fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Thursday, 16 August 2018
Wednesday, 22 March 2017 21:32

Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν..........

ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Για την επίσπευση της διαδικασίας – μέχρι και την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης – επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων της υποενότητας «Προσωπικά Στοιχεία» του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ..

Επισημαίνεται ότι για τη διαδικασία εγγραφής απαιτείται προσωπικός λογαριασμός πρόσβασης στο TAXISNET. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς TAXISNET θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή τους. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών (βλ. Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη).

Κατόπιν της εγγραφής τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οι νέοι χρήστες οφείλουν να προσέλθουν σε μία Δ/νση Εκπ/σης (αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) με το δελτίο ταυτότητας/διαβατήριό τους προκειμένου να υποβάλουν (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή) τα απαραίτητα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που αναφέρονται στην ενότητα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ προσέρχονται υποχρεωτικά σε Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ενώ οι εκπ/κοί των λοιπών κλάδων προσέρχονται υποχρεωτικά σε Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

(α) Δικαιολογητικά ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο:

Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου (σε περίπτωση που αυτά δεν προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών), ενώ για τους κατόχους τίτλων Τμημάτων ΑΕΙ, κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,που έχουν εισαχθεί σε αυτά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής, και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους στο οικείο Τμήμα.

Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού, απαιτείται:

(i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου (σε περίπτωση που αυτά δεν προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών), ενώ για τους κατόχους τίτλων Τμημάτων ΑΕΙ, κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί σε αυτά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής , και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους στο οικείο, συνοδευόμενα από επικυρωμένη μετάφραση.

(ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται κατά περίπτωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τους κλάδους ΤΕ01 και ΔΕ01.

ή

Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)] .

Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία.

(iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας:

Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄). 

(β) Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας,

εφόσον κατέχουν, για τους κλάδους για τους οποίους απαιτείται και 

(γ) Διδακτορικό ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στην Σχολική Ψυχολογία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία είναι:

Α.    Για τους Διδακτορικούς τίτλους:

  • Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου
  • Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
  • Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής

Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)].

Β.    Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών:

  • Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης
  • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία

Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] 

Σημειώνεται ότι ειδικότερες πληροφορίες επί της παρούσας διαδικασίας θα αναρτηθούν άμεσα στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., ενώ οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τη γενικότερη εξέλιξη της διαδικασίας συμπλήρωσης ηλεκτρονικού φακέλου με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Newsroom mykonosticker.com

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Ευχετήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Στέλιου Μπρίγγου για τον Δεκαπενταύγουστο

Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Σήμερα εορτάζει πληθυσμιακά η μισή...

Τα 1620 προσωνύμια της Παναγίας

Τα προσωνύμια της Θεοτόκου  Η ιστορία των ναών και των θαυματουργών εικόνων τους, οι...

Η Ελλάδα τιμά την Κοίμηση της Παναγίας - Ο απίστευτος δεσμός μας με τη μητέρα του Θεανθρώπου

Η Εφέστιος θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ανω Ξενιάς, η Κοίμηση της Θεοτόκου Από την 1η...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Τα 1620 προσωνύμια της Παναγίας

Τα προσωνύμια της Θεοτόκου  Η ιστορία των ναών και των θαυματουργών εικόνων τους, οι τοπικές παραδόσεις και τα έθιμα, αλλά και η επιθυμία του κάθε τόπου να κερδίσει η δική του Παναγιά την...

Παναγία, Πανταχού Παρούσα στην Ελλάδα

Ο απίστευτος δεσμός μας με τη μητέρα του Θεανθρώπου Γιορτάζεται και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με επίκεντρο την Παναγία της Τήνου και την Παναγία Σουμελά. Κάθε...

Η Ελλάδα τιμά την Κοίμηση της Παναγίας - Ο απίστευτος δεσμός μας με τη μητέρα του Θεανθρώπου

Η Εφέστιος θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ανω Ξενιάς, η Κοίμηση της Θεοτόκου Από την 1η Αυγούστου οι πιστοί, αρχίζουν τη νηστεία που διαρκεί έως τον Δεκαπενταύγουστο, που αποτελεί για τους...

Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά, Πάντα με Υγεία και Χαρά!!!!

Ευχόμαστε, Χρόνια με Σοφία Παλλάδος, Υγεία και Θεϊκή Ευδαιμονία.  Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά & Πάντα με Χαρά!!!!   σε όλους τους εορτάζοντες, στην "Δέσποινα,...

Δεκαπενταύγουστος: Πότε καθιερώθηκε η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

Η σημερινή γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έχει ιδιαίτερη θέση στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθώς συνδέεται άμεσα με τη μοναδικότητα του προσώπου της Παναγίας στο έργο «της εν Χριστώ...

Le Monde: Πόλος έλξης για τους επενδυτές τα νησιώτικα σπίτια

Le Monde: Ξένοι επενδυτές επιθυμούν να αποκτήσουν σπίτι σε ελληνικό νησί Με τις τιμές των ακινήτων στα χαμηλότερα επίπεδα, η Ελλάδα προσελκύει ολοένα και περισσότερους επενδυτές που επιθυμούν να...

Τα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων εφημερίδων 12ης Αυγούστου 2018

Τι γράφει ο κυριακάτικος Τύπος Διαβάστε τα 13 πρώτα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)......

Ετήσιο Μνημόσυνο του αοιδίμου Παπά Γιώργη και χειροθεσία πνευματικών από τον Σεβασμιώτατο Δωρόθεο Β'

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς, στη Χώρα της Μυκόνου, τελέσθηκε σήμερα το ετήσιο Μνημόσυνο του αοιδίμου Πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Ζουγανέλη,........

Ποιοι και πώς δικαιούνται δάνεια ως €800.000 με ευνοϊκό επιτόκιο

«Τρέχει» το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του ΕΤΕΑΝ και των συνεργαζόμενων τραπεζών. Επιδοτούμενο το 50% του επιτοκίου. Πότε ανοίγουν τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. Οι συνεργαζόμενες...

Βίλες- χρυσωρυχεία στις «δαγκάνες» της ΑΑΔΕ -Σε Φολέγανδρο, Μύκονο, Σαντορίνη

Άλλα κόλπα με λογαριασμούς σε Γερμανικές Τράπεζες Η ειδική Ομάδα Δράσης δεν είναι πολυπληθής, ωστόσο οι ελεγκτές που την απαρτίζουν έχουν λάβει οδηγίες να μην ασχολούνται με τίποτε άλλο, παρά...