Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017
Κυριακή, 14 Μάιος 2017 01:33

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Σύρο στις 15 Μαΐου 2017,......

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Η Πρόσκληση με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1:

 

 

Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για το έργο με τίτλο "Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου"

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 2:

Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για το έργο με τίτλο "Νέο Λιμάνι Σχοινούσας»

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 3:

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017.

 

Εισηγητής : Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων

 

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου 2017 & 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου έτους 2017.

 

Εισηγητής : Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου & Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 4:

Έγκριση :

1. «Επιχειρησιακού Σχεδίου ΠΝΑ» που Συνοδεύεται από το «Πρόγραμμα Δράσεων (2016) 2017-2019 και Οικονομικό Πρόγραμμα» και τους «Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης», (Σχέδιο)

2. Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Έτους 2017 (Προσχέδιο) και

3. «Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισης ΕΠ ΠΝΑ»

Εισηγητές : Αντώνης Λούβαρης , Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων και Μαρία Ζώη, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

ΘΕΜΑ 5:

Κατανομή Ταμειακού Υπολοίπου Κυκλάδων έτους 2016.

Εισηγητής : Ευάγγελος Μαούτσος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 6:

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου

«Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Άνδρου».

 

Εισηγητής: Δημήτριος Λοτσάρης Έπαρχος Άνδρου

 

ΘΕΜΑ 7:

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι, Δήμου Ρόδου και ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντική Προστασία του νησιού της Ρόδου και της Κω και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας»

 

Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

 

ΘΕΜΑ 8:

Καθορισμός ωραρίων διέλευσης τροχοφόρων από το Στενό της Απολλωνίας, το Στενό του Αρτεμώνα, τις Καμάρες και τη διέλευση οχημάτων από το πάρκινγκ του κ. Αντωνίου Μάρκου έως την εκκλησία των Ταξιαρχών στο Βαθύ, για τις ανάγκες τροφοδοσίας των καταστημάτων.

 

Εισηγητής : Νικόλαος Βενάκης, Έπαρχος Μήλου

 

ΘΕΜΑ 9:

Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τους θερινούς μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : α) 186 κεφ. Δ’, αρ. 10 του Ν. 3852/10, β) 19 εδάφ. 4 του Π.Δ. 130/10 και γ) άρθρο 12 του Ν. 3377/2005.

 

Εισηγητές :Γεώργιος Λεονταρίτης χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων – Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Ευστρατίου

 

ΘΕΜΑ 10:

Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για την χρηματοδότηση μελετών των Μονάδων Υγείας Σύρου και Νάξου.

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 11:

«Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, αρμόδια για λήψη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας στην φόρτωση – εκφόρτωση – διακίνηση και παραμονή επικίνδυνων ειδών στον λιμένα της Παροικίας Πάρου»

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 12:

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Κυκλάδων

 

Εισηγητής : Δημήτριος Αλουμανής, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 13:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2016 και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2017 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».

 

Εισηγητής : Νικόλαος Καραμαρίτης, Εντεταλμένος Π.Σ. Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 14:

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και ίδρυση παραρτημάτων στις Π.Ε. Καλύμνου, Καρπάθου και Κω.

 

Εισηγητής : Νικόλαος Καραμαρίτης Εντεταλμένος ΠΣ Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 15:

Τροποποίηση της αριθμ. 91/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων».

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 16:

Τροποποίηση της με αριθμ. 92/2015 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μέσων αναψυχής κλπ.».

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 17:

Έγκριση τομεακών προγραμμάτων αθλητισμού – πολιτισμού

 

Εισηγητές : Θεώνη Λειβαδάρου, Εντεταλμένη ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Κυκλάδων, Νικόλαος Νικολής Εντεταλμένος σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου, Χρηστιάννα Πάπιτση, Εντεταλμένη ΠΣ σε θέματα Πολιτισμού Κυκλάδων, Κάλλιστος Διακογεωργίου, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Πολιτισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 18:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της Εταιρείας «ΓΑΛΗΝΟΣ» για το έργο «Προαγωγή υγείας, μέριμνας και αλληλεγγύης στον νομό Δωδεκανήσου»

 

Εισηγητής: Νικόλαος Καραμαρίτης, Εντεταλμένος Π.Σ. σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 19:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για τη μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου»

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 20:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Συντήρηση οδού από Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου έως είσοδο Αρχαγγέλου», ως προς το άρθρο 2 «Σκοπός – αντικείμενο σύμβασης – προϋπολογισμός – χρονοδιάγραμμα».

