12.9 C
Mykonos
Σάββατο, Μάρτιος 23, 2019

Πώς θα κατάσχονται εισοδήματα και καταθέσεις οφειλετών του Δημοσίου από τις φοροεισπρακτικές υπηρεσίες

Post date:

Category:

All News What's Hot Πώς θα κατάσχονται εισοδήματα και καταθέσεις οφειλετών του Δημοσίου από τις φοροεισπρακτικές...

Πώς θα η εφορία θα βάζει «χέρι» σε εισοδήματα-καταθέσεις σε οφειλέτες του Δημοσίου

Ο οφειλέτης στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Φορολογικής Υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής

Με διαδικασίες που δεν διαρκούν πάνω από 3 εβδομάδες κατάσχονται πλέον από τις φοροεισπρακτικές υπηρεσίες τα εισοδήματα και οι καταθέσεις των φορολογουμένων οι οποίοι δεν εξοφλούν εμπρόθεσμα ή δεν τακτοποιούν σε δόσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ειδικό εγχειρίδιο που εξέδωσε πρόσφατα και κοινοποίησε σε όλες τις φοροεισπρακτικές υπηρεσίες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η διαδικασία μιας κατάσχεσης διεκπεραιώνεται σε χρόνο που κυμαίνεται από 11 έως και 20 ημέρες. Για την πραγματοποίηση της κατάσχεσης, ακολουθούνται τα παρακάτω «βήματα»:

1 Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Φορολογικής Υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από τη Διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).

2 Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθών από εργοδότες, συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων από μισθωτές, λοιπών απαιτήσεων από τρίτους κ.λπ.). Στόχος της έρευνας είναι η επιβολή κατάσχεσης του ποσού που ο τρίτος (ο εργοδότης, το ασφαλιστικό ταμείο, ο μισθωτής κ.λπ.) πρόκειται να αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου. Η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί πριν αποδοθεί το ποσό στον οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή όταν αυτό βρίσκεται ακόμη στα χέρια του τρίτου. Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην τράπεζα, που θεωρείται «τρίτος» και έχει ως στόχο τη δέσμευση ποσού από το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού του οφειλέτη, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο.

3 Δημιουργία κατασχετηρίου: Δημιουργείται από το σύστημα TAXIS κατασχετήριο στα χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων.

4 Εκτύπωση, έγκριση και υπογραφή κατασχετηρίου. Σε περίπτωση έκδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, ακολουθείται η εξής «διαδρομή»: ανάκτηση του αριθμού ειδικού βιβλίου του μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, εκτύπωση, εις διπλούν, για έγκριση και υπογραφή από τον τμηματάρχη και τον διευθυντή της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικού κατασχετηρίου που προορίζεται για τις τράπεζες, αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου στο κατασχετήριο, με πάτημα του πλήκτρου F3. Στη συνέχεια το ηλεκτρονικό κατασχετήριο εγκρίνεται, μέσω του TΑXIS, από τον προϊστάμενο τής, κατά περίπτωση, αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας.

5 Ανάθεση του μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου σε υπάλληλο της υπηρεσίας ή σε συνεργαζόμενο με τη φορολογική υπηρεσία δικαστικό επιμελητή για την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο.

6 Επίδοση-αποστολή του κατασχετηρίου στον τρίτο. Σε περίπτωση έκδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, ο οριζόμενος υπάλληλος ή ο δικαστικός επιμελητής επιδίδει αυτοπροσώπως το κατασχετήριο και επιστρέφει αντίγραφο του αποδεικτικού επίδοσης στην εκδούσα αρμόδια φορολογική υπηρεσία ή αποστέλλει το κατασχετήριο στον τρίτο ταχυδρομικά. Αν δεν καταστεί δυνατό να εντοπιστεί ο τρίτος στη δοθείσα διεύθυνση/ έδρα, συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό. Το κατασχετήριο επιστρέφεται στην εκδούσα φορολογική αρχή και καταχωρίζεται στο πεδίο των παρατηρήσεων ο λόγος που δεν επιδόθηκε αυτό.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, πραγματοποιείται ηλεκτρονική διαβίβαση αυτού μέσω μηνύματος στον κόμβο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Μέσω του κόμβου αυτού το κατασχετήριο αποστέλλεται στους τρίτους, δηλαδή στις τράπεζες.

7 Παραλαβή δήλωσης τρίτου: Σε περίπτωση επίδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, ο τρίτος, εντός 8 ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου (8 εργάσιμων ημερών για τις τράπεζες), είτε υποβάλλει εγγράφως δήλωση για την ύπαρξη ή μη του κατασχετέου ποσού στα χέρια του είτε προβαίνει σε προφορική δήλωση ενώπιον του ειρηνοδίκη της κατοικίας ή διαμονής του. Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά και εκτυπώνεται η δήλωση της τράπεζας επί του κατασχετηρίου, είτε θετική είτε αρνητική.

8 Αξιολόγηση του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου: Εξετάζεται η ειλικρίνεια της δήλωσης και αξιολογείται η σκοπιμότητα άσκησης ανακοπής κατά αυτής.

* Διαβιβάζεται με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο της φορολογικής υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κατασχετηρίου, του αποδεικτικού επίδοσης, της δήλωσης τρίτου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι άσκησης ανακοπής.

