23.1 C
Mykonos
20/08/2019

Web Radio

23.1 C
Mykonos

Weather

23.4 C
Athens

Leading News Source For Mykonos & The Region

«Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)

Post date:

Category:

Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’0, «Πρόγραμμα »ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» » όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες και αναφέρεται: 

Με τη δημοσίευση του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018), «Πρόγραμμα ‘‘Κλεισθένης Ι’’», τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 180 και 182-184, με τις οποίες εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ως προς τη δυνατότητα σύστασης νέων νομικών προσώπων από την Αυτοδιοίκηση.

Οι νέες προβλέψεις αποτελούν βασικό ρυθμιστικό στόχο του προγράμματος Κλεισθένης Ι» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση λειτουργικών δυσχερειών των Ο.Τ.Α.
στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση έργων, ως κύρια απόρροια των περιορισμένων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την τελευταία δεκαετία, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου τους στην αναπτυξιακή διαδικασία μέσω νέων πεδίων
συνεργασίας, με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε τοπική κλίμακα.

Η πρόβλεψη της δυνατότητας δημιουργίας κοινής τεχνικής υπηρεσίας με συνένωση δυνάμεων από δήμους του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας και η
διεύρυνση των πεδίων αναπτυξιακής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α μέσω νέων επιχειρηματικών σχημάτων διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για την άρση των αδυναμιών των Ο.Τ.Α., τόσο ως προς την παροχή προς τους πολίτες βασικών και απολύτως αναγκαίων υπηρεσιών όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων (άρθρα 180 και 182-184 του ν.4555/2018):

ΑΡΘΡΟ 180: Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 180 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» προστίθεται άρθρο 104Α στο ν.3852/2010, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας, να συνιστούν σύνδεσμο, ο οποίος θα αποτελεί την κοινή τεχνική υπηρεσία των συμμετεχόντων δήμων με ειδικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών τους έργων.

Για τη σύσταση του συνδέσμου απαιτείται απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών τους
(στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ειδικός σκοπός, η έδρα, η χρονική διάρκεια, οι εισφορές του κάθε μέλους κ.ο.κ.), και εγκριτική απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο σύνδεσμος, ως κοινή τεχνική υπηρεσία των δήμων που συμμετέχουν σε αυτόν, αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών των
συμμετεχόντων δήμων,
καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις των υπηρεσιών αυτών και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του ν.3463/2006, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 180 του ν. 4555/2018.

Για τη συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο σύνδεσμο ή την αποχώρηση μέλους του, απαιτείται απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και απόφαση αποδοχής του
διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου περί αποδοχής ή άρνησης προσχώρησης νέου μέλους σε αυτόν, καθώς και η απόφαση αποδοχής της αποχώρησης
μέλους, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη λειτουργία τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενόψει των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης και η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου.

Συγκρότηση υπηρεσιών του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας  Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (άρθρο 180 παρ. 2,3)

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας καταρτίζεται με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων
που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο. Η απόφαση αυτή δύναται να εμπεριέχεται στην συστατική απόφαση του Συνδέσμου.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας εγκρίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις περιπτώσεις που στον Σύνδεσμο συμμετέχουν δήμοι από όμορους νομούς, θα παρέχεται η γνώμη όλων των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Συνδέσμου, θα πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον μία (1) Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με ένα ή
περισσότερα τμήματα και ένα (1) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών, οι σχετικές αρμοδιότητες θα ασκούνται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου όπου εδρεύει ο Σύνδεσμος.

Επισημαίνεται ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να αποτυπώνονται οι θέσεις του προσωπικού, κατά κατηγορίες και κλάδους ή εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες (π.χ. ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον συντρέχει περίπτωση) και να ορίζονται οι κλάδοι/ειδικότητες των υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των οικείων οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο της υπηρεσιακής μονάδας.

Στο σημείο αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να προβλεφθούν οι αναγκαίες κενές θέσεις που θα καλυφθούν με τις υποχρεωτικές μετατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 180.

