fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Saturday, 22 September 2018
Tuesday, 17 July 2018 18:47

ΑΑΔΕ: Όλες οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Οδηγό με όλες τις αλλαγές που έγιναν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. ..........

Στη ρύθμιση μπορούν πλέον να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ ενώ ρυθμίζονται και οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2017. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις χωρίς πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς την εφορία έως 125.000 ευρώ μπορούν να επιτύχουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σε 120 μηνιαίες δόσεις με την αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ειδικότερα με τις τελευταίες αλλαγές:

1. Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο καθώς:

- καταργήθηκε το προβλεπόμενο ανώτατο όριο των 50.000 ευρώ για οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ

- υπάγονται στη ρύθμιση και οι οφειλές που βεβαιώθηκαν στη φορολογική διοίκηση εντός του έτους 2017, ήτοι έως τις 31/12/2017, αντί του προϊσχύοντος χρονικού ορίου της 31ης/12/2016.

2. Επεκτάθηκε η εφαρμογή των ειδικών κανόνων ρύθμισης που ίσχυαν για οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ, σε οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) από 20.000,01 έως 125.000 ευρώ.

3. Τέθηκαν νέοι κανόνες ρύθμισης οφειλών για οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) άνω των 125.000 ευρώ, που προβλέπουν την υποχρέωση του οφειλέτη να προσκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών. Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξης Α', είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των αυτοτελώς βεβαιωμένων προστίμων που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση , ώστε το ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, βάσει του οποίου κρίνεται η βιωσιμότητα, να είναι πλασματικά μειωμένο, χωρίς ωστόσο το ποσό αυτό να ταυτίζεται με το ποσό αποπληρωμής της οφειλής που προτείνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 όπως ισχύει και στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 6 ή στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1223/2017, κατά περίπτωση, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1116/2018, δηλαδή

- η ρύθμιση να μη φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης

- το προτεινόμενο σχήμα αποπληρωμών δύναται να περιλαμβάνει μείωση έως 100% των προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και να μην καταλήγει σε παρούσα αξία μικρότερη του 50% της συνολικά βεβαιωμένης βασικής οφειλής που πρόκειται να υπαχθεί στη ρύθμιση.
Το Δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση βιωσιμότητας, το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών και την ικανότητα αποπληρωμής που προκύπτει από αυτά, σε ισόποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένες μηνιαίες δόσεις, όπως ισχύουν, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι.

Μείωση οφειλής δύναται να προταθεί, αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι ανωτέρω κανόνες, μόνο εφόσον η συνολική, σε βάθος δεκαετίας, και με όρους παρούσας αξίας, ικανότητα αποπληρωμής υπολείπεται της συνολικής οφειλής. Το συνολικό ποσό προς αποπληρωμή βάσει της ρύθμισης δεν μπορεί να υπολείπεται της ως άνω ικανότητας αποπληρωμής.

4. Προστέθηκαν νέες εξαιρέσεις στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε περίπτωση που η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη

Συγκεκριμένα:

Το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, σε περίπτωση που η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25).

Με το νέο εδάφιο που προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της απόφασης, προβλέπεται ότι «το Δημόσιο, επίσης, δεν προτείνει ρυθμίσεις εφόσον:

(α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή το εικοσαπλάσιο αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και

(β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή το δεκαπενταπλάσιο (15) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον:

α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, υπερβαίνει το ποσό των (50.000 Χ 25=) 1.250.000 ευρώ ή το 20πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και

β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, υπερβαίνει το ποσό των (200.000 Χ 20=) 4.000.000 ευρώ ή το 15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο.

Εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις περί δυνατότητας αδρανοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων υπό την έννοια της αποδέσμευσης αποκλειστικά μελλοντικών απαιτήσεων καθώς και περί άρσης αυτών υπό προϋποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Ποιες χώρες απογείωσαν τον ελληνικό τουρισμό

Στα 3,38 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούλιο, με άνοδο της εισερχόμενης...

Ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου Γιάννη Φλεβάρη για το νέο Δικαστικό έτος

Το νέο δικαστικό έτος μόλις ξεκίνησε. Ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Φλεβάρης,...

Αποκάλυψη: Πού οδήγησε η μη «αναχαίτιση» των τουρκικών NAVTEX στο Αιγαίο - Τα Διεθνή Χωρικά Υδατα έγιναν... τουρκικά!

Με φαινομενικά «αθώες» ΝAVTEX η Τουρκία έχει ξεκινήσει  να ροκανίζει τη διεθνή θάλασσα του...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Επενδυτική φρενίτιδα στη Μύκονο με πρωταγωνιστές funds και Τούρκους αγοραστές

Θεωρείται ο ακριβότερος προορισμός στην Ελλάδα, ένας από τους δημοφιλέστερους στη Νότια Ευρώπη και προσφέρει αυτή την στιγμή, μακράν, τις υψηλότερες αποδόσεις στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο στον τομέα...

Απαγόρευση απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ πλοίου

Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θήρας, μεσημβρινές ώρες σήμερα, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ CHAMPION JET 2'' σημαίας Κύπρου, ότι κατά τη διαδικασία.............

Τι ζητούν οι ξενοδόχοι από Πιτσιλή και Παπανάτσιου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Εν μέσω της συζήτησης που έχει (ξανά)ανοίξει, όπως και πέρυσι, για το μείζον θέμα της εύρεσης κατοικίας σε δημοφιλείς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως συμβαίνει τώρα στα Χανιά, οι...

Απάντηση των βουλευτών Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ στις αιτιάσεις του Δημάρχου Μυκόνου κ. Κουκά

Απάντηση στις αιτιάσεις του Δημάρχου Μυκόνου κ. Κουκά Το τελευταίο διάστημα και με αφορμή την απόλυτα καταδικαστέα πράξη βιαιοπραγίας κατά του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδη...

ΔΕΘ: Μείωση φόρων και εισφορών, η δέσμευση Μητσοτάκη

Για φορολογικές ελαφρύνσεις, σε πολλά επίπεδα, δεσμεύτηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Προανήγγειλε, ακόμη κατάργηση του «κακού νόμου...

Πρόσκληση για τον εορτασμό της Μνήμης του Αγίου Νεομάρτυρος Μανουήλ και τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Ναού «Μεγάλης Παναγιάς»

Με κατά Θεόν συγκίνηση και αισθήματα ανείπωτης χαράς, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Σύρου και Μυκόνου κ.κ Δωρόθεος Β’ και το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Ζωοδόχου...

Στην Μύκονο την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου ο ημιτελικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του υποψηφίου European Young Chef Award 2018

Θέλεις να είσαι αυτός που θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό European Young Chef Award 2018, ο οποίος θα διεξαχθεί 25-26 Νοεμβρίου 2018 στο Galway, στην...

ΕΣΠΑ: Ένεση ρευστότητας 400 εκατ. ευρώ στις τουριστικές επιχειρήσεις

Σε υπερτριπλασιασμό των κονδυλίων για επιδοτήσεις στον τουριστικό κλάδο οδηγεί το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί από τις αιτήσεις που συγκέντρωσε το πρόγραμμα "Ενίσχυση της...

Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δωροθέου Β΄ για την έναρξη της Κατηχητικής Περιόδου 2018-2019

Το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Μυκόνου και Δήλου Δωροθέου Β΄ για την έναρξη της Κατηχητικής Περιόδου 2018-2019, προς τους γονείς και δασκάλους των μαθητών και μαθητριών των...

«Ζητώ από τους Έλληνες να δουλέψουμε όλοι μαζί για να χτίσουμε ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης»

Το όραμά του για μια Ελλάδα ασφαλή, εξωστρεφή και ευημερούσα και ένα πακέτο δεσμεύσεων, με κύριο άξονα τις μειώσεις στη φορολογία και στις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων...