Πέμπτη, 25 Μάιος 2017
Κυριακή, 14 Μάιος 2017 01:33

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Σύρο στις 15 Μαΐου 2017,......

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Η Πρόσκληση με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1:

 

 

Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για το έργο με τίτλο "Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου"

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 2:

Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για το έργο με τίτλο "Νέο Λιμάνι Σχοινούσας»

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 3:

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017.

 

Εισηγητής : Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων

 

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου 2017 & 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου έτους 2017.

 

Εισηγητής : Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου & Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 4:

Έγκριση :

1. «Επιχειρησιακού Σχεδίου ΠΝΑ» που Συνοδεύεται από το «Πρόγραμμα Δράσεων (2016) 2017-2019 και Οικονομικό Πρόγραμμα» και τους «Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης», (Σχέδιο)

2. Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Έτους 2017 (Προσχέδιο) και

3. «Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισης ΕΠ ΠΝΑ»

Εισηγητές : Αντώνης Λούβαρης , Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων και Μαρία Ζώη, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

ΘΕΜΑ 5:

Κατανομή Ταμειακού Υπολοίπου Κυκλάδων έτους 2016.

Εισηγητής : Ευάγγελος Μαούτσος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 6:

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου

«Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Άνδρου».

 

Εισηγητής: Δημήτριος Λοτσάρης Έπαρχος Άνδρου

 

ΘΕΜΑ 7:

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑι, Δήμου Ρόδου και ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντική Προστασία του νησιού της Ρόδου και της Κω και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας»

 

Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

 

ΘΕΜΑ 8:

Καθορισμός ωραρίων διέλευσης τροχοφόρων από το Στενό της Απολλωνίας, το Στενό του Αρτεμώνα, τις Καμάρες και τη διέλευση οχημάτων από το πάρκινγκ του κ. Αντωνίου Μάρκου έως την εκκλησία των Ταξιαρχών στο Βαθύ, για τις ανάγκες τροφοδοσίας των καταστημάτων.

 

Εισηγητής : Νικόλαος Βενάκης, Έπαρχος Μήλου

 

ΘΕΜΑ 9:

Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τους θερινούς μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : α) 186 κεφ. Δ’, αρ. 10 του Ν. 3852/10, β) 19 εδάφ. 4 του Π.Δ. 130/10 και γ) άρθρο 12 του Ν. 3377/2005.

 

Εισηγητές :Γεώργιος Λεονταρίτης χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων – Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Ευστρατίου

 

ΘΕΜΑ 10:

Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για την χρηματοδότηση μελετών των Μονάδων Υγείας Σύρου και Νάξου.

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 11:

«Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, αρμόδια για λήψη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας στην φόρτωση – εκφόρτωση – διακίνηση και παραμονή επικίνδυνων ειδών στον λιμένα της Παροικίας Πάρου»

 

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 12:

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Κυκλάδων

 

Εισηγητής : Δημήτριος Αλουμανής, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 13:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2016 και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2017 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».

 

Εισηγητής : Νικόλαος Καραμαρίτης, Εντεταλμένος Π.Σ. Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 14:

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και ίδρυση παραρτημάτων στις Π.Ε. Καλύμνου, Καρπάθου και Κω.

 

Εισηγητής : Νικόλαος Καραμαρίτης Εντεταλμένος ΠΣ Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 15:

Τροποποίηση της αριθμ. 91/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων».

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 16:

Τροποποίηση της με αριθμ. 92/2015 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μέσων αναψυχής κλπ.».

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 17:

Έγκριση τομεακών προγραμμάτων αθλητισμού – πολιτισμού

 

Εισηγητές : Θεώνη Λειβαδάρου, Εντεταλμένη ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Κυκλάδων, Νικόλαος Νικολής Εντεταλμένος σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου, Χρηστιάννα Πάπιτση, Εντεταλμένη ΠΣ σε θέματα Πολιτισμού Κυκλάδων, Κάλλιστος Διακογεωργίου, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Πολιτισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 18:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της Εταιρείας «ΓΑΛΗΝΟΣ» για το έργο «Προαγωγή υγείας, μέριμνας και αλληλεγγύης στον νομό Δωδεκανήσου»

 

Εισηγητής: Νικόλαος Καραμαρίτης, Εντεταλμένος Π.Σ. σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 19:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για τη μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου»

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 20:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Συντήρηση οδού από Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου έως είσοδο Αρχαγγέλου», ως προς το άρθρο 2 «Σκοπός – αντικείμενο σύμβασης – προϋπολογισμός – χρονοδιάγραμμα».

