fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Sunday, 22 July 2018
Thursday, 02 November 2017 12:06

Φόροι δύο ταχυτήτων για ακίνητα σε δασικούς χάρτες

Εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τίθενται όλα ανεξαιρέτως τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της χώρας. Κατά τις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές και τις δωρεές τέτοιων εκτάσεων οι φορολογητέες αξίες θα προσδιορίζονται κατ’ εκτίμηση με βάση.....

ειδικό καθεστώς κριτηρίων που προβλέπει το άρθρο 32 του δασικού νόμου 998/1979.

Αντιθέτως, οι εδαφικές εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί «δασικές» ή, γενικότερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις θεωρούνται ενταγμένες στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εκτάσεων γης, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από τα τέλη του 1998. Συνεπώς, σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων, κληρονομιών ή δωρεών τέτοιων εκτάσεων, οι φορολογητέες αξίες τους θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το σύστημα των αντικειμενικών αξιών γης.

Αυτά προκύπτουν από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

Εξαιρούνται…

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατα εκδοθείσα γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (την υπ’ αριθμόν 215/2017), από τις 8 Αυγούστου του 2014 έχουν τεθεί σε ισχύ νέες διατάξεις (οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014) με τις οποίες προβλέπεται ότι:

1. Σε κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η φορολογητέα αξία:
* δάσους,
* δασικής έκτασης,
* χορτολιβαδικών εκτάσεων που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα και
* εκτάσεων που είναι βραχώδεις ή πετρώδεις και βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών, ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να ενεργείται «με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν της αδυναμίας χρησιμοποιήσεώς τους για οικιστικούς σκοπούς ή άλλη εκμετάλλευση ξένη προς τον προορισμό τους».

2. Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των παραπάνω εκτάσεων δεν δύναται να ληφθούν υπ’ όψιν συγκριτικά στοιχεία αναφερόμενα σε γειτονικές οικοπεδικές εκτάσεις ή έτερα στοιχεία τα οποία εμφανίζουν τις εκτάσεις αυτές ως έχουσες οικοπεδική αξία. Αντιθέτως, επιτρέπεται να ληφθούν υπ’ όψιν πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία που προέρχονται από μεταβιβάσεις ομοειδών δασικών εκτάσεων.

Εντός συστήματος

Σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η φορολογητέα αξία κάθε εδαφικής έκτασης που εξαιρείται από το (δεν εμπίπτει στο) πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας (του ν. 998/1979) προσδιορίζεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 1249/1982.

Ειδικότερα, το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων πρέπει να χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να προσδιορισθούν οι αξίες στις ακόλουθες περιπτώσεις εδαφικών εκτάσεων:

1. Σε ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

2. Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα, οι οποίες όμως στη λήψη αεροφωτογραφιών έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν αγροτική μορφή.

3. Σε τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς επίσης και οι από αυτούς φυτεύσεις δένδρων, οι οποίες έχουν σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου και βρίσκονται μέσα σε:
* χορτολιβαδικές εκτάσεις ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών που συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα,
* βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών,
* ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

4. Σε τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς επίσης και οι από αυτούς φυτεύσεις δένδρων σε εφαρμογή εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων είτε όχι, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.

5. Σε αλυκές.

6. Σε αμμώδεις εκτάσεις της παραλιακής ζώνης, που δεν καταλαμβάνονται από δασική βλάστηση και δεν υπάγονται στην κατηγορία των εκτάσεων των παραπάνω περιπτώσεων.

7. Στα πεδινά ρέματα που δεν φέρουν δασική βλάστηση.

8. Σε περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ’ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ’ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ’ 181) ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/ 1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο.

9. Σε ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων, που φέρουν δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη.

10. Σε εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας. Οι εκτάσεις αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Η περίπτωση αυτή αφορά ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυόμενων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967.

