Κυριακή, Απρίλιος 21, 2019
14.5 C
Mykonos

 • Business
More

  Επτά προγράμματα για καινοτομία στις Περιφέρειες

  Post date:

  Category:

  Επτά δράσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 22 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

  Οι δράσεις αυτές, που είναι σχεδιασμένες στη βάση της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) στοχεύουν, μέσω χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, τόσο για παρεμβάσεις εξωστρέφειας, όσο και υιοθέτησης καινοτομιών και παραγωγής νέων προϊόντων.

  Υπενθυμίζουμε ότι η Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση είναι διαφορετική για κάθε Περιφέρεια, καθώς έχει εκπονηθεί στη βάση των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

  Συνεπώς ανάλογα με την Περιφέρεια εφαρμογής, οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων, ενώ διαφορές υπάρχουν και στα ποσοστά επιχορήγησης. Πάντως τα ύψη των επιδοτήσεων κινούνται γενικά σε υψηλά επίπεδα με το μέσο όρο να υπερβαίνει το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου.

  Οι ανοικτές δράσεις στο πλαίσιο της RIS3 είναι οι εξής:

  1. Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

  Η δράση αφορά στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανεξαρτήτως μεγέθους. Οι επιλέξιμοι τομείς είναι ο τομέας της αγροδιατροφής και ο τομέας του μετάλλου (εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του κλάδου του χάλυβα), που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που θα επιλεγούν να υλοποιηθούν, προκύπτουν από τα άρθρα του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 έως 1.500.000 ευρώ.

  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 17/10/2018

  Προϋπολογισμός δράσης: 5.000.000 ευρώ

  2. Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

  Η συγκεκριμένη δράση επιχορηγεί νέες (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους.

  Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα αφορούν στον τομέα της μεταποίησης (πλην αγροτικών προϊόντων), καθώς και στις κατασκευές, τη δημιουργική βιομηχανία, το περιβάλλον και την πληροφορική ως τομείς υποστηρικτικούς της μεταποιητικής δραστηριότητας.

  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ.

  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 1/10/2018

  Προϋπολογισμός δράσης: 4.000.000 ευρώ

  3. Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  Η δράση αφορά στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας που θα υλοποιηθούν με τους εξής τρόπους:

  – μέσω της διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή

  – από επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

  Στόχος της, είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είτε για την αυτόνομη προώθησή τους στην ενεργειακή αγορά ή σαν υποστηρικτικές λύσεις σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος της RIS3 όπως η αγροδιατροφή και ο τουρισμός.

  Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 50.000 έως 250.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 75.000 έως 350.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω (κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης).

  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018

  Προϋπολογισμός δράσης: 2.000.000 ευρώ

  4. Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής στην Δυτική Ελλάδα

  Στόχος της δράσης, είναι η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

  Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 50.000 έως 200.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 75.000 έως 350.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω (κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης).

  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 8/10/2018

  Προϋπολογισμός δράσης: 3.000.000 ευρώ

  5. Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ στην Ήπειρο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

  Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, καθώς και στην ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης, ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

  Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει δραστηριοποιούνται στους τομείς: Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, Βιομηχανία της εμπειρίας, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα, Υγεία-ευεξία.

  Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που μπορεί να επιδοτηθεί στο πλαίσιο της δράσης αυτής, πρέπει να κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000 ευρώ.

  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 28/9/2018

  Προϋπολογισμός δράσης: 4.615.000 ευρώ

  6. Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Ηπείρου

  Η δράση ενισχύει την ίδρυση ή την αναβάθμιση της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

  Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας θα αναλύονται στην πρόταση και θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  – Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων – οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων.

  – Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για σχέδια ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών.

  – Σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίων πειραματικής ανάπτυξης για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες.

  – Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας.

  Ο προϋπολογισμός κάθε έργου εξαρτάται από το αναλυτικό σχέδιο δράσης της υποστηρικτικής δομής και πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 300.000 ευρώ.

  Περίοδος υποβολής: έως 28/9/2018

  Προϋπολογισμός δράσης: 2.100.000 ευρώ

  7. Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής (RIS3) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

  Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία και συνέργεια υφιστάμενων επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και της ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής.

  Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν μπορούν να αφορούν σε καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη.

  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης συνεργατικού σχήματος δε μπορεί να είναι μικρότερος του ποσού των 50.000 ευρώ και δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των 600.000 ευρώ εφόσον συμμετέχει μία επιχείρηση στη σύμπραξη και του ποσού των 1.200.00 ευρώ εφόσον συμμετέχουν δύο ή περισσότερες από δύο επιχειρήσεις στη σύμπραξη.

