Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2018

Εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε Αμοργό, Κύθνο και Αντίπαρο, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αποδεικνύοντας εμπράκτως τη φροντίδα της περιφερειακής αρχής για τα μικρά νησιά και τις υποδομές τους, ιδιαιτέρως δε στον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης,  προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας με τους Δήμους.....

Επισκεφτήκαμε σήμερα 12-12 το πρωί το Λύκειο Μυκόνου και ακούσαμε τις απόψεις των μαθητών. 

Ακούσαμε, συνομιλήσαμε και προβληματιστήκαμε κυρίως για τις συνθήκες εκπαίδευσης. 

Διαπιστώσαμε την εμψυχωτική και ελπιδοφόρα επιθυμία των νέων ανθρώπων, να διεκδικήσουν.......

Κατηγορία Municipal Politics News

Το ωράριο των καθηγητών το τελευταίο εμπόδιο για την αξιολόγηση - Η κυβέρνηση πάντως εμφανίζεται αισιόδοξη για συμφωνία το Σάββατο

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, αύξηση διδακτικού ωραρίου, αλλά και αύξηση του αριθμού μαθητών στις σχολικές τάξεις φέρεται να ζητούν οι θεσμοί από το υπουργείο Παιδείας..........

Κατηγορία Παιδεία
Κατάργηση δικαιολογημένων απουσιών και καθιέρωση ηλεκτρονικού απουσιολογίου, “βραβεία προόδου” σε μαθητές που αριστεύουν σε σχολικές επιδόσεις και διαγωγή,.......
Κατηγορία Παιδεία
Landscape, Panayiotis Tetsis
Του Νίκου Τσούλια*

Τι γίνεται με τη βαθμολόγηση στο σχολείο!!
Η βαθμολόγηση στο σχολείο είναι σημαντικό ζήτημα και συνδέεται με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, με την όλη λειτουργία της διδασκαλίας αλλά ακόμα και με το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο! Εδώ έχουμε ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιρροής του πολιτισμικού περιβάλλοντος επί ενός καθαρά εκπαιδευτικού ζητήματος.

Για να δούμε τη βαθμολόγηση στην πιο γενική περιγραφή της αρκεί να θέσουμε μια συγκριτική θεώρηση της κρατούσας κατάστασής της μεταξύ της θεσμικής εκπαίδευσης της δεκαετίας του 1970, για παράδειγμα, και αντίστοιχης της τρέχουσας δεκαετίας.

Στη δεκαετία του 1970 η βαθμολόγηση των μαθητών ήταν πολύ συγκρατημένη ως απόρροια της εικόνας του επιλεκτικού σχολείου εκείνης της εποχής, ενώ σήμερα η βαθμολόγηση είναι αρκετά χαλαρή ως αποτέλεσμα της εικόνας του μαζικού σχολείου. Τότε το ποσοστό των αριστούχων ήταν αρκετά μικρό, ενώ σήμερα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Η εικόνα είναι αντίστροφη για τους απορριπτόμενους και ανεξεταστέους˙ παλιότερα είχαμε αρκούντως μεγάλα ποσοστά, ενώ σήμερα τα ποσοστά αυτά είναι «φοβερά μικρά».

Είναι προφανές ότι αυτή η εξέλιξη των ποσοστών τόσο στην κορυφή της βαθμολογίας όσο και στη βάση της δεν είναι κυρίως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής και μορφωτικής εξέλιξης των εκπαιδευόμενων αλλά απόρροια αφενός του θεσμικού βαθμολογικού συστήματος και αφετέρου της νοοτροπίας των εκπαιδευτικών που επηρεάζεται και από τα σχετικά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και από τη γενικότερη κοινωνική αντίληψη.

Την παλιότερη εποχή ο βαθμός του 20 ακόμα και του 19 ήταν πολύ σπάνιος και ως μαθητές περιμέναμε πώς και πώς τα διαγωνίσματα για να δούμε το 20! Επίσης τότε δύσκολα έβλεπες μεγάλη απόσταση μεταξύ γραπτής και προφορικής βαθμολογίας. Σήμερα ως κρατούσα εικόνα είναι η εξής. Η προφορική βαθμολογία είναι πάντα «ομπρέλα» στην γραπτή βαθμολογία και απέχει σε μια «μέση απόσταση» 4-5 βαθμών από την αντίστοιχη γραπτή. Σε κάποιο ποσοστό μάλιστα το χάσμα μεταξύ γραπτής και προφορικής βαθμολογίας είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν αφορά τον ίδιο μαθητή!