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 21:

Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά», ως προς το άρθρο 6 «Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου»

 

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 22:

Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Τήλου για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Τήλου στον οδικό άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήμονας»

 

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Εντεταλμένος ΠΣ

 

ΘΕΜΑ 23:

Επικύρωση πρακτικών 1ης/6-2-2017, 2ης/6-2-2017, 3ης /6-2-2017, 4ης /4-3-2017 & 5ης /5-3-2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ 24:

Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Μπιζάς

Newsroom mykonosticker.com

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στην Απολλωνία της Σίφνου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου τελέσθηκε σήμερα το πρωί...

Στην Εντατική του «Ευαγγελισμού» ο Παπαδήμος

Το εισπνευστικό έγκαυμα το μεγαλύτερο πρόβλημα Έχει τραυματιστεί στο στήθος και την κοιλιά -...

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γ. Λεονταρίτη με τον Υπουργό  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Π. Κουρουμπλή στη Σίφνο

Πολλά και σοβαρά θέματα που αφορούν τα νησιά των Κυκλάδων έθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ....

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τα κριτήρια, την μοριοδότηση & την διαδικασία επιλογής για τους Παιδικούς Σταθμούς

Την ερχόμενη Τρίτη η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για υποβολή αιτήσεων από τις ωφελούμενες μητέρες Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την ένταξη...

Νέα κριτήρια για την επιλογή διευθυντών στα σχολεία

Με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια θα τοποθετούνται στις θέσεις τους στα σχολεία οι διευθυντές, όπως προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για την επιλογή και την τοποθέτησή τους στις σχολικές...

Τι αλλάζει σε γυμνάσια και λύκεια από τον Σεπτέμβριο

Αλλάζουν όλα σε γυμνάσιο και λύκειο αλλά και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και αυτό-αξιολόγηση των σχολικών μονάδων........

Αποδεσμεύεται το Λύκειο από την ανώτατη εκπαίδευση - Έρχονται αλλαγές-εξπρές σε Λύκειο και Πανελλαδικές με τριετές σχέδιο

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα πρώτα βήματα, η αναβάθμιση του απολυτηρίου Λυκείου, οι αντιδράσεις και οι αλλαγές στις εφετινές Πανελλαδικές.....

Απευθείας δημοπρασίες παραλιών

«Τιμοκατάλογος» για παραλίες Μέχρι σήμερα η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρέτων χρήσεων ακολουθούσε χρονικά την παρανομία. Ελλείψει εσόδων, όμως, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να...

19 Μαΐου – Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων

353.000 νεκροι Η γενοκτονία των Ποντίων ( 1916 – 1923 ) με 353.000 νεκρούς μία από τις μεγαλύτερες του 20ου αιώνα Το Φεβρουάριο του 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της...

Αλλάζουν όλα από τον Αύγουστο για τους δανειολήπτες με οφειλές

Σε πλήρη αλλαγή οδεύει το σκηνικό των "κόκκινων" δανείων, βάζοντας νέα δεδομένα για τους οφειλέτες με καθυστερούμενες οφειλές τις οποίες δεν έχουν ρυθμίσει με την τράπεζά τους..........

Προκήρυξη προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ για 82 μόνιμες θέσεις σε νησιωτικούς Δήμους

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 3 μόνιμες θέσεις στο Δήμο Μυκόνου Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα εντός Ιουνίου, αναμένεται να βρεθεί στα γραφεία του ΑΣΕΠ, προς έγκριση,......

Υπάρχει νησιωτικότητα ή όποιος ζητά το δίκιο των νησιών ομιλεί με «φωνή βοώντος εν τη ερήμω;»

Του Γιάννη Φλεβάρη * Ας πούμε σήμερα μαζί με την καλημέρα μας στα νησιά και τους ανθρώπους του Νοτίου Αιγαίου δυο λόγια για τη Μύκονο. Τι είναι στ΄ αλήθεια η Μύκονος, πέραν από το αστραφτερό της...

Υποχρεωτικά μέσω τράπεζας η πληρωμή των μισθών, αλλιώς έρχονται κυρώσεις

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα γίνεται η πληρωμή των αποδοχών των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό προβλέπει υπουργική απόφαση που......