Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2017
Κυριακή, 14 Μάιος 2017 01:33

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Σύρο στις 15 Μαΐου 2017,......

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Η Πρόσκληση με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1:

 

 

Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για το έργο με τίτλο "Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου"

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 2:

Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για το έργο με τίτλο "Νέο Λιμάνι Σχοινούσας»

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 3:

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017.

 

Εισηγητής : Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων

 

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου 2017 & 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου έτους 2017.

 

Εισηγητής : Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου & Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 4:

Έγκριση :

1. «Επιχειρησιακού Σχεδίου ΠΝΑ» που Συνοδεύεται από το «Πρόγραμμα Δράσεων (2016) 2017-2019 και Οικονομικό Πρόγραμμα» και τους «Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης», (Σχέδιο)

2. Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Έτους 2017 (Προσχέδιο) και

3. «Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισης ΕΠ ΠΝΑ»

Εισηγητές : Αντώνης Λούβαρης , Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων και Μαρία Ζώη, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

ΘΕΜΑ 5:

Κατανομή Ταμειακού Υπολοίπου Κυκλάδων έτους 2016.

Εισηγητής : Ευάγγελος Μαούτσος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 6:

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου

«Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Άνδρου».

 

Εισηγητής: Δημήτριος Λοτσάρης Έπαρχος Άνδρου

 

ΘΕΜΑ 7:

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι, Δήμου Ρόδου και ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντική Προστασία του νησιού της Ρόδου και της Κω και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας»

 

Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

 

ΘΕΜΑ 8:

Καθορισμός ωραρίων διέλευσης τροχοφόρων από το Στενό της Απολλωνίας, το Στενό του Αρτεμώνα, τις Καμάρες και τη διέλευση οχημάτων από το πάρκινγκ του κ. Αντωνίου Μάρκου έως την εκκλησία των Ταξιαρχών στο Βαθύ, για τις ανάγκες τροφοδοσίας των καταστημάτων.

 

Εισηγητής : Νικόλαος Βενάκης, Έπαρχος Μήλου

 

ΘΕΜΑ 9:

Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τους θερινούς μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : α) 186 κεφ. Δ’, αρ. 10 του Ν. 3852/10, β) 19 εδάφ. 4 του Π.Δ. 130/10 και γ) άρθρο 12 του Ν. 3377/2005.

 

Εισηγητές :Γεώργιος Λεονταρίτης χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων – Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Ευστρατίου

 

ΘΕΜΑ 10:

Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για την χρηματοδότηση μελετών των Μονάδων Υγείας Σύρου και Νάξου.

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 11:

«Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, αρμόδια για λήψη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας στην φόρτωση – εκφόρτωση – διακίνηση και παραμονή επικίνδυνων ειδών στον λιμένα της Παροικίας Πάρου»

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 12:

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Κυκλάδων

 

Εισηγητής : Δημήτριος Αλουμανής, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 13:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2016 και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2017 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».

 

Εισηγητής : Νικόλαος Καραμαρίτης, Εντεταλμένος Π.Σ. Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 14:

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και ίδρυση παραρτημάτων στις Π.Ε. Καλύμνου, Καρπάθου και Κω.

 

Εισηγητής : Νικόλαος Καραμαρίτης Εντεταλμένος ΠΣ Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 15:

Τροποποίηση της αριθμ. 91/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων».

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 16:

Τροποποίηση της με αριθμ. 92/2015 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μέσων αναψυχής κλπ.».

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 17:

Έγκριση τομεακών προγραμμάτων αθλητισμού – πολιτισμού

 

Εισηγητές : Θεώνη Λειβαδάρου, Εντεταλμένη ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Κυκλάδων, Νικόλαος Νικολής Εντεταλμένος σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου, Χρηστιάννα Πάπιτση, Εντεταλμένη ΠΣ σε θέματα Πολιτισμού Κυκλάδων, Κάλλιστος Διακογεωργίου, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Πολιτισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 18:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της Εταιρείας «ΓΑΛΗΝΟΣ» για το έργο «Προαγωγή υγείας, μέριμνας και αλληλεγγύης στον νομό Δωδεκανήσου»

 

Εισηγητής: Νικόλαος Καραμαρίτης, Εντεταλμένος Π.Σ. σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 19:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για τη μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου»

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 20:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Συντήρηση οδού από Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου έως είσοδο Αρχαγγέλου», ως προς το άρθρο 2 «Σκοπός – αντικείμενο σύμβασης – προϋπολογισμός – χρονοδιάγραμμα».

