Υπουργείο Εργασίας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το αρ.πρωτ. 2128/30.10.2017 έγγραφο παρέχει οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας ως εξής:

Α. ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες (φυσικά- νομικά πρόσωπα), θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εξακολουθούν να χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει και τις οδηγίες που είχαν εκδοθεί (Εγκ. τ.Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. 70/2003, 81/2003, 97/2011, 47/2016, Γεν. Έγγραφα Κ.Ε.Α.Ο. Γ36/04/34/20.1.2017 και Γ36/04/42/27.1.2017).

Δεδομένου ότι επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των εντασσομένων φορέων που μετά την 1-1-2017 απεικονίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), στο χορηγούμενο έντυπο της ασφαλιστικής ενημερότητας θα υπάρχει σχετική ενημέρωση ως εξής:

«Εφόσον υπήρχε έως 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλο εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΑ-ΜΜΕ, θα δηλώνεται και θα προσκομίζεται αντίστοιχη βεβαίωση στην υπηρεσία που κατατίθεται η παρούσα».

Β. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι χορηγείται βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.

Ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάση των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφ'όσον έχει καταβάλλει, κατ ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών (κατώτατο όριο).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού, όπως αυτό προκύπτει στο ειδοποιητήριο και όχι η καταβολή, κατ'ελάχιστον, του κατώτατου κατά περίπτωση ορίου, όπως αναγράφεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο.

Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής βάσει των εισοδημάτων του 2016, και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας είναι απαραίτητη η καταβολή του πλήρους ποσού της μηνιαίας δόσης, όπως αυτή έχει οριστικοποιηθεί.

Γ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτητές εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.

Ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 δεν υποχρεούνται σε καταβολή της ελάχιστης κατά περίπτωση εισφοράς εφόσον αυτή καταβάλλεται από τη μισθωτή τους απασχόληση.

Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της διατήρησης της ιδιότητάς του μισθωτού και κατά συνέπεια η καταβολή της ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, η χορηγούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα έχει μηνιαία διάρκεια.

Ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει μαζί με την αίτησή του, να προσκομίζει και οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου μήνα, κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει αφενός ότι διατηρεί την ιδιότητα του μισθωτού και αφετέρου το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του.

Δ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών, για τη χορήγηση της βεβαίωσης θα πρέπει να τηρείται η οικεία ρύθμιση.

Ως προς την καταβολή των τρεχουσών εισφορών ισχύουν, κατά περίπτωση, τα ανωτέρω.

Η χορηγούμενη ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει μηνιαία διάρκεια προκειμένου να διασφαλίζονται οι όροι της ρύθμισης.

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Γιώργος Χατζημάρκος: « Η Δημοκρατία και η ελευθεροτυπία, αντιστέκονται στον πόλεμο της λάσπης»

Δήλωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Η ελευθερία του Τύπου κερδήθηκε με αγώνες. Με αγώνες...

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου «Κλεισθένης I» για τις αυτοδιοικητικές εκλογές (pdf)

Νόμος του Κράτους ο «TΚλεισθένης1" Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο ΦΕΚ αριθμός...

Η Μαύρη επέτειος του Αττίλα: 44 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο

Σαν σήμερα 44 χρόνια πριν η Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο Η Τουρκία, της οποίας τότε πρωθυπουργός...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Μύκονος: Εφοδος εφοριακών σε «μαύρη» βίλα γνωστής επιχειρηματία

Η γνωστή κυρία του νησιού διέθετε μέσω σελίδας του εξωτερικού τη βίλα της στη Μύκονο προς ενοικίαση έναντι 600 ευρώ την ημέρα Έφοδος ελεγκτών της ΑΑΔΕ σε “μαύρη” βίλα της Μυκόνου για...

Μύκονος: Χρυσά χτυπήματα σε βίλες επωνύμων – Το ερασιτεχνικό λάθος και οι σκηνές απείρου κάλλους που ακολούθησαν!

Η Μύκονος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις αποκαλύψεις για τους δράστες. Ιστορίες... τρέλας μέσα στη δικογραφία! Η Μύκονος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα....

Γιότινγκ: «Μπουμ» ναυλώσεων το φετινό καλοκαίρι

Πώς «γύρισε» η αγορά. Ο ρόλος του υπ. Ναυτιλίας και το σαφάρι κατά των παράνομων ναυλώσεων. Κύμα ξένων σκαφών, που ζητούν να αποκτήσουν ελληνική άδεια για να δραστηριοποιηθούν νόμιμα στις ελληνικές...

Σοκ: Πέθανε ξαφνικά ο γιος του Σωκράτη Κόκκαλη, Σωκράτης

Το ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κόκκαλη - Άφησε την τελευταία του πνοή στις ΗΠΑ από ανακοπή ενώ την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στην Ελλάδα - Επαγγελματικά ασχολείτο με τις επιχειρήσεις του ομίλου...

Το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές ανάδειξης Νέου ΔΣ του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου στις 15 Ιουλίου 2018

Το  Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου  σας ενημερώνει για τις υποψηφιότητες των μελών του  που θα συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης,........

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης στο Αθλητικό Σωματείο Άνω Μεράς

Το Αθλητικό Σωματείο Άνω Μερά ενημερώνει ότι την Κυριακή 15 Ιουλίου και ώρα 11.00 έως 16.00 θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης στα γραφεία του συλλόγου.......

Τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου

Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 διεξήχθησαν, στα Γραφεία του Δημοτικού Γηπέδου Ανω Μεράς, οι εκλογές του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου για την ανάδειξη του..........

Θήρα: Το χρονικό της μαφιόζικης επίθεσης μπράβων σε υπάλληλο της πολεοδομίας·Καταγγελίες δήμου για υποστελέχωση

Το θέμα θα τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί απόφαση για να κλείσει συμβολικά για λίγες μέρες ο δήμος, ώστε το θέμα να γίνει γνωστό........

Volotea: «Πετάνε» οι επιδόσεις στην Ελλάδα κι επεκτείνει το πρόγραμμά της και το χειμώνα

Παραπάνω από ικανοποιητικές είναι οι επιδόσεις της Volotea στην ελληνική αγορά, οι οποίες έχουν ενισχυθεί περαιτέρω μετά και τη λειτουργία της βάσης της στην Αθήνα από την περασμένη...

Μύκονος: Το «El Dorado» του real estate - Στα 6.500 ευρώ το τετραγωνικό οι τιμές πώλησης!

«Χρυσάφι» οι τιμές ακινήτων στη Μύκονο Πρωταγωνιστής στην αγορά πολυτελών κατοικιών με τις υψηλότερες αποδόσεις το «νησί των ανέμων» - Σύμφωνα με έρευνα και ανάλυση των στοιχείων για τις...