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 21:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά», ως προς το άρθρο 6 «Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου»

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 22:

Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Τήλου για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Τήλου στον οδικό άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήμονας»

 

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Εντεταλμένος ΠΣ

 

ΘΕΜΑ 23:

Επικύρωση πρακτικών 1ης/6-2-2017, 2ης/6-2-2017, 3ης /6-2-2017, 4ης /4-3-2017 & 5ης /5-3-2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ 24:

Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Μπιζάς

Newsroom mykonosticker.com

Translate

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Περιφερειάρχες: Έκτακτο συνέδριο όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο για την απλή αναλογική

Έκτακτο συνέδριο όταν κατατεθούν τα νομοσχέδια για την αλλαγή του εκλογικού νόμου στην...

Τα 82 βαριά προαπαιτούμενα του επικαιροποιημένου μνημονίου

Αποφασισμένοι να μην υπάρχει στη λήξη του προγράμματος καμία εκκρεμότητα σε οποιονδήποτε τομέα της...

Ψήφισμα της ΕΠΑΚΑΒ για τα προβλήματα στον ελληνικό στίβο και τον καθοριστικο ρόλο της Πολιτειας

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της ΕΠΑΚΑΒ οι σύνεδροι και τα μέλη της διοίκησης του ΣΕΓΑΣ εξέδωσαν...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Η Τήνος πενθεί τον Δήμαρχό της!

Ο εν ενεργεία Δήμαρχος Τήνου έφυγε πρόωρα από τη ζωή σκορπώντας πένθος σε ολόκληρο νησί....

Το νέο τοπίο στα οικογενειακά επιδόματα

Τι φέρνει σε 750.000 οικογένειες η συμφωνία για τα οικογενειακά επιδόματα, που «κλείδωσε» μεταξύ κυβέρνησης κα δανειστών. Ποιοι χάνουν τελείως την παροχή. Ποιοι κερδίζουν από τις αλλαγές. Τι αλλάζει...

Νίκη Δημήτρη Βερβεσού στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας

Τέταρτη και… τυχερή ήταν για τον Δημήτρη Βερβεσό η τέταρτη υποψηφιότητα του για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Ο γνωστός εργατολόγος είναι ο νέος πρόεδρος του μεγαλύτερου...

Όλη η απόφαση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις Airbnb

Πως θα δηλωθούν τα ακίνητα και τα μισθώματα – Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε όσους δεν τηρούν τις υποχρεώσεις Στο μάτι των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του υπουργείου Τουρισμού και τη...

Τουρισμός: Αναβαθμίζουν την Ελλάδα οι tour operators

Μεγάλη αύξηση κρατήσεων πακέτων της Ελλάδας φέτος σε Γερμανία και Ην. Βασίλειο. Οι τιμές στην Ισπανία και η κατάσταση στην Τουρκία στρέφουν τουρίστες και τουρ οπερέϊτορ στη χώρα μας. Τι δείχνουν...

Μέτρα κατά της άναρχης επέκτασης της κρουαζιέρας

Πληθαίνουν οι ευρωπαϊκές και όχι μόνον πόλεις που επιβάλλουν περιορισμούς και στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και στους επιβάτες που επιτρέπουν να αποβιβαστούν, καθώς........

Ο Pierre Sarkozy στην Αθήνα για το opening του club Toy room

Την Παρασκευη 8 Δεκεμβριου ο πρωτότοκος γιός του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, Πιέρ, ο οποίος κάνει διεθνή καριέρα με το όνομα dj Mosey και είναι ένας από τους πιο...

Νέες άδειες καζίνο σε  Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη,

Τρεις νέες άδειες καζίνο προβλέπεται να παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, με διαγωνισμούς που θα προκηρύξει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Προωθείται και η «ανάσταση» του καζίνο...

Οι 12 ρυθμίσεις του νέου κανονισμού λειτουργίας για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Τη θέσπιση ενός νέου, σύγχρονου ρυθμιστικού κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών σηματοδοτεί η δημοσίευση,.........

Συνθήκη Λωζάννης… Τέλος! - Μένει ο τίτλος «εκσυγχρονίζεται» το περιεχόμενο - Τι αλλάζει

Με τρεις λέξεις τελείωσαν σήμερα την Συνθήκη της Λωζάννης, Ελλάδα και Τουρκία σε ένα πρωτοφανές «ναυάγιο» της ελληνικής εξωτερικής πολικής. Την αρχή έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρ.Τ.Ερντογάν από...