10 C
Mykonos
Παρασκευή, Ιανουάριος 18, 2019

Πώς θα κατάσχονται εισοδήματα και καταθέσεις οφειλετών του Δημοσίου από τις φοροεισπρακτικές υπηρεσίες

Post date:

Category:

Πώς θα η εφορία θα βάζει «χέρι» σε εισοδήματα-καταθέσεις σε οφειλέτες του Δημοσίου

Ο οφειλέτης στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Φορολογικής Υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής

Με διαδικασίες που δεν διαρκούν πάνω από 3 εβδομάδες κατάσχονται πλέον από τις φοροεισπρακτικές υπηρεσίες τα εισοδήματα και οι καταθέσεις των φορολογουμένων οι οποίοι δεν εξοφλούν εμπρόθεσμα ή δεν τακτοποιούν σε δόσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ειδικό εγχειρίδιο που εξέδωσε πρόσφατα και κοινοποίησε σε όλες τις φοροεισπρακτικές υπηρεσίες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η διαδικασία μιας κατάσχεσης διεκπεραιώνεται σε χρόνο που κυμαίνεται από 11 έως και 20 ημέρες. Για την πραγματοποίηση της κατάσχεσης, ακολουθούνται τα παρακάτω «βήματα»:

1 Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Φορολογικής Υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από τη Διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).

2 Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθών από εργοδότες, συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων από μισθωτές, λοιπών απαιτήσεων από τρίτους κ.λπ.). Στόχος της έρευνας είναι η επιβολή κατάσχεσης του ποσού που ο τρίτος (ο εργοδότης, το ασφαλιστικό ταμείο, ο μισθωτής κ.λπ.) πρόκειται να αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου. Η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί πριν αποδοθεί το ποσό στον οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή όταν αυτό βρίσκεται ακόμη στα χέρια του τρίτου. Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην τράπεζα, που θεωρείται «τρίτος» και έχει ως στόχο τη δέσμευση ποσού από το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού του οφειλέτη, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο.

3 Δημιουργία κατασχετηρίου: Δημιουργείται από το σύστημα TAXIS κατασχετήριο στα χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων.

4 Εκτύπωση, έγκριση και υπογραφή κατασχετηρίου. Σε περίπτωση έκδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, ακολουθείται η εξής «διαδρομή»: ανάκτηση του αριθμού ειδικού βιβλίου του μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, εκτύπωση, εις διπλούν, για έγκριση και υπογραφή από τον τμηματάρχη και τον διευθυντή της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικού κατασχετηρίου που προορίζεται για τις τράπεζες, αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου στο κατασχετήριο, με πάτημα του πλήκτρου F3. Στη συνέχεια το ηλεκτρονικό κατασχετήριο εγκρίνεται, μέσω του TΑXIS, από τον προϊστάμενο τής, κατά περίπτωση, αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας.

5 Ανάθεση του μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου σε υπάλληλο της υπηρεσίας ή σε συνεργαζόμενο με τη φορολογική υπηρεσία δικαστικό επιμελητή για την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο.

6 Επίδοση-αποστολή του κατασχετηρίου στον τρίτο. Σε περίπτωση έκδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, ο οριζόμενος υπάλληλος ή ο δικαστικός επιμελητής επιδίδει αυτοπροσώπως το κατασχετήριο και επιστρέφει αντίγραφο του αποδεικτικού επίδοσης στην εκδούσα αρμόδια φορολογική υπηρεσία ή αποστέλλει το κατασχετήριο στον τρίτο ταχυδρομικά. Αν δεν καταστεί δυνατό να εντοπιστεί ο τρίτος στη δοθείσα διεύθυνση/ έδρα, συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό. Το κατασχετήριο επιστρέφεται στην εκδούσα φορολογική αρχή και καταχωρίζεται στο πεδίο των παρατηρήσεων ο λόγος που δεν επιδόθηκε αυτό.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, πραγματοποιείται ηλεκτρονική διαβίβαση αυτού μέσω μηνύματος στον κόμβο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Μέσω του κόμβου αυτού το κατασχετήριο αποστέλλεται στους τρίτους, δηλαδή στις τράπεζες.

7 Παραλαβή δήλωσης τρίτου: Σε περίπτωση επίδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, ο τρίτος, εντός 8 ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου (8 εργάσιμων ημερών για τις τράπεζες), είτε υποβάλλει εγγράφως δήλωση για την ύπαρξη ή μη του κατασχετέου ποσού στα χέρια του είτε προβαίνει σε προφορική δήλωση ενώπιον του ειρηνοδίκη της κατοικίας ή διαμονής του. Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά και εκτυπώνεται η δήλωση της τράπεζας επί του κατασχετηρίου, είτε θετική είτε αρνητική.

8 Αξιολόγηση του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου: Εξετάζεται η ειλικρίνεια της δήλωσης και αξιολογείται η σκοπιμότητα άσκησης ανακοπής κατά αυτής.

* Διαβιβάζεται με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο της φορολογικής υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κατασχετηρίου, του αποδεικτικού επίδοσης, της δήλωσης τρίτου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι άσκησης ανακοπής.