* Σε περίπτωση αξιολόγησης του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου ως ανειλικρινούς, το ΝΣΚ καταθέτει ανακοπή.
Αν δεν υποβληθεί δήλωση από τον τρίτο ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή χωρίς την τήρηση του απαιτούμενου τύπου ή αν το κατασχεθέν ποσό στα χέρια του τρίτου δεν αποδοθεί εντός των οριζόμενων από το νόμο προθεσμιών, ο τρίτος λογίζεται ως οφειλέτης του ποσού για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση, δηλαδή η οφειλή βεβαιώνεται σε βάρος του.

9 Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης: Σε περίπτωση έκδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, η υπηρεσία μεριμνά για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης, βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου, μέσω κατάθεσης αυτού σε τραπεζικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό κατασχετήριο σε πιστωτικό ίδρυμα, η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού βάσει της θετικής δήλωσης του ιδρύματος διενεργείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος. Η απόδοση διενεργείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Translate This Page

GreekEnglishFrenchItalianGermanSpanishTurkishRussianArabicChinese (Simplified)Portuguese

Follow Us

3,663ΥποστηρικτέςΚάντε Like
307ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
262ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Stories for You

Weather in Mykonos

Mykonos
light rain
12.9 ° C
13.3 °
12.2 °
62 %
10.3kmh
0 %
Σα
17 °
Κυ
15 °
Δε
16 °
Τρ
17 °
Τε
15 °

Exclusive Videos

Μύκονος Πρώτη Ξανά

What to Read Next...

Related stories You May Like

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να κάνει κακό στους πνεύμονες σε βάθος...

από όσο θεωρείται έως τώρα, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα.

Ευχές για καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις από τον Αλέξανδρο Κουκά

τις  πιό θερμές ευχές μου για καλή επιτυχία.

WTTC: Από τον τουρισμό σχεδόν 25% του ΑΕΠ της Ελλάδας το...

Οι εκτιμήσεις για έσοδα, απασχόληση και επενδύσεις το 2018.

45 Προτάσεις με High-neck, ακόμα και το καλοκαίρι!!

– εκτός αν διαθέτετε αρκετά μεγάλο στήθος, οπότε καλύτερο θα ήταν να το αποφύγετε.

In Case You Missed It

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Στέλιου Μπρίγγου με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της...

Προωθητικές ενέργειες προβολής των νησιών του Νοτίου Αιγαίου  στη Βραζιλία, ως ιδανικό προορισμό που προσφέρει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα........ Στα πλαίσια νέων συνεργασιών και συμμαχιών σε...

Οι συνεχείς δηλώσεις Μοσκοβισί για τον ΦΠΑ στα νησιά, πλήρης δικαίωση...

Γιώργος Χατζημάρκος: “Περιμένω από την κυβέρνηση να μας αποδείξει πότε και πως έδωσε τη μάχη για τον

ΦιλόΔημος : Επιδότηση Δήμων για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση που αφορά την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, ύψους 50 εκατ. Ευρώ..... Άνοιξε...

«Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού...

Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’0, «Πρόγραμμα »ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» » όσο και ως προς την αποτελεσματική...

Best of Mykonos Ticker

More from Mykonos Ticker

περισσότερο

  Δημοτικοί και Περιφερειακοί συνδυασμοί: Χορήγηση ΑΦΜ και τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων (Εγκύκλιοι)

  Για τους Δημοτικούς και Περιφερειακούς συνδυασμούς προβλέπεται η χορήγηση ΑΦΜ και τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων..... Σύμφωνα με την εγκύκλιο 20221/20-03-2019 του Υπ. Εσωτερικών και τις διατάξεις...

  Με απογευματινά δρομολόγια θα δρομολογηθεί το Aqua Blue από Ραφήνα

  Το ενδιαφέρον της Seajets να δρομολογήσει το μεγάλο φέρι της Ε/Γ-Ο/Γ «Aqua Blue» στη γραμμή της Ανδροτηνομυκονίας με επέκταση στην Ικαροσαμία από τη Ραφήνα...

  Τι αλλάζει στις επερχόμενες εκλογές για τις Δημοτικές Κοινοτήτες

  Κατάργηση του επικεφαλής στις Τοπικές Κοινότητες, εκλογές των Δημοτικών Κοινοτήτων σε χωριστή κάλπη και ξεχωριστά ψηφοδέλτια και τελειώνουν την πρώτη Κυριακή....... Ο αριθμός των υποψηφίων...

  21η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

  Τον εορτασμό εισηγήθηκε στην Εταιρεία Συγγραφέων το 1997 ο ποιητής Μιχαήλ Μήτρας.

  O ΕΟΦ ανακαλεί 20 γνωστά καλλυντικά προϊόντα – Ποια είναι η λίστα

  Σαμπουάν, κρέμες χεριών και αρωματικά μπάνιου μέχρι ορό ανάπτυξης βλεφαρίδων, περιλαμβάνει η λίστα ...... Στην ανάκληση 20 γνωστών καλλυντικών προϊόντων προχώρησε ο ΕΟΦ ως προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της...

  Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει για πολύτεκνους, ανυπότακτους, αντιρρησίες συνείδησης

  Συνέντευξη Τύπου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορά σε θέματα θητείας κατηγοριών οπλιτών, το στρατιωτικό ποινικό κώδικα..... και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν...