fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Thursday, 19 July 2018
Friday, 05 May 2017 12:58

Η «ακτινογραφία» των εισπράξεων και των αφίξεων στην Ελλάδα

Σε νέα χαμηλά επίπεδα, ήτοι τα 67 ευρώ, διαμορφώθηκε πέρυσι η ημερήσια δαπάνη του ξένου τουρίστα στην Ελλάδα, η οποία διαχρονικά είχε παραμείνει εντυπωσιακά σταθερή μεταξύ 70 και 75 ευρώ.......
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής, παρέσυρε πτωτικά και την Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, η οποία πάντως παρουσίασε πτωτική τάση και σε όλες τις ανταγωνιστικές χώρες.
Την «ακτινογραφία» των τουριστικών εισπράξεων και την απόκλιση που αυτές παρουσιάζουν σε σχέση με τις αφίξεις (σ.σ. ως «απόκλιση» νοείται όταν, σε μια χρονιά, τα έσοδα και οι αφίξεις έχουν κινηθεί σε αντίθετες κατευθύνσεις) επιχειρεί να αποτυπώσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο τελευταίο στατιστικό δελτίο του Sete Intelligence για το μήνα Απρίλιο.

Οι αφίξεις και οι εισπράξεις

Ως γενικό συμπέρασμα επισημαίνεται ότι αν και η παρατηρούμενη απόκλιση εσόδων και αφίξεων δεν είναι πρωτοφανής (έχει παρατηρηθεί και το 2007, το 2010 και το 2012), για πρώτη φορά το 2016 παρατηρείται και απόκλιση διανυκτερεύσεων και εσόδων, με βάση την επεξεργασία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Παρόλο που η ΜΚΔ παρουσιάζει πτωτική τάση, όπως προαναφέρθηκε και σε όλες τις ανταγωνιστικές χώρες, η μείωση στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στο τρίτο τρίμηνο.

Στην εξέλιξη αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξαν καταρχάς η μεταβολή του μίγματος των επισκεπτών από χώρες υψηλής δαπάνης (π.χ. Γαλλία που επλήγη από την τρομοκρατία και ΗΠΑ που περιόρισαν τα ταξίδια προς Ευρώπη λόγω φόβου τρομοκρατικών χτυπημάτων) σε χώρες χαμηλής δαπάνης (π.χ. Ρουμανία, Αλβανία που παρουσιάζουν οικονομική ανάπτυξη +5% και +3,4% αντίστοιχα αύξηση ΑΕΠ το 2016, σε σταθερές τιμές). Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η μείωση, σε παραδοσιακές αγορές (π.χ. Γερμανία, Βρετανία), τόσο της ΜΚΔ όσο και της Ημερήσιας Δαπάνης, πιθανότατα λόγω των εκτενών προσφορών της τελευταίας στιγμής.

Η πτώση των εσόδων

Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη πτώση εσόδων προήλθε από 5 αγορές: Γαλλία, Λοιπές Χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), ΗΠΑ, Γερμανία και Ιταλία. Το σύνολο της απώλειας εσόδων από τις χώρες αυτές ανέρχεται σε 1,019 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερβαίνει την συνολική απώλεια (-930 εκατ. ευρώ) από όλες τις αγορές για το 2016 κατά σχεδόν 90 εκατ. ευρώ. Από αυτές τις αγορές, μόνο σε Γαλλία και τις λοιπές χώρες παρατηρείται γενικευμένη μείωση αφίξεων, διανυκτερεύσεων και εσόδων.

Σε ΗΠΑ και Ιταλία οι αφίξεις είναι αυξημένες και οι διανυκτερεύσεις και αα έσοδα είναι μειωμένα, ενώ στην Γερμανία μόνο τα έσοδα είναι μειωμένα, ενώ αφίξεις και διανυκτερεύσεις είναι αυξημένες.
 
