19 C
Mykonos

Web Radio

Weather

19 C
Mykonos
18.5 C
Athens

«Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’0, «Πρόγραμμα »ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» » όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες και αναφέρεται: 

Με τη δημοσίευση του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018), «Πρόγραμμα ‘‘Κλεισθένης Ι’’», τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 180 και 182-184, με τις οποίες εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ως προς τη δυνατότητα σύστασης νέων νομικών προσώπων από την Αυτοδιοίκηση.

Οι νέες προβλέψεις αποτελούν βασικό ρυθμιστικό στόχο του προγράμματος Κλεισθένης Ι» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση λειτουργικών δυσχερειών των Ο.Τ.Α.
στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση έργων, ως κύρια απόρροια των περιορισμένων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την τελευταία δεκαετία, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου τους στην αναπτυξιακή διαδικασία μέσω νέων πεδίων
συνεργασίας, με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε τοπική κλίμακα.

Η πρόβλεψη της δυνατότητας δημιουργίας κοινής τεχνικής υπηρεσίας με συνένωση δυνάμεων από δήμους του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας και η
διεύρυνση των πεδίων αναπτυξιακής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α μέσω νέων επιχειρηματικών σχημάτων διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για την άρση των αδυναμιών των Ο.Τ.Α., τόσο ως προς την παροχή προς τους πολίτες βασικών και απολύτως αναγκαίων υπηρεσιών όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων (άρθρα 180 και 182-184 του ν.4555/2018):

ΑΡΘΡΟ 180: Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 180 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» προστίθεται άρθρο 104Α στο ν.3852/2010, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας, να συνιστούν σύνδεσμο, ο οποίος θα αποτελεί την κοινή τεχνική υπηρεσία των συμμετεχόντων δήμων με ειδικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών τους έργων.

Για τη σύσταση του συνδέσμου απαιτείται απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών τους
(στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ειδικός σκοπός, η έδρα, η χρονική διάρκεια, οι εισφορές του κάθε μέλους κ.ο.κ.), και εγκριτική απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο σύνδεσμος, ως κοινή τεχνική υπηρεσία των δήμων που συμμετέχουν σε αυτόν, αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών των
συμμετεχόντων δήμων,
καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις των υπηρεσιών αυτών και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του ν.3463/2006, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 180 του ν. 4555/2018.

Για τη συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο σύνδεσμο ή την αποχώρηση μέλους του, απαιτείται απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και απόφαση αποδοχής του
διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου περί αποδοχής ή άρνησης προσχώρησης νέου μέλους σε αυτόν, καθώς και η απόφαση αποδοχής της αποχώρησης
μέλους, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη λειτουργία τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενόψει των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης και η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου.

Συγκρότηση υπηρεσιών του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας  Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (άρθρο 180 παρ. 2,3)

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας καταρτίζεται με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων
που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο. Η απόφαση αυτή δύναται να εμπεριέχεται στην συστατική απόφαση του Συνδέσμου.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας εγκρίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις περιπτώσεις που στον Σύνδεσμο συμμετέχουν δήμοι από όμορους νομούς, θα παρέχεται η γνώμη όλων των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Συνδέσμου, θα πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον μία (1) Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με ένα ή
περισσότερα τμήματα και ένα (1) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών, οι σχετικές αρμοδιότητες θα ασκούνται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου όπου εδρεύει ο Σύνδεσμος.

Επισημαίνεται ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να αποτυπώνονται οι θέσεις του προσωπικού, κατά κατηγορίες και κλάδους ή εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες (π.χ. ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον συντρέχει περίπτωση) και να ορίζονται οι κλάδοι/ειδικότητες των υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των οικείων οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο της υπηρεσιακής μονάδας.

Στο σημείο αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να προβλεφθούν οι αναγκαίες κενές θέσεις που θα καλυφθούν με τις υποχρεωτικές μετατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 180.

Στελέχωση του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας

Για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας, προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 180 διαδικασίες μετατάξεων και αποσπάσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Ειδικότερα:

Α΄: Υποχρεωτική Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων ή Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των συμμετεχόντων δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με τις
οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, μετατάσσεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Συνδέσμου. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου οργανική μονάδα Διοικητικών/ Οικονομικών
Υπηρεσιών, για τη στελέχωσή της μετατάσσεται το προσωπικό που υπηρετεί σε αντίστοιχες οργανικές μονάδες των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων.

