fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Sunday, 21 October 2018
Friday, 27 July 2018 11:26

Απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου στην ακτοπλοΐα

Τι δείχνει η ετήσια μελέτη της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων XRTC ΕΠΕ

«Τα στοιχεία της εφετινής μελέτης εμφανίζουν έντονα σημάδια της έναρξης ενός νέου ανοδικού κύκλου της ακτοπλοϊκής αγοράς ύστερα από μία δεκαετία πτώσης και στασιμότητας» επισημαίνεται μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα της 17ης ετήσιας μελέτης ............

για την ακτοπλοΐα, με τίτλο «Εκκίνηση νέου κύκλου με πολλά "ισοδύναμα"», που εκπόνησε και παρουσίασε την Πέμπτη η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων XRTC ΕΠΕ η οποία ασχολείται ενεργά με τον κλάδο της ακτοπλοΐας από το 2000.

Οπως σημειώνεται «έπειτα από μία διετία που γεγονότα όπως η αύξηση της τουριστικής κίνησης, η υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές έδωσαν μια σημαντική ανάσα στα οικονομικά των εταιρειών, ο κλάδος για τη χρήση του 2017 δέχεται πιέσεις στις οποίες εμφανίζεται να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει και να επιβιώσει για ένα ακόμα οικονομικό έτος».

Επιπλέον «οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δείχνουν να έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα αναφορικά με την αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης από το εξωτερικό, στηρίζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους στην κίνηση που προέρχεται από εμπορεύματα, καθώς επίσης και στον εσωτερικό τουρισμό».

Αναφέρεται ακόμη ότι το οικονομικό έτος 2017 χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της HSW από τον όμιλο ATTICA και από τη σταδιακή εδραίωση των νεο-εισερχόμενων στην ακτοπλοϊκή αγορά. «Η εξαγορά αυτή, από τη μία πλευρά, αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα προς την απλούστευση των επενδυτικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, από την άλλη όμως δημιουργεί δυνητικά προβλήματα ανταγωνισμού όπως προκύπτει και από την έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η πολυπλοκότητα του προβλήματος αυτού διαφαίνεται από τους όρους που θα πρέπει να πληροί η HSW προκειμένου να της επιτρέπεται η δραστηριοποίησή της σε συγκεκριμένες περιοχές και γραμμές».

Επιπροσθέτως: «Πλέον, οι παραδοσιακοί τέσσερις παίκτες φαίνεται να φτάνουν σε μια κατάσταση ωρίμασης των στρατηγικών απομόχλευσης που ακολουθούν από το 2009 μέχρι και σήμερα. Η απομόχλευση αυτή τους έχει βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, αλλά έχει και ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του μεριδίου αγοράς που κατέχουν. Αυτή η μείωση εκφράζεται και σε μείωση του στόλου που διαχειρίζονται όσο και σε επίπεδο κίνησης που εξυπηρετούν. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι στη μεν πρώτη περίπτωση ο υπό διαχείριση στόλος έχει μειωθεί πάνω από 65% σε σχέση με το 2001, ενώ το μερίδιο αγοράς έχει περιοριστεί από το 70% το 2001 στο μόλις 42%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναδιάρθρωσης και ουσιαστικά αλλαγής επιχειρηματικού μοντέλου αποτελεί η περίπτωση της MINOAN LINES, η οποία ανήκει στον όμιλο Grimaldi, που της δίνει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του εκτεταμένου στόλου του ομίλου και να δρομολογεί επιπλέον πλοία όταν κρίνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην αγορά».

Στη μελέτη υπογραμμίζεται ότι «η μείωση της συνολικής δραστηριότητας των τεσσάρων παραδοσιακών εταιρειών έχει αξιολογηθεί ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εισαγωγή στον κλάδο νέων, μικρότερων και πιο ευέλικτων σχημάτων, τα οποία δείχνουν να έχουν αντιληφθεί τα κενά που έχουν προκύψει και επενδύουν σε αγορές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Η μέχρι στιγμής παρουσία τους στον κλάδο δείχνει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς καθώς εμφανίζουν οικονομική ευρωστία και συνέπεια στο έργο που προσφέρουν. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της τάσης αποτελούν οι επενδύσεις των αδελφών Στεφάνου στην Golden Star Ferries, του Μάριου Ηλιόπουλου στη Seajets αλλά και των αδελφών Παναγιωτάκη στη Fast Ferries».