Στελέχωση του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας

Για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας, προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 180 διαδικασίες μετατάξεων και αποσπάσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Ειδικότερα:

Α΄: Υποχρεωτική Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων ή Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των συμμετεχόντων δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με τις
οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, μετατάσσεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Συνδέσμου. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου οργανική μονάδα Διοικητικών/ Οικονομικών
Υπηρεσιών, για τη στελέχωσή της μετατάσσεται το προσωπικό που υπηρετεί σε αντίστοιχες οργανικές μονάδες των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων.

Το μόνιμο προσωπικό μετατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις , οι οποίες προβλέπονται υποχρεωτικά στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου
της παρ. 2 του άρθρου 180 (βλ. ανωτέρω), ενώ το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 101 του ν.3584/2007), ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο
οποίο υπάγεται ο υπάλληλος.

Β΄: Μετάταξη – Απόσπαση Προσωπικού οποιουδήποτε κλάδου από Δήμο, μέλος του Συνδέσμου

Πέραν των υποχρεωτικών μετατάξεων και για την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού του Συνδέσμου, με την παρ. 5 του άρθρου 180 προβλέπεται η δυνατότητα
μετάταξης ή απόσπασης οποιουδήποτε τακτικού υπαλλήλου δήμου μέλους του

Συνδέσμου, ανεξαρτήτως κλάδου/ ειδικότητας.

Ειδικότερα: Μετάταξη  Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Προκειμένου για το ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, αυτό μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Ο υπάλληλος να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.

Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να μεταταγεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (π.δ. 50 /2001, όπως ισχύει).

Διαδικασία:

Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος

Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος

Έκδοση απόφασης μετάταξης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλ. τον Πρόεδρο), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 101 του ν. 3584/2007).

Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

Απόσπαση
Απαραίτητες προϋποθέσεις

Ο υπάλληλος (μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.

Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να αποσπαστεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (π.δ. 50 /2001,
όπως ισχύει).

Διαδικασία:
Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει.

Χρονικό όριο: δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη.

Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος.

Έκδοση απόφασης απόσπασης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο).

Οι αποσπάσεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

Γ΄: Μετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ

Με την παρ. 6 του άρθρου 180 προβλέπεται ειδικά για το προσωπικό των πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το οποίο μεταφέρθηκε
σύμφωνα με την περίπτωση VII του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) στον Δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού ή στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, η δυνατότητα μετάταξης σε Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του
συνδέσμου (δηλαδή του Προέδρου), να μετατάσσεται, ύστερα από υποβολή αίτησης, σε κενή οργανική θέση του Συνδέσμου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω.

Διαβάστε την υπόλοιπη ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄),«Πρόγραμμα ‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’»

Εφαρμογή-των-άρθρων-180-και-182-184-του-ν.45552018-ΦΕΚ-133Α΄«Πρόγραμμα-‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ-Ι’’»


Follow Us

Είσαι Έμπορος;
Καταχώρησε τα προϊόντα σου στο MarketHUB
Καταχωρήστε το κατάστημα και τα προϊόντα σας ακόμα και εάν δεν έχετε ηλεκτρονικό κατάστημα.
Το πρώτο e-shop πολλαπλών καταστημάτων στην Ελλάδα

Weather in Mykonos

Mykonos
clear sky
23.1 ° C
23.3 °
22.8 °
69 %
9.3kmh
0 %
Τρ
25 °
Τε
26 °
Πε
27 °
Πα
27 °
Σα
27 °

Tag Cloud

What to Read Next...

Related stories You May Like

Ανακαλείται γνωστό Κρεμοσάπουνο – Καθαριστικό Χεριών λόγω χημικού κινδύνου [Προκαλεί Οξείες...

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Για την ανάκληση γνωστού κρεμοσάπουνου – καθαριστικού χεριών από την αγορά ενημερωθήκαμε..... από τις ειδοποιήσεις του GRAS-RAPEX, του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα...

