Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2018
Κυριακή, 14 Μάιος 2017 01:33

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Σύρο στις 15 Μαΐου 2017,......

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Η Πρόσκληση με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1:

 

 

Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για το έργο με τίτλο "Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου"

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 2:

Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για το έργο με τίτλο "Νέο Λιμάνι Σχοινούσας»

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 3:

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017.

 

Εισηγητής : Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων

 

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου 2017 & 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου έτους 2017.

 

Εισηγητής : Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου & Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 4:

Έγκριση :

1. «Επιχειρησιακού Σχεδίου ΠΝΑ» που Συνοδεύεται από το «Πρόγραμμα Δράσεων (2016) 2017-2019 και Οικονομικό Πρόγραμμα» και τους «Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης», (Σχέδιο)

2. Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Έτους 2017 (Προσχέδιο) και

3. «Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισης ΕΠ ΠΝΑ»

Εισηγητές : Αντώνης Λούβαρης , Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων και Μαρία Ζώη, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

ΘΕΜΑ 5:

Κατανομή Ταμειακού Υπολοίπου Κυκλάδων έτους 2016.

Εισηγητής : Ευάγγελος Μαούτσος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 6:

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου

«Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Άνδρου».

 

Εισηγητής: Δημήτριος Λοτσάρης Έπαρχος Άνδρου

 

ΘΕΜΑ 7:

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι, Δήμου Ρόδου και ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντική Προστασία του νησιού της Ρόδου και της Κω και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας»

 

Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

 

ΘΕΜΑ 8:

Καθορισμός ωραρίων διέλευσης τροχοφόρων από το Στενό της Απολλωνίας, το Στενό του Αρτεμώνα, τις Καμάρες και τη διέλευση οχημάτων από το πάρκινγκ του κ. Αντωνίου Μάρκου έως την εκκλησία των Ταξιαρχών στο Βαθύ, για τις ανάγκες τροφοδοσίας των καταστημάτων.

 

Εισηγητής : Νικόλαος Βενάκης, Έπαρχος Μήλου

 

ΘΕΜΑ 9:

Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τους θερινούς μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : α) 186 κεφ. Δ’, αρ. 10 του Ν. 3852/10, β) 19 εδάφ. 4 του Π.Δ. 130/10 και γ) άρθρο 12 του Ν. 3377/2005.

 

Εισηγητές :Γεώργιος Λεονταρίτης χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων – Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Ευστρατίου

 

ΘΕΜΑ 10:

Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για την χρηματοδότηση μελετών των Μονάδων Υγείας Σύρου και Νάξου.

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 11:

«Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, αρμόδια για λήψη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας στην φόρτωση – εκφόρτωση – διακίνηση και παραμονή επικίνδυνων ειδών στον λιμένα της Παροικίας Πάρου»

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 12:

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Κυκλάδων

 

Εισηγητής : Δημήτριος Αλουμανής, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 13:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2016 και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2017 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».

 

Εισηγητής : Νικόλαος Καραμαρίτης, Εντεταλμένος Π.Σ. Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 14:

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και ίδρυση παραρτημάτων στις Π.Ε. Καλύμνου, Καρπάθου και Κω.

 

Εισηγητής : Νικόλαος Καραμαρίτης Εντεταλμένος ΠΣ Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 15:

Τροποποίηση της αριθμ. 91/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων».

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 16:

Τροποποίηση της με αριθμ. 92/2015 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μέσων αναψυχής κλπ.».

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 17:

Έγκριση τομεακών προγραμμάτων αθλητισμού – πολιτισμού

 

Εισηγητές : Θεώνη Λειβαδάρου, Εντεταλμένη ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Κυκλάδων, Νικόλαος Νικολής Εντεταλμένος σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου, Χρηστιάννα Πάπιτση, Εντεταλμένη ΠΣ σε θέματα Πολιτισμού Κυκλάδων, Κάλλιστος Διακογεωργίου, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Πολιτισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 18:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της Εταιρείας «ΓΑΛΗΝΟΣ» για το έργο «Προαγωγή υγείας, μέριμνας και αλληλεγγύης στον νομό Δωδεκανήσου»

 

Εισηγητής: Νικόλαος Καραμαρίτης, Εντεταλμένος Π.Σ. σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 19:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για τη μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου»

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 20:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Συντήρηση οδού από Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου έως είσοδο Αρχαγγέλου», ως προς το άρθρο 2 «Σκοπός – αντικείμενο σύμβασης – προϋπολογισμός – χρονοδιάγραμμα».