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 21:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά», ως προς το άρθρο 6 «Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου»

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 22:

Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Τήλου για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Τήλου στον οδικό άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήμονας»

 

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Εντεταλμένος ΠΣ

 

ΘΕΜΑ 23:

Επικύρωση πρακτικών 1ης/6-2-2017, 2ης/6-2-2017, 3ης /6-2-2017, 4ης /4-3-2017 & 5ης /5-3-2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ 24:

Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Μπιζάς

Newsroom mykonosticker.com

Translate

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

ΝΔ: Το 13άρι των ψεμάτων του κ. Τσίπρα στην περσινή Δ.Ε.Θ.

«Το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Τσίπρας επιδιώκουν απεγνωσμένα να γυρίσουν την ατζέντα του δημοσίου...

Eντεκα νέα μέτρα με τον προϋπολογισμό του 2018

Τον προϋπολογισμό του 2017 αφορά η «τρύπα» στα φορολογικά έσοδα, αλλά η εκτέλεση του...

Καταναλωτές θα θεωρούνται και οι μικρές επιχειρήσεις

Την ιδιότητα του καταναλωτή, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερη προστασία έναντι των προμηθευτών,...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Τα 1620 προσωνύμια της Παναγίας

Τα προσωνύμια της Θεοτόκου  Η ιστορία των ναών και των θαυματουργών εικόνων τους, οι τοπικές παραδόσεις και τα έθιμα, αλλά και η επιθυμία του κάθε τόπου να κερδίσει η δική του Παναγιά την...

Παναγία, Πανταχού Παρούσα στην Ελλάδα

Ο απίστευτος δεσμός μας με τη μητέρα του Θεανθρώπου Γιορτάζεται και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με επίκεντρο την Παναγία της Τήνου και την Παναγία Σουμελά. Κάθε...

«Άνεμος της Παναγίας» - Ελύτης, Καλό Δεκαπεντάγουστο!!

«Άνεμος της Παναγίας», ποίημα O. Ελύτη - «Vent de la Toute-Sainte», poème d'Elytis Γιατί η Παναγία λατρεύεται και τιμάται όσο κανείς Άγιος απανταχού της γης......

Η Ελλάδα τιμά την Κοίμηση της Παναγίας - Ο απίστευτος δεσμός μας με τη μητέρα του Θεανθρώπου

Η Εφέστιος θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ανω Ξενιάς, η Κοίμηση της Θεοτόκου Από την 1η Αυγούστου οι πιστοί, αρχίζουν τη νηστεία που διαρκεί έως τον Δεκαπενταύγουστο, που αποτελεί για τους...

Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά, Πάντα με Υγεία και Χαρά!!!!

Ευχόμαστε, Χρόνια με Σοφία Παλλάδος, Υγεία και Θεϊκή Ευδαιμονία.  Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά & Πάντα με Χαρά!!!!   σε όλους τους εορτάζοντες, στην "Δέσποινα,...

Χρόνια Πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες από τον Αλέξανδρο Κουκά

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Α.Ο Μυκόνου Αλέξανδρος Κουκάς, εύχεται, στον καθένα εορτάζοντα Μάριο, Παναγιώτη και στις εορτάζουσες Μαρία, Μαρουλιώ, Μαρίκα, Μαριγούλα, Μαριέττα,...

Το καλοκαίρι μας αλλάζει τη διάθεση!!

Ανάλογα με τις εποχές αλλάζει και η διάθεσή μας!! Οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουμε το καλοκαίρι που έρχεται να σηματοδοτήσει μία εποχή χαλάρωσης δημιουργώντας διάθεση εκτόνωσης, διασκέδασης,...

Τώρα στις διακοπές σου, γέμισε τις μπαταρίες!! 4 Συμβουλές!!

Γράφει η Δρ Μαργαρίτα-Αγγελική Σχινά - Κλινική Ψυχολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη ΚΕΑΔΔ Όλοι γνωρίζουμε την ευεργετική επιρροή των διακοπών στην ψυχική μας υγεία. Η απομάκρυνση από τη ρουτίνα της...

Το beach bar Tropicana στη Μύκονο μεταξύ των κορυφαίων του κόσμου -  Απολαμβάνει  δικαίως  της παγκόσμιας αναγνώρισης!!!

Το ελληνικό beach bar που ξεχωρίζει  στη λίστα με τα καλύτερα του κόσμου!! Η γνωστή ιστοσελίδα ταξιδίων "Fodor’s Travel" που κυκλοφόρησε τη λίστα με τα καλύτερα beach bars σε παραλίες όλου...

Η ιστορική φωτογράφιση της Ζωής Λάσκαρη στη Δήλο (photos)

Όταν η Ζωή Λάσκαρη έκανε γυμνή φωτογράφιση στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου.....