* Σε περίπτωση αξιολόγησης του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου ως ανειλικρινούς, το ΝΣΚ καταθέτει ανακοπή.
Αν δεν υποβληθεί δήλωση από τον τρίτο ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή χωρίς την τήρηση του απαιτούμενου τύπου ή αν το κατασχεθέν ποσό στα χέρια του τρίτου δεν αποδοθεί εντός των οριζόμενων από το νόμο προθεσμιών, ο τρίτος λογίζεται ως οφειλέτης του ποσού για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση, δηλαδή η οφειλή βεβαιώνεται σε βάρος του.

9 Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης: Σε περίπτωση έκδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, η υπηρεσία μεριμνά για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης, βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου, μέσω κατάθεσης αυτού σε τραπεζικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό κατασχετήριο σε πιστωτικό ίδρυμα, η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού βάσει της θετικής δήλωσης του ιδρύματος διενεργείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος. Η απόδοση διενεργείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Translate This Page


GreekEnglishFrenchItalianGermanSpanishTurkishRussianArabicChinese (Simplified)Portuguese

Follow Us

3,643ΥποστηρικτέςΚάντε Like
304ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
236ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Weather in Mykonos

Mykonos
few clouds
10 ° C
11 °
9 °
66 %
1.5kmh
24 %
Πα
15 °
Σα
15 °
Κυ
15 °
Δε
15 °
Τρ
16 °

What to Read Next...

Related stories You May Like

Επτά προγράμματα για καινοτομία στις Περιφέρειες

Επτά δράσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 22 εκατ.

Ημερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια 14/2/2017

ο Ήλιος θα βρεθεί σε εξάγωνο με τον Κρόνο!

Ατέρμονες συζητήσεις στην Αθήνα

Ρεπορτάζ της Berliner Morgenpost αναφέρεται στην έλευση των εκπροσώπων των θεσμών στην Αθήνα και στις επικείμενες

In Case You Missed It

Οι 13 δράσεις του υπουργείου Οικονομίας για την στήριξη της μικρομεσαίας...

Εξετάζεται η δυνατότητα ύπαρξης ακατάσχετου λογαριασμού στην περίπτωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με χρήση POS, καθώς και τη δυνατότητα ύπαρξης ενός συστήματος κλιμακωτού  ακατάσχετου λογαριασμού ώστε,...

Vice Governor Stelios Brigos Helps Aegean Islands Open Up Brazil’s Tourism

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει το πρότζεκτ της vogue Βραζιλίας στην Μύκονο.

Προχωρά το Ψηφιακό ΚΕΠ μέσα στο 2019 -Τι θα περιλαμβάνει

Τα ΚΕΠ προχωρούν, εντός του έτους, στην πλήρη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, με στόχο η εξυπηρέτηση του πολίτη να...

Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα : Το δίλημμα είναι αν θα...

«Ο Π.Καμμένος θα πρέπει να πει αν στηρίζει την κυβέρνηση, αν δεν τη στηρίζει θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης» σημείωσε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας...

Best of Mykonos Ticker

More from Mykonos Ticker

περισσότερο

  Η επέλαση της Airbnb, τα δηλωμένα ακίνητα, ο καλπασμός και τα πρώτα σημάδια κόπωσης

  Ανάσα σε πολλά νοικοκυριά έχει δώσει το Airbnb καθώς διασφαλίζει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αλλά κι ένα σημαντικό...

  Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης-Εξετάσεις από τα 17 με κάµερες και µικρόφωνα

  Το Μεγάλο Αδελφό επιστρατεύει το υπουργείο Μεταφορών προκειµένου να βάλει φρένο στα «λαδώµατα» για την απόκτηση άδειας οδήγησης

  13 ενδιαφέρουσες «μυστικές» λειτουργίες των smartphones, που δεν γνωρίζουμε!!

  Όλοι έχουμε κινητό πλέον!! Ελάχιστοι γνωρίζουμε όμως τις κρυφές λειτουργίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με συγκεκριμένους συνδυασμούς κουμπιών. Οι συνδυασμοί των smartphone:...

  Η κυβέρνηση Τσίπρα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή με 151 “ναι”

  Με την πρόσκληση του πρωθυπουργού προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για debate σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία θα έρθει σύντομα στη Βουλή,...

  Αλλαγή στο Στρατό Ξηράς – Μειώνονται οι σειρές στρατευσίμων που θα κατατάσσονται ετησίως

  Τέσσερις αντί για έξι, που ήταν ως τώρα, θα είναι πλέον οι σειρές στρατευσίμων που θα κατατάσσονται ετησίως στο Στρατό Ξηράς για να υπηρετήσουν...

  Προμήθεια τριών πλωτών ιατρείων για έκτακτα περιστατικά και πενήντα περιπολικών τύπου Pick-up από το υπ.Ναυτιλίας

  Προμήθεια τριών σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό και πενήντα περιπολικών οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου Pick-up Στο πλαίσιο της...