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορούν να εξηγήσουν αυτές τις μεταβολές, κατά τους επιτελείς του ΣΕΤΕ:
- Η Γαλλία δέχθηκε το 2016 σημαντικά τρομοκρατικά χτυπήματα που αναμφισβήτητα έπληξαν την διάθεση των κατοίκων της για να ταξιδεύσουν,

-Οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ περιόρισαν τα ταξίδια τους στην Ευρώπη λόγω των τρομοκρατικών χτυπημάτων κυρίως σε Γαλλία, αλλά και σε Βέλγιο και Γερμανία

- Λόγω της ανεξέλεγκτης κατάστασης του προσφυγικού στα βόρεια σύνορα της χώρας και των κλειστών δρόμων από αγροτικές κινητοποιήσεις στην αρχή του 2016 και –αφετέρου- λόγω του πραξικοπήματος στην Τουρκία τον Ιούλιο, φαίνεται πως περιορίστηκαν οι ταξιδιώτες από ΠΓΔΜ και Τουρκία αντίστοιχα, που αποτελούν τις δύο βασικότερες αγορές που περιλαμβάνονται στις «Λοιπές Χώρες»,

-Αντίθετα, σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρούμε αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων με ταυτόχρονη μείωση των εσόδων, πιθανότατα λόγω των εκτενών προσφορών Last Minute.

Από τις θετικές μεταβολές, αξιοσημείωτες είναι η μεγάλη αύξηση από Ρουμανία, Λοιπές Χώρες ΕΕ, Ισπανία, Κύπρο και Αλβανία. Όμως παρά τη μεγάλη αύξηση που είχαν οι χώρες αυτές σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις, αναλογικά η συνεισφορά τους στα έσοδα ήταν πολύ μικρότερη.

 Για παράδειγμα:

- 486 χιλ. επιπλέον αφίξεις από Ρουμανία με 2.702 χιλ. επιπλέον διανυκτερεύσεις οδήγησαν σε αύξηση εσόδων κατά € 212 εκ., όταν η μείωση των διανυκτερεύσεων από ΗΠΑ κατά μόλις -382 χιλ. οδήγησαν σε λίγο μεγαλύτερη μείωση εσόδων (-€215 χιλ.).
- 759 χιλ. επιπλέον αφίξεις από Λοιπές Χώρες ΕΕ με 1.978 χιλ. επιπλέον διανυκτερεύσεις οδήγησαν σε αύξηση εσόδων κατά € 116 εκ., όταν η μείωση των διανυκτερεύσεων από Ιταλία κατά μόλις -386 χιλ. οδήγησαν σε λίγο μικρότερη μείωση εσόδων (-€111 χιλ.).

Παρατηρείται δηλαδή ότι -σε επίπεδο αγορών - η απόκλιση εσόδων και αφίξεων / διανυκτερεύσεων οφείλεται αφενός σε μεταβολή του μίγματος των επισκεπτών από χώρες υψηλής δαπάνης σε χώρες χαμηλής δαπάνης και αφετέρου σε μείωση, σε παραδοσιακές αγορές, τόσο της ΜΚΔ όσο και της Ημερήσιας Δαπάνης.

Το α' τρίμηνο του 2017

Παρά τα θετικά μηνύματα από την αγορά ευρύτερα, την αυξημένη ζήτηση αεροπορικών δρομολογίων προς την Ελλάδα για τη θερινή σεζόν, αλλά και τις αυξημένες τάσεις του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης σε όλες τις αγορές του ελληνικού τουρισμού (πλην Τουρκίας και Ιταλίας), τα στοιχεία του εισερχόμενου τουρισμού για τους πρώτους μήνες του 2017 αποτυπώνουν μια συγκρατημένη πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο του 2017, βάσει διοικητικών στοιχείων στο σύνολο των κυριότερων αεροδρομίων καταγράφεται αύξηση των διεθνών αφίξεων +1,7%. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας οι συνολικές αφίξεις από το εξωτερικό παρουσίασαν οριακή μείωση (-0,6%), στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφεται αύξηση +11,8%, ενώ στα λοιπά περιφερειακά αεροδρόμια παρουσιάστηκε μεν μείωση, αλλά σε πολύ χαμηλά νούμερα (26 χιλ. έναντι 34 χιλ. πέρυσι).

Ως προς τις οδικές αφίξεις υπήρξε αύξηση +2,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Επίσης, σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, το πρώτο δίμηνο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -2,7%, με οριακή θετική μεταβολή της ΜΚΔ.

Στεφανία Σούκη

Πηγή:newmoney

NewsRoom Mykonos Ticker

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Μύκονος: Η μεγάλη ατυχία των ληστών – Την πάτησαν όταν πίστεψαν πως είχαν γλιτώσει

Οι ληστές αυτή τη φορά δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους. Πλέον βρίσκονται με...

Καιρός να ακούσουμε τους ανθρώπους και να κατανοήσουμε τα προβλήματά τους

«Υποτιμήσαμε τις κοινωνικές προκλήσεις της μεταναστευτικής κρίσης. Είναι πλέον καιρός να ακούσουμε...

«Μαχαίρι» 3,37 δισ. ευρώ στις συντάξεις και με την βούλα εγκυκλίου

ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ! Ψυχρολουσία για περικοπές στις συντάξεις από 1/1/2019 στο ποσό...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Συνελήφθησαν στο Νέο Λιμάνι Μυκόνου ο Πλοίαρχος και ο υπεύθυνος Ασφαλείας του κρουαζιερόπλοιου ''ORIENT QUEEN''

Αναφορικά με τη σύλληψη δέκα (10) αλλοδαπών, απογευματινές ώρες της 10/07/18, στην περιοχή ''ΚΡΕΜΑΣΤΗ'' Ρόδου, γνωρίζεται ότι μετά τον κατάπλου.............

Πουλούσε θάνατο και έκανε dolce vita

Αλβανός επιχειρηματίας διακινούσε ναρκωτικά στην Αθήνα και γλεντούσε στη Μύκονο με τη σύζυγό του, πρώην τηλεπερσόνα της γειτονικής χώρας Ουρές έκαναν καθημερινά οι χρήστες ναρκωτικών στον άξονα...

Μύκονος: Εφοδος εφοριακών σε «μαύρη» βίλα γνωστής επιχειρηματία

Η γνωστή κυρία του νησιού διέθετε μέσω σελίδας του εξωτερικού τη βίλα της στη Μύκονο προς ενοικίαση έναντι 600 ευρώ την ημέρα Έφοδος ελεγκτών της ΑΑΔΕ σε “μαύρη” βίλα της Μυκόνου για...

Γιότινγκ: «Μπουμ» ναυλώσεων το φετινό καλοκαίρι

Πώς «γύρισε» η αγορά. Ο ρόλος του υπ. Ναυτιλίας και το σαφάρι κατά των παράνομων ναυλώσεων. Κύμα ξένων σκαφών, που ζητούν να αποκτήσουν ελληνική άδεια για να δραστηριοποιηθούν νόμιμα στις ελληνικές...

Μύκονος: Χρυσά χτυπήματα σε βίλες επωνύμων – Το ερασιτεχνικό λάθος και οι σκηνές απείρου κάλλους που ακολούθησαν!

Η Μύκονος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις αποκαλύψεις για τους δράστες. Ιστορίες... τρέλας μέσα στη δικογραφία! Η Μύκονος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα....

Πιέσεις στον ελληνικό τουρισμό από την επιστροφή της Τουρκίας

Με ρυθμούς αύξησης της τάξης του 7%-9% σε σχέση με πέρυσι κινούνται οι κρατήσεις των μεγάλων Γερμανών tour operators τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά η Τουρκία τρέχει πολύ πιο γρήγορα,.........

Σοκ: Πέθανε ξαφνικά ο γιος του Σωκράτη Κόκκαλη, Σωκράτης

Το ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κόκκαλη - Άφησε την τελευταία του πνοή στις ΗΠΑ από ανακοπή ενώ την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στην Ελλάδα - Επαγγελματικά ασχολείτο με τις επιχειρήσεις του ομίλου...

Με οριακή πλειοψηφία ψηφίσθηκε ο “Κλεισθένης” – Υπερψηφίστηκε η κατάτμηση

Με 150 υπέρ έναντι 123 κατά, ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του υπουργείου Εσωτερικών, Κλεισθένης Ι.........

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης στο Αθλητικό Σωματείο Άνω Μεράς

Το Αθλητικό Σωματείο Άνω Μερά ενημερώνει ότι την Κυριακή 15 Ιουλίου και ώρα 11.00 έως 16.00 θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης στα γραφεία του συλλόγου.......

Τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου

Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 διεξήχθησαν, στα Γραφεία του Δημοτικού Γηπέδου Ανω Μεράς, οι εκλογές του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου για την ανάδειξη του..........