Κυριακή, Απρίλιος 21, 2019
15.3 C
Mykonos

 • Business
More

  Απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου στην ακτοπλοΐα

  Post date:

  Category:

  για την ακτοπλοΐα, με τίτλο «Εκκίνηση νέου κύκλου με πολλά “ισοδύναμα”», που εκπόνησε και παρουσίασε την Πέμπτη η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων XRTC ΕΠΕ η οποία ασχολείται ενεργά με τον κλάδο της ακτοπλοΐας από το 2000.

  Οπως σημειώνεται «έπειτα από μία διετία που γεγονότα όπως η αύξηση της τουριστικής κίνησης, η υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές έδωσαν μια σημαντική ανάσα στα οικονομικά των εταιρειών, ο κλάδος για τη χρήση του 2017 δέχεται πιέσεις στις οποίες εμφανίζεται να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει και να επιβιώσει για ένα ακόμα οικονομικό έτος».

  Επιπλέον «οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δείχνουν να έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα αναφορικά με την αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης από το εξωτερικό, στηρίζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους στην κίνηση που προέρχεται από εμπορεύματα, καθώς επίσης και στον εσωτερικό τουρισμό».

  Αναφέρεται ακόμη ότι το οικονομικό έτος 2017 χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της HSW από τον όμιλο ATTICA και από τη σταδιακή εδραίωση των νεο-εισερχόμενων στην ακτοπλοϊκή αγορά. «Η εξαγορά αυτή, από τη μία πλευρά, αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα προς την απλούστευση των επενδυτικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, από την άλλη όμως δημιουργεί δυνητικά προβλήματα ανταγωνισμού όπως προκύπτει και από την έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η πολυπλοκότητα του προβλήματος αυτού διαφαίνεται από τους όρους που θα πρέπει να πληροί η HSW προκειμένου να της επιτρέπεται η δραστηριοποίησή της σε συγκεκριμένες περιοχές και γραμμές».

  Επιπροσθέτως: «Πλέον, οι παραδοσιακοί τέσσερις παίκτες φαίνεται να φτάνουν σε μια κατάσταση ωρίμασης των στρατηγικών απομόχλευσης που ακολουθούν από το 2009 μέχρι και σήμερα. Η απομόχλευση αυτή τους έχει βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, αλλά έχει και ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του μεριδίου αγοράς που κατέχουν. Αυτή η μείωση εκφράζεται και σε μείωση του στόλου που διαχειρίζονται όσο και σε επίπεδο κίνησης που εξυπηρετούν. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι στη μεν πρώτη περίπτωση ο υπό διαχείριση στόλος έχει μειωθεί πάνω από 65% σε σχέση με το 2001, ενώ το μερίδιο αγοράς έχει περιοριστεί από το 70% το 2001 στο μόλις 42%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναδιάρθρωσης και ουσιαστικά αλλαγής επιχειρηματικού μοντέλου αποτελεί η περίπτωση της MINOAN LINES, η οποία ανήκει στον όμιλο Grimaldi, που της δίνει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του εκτεταμένου στόλου του ομίλου και να δρομολογεί επιπλέον πλοία όταν κρίνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην αγορά».

  Στη μελέτη υπογραμμίζεται ότι «η μείωση της συνολικής δραστηριότητας των τεσσάρων παραδοσιακών εταιρειών έχει αξιολογηθεί ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εισαγωγή στον κλάδο νέων, μικρότερων και πιο ευέλικτων σχημάτων, τα οποία δείχνουν να έχουν αντιληφθεί τα κενά που έχουν προκύψει και επενδύουν σε αγορές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Η μέχρι στιγμής παρουσία τους στον κλάδο δείχνει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς καθώς εμφανίζουν οικονομική ευρωστία και συνέπεια στο έργο που προσφέρουν. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της τάσης αποτελούν οι επενδύσεις των αδελφών Στεφάνου στην Golden Star Ferries, του Μάριου Ηλιόπουλου στη Seajets αλλά και των αδελφών Παναγιωτάκη στη Fast Ferries».