  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 12/11/2018

  Προϋπολογισμός δράσης: 1.200.000 ευρώ

  Πηγή:euro2day

  Newsroom MykonosTicker

  Translate This Page

  GreekEnglishFrenchItalianGermanSpanishTurkishRussianArabicChinese (Simplified)Portuguese

  Follow Us

  3,674ΥποστηρικτέςΚάντε Like
  310ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
  284ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

  Weather in Mykonos

  Mykonos
  scattered clouds
  14.5 ° C
  15.6 °
  13.9 °
  54 %
  8.2kmh
  40 %
  Κυ
  15 °
  Δε
  16 °
  Τρ
  18 °
  Τε
  18 °
  Πε
  19 °

  Exclusive Videos

  Μύκονος Πρώτη Ξανά

  What to Read Next...

  Related stories You May Like

  Ημερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια 26/6/2017

  ΚΡΙΟΣ Γενικά Πολύ σύντομα θα λάβεις τη βοήθεια που χρειάζεσαι με τρόπο δραστικό και χωρίς να

  “Κάρφωσε” τον Πρόεδρο Τραμπ ο Μάικλ Φλιν: Ενεργούσε βάσει οδηγιών του,...

  της ανάμιξης της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016. Ο κ.

  Ημερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια 12/2/2017

  ΚΡΙΟΣ Η διάθεσή σου σήμερα θα είναι πολύ καλή και θα δεις πολλές καταστάσεις με θετικότητα.

  Τουριστικό Φόρουμ στο Πανεπιστήμιο του Σότσι στο πλαίσιο του «Έτους Τουρισμού...

  Η ενέργεια της σύγκλισης» , που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έτους Τουρισμού των δύο χωρών, στο πιο σημαντικό

  In Case You Missed It

  Οι συνεχείς δηλώσεις Μοσκοβισί για τον ΦΠΑ στα νησιά, πλήρης δικαίωση...

  Γιώργος Χατζημάρκος: “Περιμένω από την κυβέρνηση να μας αποδείξει πότε και πως έδωσε τη μάχη για τον

  Οι 13 δράσεις του υπουργείου Οικονομίας για την στήριξη της μικρομεσαίας...

  Εξετάζεται η δυνατότητα ύπαρξης ακατάσχετου λογαριασμού στην περίπτωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με χρήση POS, καθώς και τη δυνατότητα ύπαρξης ενός συστήματος κλιμακωτού  ακατάσχετου λογαριασμού ώστε,...

  «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού...

  Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’0, «Πρόγραμμα »ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» » όσο και ως προς την αποτελεσματική...

  ΦιλόΔημος : Επιδότηση Δήμων για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

  Ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση που αφορά την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, ύψους 50 εκατ. Ευρώ..... Άνοιξε...

  Best of Mykonos Ticker

  More from Mykonos Ticker

  περισσότερο

   Τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής 21 Απριλίου 2019

   Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος  Διαβάστε τα 18 πρώτα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων Εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)......  Τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα σε λίγο…….. NewsRoom Mykonos...

   Εντός δέκα ημερών θα διατάσσεται φορολογικός έλεγχος στις υποθέσεις για τις οποίες υποβάλλονται καταγγελίες

   Εντός δέκα ημερών ο φορολογικός έλεγχος κατόπιν καταγγελίας Βάση δεδομένων με χιλιάδες καταγγελίες για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα δημιουργεί η ΑΑΔΕ - Ποιοί καταγγέλουν συνήθως......... Εντός...

   Ειδική εφαρμογή για τη διασταύρωση δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΜΥΦ τίθεται σύντομα σε λειτουργία

   Νέου τύπου διασταυρώσεις στοιχείων από την ΑΑΔΕ Νέου τύπου διασταυρώσεις φορολογικών δεδομένων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, δρομολογεί...

   Όλες οι SOS ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ εκλογών (Πίνακες)

   Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων, παρουσιάζουμε σήμερα όλες τις ημερομηνίες–σταθμούς στη διαδρομή για την εκλογή των νέων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων,....... όπως προκύπτουν...

   Εν όψει των εορτών του Πάσχα, ελέγχθηκαν και δεσμεύτηκαν 33.000 αυγά και 80 κιλά αλλαντικά

   33.000 αυγά, 80 κιλά αλλαντικά, 215 κιλά κρέατα (αρνίσια και χοιρινά) δέσμευσαν οι ελεγκτές τροφίμων στο πλαίσιο των έκτακτων ελέγχων, εν όψει των εορτών...

   Πώς να απαλλαγείτε από την μυρωδιά αυγού στα σκεύη!!

   Όλες οι πασχαλινές συνταγές περιλαμβάνουν αυγό επομένως είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγεις.
   error: Content is protected !!