Παναγία, Πανταχού Παρούσα στην Ελλάδα

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
έχουν από μία εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία που διαθέτει 

In Case You Missed It

Αναστολή 30 ημερών, στην προθεσμία κατεδάφισης, Αυθαίρετων εγκαταστάσεων Αναψυχής ή Τουρισμού

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
photo αρχείου Την αναστολή της προθεσμίας 30 ημερών, έως τις 15 Σεπτεμβρίου, για την κατεδάφιση αυθαίρετων εγκαταστάσεων αναψυχής ή τουρισμού, προβλέπει τροπολογία του κ. Κώστα...

Μύκονος και Σαντορίνη τα δημοφιλή θέρετρα που αποτελούν πόλους έλξης για...

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Βίλες με 23 χιλ. ευρώ το τ.μ. στη Μύκονο - Πάνω από 20 χιλ. το τ.μ στη Σαντορίνη. Οι τιμές για θερινές εξοχικές κατοικίες...

More from Mykonos Ticker

Πρόσκληση στην Ιερά Πανήγυρη επί τη εορτή της αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Τουρλιανή

Μεγάλη Πανήγυρις για τα εννιάμερα της Παναγίας στη Ιερά Μονή Παναγίας Τουρλιανής στην Ανω Μερά Μυκόνου Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας...

Μηχανική βλάβη στο επιβατηγό οχηματαγωγό  πλοίο “Supercat” στον Αδάμαντα Μήλου

Οι 214 επιβάτες και τα οχήματα αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον  λιμάνι του Αδάμαντα και θα προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρίας...

Απαγόρευση απόπλου για το Ε/Γ–Ο/Γ–Τ/Χ «Super Express» στην Τήνο

Το πλοίο ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι της Τήνου Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Τήνου, μεσημβρινές ώρες σήμερα, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ – Ο/Γ - Τ/Χ “ΣΟΥΠΕΡ...

Μύκονος: 3 συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης και χασίς, σε γνωστή επιχείρηση της Αργύραινας

Μια ατζέντα η οποία περιέχει τα ονόματα αρκετών «επωνύμων» πελατών εγκληματικής οργάνωσης η οποία διακινούσε χασίς και κοκαϊνη σε γνωστά club του νησιού, αποτελεί...

Σύγκληση των Δημοτικών Συμβουλίων για την Εκλογή Προεδρείων, Χρόνος Εκλογής & Όλα τα Νέα Δεδομένα της διαδικασίας

H νέα διαδικασία για την εκλογή των Προεδρείων των Δημοτικών Συμβουλίων. θα εφαρμοστεί φέτος το Σεπτέμβριο Πρώτη φορά. Το σχετικό αρ.64 του Καλλικράτη (ν.3852/2010)...

Ριζική αλλαγή στον Ποινικό Κώδικα: Σκληρότερες ποινές για Ηχορρύπανση, επιθέσεις σε Εφοριακούς και Συμβολαιογράφους, Εμπρηστές, Μολότοφ

Ριζική Αλλαγή Με Αυστηροποίηση. Αλλαγές των προβληματικών άρθρων του νέου Ποινικού Κώδικα έχει αποφασίσει να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης....... Ηχορρύπανση Η κατάργηση των πταισμάτων που...

Προβλήματα και Λάθη παρουσιάζουν τα περισσότερα Λιμάνια στις Κυκλάδες – «Καμπανάκι» από την ένωση πλοιάρχων

Προβλήτες χρειάζονται τα περισσότερα νησιά μεταξύ των οποίων και η Μύκονος...... Τα 10 SOS!! «Καμπανάκι» από την Ένωση Πλοιάρχων για τα Προβλήματα και τα...

Σε «οβάλ» συμφωνία αναμένεται να καταλήξουν Booking-ξενοδόχοι για τις online κρατήσεις

Για το Σεπτέμβριο μετατίθεται, όπως όλα δείχνουν, το πολυαναμενόμενο ραντεβού των Ελλήνων ξενοδόχων με την Booking προκειμένου να συζητήσουν την κόντρα που έχει ξεσπάσει...

Ερχεται τόνωση της κτηματαγοράς με νέες παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση. Οι αλλαγές είναι τόσο διαρθρωτικού όσο και δημοσιονομικού χαρακτήρα καθώς από τη μια επιχειρείται να...
error: Content is protected !!