Γίνεται επιπλέον αναφορά και στο ζήτημα των νέων κανονισμών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO σχετικά με το θαλάσσιο έρμα και τη μείωση των εκπομπών αερίου από τη χρήση ναυτιλιακού καυσίμου για όλα ανεξαιρέτως τα πλοία από την 1η Ιανουαρίου 2020. «Οι επιλογές που έχουν οι ακτοπλόοι είναι είτε η τοποθέτηση ειδικών καταλυτών (scrubbers), είτε η χρήση καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 0,5%, το οποίο έχει υψηλότερη τιμή σε σχέση με το μαζούτ. Στην πρώτη περίπτωση απαιτούνται επενδύσεις που κυμαίνονται μεταξύ €7-11 εκατ. ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι εταιρείες είναι εκτεθειμένες στις υψηλότερες τιμές των καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος των ακτοπλόων είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι η αύξηση του μέσου ναύλου ακτοπλοΐας θα φτάσει το 27%. Το βασικό πρόβλημα όμως που δημιουργείται είναι ότι το 2020 τα 32 από τα 45 πλοία των τεσσάρων παραδοσιακών εταιρειών με τις οποίες ασχολούμαστε σε αυτή τη μελέτη θα έχουν ηλικία άνω των 20 ετών, κάτι που περιορίζει τη βιωσιμότητα της επένδυσης σε συστήματα επεξεργασίας έρματος και την τεχνολογία καθαρισμού των καυσαερίων. Ελλοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος της απομάκρυνσης μεγάλου αριθμού πλοίων που δραστηριοποιούνται στο Αιγαίο».

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο, τονίζεται ότι «είναι επιτακτική όσο ποτέ πλέον η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, το οποίο δεν θα στηρίζεται στη δημιουργία κινήτρων που προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά, αλλά στη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Θεωρούμε ότι αυτό το πλαίσιο δεν θα πρέπει να προσεγγιστεί μονομερώς από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά σε συνεργασία με τα υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών, ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη λύση προς όφελος του πολίτη. Η πρόσφατη προσπάθεια του μεταφορικού ισοδύναμου, αν και αποτελεί μια καλή πρόθεση και ιδέα από πλευράς της πολιτείας, φοβόμαστε ότι θα έχει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα σε σχέση με τα αναμενόμενα».

Τέλος επισημαίνεται ότι: «Προβλέπουμε όμως ότι υψηλές θα είναι και οι μελλοντικές αποδόσεις της ακτοπλοΐας καθώς αναμένεται αύξηση της ζήτησης εξαιτίας της βελτίωσης των οικονομικών δεικτών της χώρας και της διαφαινόμενης σταθερής ροής επισκεπτών από το εξωτερικό. Η ιδιωτικοποίηση των υποδομών που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών/δρόμων/πάρκων logistics, αποτελεί μια πρώτης τάξεως επενδυτική ευκαιρία. Ενας τέτοιος συνδυασμός θα προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία θα υποστηριχθούν και από επενδυτικές τράπεζες οι οποίες σήμερα απουσιάζουν... Προκειμένου οι επενδυτικές ευκαιρίες να υλοποιηθούν προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αγκυλώσεις που σχετίζονται με γραφειοκρατικές διαδικασίες θα πρέπει να περιοριστούν μέσα από ένα πλαίσιο επανασχεδιασμού των διαδικασιών αδειοδοτήσεων. Η διατήρηση μίας αμιγώς ανεξάρτητης και αυτοτελούς Αρχής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και απολύτως καταρτισμένης Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο αποτελεί απαραίτητη προϋποθέση προσέλκυσης νέων επενδυτικών σχημάτων που θα στοιχηματίσουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Πηγή:  tovima.gr

Newsroom MykonosTicker

 

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Πρόσκληση για την εόρτιο μνήμη του Πολιούχου Μυκόνου Αγίου Αρτεμίου

Με κατά Θεόν συγκίνηση και αισθήματα ανείπωτης χαράς, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Σύρου και...

