8.1 C
Mykonos

Web Radio

Weather

8.1 C
Mykonos
5.1 C
Athens

«Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’0, «Πρόγραμμα »ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» » όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες και αναφέρεται: 

Με τη δημοσίευση του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018), «Πρόγραμμα ‘‘Κλεισθένης Ι’’», τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 180 και 182-184, με τις οποίες εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ως προς τη δυνατότητα σύστασης νέων νομικών προσώπων από την Αυτοδιοίκηση.

Οι νέες προβλέψεις αποτελούν βασικό ρυθμιστικό στόχο του προγράμματος Κλεισθένης Ι» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση λειτουργικών δυσχερειών των Ο.Τ.Α.
στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση έργων, ως κύρια απόρροια των περιορισμένων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την τελευταία δεκαετία, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου τους στην αναπτυξιακή διαδικασία μέσω νέων πεδίων
συνεργασίας, με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε τοπική κλίμακα.

Η πρόβλεψη της δυνατότητας δημιουργίας κοινής τεχνικής υπηρεσίας με συνένωση δυνάμεων από δήμους του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας και η
διεύρυνση των πεδίων αναπτυξιακής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α μέσω νέων επιχειρηματικών σχημάτων διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για την άρση των αδυναμιών των Ο.Τ.Α., τόσο ως προς την παροχή προς τους πολίτες βασικών και απολύτως αναγκαίων υπηρεσιών όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων (άρθρα 180 και 182-184 του ν.4555/2018):

ΑΡΘΡΟ 180: Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 180 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» προστίθεται άρθρο 104Α στο ν.3852/2010, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας, να συνιστούν σύνδεσμο, ο οποίος θα αποτελεί την κοινή τεχνική υπηρεσία των συμμετεχόντων δήμων με ειδικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών τους έργων.

Για τη σύσταση του συνδέσμου απαιτείται απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών τους
(στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ειδικός σκοπός, η έδρα, η χρονική διάρκεια, οι εισφορές του κάθε μέλους κ.ο.κ.), και εγκριτική απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο σύνδεσμος, ως κοινή τεχνική υπηρεσία των δήμων που συμμετέχουν σε αυτόν, αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών των
συμμετεχόντων δήμων,
καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις των υπηρεσιών αυτών και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του ν.3463/2006, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 180 του ν. 4555/2018.

Για τη συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο σύνδεσμο ή την αποχώρηση μέλους του, απαιτείται απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και απόφαση αποδοχής του
διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου περί αποδοχής ή άρνησης προσχώρησης νέου μέλους σε αυτόν, καθώς και η απόφαση αποδοχής της αποχώρησης
μέλους, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη λειτουργία τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενόψει των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης και η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου.

Συγκρότηση υπηρεσιών του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας  Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (άρθρο 180 παρ. 2,3)

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας καταρτίζεται με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων
που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο. Η απόφαση αυτή δύναται να εμπεριέχεται στην συστατική απόφαση του Συνδέσμου.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας εγκρίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις περιπτώσεις που στον Σύνδεσμο συμμετέχουν δήμοι από όμορους νομούς, θα παρέχεται η γνώμη όλων των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Συνδέσμου, θα πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον μία (1) Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με ένα ή
περισσότερα τμήματα και ένα (1) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών, οι σχετικές αρμοδιότητες θα ασκούνται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου όπου εδρεύει ο Σύνδεσμος.

Επισημαίνεται ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να αποτυπώνονται οι θέσεις του προσωπικού, κατά κατηγορίες και κλάδους ή εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες (π.χ. ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον συντρέχει περίπτωση) και να ορίζονται οι κλάδοι/ειδικότητες των υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των οικείων οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο της υπηρεσιακής μονάδας.

Στο σημείο αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να προβλεφθούν οι αναγκαίες κενές θέσεις που θα καλυφθούν με τις υποχρεωτικές μετατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 180.

Στελέχωση του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας

Για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας, προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 180 διαδικασίες μετατάξεων και αποσπάσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Ειδικότερα:

Α΄: Υποχρεωτική Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων ή Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των συμμετεχόντων δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με τις
οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, μετατάσσεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Συνδέσμου. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου οργανική μονάδα Διοικητικών/ Οικονομικών
Υπηρεσιών, για τη στελέχωσή της μετατάσσεται το προσωπικό που υπηρετεί σε αντίστοιχες οργανικές μονάδες των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων.

Το μόνιμο προσωπικό μετατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις , οι οποίες προβλέπονται υποχρεωτικά στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου
της παρ. 2 του άρθρου 180 (βλ. ανωτέρω), ενώ το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 101 του ν.3584/2007), ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο
οποίο υπάγεται ο υπάλληλος.