Γιώργος Παλαιτσάκης

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Δέκα ελληνικά μυθιστορήματα για το καλοκαίρι

Γκρινιάζουν πολλοί συχνά για την ποιότητα και τους στόχους της ελληνικής πεζογραφίας, αλλά η...

Ποια είναι η σωστή χρήση των αντηλιακών

Τα αντηλιακά είναι γνωστό ότι είτε είναι σε μορφή κρέμας και λοσιόν, είτε στικ ή σπρέι, μπορούν να...

Οδηγίες για την πρόληψη της θερμοπληξίας

Βασικούς κανόνες για την πρόληψη της θερμοπληξίας επισημαίνει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας,...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

12 Useful Tips για να κοιμηθείτε καλύτερα σε ένα ξενοδοχείο!!

Ο ύπνος για τους περισσότερους από εμάς αποτελεί ιερή υπόθεση!! Ακόμη κι όταν ταξιδεύουμε, είτε για ψυχαγωγικούς,....

Το μυστικό που θα κάνει το πρόσωπό σας να λάμπει το καλοκαίρι!!

Είμαστε στο καλοκαίρι και το πρόσωπο χρειάζεται "βοήθεια"!! Θέλετε να τονώσετε το πρόσωπό σας και να το κάνετε να λάμπει από ομορφιά;......

Καλοκαίρι και τα λευκά έχουν την τιμητική τους!! Προστατέψτε τα, με Φυσικό και Εύκολο Τρόπο!!

Λευκά σαν καινούργια, με αυτό τον Φυσικό και Εύκολο Τρόπο!! Το πλύσιμό τους δεν είναι εύκολη υπόθεση......

Μύκονος: Χρυσά χτυπήματα σε βίλες επωνύμων – Το ερασιτεχνικό λάθος και οι σκηνές απείρου κάλλους που ακολούθησαν!

Η Μύκονος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις αποκαλύψεις για τους δράστες. Ιστορίες... τρέλας μέσα στη δικογραφία! Η Μύκονος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα....

Σοκ: Πέθανε ξαφνικά ο γιος του Σωκράτη Κόκκαλη, Σωκράτης

Το ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κόκκαλη - Άφησε την τελευταία του πνοή στις ΗΠΑ από ανακοπή ενώ την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στην Ελλάδα - Επαγγελματικά ασχολείτο με τις επιχειρήσεις του ομίλου...

Τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου

Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 διεξήχθησαν, στα Γραφεία του Δημοτικού Γηπέδου Ανω Μεράς, οι εκλογές του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου για την ανάδειξη του..........

«Φουρτούνες» στην κρουαζιέρα! Μείωση 55% στις προσεγγίσεις πλοίων!

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΗΤΙΚΗ! Αναντίστοιχη με την παγκόσμια και ευρωπαϊκή αυξητική τάση είναι η τουριστική κίνηση που καταγράφει η κρουαζιέρα στην Ελλάδα.............

Θήρα: Το χρονικό της μαφιόζικης επίθεσης μπράβων σε υπάλληλο της πολεοδομίας·Καταγγελίες δήμου για υποστελέχωση

Το θέμα θα τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί απόφαση για να κλείσει συμβολικά για λίγες μέρες ο δήμος, ώστε το θέμα να γίνει γνωστό........

ΕΚΠΟΙΖΩ: Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται σχετικά με τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες

Οδηγίες προς τους θερινούς κολυμβητές, εξέδωσε η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) σχετικά με τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες, τα αντίτιμα και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής,...

Στη Σητεία ο Μητσοτάκης: «Θα αλλάξουμε το νόμο Σκουρλέτη - Η απλή αναλογική, όπως ψηφίστηκε, θα οδηγήσει σε ακυβερνησία»

Περιοδεία στην ανατολική Κρήτη ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε το πρωί στο αεροδρόμιο της Σητείας με πολλούς κατοίκους να τον υποδέχονται με μαντινάδες και ευχές να γίνει σύντομα...