Η βαθμολόγηση είναι ένα άκρως σημαντικό εκπαιδευτικό ζήτημα με προεκτάσεις μορφωτικές αλλά και κοινωνικές.

Ως εκ τούτου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, γιατί σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. στο απολυτήριο του Λυκείου, προσμετρά στην επαγγελματική εξέλιξη των νέων και παραμένει εσαεί μια σοβαρή παρακαταθήκη στη ζωή τους.

Ας δούμε όμως μερικά σημεία που καθορίζουν τον τρόπο βαθμολογίας των μαθητών
α) Η απεικόνιση της βαθμολογίας είναι σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής αυτογνωσίας του μαθητή και συστατικός παράγοντας για το σχεδιασμό της επαγγελματικής του πορείας και ως εκ τούτου πρέπει να είναι σωστός και αντικειμενικός.

β) Η όλη διαδικασία της βαθμολόγησης οφείλει να έχει χαρακτηριστικά δικαιοσύνης, γιατί οι μαθητές είναι πολύ αυστηροί κριτές συγκρίνοντας τις μεταξύ των βαθμολογίες. Μπορούμε να ισχυριστούμε μάλιστα ότι ο μαθητής διαθλά την εικόνα που έχει για τον εκπαιδευτικό σε μεγάλο βαθμό μέσω της βαθμολογίας!

γ) Η βαθμολόγηση πρέπει να διαμορφώνει ένα αίσθημα ενθάρρυνσης στον μαθητή και να είναι ενισχυτική στην προσπάθειά του, να μην είναι δηλαδή απλώς μια απεικόνιση της μαθησιακής του κατάστασης δίκην ουδέτερης και ψυχρής μέτρησης κάποιου φυσικού μεγέθους.

δ) Η κλίμακα της βαθμολόγησης δεν μπορεί παρά να είναι ευρεία και να μην συρρικνώνεται μέσα από μια δήθεν φιλομαθητική / λαϊκίστικη στάση. Χωρίς να δογματίζουμε – γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις τμημάτων με άλλη εικόνα –, τα δόκιμα όρια της βαθμολόγησης για το λύκειο μπορούν να θεωρηθούν εκείνα της κλίμακας «8 – 20» και η συνήθης μορφολογία της να είναι η κλασική «καμπύλη του Gauss». Θεωρώ ότι είναι μέγα παιδαγωγικό λάθος να μην βαθμολογούνται μαθητές με βαθμούς κάτω από τη βάση, για κάποιους δήθεν λόγους αρχής, όταν η εικόνα του μαθητή είναι αρνητική.

ε) Οι βαθμολογικές αποστάσεις στα διάφορα σημεία της κλίμακας δεν είναι πάντα αντίστοιχες εκείνες των αριθμητικών αποστάσεων. Για παράδειγμα, η απόσταση μεταξύ 19 και 20 δεν είναι η ίδια με την απόσταση μεταξύ 5 και 6, με την πρώτη να είναι σαφώς μεγαλύτερη. Ισχυρίζομαι ότι μπορείς εύκολα να κάνεις το 5 6, όχι όμως εξίσου εύκολα το 19 να το κάνεις 20. Οι διάφορες περιοχές της βαθμολογικής κλίμακας έχουν διαφοροποιητική διάσταση.

στ) Η βαθμολογία δεν αφορά μόνο τους μαθητές αλλά και εμάς τους εκπαιδευτικούς. Η σύγχρονη παιδαγωγική θέλει τον εκπαιδευτικό συμμέτοχο στην προσπάθεια του μαθητή και αυτό σημαίνει ότι μια αρνητική βαθμολογία μέσα στην τάξη βαραίνει πριν απ’ όλους τον εκπαιδευτικό.

ζ) Η εικόνα της βαθμολογίας πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη διδασκαλία, στο ρυθμό της και στον όλο σχεδιασμό της. Η πορεία της διδασκαλίας δεν είναι μια αδιατάρακτη πορεία πάνω στις τροχιές της διδακτέας ύλης, αλλά έχει και σταθμούς και «πισωγυρίσματα», για να συμπεριλάβουμε «αργοπορούντες» ή «παρατημένους» μαθητές.

