fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Friday, 19 October 2018
Monday, 13 November 2017 19:10

Στις 18 Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τουριστικές επιχειρήσεις

Στις 18 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία καινούργιων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων....

στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ με τίτλο: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». 

Όπως είχε δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης: «Με το νέο πρόγραμμα στηρίζουμε αποφασιστικά τη «βαριά» βιομηχανία της χώρας μας - τον τουρισμό, που τα τελευταία χρόνια σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη, συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιστροφή του οικονομικού κλίματος».

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της δράσης, ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ύψος των 120 εκατομμυρίων ευρώ ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης θα μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.  

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων: 

Τουριστικά καταλύματα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα(ξενοδοχεία ,τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριοστικές κατασκηνώσεις κλπ) , μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα( τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες,ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ), τουριστικά γραφεία.  

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά περιλαμβάνονται ο Αθλητικός Τουρισμός, ο Θαλάσσιος τουρισμός και ο Τουρισμός υπαίθρου.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών  

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης, υπό τους ακόλουθους όρους :

- Να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη άδεια δόμησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες. Επισημαίνεται ότι οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των δαπανών της συγκεκριμένης κατηγορίας του Επενδυτικού Σχεδίου απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

-   Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.

-  Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς μελέτες, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή.

-     Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

2.1 Μηχανήματα - Εξοπλισμός

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:

-  Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

-    Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

-   Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α'), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.

-    Είναι επιλέξιμη  και εντάσσεται στην Κατηγορία Δαπάνης 2 η προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης  (π.χ. προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter).

2.2 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος, υπό τους ακόλουθους όρους :

-   Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε κτιριακές εργασίες μετά ή άνευ υλικών, εφαρμόζονται οι όροι της Κατηγορίας (1) ανωτέρω.

-    Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε εξοπλισμό, εφαρμόζονται οι όροι της Κατηγορίας (2.1) ανωτέρω.

-   Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε., απαιτείται:

-         Να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε.

-         Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης.

-         Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.

-         Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος.

3.  Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο φορέα μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου ή να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του.

4. Προβολή - Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του τουριστικού προϊόντος της, υπό τους ακόλουθους όρους:

-  Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης. Η συμμετοχή πρέπει να αφορά, είτε στην προώθηση υπαρχόντων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές, είτε στην προώθηση νέων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων σε δεδομένες για την επιχείρηση - εκθέτη αγορές.

-    Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ), δεν θα υπερβαίνει τις 3.000/έκθεση.

-     Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ) δεν θα υπερβαίνει τις 6.000/έκθεση.

-     Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.

-   Το κόστος για τη δημιουργία ιστοσελίδας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.500 Euro. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να εξυπηρετεί την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου.

-   Δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των τουριστικών επιχειρήσεων (πχ έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως). Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης όπως  πχ τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών.

-     Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών όπως π.χ αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αμοιβές επιστασίας/επίβλεψης.

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:

-   Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.

-  Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.

-   Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής.

-   Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες.     

Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

7. Μεταφορικά Μέσα

Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

- Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.

- Το μεταφορικό μέσο να είναι : είτε επαγγελματικής χρήσης είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.  

- Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α'), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.

- Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών σύνταξης, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

- Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

- Το κόστος σύνταξης της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

- Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.  

Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

- Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 45.000.000 ευρώ

- Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 40.000.000 ευρώ

- Αττική 15.000.000 ευρώ

- Στερεά Ελλάδα 5.000.000 ευρώ

- Νότιο Αιγαίο 15.000.000 ευρώ

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Πρόσκληση για την εόρτιο μνήμη του Πολιούχου Μυκόνου Αγίου Αρτεμίου

Με κατά Θεόν συγκίνηση και αισθήματα ανείπωτης χαράς, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Σύρου και...

Προσφυγικό, ασφάλεια και Ιταλία στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την κρίση των προσφύγων και των μεταναστών, για...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Παγκόσμια διάκριση για την Πάρο από το Conde Nast Traveler με την κατάταξη της στα πέντε καλύτερα νησιά του κόσμου

Με την κατάταξή της στα πέντε καλύτερα νησιά του κόσμου από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου Conde Nast Traveler, η Πάρος μπαίνει πλέον........

Χορήγηση φοιτητικών επιδομάτων από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου & Μυκόνου

Η Ιερά Μητρόπολη Σύρου & Μυκόνου, στα πλαίσια της μέριμνάς της για την μαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία, με απόφαση του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄, προτίθεται και εφέτος να...

Οι αλλαγές στο Λύκειο: Μειώνονται τα μαθήματα - Πώς επηρεάζουν τους μαθητές και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των μαθητών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019...........

Πιερ Μοσκοβισί: Η Ελλάδα εκτός προγράμματος είναι ελεύθερη να καθορίσει την πολιτική της

«Η Ελλάδα μετά από οκτώ χρόνια σκληρής λιτότητας βγήκε από το πρόγραμμα διάσωσης και είμαι πραγματικά ευτυχής που άφησε πίσω της το πρόγραμμα αυτό.......

Ημερήσιες προβλέψεις σε όλα τα ζώδια για την Παρασκευή 12/10

Αυτή η Παρασκευή έχει δυο πρόσωπα! Από την μία ο Ήλιος Τετράγωνο με Πλούτωνα, φέρνει έχθρες λόγω εγωισμού, κόντρες λόγω εξουσίας και οικονομικά λάθη για τους Παρορμητικούς του...

Μια μπύρα από την Πάρο στις έξι καλύτερες του κόσμου

Η «56 Isles Aegean Wit» από την Πάρο αναδείχτηκε σε μια από τις έξι καλύτερες μπύρες του κόσμου. Η «56 Isles Aegean Wit» της Μικροζυθοποιίας Πάρου, κέρδισε τρία αστέρια, την υψηλότερη δηλαδή...

Πυρ ομαδόν από ΣΥΡΙΖΑ κατά Καμμένου για το plan B στο Σκοπιανό

Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας και κυβερνητικού εταίρου κατά την επίσκεψη του στις ΗΠΑ προκαλούν πλήθος αντιδράσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Καρφιά Παππά-Κοτζιά-Βούτση-Ξυδάκη-Τζούφη.........

Τα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων εφημερίδων 14ης Οκτωβρίου 2018

Τι γράφει ο κυριακάτικος Τύπος Διαβάστε τα 16 πρώτα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)......

«Τρικυμία» προκαλεί στους φορείς του θαλάσσιου τουρισμού η ΚΥΑ που επιβάλλει ΦΠΑ στις αγορές σκαφών

Καταστροφικές κρίνονται οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες του θαλάσσιου τουρισμού και ειδικότερα στον κλάδο επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, δημιουργεί η ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και...

Χειροτονία εις Πρεσβύτερον και Χειροθεσία εις Αρχιμανδρίτη π. Αλεξίου στην Ι. Μονή Παναγίας Τουρλιανής στη Μύκονο (Εικόνες & Videos)

Με μεγαλοπρέπεια και μέσα σε κλίμα χαράς, κατάνυξης και συγκίνησης, εν μέσῳ πολυπληθούς εκκλησιάσματος, τελέστηκε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής,...