Β΄: Μετάταξη – Απόσπαση Προσωπικού οποιουδήποτε κλάδου από Δήμο, μέλος του Συνδέσμου

Πέραν των υποχρεωτικών μετατάξεων και για την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού του Συνδέσμου, με την παρ. 5 του άρθρου 180 προβλέπεται η δυνατότητα
μετάταξης ή απόσπασης οποιουδήποτε τακτικού υπαλλήλου δήμου μέλους του

Συνδέσμου, ανεξαρτήτως κλάδου/ ειδικότητας.

Ειδικότερα: Μετάταξη  Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Προκειμένου για το ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, αυτό μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Ο υπάλληλος να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.

Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να μεταταγεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (π.δ. 50 /2001, όπως ισχύει).

Διαδικασία:

Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος

Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος

Έκδοση απόφασης μετάταξης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλ. τον Πρόεδρο), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 101 του ν. 3584/2007).

Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

Απόσπαση
Απαραίτητες προϋποθέσεις

Ο υπάλληλος (μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.

Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να αποσπαστεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (π.δ. 50 /2001,
όπως ισχύει).

Διαδικασία:
Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει.

Χρονικό όριο: δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη.

Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος.

Έκδοση απόφασης απόσπασης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο).

Οι αποσπάσεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

Γ΄: Μετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ

Με την παρ. 6 του άρθρου 180 προβλέπεται ειδικά για το προσωπικό των πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το οποίο μεταφέρθηκε
σύμφωνα με την περίπτωση VII του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) στον Δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού ή στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, η δυνατότητα μετάταξης σε Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του
συνδέσμου (δηλαδή του Προέδρου), να μετατάσσεται, ύστερα από υποβολή αίτησης, σε κενή οργανική θέση του Συνδέσμου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω.

Διαβάστε την υπόλοιπη ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄),«Πρόγραμμα ‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’»

Εφαρμογή-των-άρθρων-180-και-182-184-του-ν.45552018-ΦΕΚ-133Α΄«Πρόγραμμα-‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ-Ι’’»


Follow Us

Trending Now

Τρέμει την εξάπλωση του νέου κοροναϊού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC)

Την πρόκληση πανικού στον Τουρισμό φοβάται το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC) Ο νέος κοροναϊός στην Κίνα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, εάν...

Αλλαγή συντελεστών Τέλους Ταξινόμησης και Τελών Κυκλοφορίας, λόγω εφαρμογής Νέου Προτύπου Μέτρησης CO2 [Πίνακες]

Η αντίστροφη μέτρηση που θα αλλάξει τους συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αλλά και τα Τέλη Κυκλοφορίας, έχει ξεκινήσει ήδη για την έναρξη ισχύος του...

Premium

Μετατάξεις Υπαλλήλων ΟΤΑ χωρίς σύμφωνη γνώμη Δημάρχου / Περιφερειάρχη [Έγγραφο]

Ψηφίστηκε στη Βουλή, η δυνατότητα αποχώρησης Υπαλλήλων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του Φορέα Προέλευσης, δηλαδή του Δήμου, της Περιφέρειας...

Την επείγουσα τροποποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ απαίτησαν Χατζημάρκος και Σιώτος από τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη

O Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος, απαίτησαν την άμεση τροποποίηση του ισχύοντος Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ...

Stories for You

Σύγχυση με την Αργία των Τριών Ιεραρχών – Τι διευκρινίσεις ζητούν οι σύλλογοι [Νέα Εγκύκλιος]

Νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο - Οι βασικοί προβληματισμοί - Σύγχυση έχει προκληθεί στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και σε σωματεία σχετικά με...

Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας για το έτος 2020, σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας [Εγκύκλιος – Αίτηση]

Επιμόρφωση «Τεχνικού Ασφαλείας»: νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας Με ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του πως έπειτα από συστηματικές προσπάθειες και παρεμβάσεις,...

Weather in Mykonos

Mykonos
clear sky
8.1 ° C
8.9 °
7 °
52 %
3.1kmh
0 %
Σα
15 °
Κυ
16 °
Δε
16 °
Τρ
16 °
Τε
15 °

What to Read Next...

40 Ιδέες Deco Styling, για Βιβλιοθήκες!!

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνεις styling σε μια βιβλιοθήκη, ας δούμε όμως μερικά βασικά βήματα.

Το Απόλυτο μακιγιάζ των Γιορτών!!

Η περίοδος των γιορτών των Χριστουγέννων θέλει, λίγο ή περισσότερο, να έχουμε κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις!!....... Είτε πρόκειται για ένα πάρτι στο γραφείο, είτε για...

Dark Mode: Η νέα εμφάνιση του Facebook έφτασε και στην Ελλάδα & Πότε θα «βγει» στον αέρα!!

Μια νέα αλλαγή έρχεται στο Facebook, μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε για τα stories του, που όλοι του οι χρήστες την περιμένουμε εναγωνίως......... Φυσικά μιλάμε...

Vodafone: Προβλήματα δικτύου σε όλη την Ελλάδα

Προβλήματα φαίνεται να έχει το δίκτυο της Vodafone σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, με το δίκτυο της σταθερής, ενώ κάποιοι χρήστες ανέφεραν...