η) Όταν κάνουμε λάθη στη βαθμολογία, οφείλουμε να τα παραδεχόμαστε απολογητικά και αφενός μεν να τα αναγνωρίζουμε μέσα στην τάξη και αφετέρου να λειτουργούμε σχετικά εξισορροπιστικά στη συνέχεια.

θ) Η προφορική βαθμολογία δεν μπορεί να αφίσταται σημαντικά από την γραπτή. Αν και έχει άλλα χαρακτηριστικά σημεία η προφορική σε σχέση με τη γραπτή, δεν μπορεί να δίνει την εικόνα της μιας διχοτομημένης εκπαιδευτικής αποτίμησης.

Η βαθμολόγηση δεν πρέπει να κατακτάται από τον εκπαιδευτικό μόνο μέσα από τη σχολική εμπειρία. Οφείλει να είναι συστατικό στοιχείο και στα προγράμματα σπουδών και στα επιμορφωτικά προγράμματα.

Όσοι βαθμολογούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις νιώθουν μια βαριά ευθύνη (και ίσως και ένα δέος) για τη βαθμολόγησή τους, γιατί ακόμα και μια μικρή απόκλιση από την αντικειμενικά ορθή βαθμολογία μπορεί να σημαίνει αποκλεισμό από τη Σχολή που ονειρεύεται ένας μαθητής. Αυτό το αίσθημα ευθύνης – κατά τη γνώμη μου – έστω και λίγο πιο αμυδρό οφείλει να είναι παρόν και σε κάθε προφορική βαθμολογία! 
Μαλάμος Κώστας, Ξεκλήρισμα, 1946
*Ο Νίκος Τσούλιας κατάγεται από την Αμαλιάδα. Σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΛΜΕ από το 1996 έως το 2003. Έχει εκλεγεί πρόεδρος της ΟΛΜΕ τέσσερις φορές (1996 – 2003) και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στην Ειδική Αγωγή. Έχει εκδώσει δύο βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου τα: «Σε πρώτο πρόσωπο» και «Παιδείας εγκώμιον». 
Πηγή:anthologio
NewsRoom mykonosticker
Κατηγορία Παιδεία

Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα το πρώτο κουδούνι ήχησε σημαίνοντας την επίσημη έναρξη και για τους μαθητές, του νέου σχολικού έτους 2017-2018.....

Κατηγορία Παιδεία

Γράφει η Dr. Λίζα Βάρβογλη, Ph.D. Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Βασικές στρατηγικές για σχολική επιτυχία!

Σιγά-σιγά επιστρέφουμε από τις διακοπές και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την επιστροφή των παιδιών στα θρανία…

Κατηγορία Paresnts & Kids

O Dr. Γρηγόρης Βασιλειάδης* M.Sc. Ph.D. Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής, εξηγεί πως οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά που περνούν μια φάση, κατά την οποία αρνούνται με επιμονή να πάνε στο σχολείο (σχολική φοβία)......

Κατηγορία Paresnts & Kids

Ερχεται ο αστυνομικός των σχολείων – Τι σχεδιάζει η ΕΛΑΣ

Ειδικό σχεδιασμό ενεργοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, εν όψει της έναρξης και για όλη τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς (2017 – 2018), έναν σχεδιασμό που αποσκοπεί στην εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολείων της χώρας και στην προστασία της μαθητικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών) καθώς και των σχολικών συγκροτημάτων.....

Κατηγορία Παιδεία

Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι οι σχολικές τσάντες μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στους μαθητές και τονίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ποιο είναι το σωστό είδος της τσάντας που πρέπει να αγοράζουν, πώς να τη γεμίζουν και πώς να τη μεταφέρουν τα παιδιά....

Κατηγορία Paresnts & Kids

Translate

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Η Κομισιόν ζητεί τη διαγραφή των παλαιών κόκκινων δανείων σε οκτώ χρόνια

Ο μεγάλος όγκος των παλαιών κόκκινων δανείων αποτελεί κληροδότημα της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης....