  Γίνεται επιπλέον αναφορά και στο ζήτημα των νέων κανονισμών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO σχετικά με το θαλάσσιο έρμα και τη μείωση των εκπομπών αερίου από τη χρήση ναυτιλιακού καυσίμου για όλα ανεξαιρέτως τα πλοία από την 1η Ιανουαρίου 2020. «Οι επιλογές που έχουν οι ακτοπλόοι είναι είτε η τοποθέτηση ειδικών καταλυτών (scrubbers), είτε η χρήση καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 0,5%, το οποίο έχει υψηλότερη τιμή σε σχέση με το μαζούτ. Στην πρώτη περίπτωση απαιτούνται επενδύσεις που κυμαίνονται μεταξύ €7-11 εκατ. ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι εταιρείες είναι εκτεθειμένες στις υψηλότερες τιμές των καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος των ακτοπλόων είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι η αύξηση του μέσου ναύλου ακτοπλοΐας θα φτάσει το 27%. Το βασικό πρόβλημα όμως που δημιουργείται είναι ότι το 2020 τα 32 από τα 45 πλοία των τεσσάρων παραδοσιακών εταιρειών με τις οποίες ασχολούμαστε σε αυτή τη μελέτη θα έχουν ηλικία άνω των 20 ετών, κάτι που περιορίζει τη βιωσιμότητα της επένδυσης σε συστήματα επεξεργασίας έρματος και την τεχνολογία καθαρισμού των καυσαερίων. Ελλοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος της απομάκρυνσης μεγάλου αριθμού πλοίων που δραστηριοποιούνται στο Αιγαίο».

  Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο, τονίζεται ότι «είναι επιτακτική όσο ποτέ πλέον η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, το οποίο δεν θα στηρίζεται στη δημιουργία κινήτρων που προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά, αλλά στη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Θεωρούμε ότι αυτό το πλαίσιο δεν θα πρέπει να προσεγγιστεί μονομερώς από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά σε συνεργασία με τα υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών, ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη λύση προς όφελος του πολίτη. Η πρόσφατη προσπάθεια του μεταφορικού ισοδύναμου, αν και αποτελεί μια καλή πρόθεση και ιδέα από πλευράς της πολιτείας, φοβόμαστε ότι θα έχει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα σε σχέση με τα αναμενόμενα».

  Τέλος επισημαίνεται ότι: «Προβλέπουμε όμως ότι υψηλές θα είναι και οι μελλοντικές αποδόσεις της ακτοπλοΐας καθώς αναμένεται αύξηση της ζήτησης εξαιτίας της βελτίωσης των οικονομικών δεικτών της χώρας και της διαφαινόμενης σταθερής ροής επισκεπτών από το εξωτερικό. Η ιδιωτικοποίηση των υποδομών που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών/δρόμων/πάρκων logistics, αποτελεί μια πρώτης τάξεως επενδυτική ευκαιρία. Ενας τέτοιος συνδυασμός θα προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία θα υποστηριχθούν και από επενδυτικές τράπεζες οι οποίες σήμερα απουσιάζουν… Προκειμένου οι επενδυτικές ευκαιρίες να υλοποιηθούν προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αγκυλώσεις που σχετίζονται με γραφειοκρατικές διαδικασίες θα πρέπει να περιοριστούν μέσα από ένα πλαίσιο επανασχεδιασμού των διαδικασιών αδειοδοτήσεων. Η διατήρηση μίας αμιγώς ανεξάρτητης και αυτοτελούς Αρχής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και απολύτως καταρτισμένης Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο αποτελεί απαραίτητη προϋποθέση προσέλκυσης νέων επενδυτικών σχημάτων που θα στοιχηματίσουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

  Πηγή:  tovima.gr

  Newsroom MykonosTicker

   

  Translate This Page

  GreekEnglishFrenchItalianGermanSpanishTurkishRussianArabicChinese (Simplified)Portuguese

  Follow Us

  3,674ΥποστηρικτέςΚάντε Like
  310ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
  285ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

  Weather in Mykonos

  Mykonos
  few clouds
  15.3 ° C
  16 °
  15 °
  47 %
  8.7kmh
  20 %
  Κυ
  15 °
  Δε
  16 °
  Τρ
  18 °
  Τε
  18 °
  Πε
  20 °

  Exclusive Videos

  Μύκονος Πρώτη Ξανά

  What to Read Next...