Προσφυγικό, ασφάλεια και Ιταλία στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την κρίση των προσφύγων και των μεταναστών, για...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Χειροτονία εις Πρεσβύτερον και Χειροθεσία εις Αρχιμανδρίτη π. Αλεξίου στην Ι. Μονή Παναγίας Τουρλιανής στη Μύκονο (Εικόνες & Videos)

Με μεγαλοπρέπεια και μέσα σε κλίμα χαράς, κατάνυξης και συγκίνησης, εν μέσῳ πολυπληθούς εκκλησιάσματος, τελέστηκε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής,...

Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Ματθαίου και Οσίου Αντώνιου της οικογένειας Αντωνίου Κουσαθανά στη Μύκονο (Pics & Videos)

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκκλησιαστική τάξη και τη δέουσα πανηγυρική λαμπρότητα, τελέσθηκαν τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου το οποίο τιμάται στην ιερή μνήμη των Αγίων Ματθαίου του...

Ο Πάτερ Αντώνιος και τα παιδιά της ΚΙΒΩΤΟΥ του ΚΟΣΜΟΥ, επισκέπτονται την Μύκονο

Ο Πάτερ Αντώνιος και τα παιδιά της ΚΙΒΩΤΟΥ του ΚΟΣΜΟΥ, επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο CELESTYAL CRYSTAL θα επισκεφθούν την Μύκονο αύριο στις 16/10..........

«Τρικυμία» προκαλεί στους φορείς του θαλάσσιου τουρισμού η ΚΥΑ που επιβάλλει ΦΠΑ στις αγορές σκαφών

Καταστροφικές κρίνονται οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες του θαλάσσιου τουρισμού και ειδικότερα στον κλάδο επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, δημιουργεί η ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και...

Με e-περιουσιολόγιο, on line σύνδεση με κτηματολόγιο, εφορίες, τράπεζες, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα προσφερόμενα ηλεκτρονικά μέσα στην μάχη για εντοπισμό κρυμμένου πλούτου και την ανακάλυψη νέες φορολογητέας ύλης είναι το υπουργείο Οικονομικών.......

Απειλεί με παραίτηση ο Κοτζιάς μετά την κόντρα του με τον Καμμένο

Γιατι κατηγορεί τον Τσίπρα Με παραίτηση φέρεται να απειλεί ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα και την κόντρα...

Απόφαση ΣτΕ: Παραγράφονται χιλιάδες υποθέσεις ΦΠΑ λόγω πενταετίας!

Χιλιάδες επιχειρήσεις θα γλυτώσουν από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους, χάρη σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ, έκρινε ότι πρέπει να ισχύει η παραγραφή-μετά την...

Αναγγελλία Πρωθιεραρχικού Μνημοσύνου του αοιδίμου αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου στην Ι. Μ. Παναγίας Τουρλιανής

Ο Μητροπολίτης Σύρου και Μυκόνου Δωρόθεος Β’ αναγγέλλει εις τους ευσεβείς Μυκονίους ότι την Κυριακήν 20ην Οκτωβρίου εις το καθολικόν της εν τη Ανω Μερά Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής,.........

Ίδρυση Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας

Oλοκληρωμένο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομίας, σύμφωνα με το άρθρο του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρη Αυλωνίτη......

e-adeies: Σε ισχύ η έκδοση οικοδομικών αδειών μέσω διαδικτύου - Πώς αλλάζει η έκδοση οικοδομικών αδειών (Video με οδηγίες)

Το νέο σύστημα θα εφαρμόζεται για εντός σχεδίου κατοικίες έως 2.000 τετραγωνικά μέτρα, όπου λαμβάνουν χώρα οι λεγόμενες μικρής κλίμακας εργασίες........