ΕΦΕΤ: Aποσύρονται ζαχαρωτά μαρσμέλοου που πιθανόν μολύνθηκαν από ποντίκια

Το προϊόν GODIS PSKKYCKLING (αφρώδη ζαχαρωτά σε συσκευασία 100 γρ.) ανακαλεί προληπτικά η ΙΚΕΑ...

Ημερήσιες προβλέψεις σε όλα τα ζώδια για την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Πόλεμος ή Έρωτας; Μάλλον και τα δυο θέλει η σημερινή Κυριακή! Με ένα Τετράγωνο...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Μυστικά για νόστιμο χταπόδι!! Ξεπάγωμα, Καθάρισμα, Βράσιμο, Ψήσιμο, Γευστική... συντήρηση!!

Το γνωστό θαλασσινό αποτελεί ιδανικό κυρίως πιάτο αλλά και ορεκτικό, ειδικά αυτή την περίοδο. Δείτε πώς να το διαχειριστείτε σωστά για να έχετε ένα άκρως γευστικό αποτέλεσμα.....

45 Διακοσμητικές Ιδέες με... πιάτα στους τοίχους!!

Οι μεγαλύτεροι από εμάς θυμόμαστε πιο έντονα στα σπίτια των δικών μας διακοσμητικά πιάτα, πορσελάνινα ή μη - να στολίζουν.......

Δημιουργήστε μόνες σας, 20 last minute Αποκριάτικα face painting!!

Απόκριες και τι πιο διασκεδαστικό, από το να μασκαρευτείτε, με τα πιο ιδιαίτερα μακιγιάζ και τις πιο πρωτότυπες στολές και να βρεθείτε σε party με φίλους!!......

Πως θα επιτύχουμε μαλακό Χταπόδι στα Κάρβουνα!!

Το χταπόδι είναι ένα από τα πιο δύσκολα θαλασσινά, στο θέμα ψησίματος. Πρέπει ψήνοντας το, να το βγάλουμε από τη φωτιά ψημένο σωστά και μαλακό. Υπάρχουν δύο τρόποι για να μας βγει το χταπόδι μαλακό...

Καθαρά Δευτέρα!! Προσοχή με τους χαρταετούς – Τι κάνουμε σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας

Καθαρά Δευτέρα και, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος χιλιάδες χαρταετοί αναμένεται να δώσουν άλλο χρώμα στους ουρανούς των πόλεων.....

Σαρακοστιανό τραπέζι!! Διατροφική αξία και Θερμίδες!!

Μην παρασύρεστε από το γεγονός ότι στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας δεν υπάρχουν αρνιά, χοιρινά και κοκορέτσια!! Ακόμη κι έτσι, το παραδοσιακό αυτό γεύμα το οποίο σημαίνει την αρχή της Σαρακοστής,...

25 Αποκριάτικες Iδέες Mακιγιάζ, μόνο με eyeliner!!

Η Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς είναι εδώ!! Aν προβληματίζεστε το τι θα ντυθείτε σας προτείνουμε εύκολες και απλές λύσεις για μασκάρεμα, με μακιγιάζ, που γίνονται σε 5 λεπτά,.....

Κατασκευή χαρταετού η σχέση του με τα Μαθηματικά!! (οδηγίες βήμα-βήμα - Video)

Καθαρά Δευτέρα και θα πετάξουμε χαρταετό!! Γνωρίζουμε όμως πώς να πετάμε χαρταετό; Και το σημαντικότερο γνωρίζουμε πώς να φτιάχνουμε το δικό μας χαρταετό;.......

Πώς θα επιλέξετε τα καλύτερα θαλασσινά για την Καθαρά Δευτέρα;

Εκτός από τις ταραμοσαλάτες, τους χαλβάδες και τις λαγάνες, στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας πρωταγωνιστές είναι και τα θαλασσινά, με τα καλαμαράκια, τις γαρίδες και τα χταπόδια να…..

Κούλουμα...μια γιορτή βγαλμένη από την Αρχαία Ελλάδα

Η Καθαρή Δευτέρα είναι ταυτισμένη με τα Κούλουμα, δηλαδή τη μαζική έξοδο του κόσμου στις εξοχές και τον εορτασμό της στη φύση. Σύμφωνα με τον πατέρα της Ελληνικής λαογραφίας Νικόλαο Πολίτη, η λέξη...