Πώς θα ανακαλύψετε τι «πιστεύει» για εσάς το Instagram (pics)

Το Instagram κρατάει μία τεράστια «λίστα» με όλα εκείνα που πιστεύει ότι ενδιαφέρουν το χρήστη....... Το Instagram κρατάει «αρχείο» με όλα όσα κάνουμε και διαμορφώνει...

Windows 10: Η μυστική υπηρεσία NSA αποκάλυψε σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft

Η μυστική υπηρεσία NSA των ΗΠΑ αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα κενό ασφαλείας στα Windows 10 της Microsoft. Σε μια πρωτοφανή για μυστική υπηρεσία κίνηση...

Related stories You May Like

40 Ιδέες Deco Styling, για Βιβλιοθήκες!!

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνεις styling σε μια βιβλιοθήκη, ας δούμε όμως μερικά βασικά βήματα.

Το Αφεντάκειο Κιμώλου εκδίδει σε τόμο το Αρχειακό υλικό του Κληροδοτήματος

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Εκδίδεται Νέος τόμος των Κιμωλιακών με θέμα το Αρχείο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου-ακόμη μια προσφορά στην Κίμωλο και την Ιστορία της....... Στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται...

In Case You Missed It

Κέντρα Υγείας με τη χρήση ΣΔΙΤ, 24ώρες επί 7μέρες, μάνατζερ, e-ραντεβού...

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στη συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής προαναγγέλλει την 24ωρη λειτουργία Κέντρων Υγείας, ΤΟΜΥ και άλλων πρωτοβάθμιων δομών...

Μύκονος: Πρόσκληση στην ετήσια εκδήλωση κοπής Αγιοβασιλειόπιτας 2020 της Αδελφότητας Ανωμεριτών

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητος Ανωμεριτών Μυκόνου σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την Κοπή της Αγιοβασιλειόπιτας  και στην χορήγηση Μικρών Υποτροφιών.......... Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου...

More from Mykonos Ticker

ΕΣΗΕΑ: Η ΕΡΤ οφείλει να είναι πρωτοπόρος στον τομέα της δημοσιογραφικής έρευνας!! Προβληματισμός για την κάλυψη της επικαιρότητας!!

Προβληματισμός ΕΣΗΕΑ για την κάλυψη της επικαιρότητας από την ΕΡΤ - Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. Στο στόχαστρο η μεροληψία στην ειδησεογραφία, οι μεικτές...

Νεκτάριος Σαντορινιός : Ο εκλογικός Νόμος της ΝΔ έχει σαφή καλπονοθευτικό προσανατολισμό και στόχο την πολιτική επιβίωση της

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός. επεσήμανε κατά την διάρκεια της συζήτησης για  την επαναφορά της ενισχυμένης αναλογικής στην Ολομέλεια της Βουλής,  την διαφορετική...

Σύγχυση με την Αργία των Τριών Ιεραρχών – Τι διευκρινίσεις ζητούν οι σύλλογοι [Νέα Εγκύκλιος]

Νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο - Οι βασικοί προβληματισμοί - Σύγχυση έχει προκληθεί στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και σε σωματεία σχετικά με...

Η Προγραμματική Σύμβαση για την “Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Μυκόνου” στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στις 10:00 π.μ στη Σύρο, με 28 θέματα στην ημερησία διάταξη:........ ΘΕΜΑ 1ο Κλιμάκωση Ενεργειών για...

Μετατάξεις Υπαλλήλων ΟΤΑ χωρίς σύμφωνη γνώμη Δημάρχου / Περιφερειάρχη [Έγγραφο]

Ψηφίστηκε στη Βουλή, η δυνατότητα αποχώρησης Υπαλλήλων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του Φορέα Προέλευσης, δηλαδή του Δήμου, της Περιφέρειας...

Επανέρχεται η ενισχυμένη αναλογική, εγκρίθηκε με 163 ψήφους υπέρ έναντι 121 κατά – Θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές

Το νομοσχέδιο «Εκλογή Βουλευτών», που επαναφέρει το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, εγκρίθηκε επί της αρχής του, των άρθρων του και στο σύνολό του, με...

Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας για το έτος 2020, σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας [Εγκύκλιος – Αίτηση]

Επιμόρφωση «Τεχνικού Ασφαλείας»: νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας Με ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του πως έπειτα από συστηματικές προσπάθειες και παρεμβάσεις,...

Τρέμει την εξάπλωση του νέου κοροναϊού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC)

Την πρόκληση πανικού στον Τουρισμό φοβάται το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC) Ο νέος κοροναϊός στην Κίνα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, εάν...

Την επείγουσα τροποποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ απαίτησαν Χατζημάρκος και Σιώτος από τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη

O Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος, απαίτησαν την άμεση τροποποίηση του ισχύοντος Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ...
error: Content is protected !!