Το μόνιμο προσωπικό μετατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις , οι οποίες προβλέπονται υποχρεωτικά στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου
της παρ. 2 του άρθρου 180 (βλ. ανωτέρω), ενώ το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 101 του ν.3584/2007), ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο
οποίο υπάγεται ο υπάλληλος.

Β΄: Μετάταξη – Απόσπαση Προσωπικού οποιουδήποτε κλάδου από Δήμο, μέλος του Συνδέσμου

Πέραν των υποχρεωτικών μετατάξεων και για την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού του Συνδέσμου, με την παρ. 5 του άρθρου 180 προβλέπεται η δυνατότητα
μετάταξης ή απόσπασης οποιουδήποτε τακτικού υπαλλήλου δήμου μέλους του

Συνδέσμου, ανεξαρτήτως κλάδου/ ειδικότητας.

Ειδικότερα: Μετάταξη  Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Προκειμένου για το ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, αυτό μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Ο υπάλληλος να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.

Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να μεταταγεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (π.δ. 50 /2001, όπως ισχύει).

Διαδικασία:

Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος

Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος

Έκδοση απόφασης μετάταξης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλ. τον Πρόεδρο), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 101 του ν. 3584/2007).

Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

Απόσπαση
Απαραίτητες προϋποθέσεις

Ο υπάλληλος (μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.

Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να αποσπαστεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (π.δ. 50 /2001,
όπως ισχύει).

Διαδικασία:
Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει.

Χρονικό όριο: δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη.

Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος.

Έκδοση απόφασης απόσπασης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο).

Οι αποσπάσεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

Γ΄: Μετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ

Με την παρ. 6 του άρθρου 180 προβλέπεται ειδικά για το προσωπικό των πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το οποίο μεταφέρθηκε
σύμφωνα με την περίπτωση VII του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) στον Δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού ή στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, η δυνατότητα μετάταξης σε Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του
συνδέσμου (δηλαδή του Προέδρου), να μετατάσσεται, ύστερα από υποβολή αίτησης, σε κενή οργανική θέση του Συνδέσμου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω.

Διαβάστε την υπόλοιπη ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄),«Πρόγραμμα ‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’»

Εφαρμογή-των-άρθρων-180-και-182-184-του-ν.45552018-ΦΕΚ-133Α΄«Πρόγραμμα-‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ-Ι’’»


Follow Us

Weather in Mykonos

Mykonos
scattered clouds
19 ° C
20 °
18 °
72 %
2.1kmh
40 %
Πε
20 °
Πα
20 °
Σα
19 °
Κυ
20 °
Δε
20 °

Η μεγάλη επιστροφή των Cardigan, είναι γεγονός!! Το trend που απρόσμενα έγινε η μεγάλη τάση!!

Τα Cardigans ή αλλιώς οι ζακέτες!! Ναι, αυτές οι πλεκτές ζακέτες με τα κουμπιά που παραδοσιακά αγαπούν οι γιαγιάδες μας, έρχονται σε απλές αλλά...

Rouse: Χρησιμοποιήσετε το σωστά!! Μπορεί να αναδείξει τα πρόσωπό σας!!

Το ρουζ είναι αυτό που μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά ανάμεσα στη φρέσκια όψη και το look «χλωμό πρόσωπο» σώζοντας πολλές φορές όλη...

10 Stylish φθινοπωρινά σύνολα!! Οκτώβριος με update layering!!

Ιδέες για τα πιο κομψά φθινοπωρινά σύνολα -Τον Οκτώβριο κάνουμε layering!! Τα καταστήματα ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ έχουν πλημμυρίσει με όλα τα φθινοπωρινά trends..... Τα ράφια...

Η Google πειραματίζεται με νέα λειτουργία για τον Chrome!! Θα ενημερώνει για την ταχύτητα φόρτωσης μιας σελίδας!!

Η Google πειραματίζεται με μια νέα λειτουργία για τον Google Chrome!! Σκοπεύει να εμφανίζει ενδείξεις για την ταχύτητα φόρτωσης ενός ιστότοπου, που θα ενημερώνουν...