  Related stories You May Like

  Προδημοσίευση. Πέτρος Μάρκαρης: «Πότε άκουγα λυσσαλέα Μίκη»

  Πως άνοιξε ο Μίκης μια τεράστια πόρτα για να αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι τι πραγματικά συνέβαινε στην

  Επανέρχεται ο φόρος υπεραξίας για τα ακίνητα

  Ένα νέο «αγκάθι» θα βρίσκουν από το 2018 όσοι θέλουν να πουλήσουν σπίτια, οικόπεδα ή αγροτεμάχια.

  Δροσερό, λαμπερό, απαλό δέρμα με καρπούζι!! 4 super tips!!

  Η διαδικασία είναι απλή: Ψιλοκόβετε την ψίχα από το καρπούζι, την τυλίγετε σε ένα κομμάτι από

  In Case You Missed It

  Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Στέλιου Μπρίγγου με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της...

  Προωθητικές ενέργειες προβολής των νησιών του Νοτίου Αιγαίου  στη Βραζιλία, ως ιδανικό προορισμό που προσφέρει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα........ Στα πλαίσια νέων συνεργασιών και συμμαχιών σε...

  Οι συνεχείς δηλώσεις Μοσκοβισί για τον ΦΠΑ στα νησιά, πλήρης δικαίωση...

  Γιώργος Χατζημάρκος: “Περιμένω από την κυβέρνηση να μας αποδείξει πότε και πως έδωσε τη μάχη για τον

  Οι 13 δράσεις του υπουργείου Οικονομίας για την στήριξη της μικρομεσαίας...

  Εξετάζεται η δυνατότητα ύπαρξης ακατάσχετου λογαριασμού στην περίπτωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με χρήση POS, καθώς και τη δυνατότητα ύπαρξης ενός συστήματος κλιμακωτού  ακατάσχετου λογαριασμού ώστε,...

  Vice Governor Stelios Brigos Helps Aegean Islands Open Up Brazil’s Tourism

  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει το πρότζεκτ της vogue Βραζιλίας στην Μύκονο.

  Best of Mykonos Ticker

  More from Mykonos Ticker

  περισσότερο

   Τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής 21 Απριλίου 2019

   Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος  Διαβάστε τα 18 πρώτα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων Εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)......  Τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα σε λίγο…….. NewsRoom Mykonos...

   Εντός δέκα ημερών θα διατάσσεται φορολογικός έλεγχος στις υποθέσεις για τις οποίες υποβάλλονται καταγγελίες

   Εντός δέκα ημερών ο φορολογικός έλεγχος κατόπιν καταγγελίας Βάση δεδομένων με χιλιάδες καταγγελίες για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα δημιουργεί η ΑΑΔΕ - Ποιοί καταγγέλουν συνήθως......... Εντός...

   Ειδική εφαρμογή για τη διασταύρωση δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΜΥΦ τίθεται σύντομα σε λειτουργία

   Νέου τύπου διασταυρώσεις στοιχείων από την ΑΑΔΕ Νέου τύπου διασταυρώσεις φορολογικών δεδομένων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, δρομολογεί...

   Όλες οι SOS ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ εκλογών (Πίνακες)

   Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων, παρουσιάζουμε σήμερα όλες τις ημερομηνίες–σταθμούς στη διαδρομή για την εκλογή των νέων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων,....... όπως προκύπτουν...

   Εν όψει των εορτών του Πάσχα, ελέγχθηκαν και δεσμεύτηκαν 33.000 αυγά και 80 κιλά αλλαντικά

   33.000 αυγά, 80 κιλά αλλαντικά, 215 κιλά κρέατα (αρνίσια και χοιρινά) δέσμευσαν οι ελεγκτές τροφίμων στο πλαίσιο των έκτακτων ελέγχων, εν όψει των εορτών...

   Πώς να απαλλαγείτε από την μυρωδιά αυγού στα σκεύη!!

   Όλες οι πασχαλινές συνταγές περιλαμβάνουν αυγό επομένως είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγεις.
   error: Content is protected !!