Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018
Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2018 02:44

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης 15 Μαρτίου 2018 Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Νοτίου Αιγαίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη,.....
στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση όρων δημοπράτησης και Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού της προμήθειας : "Μίσθωση, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία, Μονάδας Παραγωγής Διοξειδίου του Χλωρίου για την Επεξεργασία Νερού από το Φράγμα Γαδουρά και Προμήθεια των Χημικών Πρόσθετων για την Λειτουργία της Μονάδας".
2. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 67722 του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου».
3. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου:«Καθαρισμός δικτύου Αποχέτευσης - Απορροής ομβρίων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου».
4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση- Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ν. Ρόδου».
5. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο Κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού Αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Έργα συντηρήσεων - επισκευών σχολικών κτιρίων νήσου Λειψών».
6. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο Κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού Αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Φύτευση δενδρυλλίων στην Κάλυμνο για την ανάπτυξη της Μελισσοκομίας».
7. Έγκριση των όρων διακήρυξης καθώς και ορισμός μελών επιτροπών του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και μ. Κυκλάδων, Σύρου - Ερμούπολης και Τήνου.
8. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2018)».
9. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών – Συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου νήσου Νάξου (2016)».
10. Έγκριση πρακτικού (αποσφράγισης των ενιαίων κυρίως φακέλων – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά – αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων έτους 2018».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία µε τίτλο: ''ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017'' για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
12. Έγκριση αλλαγής ορισμού υπολόγου για πετρέλαιο κίνησης και λιπαντικών της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου.
13. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Θήρας.
14. Έγκριση ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης (3ο Πρακτικό) διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού: Υπηρεσίες Μεταφοράς Μαθητών Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.
15. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης και υπογραφή σύμβασης της προμήθειας: «Συντήρηση – Εκσυγχρονισμός του Αντικεραυνικού Συστήματος Ι.Π. Παναγιάς Εκατονταπυλιανής Πάρου».
16. Απευθείας ανάθεσης εργασίας εντύπων καταχωρήσεων στα πλαίσια δράσεων πολιτικής προστασίας – ενημέρωση για σεισμικό κίνδυνο σε Π.Ε Κυκλάδων και Π.Ε Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
17. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
18. Έγκριση δέσμευσης ποσού για την «Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ Δωδ/σου» για το 2018.
19. Έγκριση Διακήρυξης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την "Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ Δωδ/σου" για το 2018.
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
21. Έγκριση δέσμευσης ποσών για ανεξόφλητες δαπάνες οικονομικού έτους 2017, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
22. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
23. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
24. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
25. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
26. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
27. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
28. Έγκριση ανάθεσης για συμμετοχή σε συνδιοργάνωση Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων.
29. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
30. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
31. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
32. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
33. Δικαστικές υποθέσεις.
34. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
35. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
36. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
37. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Ο Πρόεδρος
Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

Translate

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Αυθαίρετα: Νέα παράταση στην έκπτωση του 20% σε όσους υποβάλουν εγκαίρως δηλώσεις

Θέμα χρόνου είναι να δοθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παράταση στις ...

Oι τέσσερις στόχοι του αναπτυξιακού σχεδίου για την επόμενη 4ετία

Μειώσεις φορολογικών συντελεστών με «σεβασμό» στους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας,...

Πότε θα δούμε μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από τις διασυνδέσεις

Δεν είναι ίσως ευρύτερα γνωστό, ωστόσο η Διασύνδεση των Κυκλάδων, που από χθες μπήκε σε λειτουργία...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Το π=3,14 σε μουσική!! Κάτι συγκλονιστικό που σίγουρα δεν έχετε ξαναδεί ... (Videos)

Η παγκόσμια σταθερά π=3,14 Η μέρα του αριθμού π - Δείτε γιατί γιορτάζει σήμερα η μαθηματική σταθερά Η πιο "διάσημη" μαθηματική σταθερά, εξαιτίας των ιδιοτήτων της, είναι η σταθερά π (όπως...

Πως καθαρίζουμε αποτελεσματικά και οικολογικά τα χαλιά και τις μοκέτες μας από τα ακάρεα!!

Είναι γνωστό πως στα χαλιά και τις μοκέτες μαζεύονται πολλά ακάρεα. Τα χαλιά είναι δύσκολο να καθαριστούν καλά όσο είναι στρωμένα, όμως μπορείτε να ακολουθήσετε κάποιες απλές συμβουλές για ένα...

MyDomaine: Η Μύκονος επιλέγεται στους ομορφότερους προορισμούς του κόσμου!!

Η Μύκονος, συγκαταλέγεται μεταξύ των ομορφότερων προορισμών του κόσμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστοτόπου MyDomaine......

Αυτός είναι ο νεαρός επιχειρηματίας που επενδύει στη Μύκονο

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και η αγάπη του Ρόα για το νησί των ανέμων "Επιχειρηματίας γεννιέσαι, δε γίνεσαι", δηλώνει ο Αμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής και φιλάνθρωπος John Roa που ξεκίνησε...

Tanta Mykonos Tanta Monaco  -  Η Αννα Καμμή καταγγέλει τον Μίλτο Ατζαμόγλου για καθεστωτική αλαζονεία

Ανάρμοστη συμπεριφορά του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ατζαμόγλου προκαλεί την αποχώρηση της Άννας Καμμή από συνεδρίαση του Δ.Σ. σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Έχει φανεί από τις αρχές αυτής της δημοτικής...

Μύκονος: Εντοπισμός και κατάσχεση ναρκωτικών από το Λιμενικό

Το Λιμενικό Σώμα καταγράφει τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών από τις κατα τόπους Λιμενικές Αρχές καθώς και συλλήψεις.......

Πόνος στον αυχένα: Το κόλπο της γιαγιάς με το σεσουάρ!

Μάθετε αμέσως τι πρέπει να κάνετε… Δεν ξέρω για εσάς αλλά ένα θέμα με τον αυχένα το έχουν οι περισσότεροι! Μάλιστα μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ! Ειδικά αν σε πιάσει με το που ξυπνάς μπορεί να...

Πότε θα γίνει ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στα σχολεία της ΠΕ - Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν

Ακολουθεί απόσπασμα για το πότε κλείνουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας για το Πάσχα και τι ισχύει για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου........

Τα «ψιλά γράμματα» της ρυθμιστικής εγκυκλίου για τα τουριστικά σκάφη

Ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων.....

Σταθάκης: Την επόμενη εβδομάδα σε λειτουργία η πρώτη φάση ηλεκτρικής διασύνδεσης Μυκόνου, Τήνου και Πάρου, με το ηπειρωτικό δίκτυο

Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει επισήμως η λειτουργία της πρώτης φάσης ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο, που περιλαμβάνει τη σύνδεση με υποβρύχιο καλώδιο της Σύρου με το...