Κρατήσετε το Laptop σας ανοιχτό ενώ έχετε κλείσει το καπάκι της οθόνης!! Τι ενέργεια πρέπει να κάνετε!!

Τα Windows, από προεπιλογή, βάζουν το PC σας σε κατάσταση Sleep Mode όταν κλείνετε το καπάκι της οθόνης,.... γεγονός που δεν είναι ιδιαίτερα βολικό εάν...

Μεγάλη αλλαγή ετοιμάζει το Facebook!! Θέλει να περιορίσει τα fake προφίλ!!

Το Facebook θέλει να περιορίσει τα ψεύτικα προφίλ που δημιουργούν οι χρήστες, γι’ αυτό ετοιμάζει μια μεγάλη αλλαγή. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η...

What to Read Next...

Related stories You May Like

Ανακαίνιση Κτισμάτων: Εξετάζεται έκπτωση φόρου 40% της δαπάνης

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει έκπτωση του 40% της δαπάνης για ανακαίνιση στα ακίνητα από τον φόρο εισοδήματος..... Το υπουργείο Οικονομικών δίνει σημαντικές ευκαιρίες με εκπτώσεις φόρου...

Μύκονος: Νέες απευθείας πτήσεις της Condor από Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη & Μόναχο...

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Condor: Νέες πτήσεις προς Μύκονο, Σαντορίνη και Σάμο το 2020 - Θα πραγματοποιούνται πτήσεις προς Μύκονο από το Ντίσελντορφ, τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο...

In Case You Missed It

Θετική η απάντηση Βρούτση στο αίτημα Κουκά για την ίδρυση αυτόνομου...

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Θετική ήταν η απάντηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο αίτημα που έθεσε ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς, στην σημερινή συνάντησή τους, για...

Η Ελευθερία Πετρουλάκη του Α.Ο. Μυκόνου πρώτη στον Αυθεντικό Μαραθώνιο και...

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Η Ελευθερία Πετρουλάκη έκανε δύο τις νίκες της στην Αυθεντική Διαδρομή Μόλις στον τρίτο μαραθώνιο της καριέρας της και η Ελευθερία Πετρουλάκη του Α.Ο. Μυκόνου...

More from Mykonos Ticker

Παρατείνεται η προθεσμία και αυστηροποιείται η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων

Δίνεται νέα παράταση μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2020 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και τελευταία για όσα υπάγονται στην κατηγορία 5, ανακοίνωσε ο υπουργός...

Νέα διοικητικά συμβούλια στις Σχολικές Επιτροπές της Α΄ βάθμιας & Β΄βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου ( video )

Φραγκίσκος Λάβαρης  και Δημήτρης Μπάλλας νέοι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Συγκροτήθηκαν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα του...

Τέλος εποχής για τη Γερμανική Thomas Cook – Ακυρώνει οριστικά όλα τα ταξίδια για το 2020

Μηδενίζονται πλέον οι ελπίδες για τη διάσωση της γερμανικής θυγατρικής της Thomas Cook. Ο τουριστικός γίγαντας δημοσιοποίησε χθες Τρίτη την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων για...

Ποινικός Κώδικας: Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα προς ψήφιση οι Κώδικες – Τι αλλάζει & Τι τελικά πήραν πίσω

Τι προβλέπουν για βλασφημία στα Θεία, παιδεραστία, βιασμό και διακίνηση μεταναστών οι νέοι Ποινικοί Κώδικες...... Νόμο του κράτους αναμένεται να αποτελέσουν από σήμερα τα σχέδια...

Ανακαίνιση Κτισμάτων: Εξετάζεται έκπτωση φόρου 40% της δαπάνης

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει έκπτωση του 40% της δαπάνης για ανακαίνιση στα ακίνητα από τον φόρο εισοδήματος..... Το υπουργείο Οικονομικών δίνει σημαντικές ευκαιρίες με εκπτώσεις φόρου...

Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη είναι κύριο δομικό στοιχείο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης

Στον σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού για την εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της αειφορίας του τουρισμού μας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος...

Ιδιαίτερα σημαντικές για την Κυκλαδίτικη αλιευτική κοινότητα οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ)

Κοινοβουλευτική Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργοποίηση και απορρόφηση κονδυλίων Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απεύθυναν 24 μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,...
error: Content is protected !!