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 21:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά», ως προς το άρθρο 6 «Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου»

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 22:

Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Τήλου για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Τήλου στον οδικό άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήμονας»

 

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Εντεταλμένος ΠΣ

 

ΘΕΜΑ 23:

Επικύρωση πρακτικών 1ης/6-2-2017, 2ης/6-2-2017, 3ης /6-2-2017, 4ης /4-3-2017 & 5ης /5-3-2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ 24:

Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Μπιζάς

Newsroom mykonosticker.com

Translate

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Τουρκικό θερμικό ραντάρ «σαρώνει» τα Ίμια ([Βίντεο)

Σε απόσταση 3,5 μιλίων Το όχημα του τουρκικού Λιμενικού με την ονομασία «Morad-1», το οποίο...

110 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για μηχανήματα έργου και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Σύμφωνα με το το υπουργείο Εσωτερικών, η κατανομή των πόρων θα γίνει με κριτήριο τον αριθμό των...

Η Ελλάδα, κορυφαία επιλογή για τους Σέρβους τουρίστες και πρώτη σε ζήτηση με διαρκή αύξηση

Συνάντηση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά με την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Σερβίας για...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Μυστικά για νόστιμο χταπόδι!! Ξεπάγωμα, Καθάρισμα, Βράσιμο, Ψήσιμο, Γευστική... συντήρηση!!

Το γνωστό θαλασσινό αποτελεί ιδανικό κυρίως πιάτο αλλά και ορεκτικό, ειδικά αυτή την περίοδο. Δείτε πώς να το διαχειριστείτε σωστά για να έχετε ένα άκρως γευστικό αποτέλεσμα.....

45 Διακοσμητικές Ιδέες με... πιάτα στους τοίχους!!

Οι μεγαλύτεροι από εμάς θυμόμαστε πιο έντονα στα σπίτια των δικών μας διακοσμητικά πιάτα, πορσελάνινα ή μη - να στολίζουν.......

Δημιουργήστε μόνες σας, 20 last minute Αποκριάτικα face painting!!

Απόκριες και τι πιο διασκεδαστικό, από το να μασκαρευτείτε, με τα πιο ιδιαίτερα μακιγιάζ και τις πιο πρωτότυπες στολές και να βρεθείτε σε party με φίλους!!......

Πως θα επιτύχουμε μαλακό Χταπόδι στα Κάρβουνα!!

Το χταπόδι είναι ένα από τα πιο δύσκολα θαλασσινά, στο θέμα ψησίματος. Πρέπει ψήνοντας το, να το βγάλουμε από τη φωτιά ψημένο σωστά και μαλακό. Υπάρχουν δύο τρόποι για να μας βγει το χταπόδι μαλακό...

Καθαρά Δευτέρα!! Προσοχή με τους χαρταετούς – Τι κάνουμε σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας

Καθαρά Δευτέρα και, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος χιλιάδες χαρταετοί αναμένεται να δώσουν άλλο χρώμα στους ουρανούς των πόλεων.....

Σαρακοστιανό τραπέζι!! Διατροφική αξία και Θερμίδες!!

Μην παρασύρεστε από το γεγονός ότι στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας δεν υπάρχουν αρνιά, χοιρινά και κοκορέτσια!! Ακόμη κι έτσι, το παραδοσιακό αυτό γεύμα το οποίο σημαίνει την αρχή της Σαρακοστής,...

25 Αποκριάτικες Iδέες Mακιγιάζ, μόνο με eyeliner!!

Η Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς είναι εδώ!! Aν προβληματίζεστε το τι θα ντυθείτε σας προτείνουμε εύκολες και απλές λύσεις για μασκάρεμα, με μακιγιάζ, που γίνονται σε 5 λεπτά,.....

Κατασκευή χαρταετού η σχέση του με τα Μαθηματικά!! (οδηγίες βήμα-βήμα - Video)

Καθαρά Δευτέρα και θα πετάξουμε χαρταετό!! Γνωρίζουμε όμως πώς να πετάμε χαρταετό; Και το σημαντικότερο γνωρίζουμε πώς να φτιάχνουμε το δικό μας χαρταετό;.......

Πώς θα επιλέξετε τα καλύτερα θαλασσινά για την Καθαρά Δευτέρα;

Εκτός από τις ταραμοσαλάτες, τους χαλβάδες και τις λαγάνες, στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας πρωταγωνιστές είναι και τα θαλασσινά, με τα καλαμαράκια, τις γαρίδες και τα χταπόδια να…..

Κούλουμα...μια γιορτή βγαλμένη από την Αρχαία Ελλάδα

Η Καθαρή Δευτέρα είναι ταυτισμένη με τα Κούλουμα, δηλαδή τη μαζική έξοδο του κόσμου στις εξοχές και τον εορτασμό της στη φύση. Σύμφωνα με τον πατέρα της Ελληνικής λαογραφίας Νικόλαο Πολίτη, η λέξη...