fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Sunday, 21 October 2018
Thursday, 09 August 2018 10:32

Δεν υπάρχει περιθώριο παροχών φέτος – Κλείνει η πόρτα των αγορών για την Ελλάδα

Ο στόχος του 3,5% του ΑΕΠ φέτος είναι επιτεύξιμος με βάση τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, αλλά οι επιδόσεις προς το παρόν δεν είναι τέτοιες που να διασφαλίζουν την διανομή μερίσματος.......
(όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια), εκτιμά η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Όπως εξηγείται, με δεδομένο ότι το περσινό αποτέλεσμα ήταν κοντά στο 4% του ΑΕΠ, τα μέχρι τώρα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της επίτευξης του στόχου για το 2018.

Ωστόσο "η υπέρβαση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει προσεκτική κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους (με δεδομένο μάλιστα ότι ο φετινός στόχος είναι διπλάσιος του περσινού)".

Ο Συντονιστής του Γραφείου, Φραγκίσκος Κουτεντάκης κατά την χθεσινή παρουσίαση της έκθεσης έδωσε στοιχεία για μία περίπου σταθερή υπέρβαση κατά 600 εκατ ευρώ το 1ο εξάμηνο (σε σχέση με τις περσινές επιδόσεις) η οποία, αν δεν ενισχυθεί, το δεύτερο εξάμηνο, αποτελεί μόνο ένα περιθώριο ασφαλείας.

Και προέβη σε πολύ ισχυρές προειδοποιήσεις για να μην εκτροχιαστεί η οικονομική πολιτική τους επόμενους μήνες, καθώς "οι πρώτοι μήνες που θα ακολουθήσουν την έξοδο από το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι" και "θα είμαστε στο στόχαστρο".

 
Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές, σε μηνιαία σωρευτική βάση (εκατ. ευρώ)

 Κλείνουν οι αγορές – ο ιταλικός κίνδυνος

Το δεύτερο εξάμηνο είναι όμως πολύ κρίσιμο και αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις. Στην έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στην πορεία των ομολόγων με σαφείς προειδοποιήσεις για τους εξωγενείς κινδύνους.

Όπως αναφέρεται, μετά την απόφαση του Eurogroup καταγράφηκε αρχικά μια σταδιακή αποκλιμάκωση των αποδόσεων των δεκαετών τίτλων του ελληνικού κράτους, λίγο κάτω από 4% και κοντά στα επίπεδα που βρίσκονταν στις αρχές του έτους.

Η αποκλιμάκωση αυτή αντιστράφηκε στη συνέχεια, κυρίως λόγω της ανησυχίας στις διεθνείς αγορές σχετικά με τα δημοσιονομικά μεγέθη της Ιταλίας εν όψει της κατάρτισης του Προϋπολογισμού της χώρας για το 2019 και εν μέσω αμφιβολιών περί της διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας.

Ως αποτέλεσμα, η απόδοση των δεκαετών τίτλων του ελληνικού κράτους υπερέβη και πάλι το 4%, καταδεικνύοντας τις σημαντικές προκλήσεις της μετά το πρόγραμμα περιόδου και τη σημασία της συνέχισης άσκησης χρηστής και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.

Παρά την αποκλιμάκωσή τους, οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Η διαφορά από τους γερμανικούς τίτλους από 364 μονάδες βάσης στις αρχές του έτους έχει διαμορφωθεί στις 350, ενώ από τους πορτογαλικούς τίτλους η διαφορά από 210 μονάδες βάσης έχει διαμορφωθεί στις 221 μονάδες. Η διαφορά από την Ιταλία έχει μειωθεί από τις 201 μονάδες στην αρχή του έτους στις 122 αλλά αυτό οφείλεται στην αύξηση των αποδόσεων των ιταλικών δεκαετών τίτλων.

Το γραφείο αναφέρει ότι υπάρχουν δύο σενάρια για το μέλλον:
• Στο θετικό σενάριο θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών τίτλων και σταδιακή μείωση της διαφοράς από τις αποδόσεις παρόμοιων χωρών της Ευρωζώνης.

• Στο αρνητικό σενάριο οι αγορές θα διατηρήσουν της επιφυλακτικότητά τους απέναντι στην Ελλάδα με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να παραμείνουν λίγο-πολύ σταθερές στα σημερινά επίπεδα ή στην χειρότερη περίπτωση να αυξηθούν.

Το Γραφείο, αναφερόμενο στην βιωσιμότητα του χρέους αναφέρει ότι η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στο μέλλον θα πρέπει να καλύπτει κινδύνους όπως:

• Η αβεβαιότητα γύρω από την ικανότητα των ελληνικών κυβερνήσεων να διατηρήσουν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για αρκετές δεκαετίες και τι επίδραση μπορεί να έχει αυτό στο κόστος δανεισμού.

