Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2017
Κυριακή, 14 Μάιος 2017 01:33

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Σύρο στις 15 Μαΐου 2017,......

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Η Πρόσκληση με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1:

 

 

Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για το έργο με τίτλο "Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου"

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 2:

Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για το έργο με τίτλο "Νέο Λιμάνι Σχοινούσας»

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 3:

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017.

 

Εισηγητής : Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων

 

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου 2017 & 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου έτους 2017.

 

Εισηγητής : Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου & Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 4:

Έγκριση :

1. «Επιχειρησιακού Σχεδίου ΠΝΑ» που Συνοδεύεται από το «Πρόγραμμα Δράσεων (2016) 2017-2019 και Οικονομικό Πρόγραμμα» και τους «Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης», (Σχέδιο)

2. Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Έτους 2017 (Προσχέδιο) και

3. «Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισης ΕΠ ΠΝΑ»

Εισηγητές : Αντώνης Λούβαρης , Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων και Μαρία Ζώη, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

ΘΕΜΑ 5:

Κατανομή Ταμειακού Υπολοίπου Κυκλάδων έτους 2016.

Εισηγητής : Ευάγγελος Μαούτσος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 6:

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου

«Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Άνδρου».

 

Εισηγητής: Δημήτριος Λοτσάρης Έπαρχος Άνδρου

 

ΘΕΜΑ 7:

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι, Δήμου Ρόδου και ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντική Προστασία του νησιού της Ρόδου και της Κω και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας»

 

Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

 

ΘΕΜΑ 8:

Καθορισμός ωραρίων διέλευσης τροχοφόρων από το Στενό της Απολλωνίας, το Στενό του Αρτεμώνα, τις Καμάρες και τη διέλευση οχημάτων από το πάρκινγκ του κ. Αντωνίου Μάρκου έως την εκκλησία των Ταξιαρχών στο Βαθύ, για τις ανάγκες τροφοδοσίας των καταστημάτων.

 

Εισηγητής : Νικόλαος Βενάκης, Έπαρχος Μήλου

 

ΘΕΜΑ 9:

Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τους θερινούς μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : α) 186 κεφ. Δ’, αρ. 10 του Ν. 3852/10, β) 19 εδάφ. 4 του Π.Δ. 130/10 και γ) άρθρο 12 του Ν. 3377/2005.

 

Εισηγητές :Γεώργιος Λεονταρίτης χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων – Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Ευστρατίου

 

ΘΕΜΑ 10:

Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για την χρηματοδότηση μελετών των Μονάδων Υγείας Σύρου και Νάξου.

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 11:

«Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, αρμόδια για λήψη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας στην φόρτωση – εκφόρτωση – διακίνηση και παραμονή επικίνδυνων ειδών στον λιμένα της Παροικίας Πάρου»

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 12:

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Κυκλάδων

 

Εισηγητής : Δημήτριος Αλουμανής, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 13:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2016 και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2017 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».

 

Εισηγητής : Νικόλαος Καραμαρίτης, Εντεταλμένος Π.Σ. Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 14:

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και ίδρυση παραρτημάτων στις Π.Ε. Καλύμνου, Καρπάθου και Κω.

 

Εισηγητής : Νικόλαος Καραμαρίτης Εντεταλμένος ΠΣ Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 15:

Τροποποίηση της αριθμ. 91/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων».

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 16:

Τροποποίηση της με αριθμ. 92/2015 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μέσων αναψυχής κλπ.».

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 17:

Έγκριση τομεακών προγραμμάτων αθλητισμού – πολιτισμού

 

Εισηγητές : Θεώνη Λειβαδάρου, Εντεταλμένη ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Κυκλάδων, Νικόλαος Νικολής Εντεταλμένος σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου, Χρηστιάννα Πάπιτση, Εντεταλμένη ΠΣ σε θέματα Πολιτισμού Κυκλάδων, Κάλλιστος Διακογεωργίου, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Πολιτισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 18:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της Εταιρείας «ΓΑΛΗΝΟΣ» για το έργο «Προαγωγή υγείας, μέριμνας και αλληλεγγύης στον νομό Δωδεκανήσου»

 

Εισηγητής: Νικόλαος Καραμαρίτης, Εντεταλμένος Π.Σ. σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 19:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για τη μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου»

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 20:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Συντήρηση οδού από Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου έως είσοδο Αρχαγγέλου», ως προς το άρθρο 2 «Σκοπός – αντικείμενο σύμβασης – προϋπολογισμός – χρονοδιάγραμμα».

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 21:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά», ως προς το άρθρο 6 «Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου»

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 22:

Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Τήλου για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Τήλου στον οδικό άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήμονας»

 

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Εντεταλμένος ΠΣ

 

ΘΕΜΑ 23:

Επικύρωση πρακτικών 1ης/6-2-2017, 2ης/6-2-2017, 3ης /6-2-2017, 4ης /4-3-2017 & 5ης /5-3-2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ 24:

Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Μπιζάς

Newsroom mykonosticker.com

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Ο Έλληνας εργαζόμενος δουλεύει 203 ημέρες το χρόνο για να πληρώνει εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Μελέτη του ΚΕΦίΜ Επτά μήνες -και πιο συγκεκριμένα 203 ημέρες- εργάζεται ο μέσος Έλληνας κάθε...

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας μη ασφαλούς τόνου σε λάδι

Στην ανάκληση μη ασφαλούς αλιεύματος από την αγορά προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου...

Γιάννης Βρούτσης: Στάση πληρωμών σε 63.000 δικαιούχους εφάπαξ, 139.000 κύριων και 127.000 επικουρικών συντάξεων

Σκληρότατη κριτική κατά του Υπουργείου Εργασίας, άσκησε ο Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Πώς να ανανεώσετε τη σχέση σας στις διακοπές!!

Κάθε ζευγάρι δικαιούται ένα τριήμερο πραγματικής απόδρασης, χωρίς παιδιά και υποχρεώσεις - μια ευκαιρία να αναθερμανθεί o γάμος!! Βασικά γνωρίσματα των διακοπών είναι..........

Δεν έχετε παγωμένη μπίρα; Σπουδαίο Τρικ!!

Καλοκαίρι και δεν έχετε παγωμένη μπίρα; Σπουδαίο και αποτελεσματικό Τρικ, σας λύνει το πρόβλημα!!....

Το στρες των καλοκαιρινών διακοπών. Κι όμως!! Υπάρχει κι αυτό...

Η Ελπίδα Μ. Παναγιωτουνάκου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, κατανοεί το άγχος του καλοκαιριού και προσπαθεί να μας βάλει στο σωστό δρόμο...

Έρωτες του καλοκαιριού: Η μεγάλη ευκαιρία ή απλά μια περιπέτεια;

Ζήσης Παπαθανασίου - Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας, Σεξολόγος Διευθυντής Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου Αν και οι υψηλές θερμοκρασίες στο περιβάλλον κάνουν τη ζωή δύσκολη, οι «υψηλές...

Η νοημοσύνη του Σώματος!! Mαθήματα ζωής από τις… διακοπές!!

Dr. Med. Gabi Hoffbauer - Παθολόγος, Ειδικός σε Θέματα Ψυχοσωματικής Υγείας Τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε τόσο καλά στις διακοπές και να τις αναζητούμε πάλι και πάλι, σχεδόν αμέσως...

Στα τέλη της άλλης εβδομάδας οι βαθμοί των πανελλαδικών

Η τελευταία μέρα του Ιουνίου φέρεται ως η επικρατέστερη για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα δημοσιεύματα σχετικά με την πορεία των...

Πανελλήνιες 2017: Οι δηλώσεις των υποψηφίων σε αριθμούς

Στατιστικά στοιχεία των αιτήσεων – δηλώσεων των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2017 έδωσε το Υπουργείο Παιδείας στην δημοσιότητα.....

Πώς να κάνετε «θραύση» το φετινό καλοκαίρι!! 7 Λύσεις – Συμβουλές!!

7 Απλά βήματα για να μαγνητίσετε τον ανδρικό πληθυσμό!! Καλοκαιράκι, ανέμελη διάθεση, ανέμελα ρούχα, λίγο κρασί λίγο θάλασσα… και όμως κάτι λείπει από το κατά τα άλλα τέλειο σκηνικό......

Νέα τουρκική πρόκληση: Προσευχήθηκαν διαβάζοντας το Κοράνι μέσα στην Αγιά Σοφιά (Video)

Με τις ευλογίες Ερντογάν Η τελετή, μάλιστα, μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας - Για «απαράδεκτη πρόκληση στο θρησκευτικό συναίσθημα των απανταχού Χριστιανών» κάνει λόγο το ΥΠΕΞ σε...

Παρέμβαση της UNESCO για την τουρκική πρόκληση στην Αγιά Σοφιά (Video)

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η νέα πρόκληση της Άγκυρας με αφορμή την ανάγνωση του Κορανίου και την τέλεση προσευχής εντός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία του επικεφαλής της...