• Κίνδυνοι που συνδέονται με την μεγέθυνση της οικονομίας όπως η γήρανση του πληθυσμού και η εξέλιξη της συνολικής παραγωγικότητας (Total Factor Productivity - TFP).
 
Κριτική ασκείται και για το σχέδιο "Στρατηγική Ανάπτυξης για το μέλλον" που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Θεωρεί ότι είναι θετικό σε γενικές γραμμές αλλά βλέπει ελλείψεις.

 

Αναφέρεται ότι θέτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα οικονομικών κλάδων και δραστηριοτήτων ως προτεραιότητες, και έτσι απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση των πολιτικών και των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας κατά την μελλοντική επικαιροποίηση της "Στρατηγικής ανάπτυξης".

Επίσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις "δεν φαίνεται να υποστηρίζει την επέκταση του μεγέθους τους με εξαγορές και συγχωνεύσεις, αλλά προκρίνει άλλα εργαλεία, που πάντως δεν εξειδικεύονται επαρκώς, με εξαίρεση τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις". 

Εκτιμά ότι αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα συζήτησης, αλλά  η χρησιμότητά του "θα εξαρτηθεί από το βαθμό που η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και θα εξειδικευτεί σε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις". 

Διαρθρωτικά προβλήματα εμποδίζουν την πληρωμή των οφειλών

Για τα κρατικά "φέσια" προς ιδιώτες, αναφέρεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2018 καταγράφηκε "αξιοσημείωτη μείωση" κατά 596 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα ακόμα και σε περιόδους που η ρευστότητα έχει βελτιωθεί. Και αυτό δείχνει πως υπάρχουν και "διαρθρωτικά προβλήματα που καθυστερούν τις διαδικασίες πληρωμών των φορέων της γενικής κυβέρνησης, όπως κακή ποιότητα οργάνωσης, χρονοβόρες διαδικασίες και ελλιπής στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων από ειδικευμένο προσωπικό".

Κριτική άσκησε το Γραφείο και για τη στάση του ΔΝΤ. "Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ποσοτικοποιεί την επίπτωση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη γίνει", αναφέρει. Για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις το 2019 και μείωση του αφορολόγητου το 2020, αναφέρει ότι το ΔΝΤ χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα μέτρα ως διαρθρωτικά αλλά η σύστασή του "εξαντλείται σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή αυτών των μέτρων και αναφέρεται ελάχιστα σε άλλες μεταρρυθμίσεις όπως η δημοσιονομική διαχείριση, η φορολογική συμμόρφωση και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών". Επίσης δεν εξηγεί γιατί  βλέπει το κόστος αναχρηματοδότησης από τις αγορές να μην αποκλιμακώνεται περαιτέρω μακροπρόθεσμα.

Ο κίνδυνος αλλαγής πολιτικής και οι – πολλοί – εξωτερικοί κίνδυνοι

Στην ανάλυσή του για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, επαναλαμβάνει τον εσωτερικό πολιτικό κίνδυνο, την κρίση στην Ιταλία αλλά και πολλές άλλες εστίες.

Στο εσωτερικό περιβάλλον, όπως αναφέρεται στην τριμηνιαία έκθεση, "οι κίνδυνοι συνδέονται κυρίως με ενδεχόμενες αλλαγές της δημοσιονομικής πολιτικής και του ρυθμού εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Τέτοιες εξελίξεις είναι πιθανό να διαταράξουν τις ευνοϊκές προσδοκίες που έχουν διαμορφωθεί".

Στο εξωτερικό περιβάλλον,  οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία ταυτίζονται με εκείνους που αφορούν την παγκόσμια οικονομία, κυρίως με τον κίνδυνο αναζωπύρωσης της προσφυγικής κρίσης και της πολιτικής αντιπαράθεσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις πολιτικές διαχείρισής της.

Σημαντικός είναι επίσης, όπως εκτιμάται, ο κίνδυνος υψηλότερου κόστους δανεισμού από μια ενδεχόμενη αύξηση της αποστροφής κινδύνου των διεθνών επενδυτών εξαιτίας αναταράξεων στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου αλλά και λόγω αύξησης του πολιτικού κινδύνου όσον αφορά τον προσανατολισμό της οικονομικής πολιτικής σε χώρες της Ευρωζώνης.

Αναλυτικά, εξηγεί ότι η θετική πορεία της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από μια σειρά κινδύνων όπως:

• H κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων (επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε εισαγωγές σειράς προϊόντων, αντίμετρα από την Κίνα, την ΕΕ, τον Καναδά και το Μεξικό) που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το διεθνές εμπόριο και να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

• Η περαιτέρω άνοδος των τιμών του πετρελαίου που έχουν ήδη αυξηθεί σχεδόν κατά 50% κατά το τελευταίο έτος και δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις.
• Η αύξηση των επιτοκίων, παρότι έχει προβλεφθεί, ενδέχεται να αποτελέσει πρόκληση για τις υπερχρεωμένες χώρες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αν μάλιστα ο πληθωρισμός αυξηθεί ταχύτερα του αναμενόμενου και οι κεντρικές τράπεζες αυξήσουν τα επιτόκια με ταχύτερο ρυθμό, είναι πιθανό να προκύψουν απότομες διορθώσεις στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.

• Οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της αποστροφής κινδύνου από τους διεθνείς επενδυτές επιδεινώνοντας περισσότερο τη θέση των πιο ευάλωτων και υπερχρεωμένων χωρών. 

• Η αναζωπύρωση της προσφυγικής κρίσης και η κλιμάκωση της πολιτικής έντασης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείρισή της. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και η αβεβαιότητα για τις μελλοντικές πολιτικές και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό ορισμένων κυβερνήσεων κρατών-μελών της ΕΕ.

Πηγή:capital

NewsRoom mykonosticker.com

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Πρόσκληση για την εόρτιο μνήμη του Πολιούχου Μυκόνου Αγίου Αρτεμίου

Με κατά Θεόν συγκίνηση και αισθήματα ανείπωτης χαράς, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Σύρου και...

Προσφυγικό, ασφάλεια και Ιταλία στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την κρίση των προσφύγων και των μεταναστών, για...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Χειροτονία εις Πρεσβύτερον και Χειροθεσία εις Αρχιμανδρίτη π. Αλεξίου στην Ι. Μονή Παναγίας Τουρλιανής στη Μύκονο (Εικόνες & Videos)

Με μεγαλοπρέπεια και μέσα σε κλίμα χαράς, κατάνυξης και συγκίνησης, εν μέσῳ πολυπληθούς εκκλησιάσματος, τελέστηκε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής,...

Ο Πάτερ Αντώνιος και τα παιδιά της ΚΙΒΩΤΟΥ του ΚΟΣΜΟΥ, επισκέπτονται την Μύκονο

Ο Πάτερ Αντώνιος και τα παιδιά της ΚΙΒΩΤΟΥ του ΚΟΣΜΟΥ, επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο CELESTYAL CRYSTAL θα επισκεφθούν την Μύκονο αύριο στις 16/10..........

Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Ματθαίου και Οσίου Αντώνιου της οικογένειας Αντωνίου Κουσαθανά στη Μύκονο (Pics & Videos)

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκκλησιαστική τάξη και τη δέουσα πανηγυρική λαμπρότητα, τελέσθηκαν τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου το οποίο τιμάται στην ιερή μνήμη των Αγίων Ματθαίου του...

«Τρικυμία» προκαλεί στους φορείς του θαλάσσιου τουρισμού η ΚΥΑ που επιβάλλει ΦΠΑ στις αγορές σκαφών

Καταστροφικές κρίνονται οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες του θαλάσσιου τουρισμού και ειδικότερα στον κλάδο επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, δημιουργεί η ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και...

Με e-περιουσιολόγιο, on line σύνδεση με κτηματολόγιο, εφορίες, τράπεζες, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα προσφερόμενα ηλεκτρονικά μέσα στην μάχη για εντοπισμό κρυμμένου πλούτου και την ανακάλυψη νέες φορολογητέας ύλης είναι το υπουργείο Οικονομικών.......

Απειλεί με παραίτηση ο Κοτζιάς μετά την κόντρα του με τον Καμμένο

Γιατι κατηγορεί τον Τσίπρα Με παραίτηση φέρεται να απειλεί ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα και την κόντρα...

Ίδρυση Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας

Oλοκληρωμένο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομίας, σύμφωνα με το άρθρο του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρη Αυλωνίτη......

Με «άπαιχτο» σκίτσο ο Αρκάς τρολάρει τον… διπλοθεσίτη Τσίπρα μετά την παραίτηση Κοτζιά!

Με μια ακόμη πετυχημένη και «καυστική» γελοιογραφία του ο δημοφιλής σκιτσογράφος Αρκάς αναφέρεται μέσα από το πενάκι του στο σημερινό πολιτικό θέμα της ημέρας, την παραίτηση του Νίκου Κοτζιά από...

Απόφαση ΣτΕ: Παραγράφονται χιλιάδες υποθέσεις ΦΠΑ λόγω πενταετίας!

Χιλιάδες επιχειρήσεις θα γλυτώσουν από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους, χάρη σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ, έκρινε ότι πρέπει να ισχύει η παραγραφή-μετά την...

e-adeies: Σε ισχύ η έκδοση οικοδομικών αδειών μέσω διαδικτύου - Πώς αλλάζει η έκδοση οικοδομικών αδειών (Video με οδηγίες)

Το νέο σύστημα θα εφαρμόζεται για εντός σχεδίου κατοικίες έως 2.000 τετραγωνικά μέτρα, όπου λαμβάνουν χώρα οι λεγόμενες μικρής κλίμακας εργασίες........