Σάββατο, Απρίλιος 20, 2019
13.7 C
Mykonos

 • Business
More

  Ίδρυση Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας

  Post date:

  Category:

  στην εφημερίδα “Καθημερινή της Κυριακής”.

  Όπως σημειώνεται στο άρθρο, το παρατηρητήριο θα βασίζεται σε στοιχεία που καταχωρούνται σε δημόσια μητρώα και θα επιτρέψει στην Πολιτεία προκειμένου αυτή να βασιστεί σε ασφαλή ποσοτικά δεδομένα για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση αναπτυξιακών πολιτικών, τη συστηματική μέτρηση διοικητικών βαρών που επωμίζονται επιχειρήσεις και την παραγωγή ανοιχτών δεδομένων που θα απευθύνονται τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.

  Όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας, εγκρίθηκε η δημιουργία παρατηρητηρίου από το Eurogroup τον περασμένο Απρίλιο. Οι βάσεις έχουν ήδη τεθεί με μια σειρά θεσμικών τομών και τα επόμενα βήματα θα γίνουν σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη για την επέκταση της υπηρεσίας μιας στάσης και την δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας.

  Αναλυτικά το άρθρο του γενικού γραμματέα με τίτλο: «για ένα νέο μεταρρυθμιστικό μοντέλο» αναφέρει:
  Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα αντανακλούσαν διαχρονικά τις διαρθρωτικές αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Στα χρόνια προ κρίσης χαρακτηρίζονταν συχνά από πολιτική ατολμία και διοικητική ολιγωρία, ενώ από το 2010 και μετά έπασχαν από υπερβολικό συγκεντρωτισμό, καθώς ο σχεδιασμός περιοριζόταν στο υψηλό πολιτικό επίπεδο και στις αγχώδεις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Αποτελεί κοινό παρανομαστή της «ελληνικής ιδιαιτερότητας» η εξής ενοχική παραδοχή: η εφαρμογή ανατίθετο – με τον έναν ή τον άλλο τρόπο – σε υπηρεσίες οι οποίες δεν είχαν μερίδιο στον σχεδιασμό των πολιτικών και ως εκ τούτου δεν «διεκδικούσαν» την ιδιοκτησία αυτών. Επρόκειτο για μια διαδικασία υλοποίησης νομοθετημάτων χωρίς την ενεργό συμμετοχή της δημόσιας διοίκησης και, κυρίως, των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων.
   
  Στο πρόσφατο «μνημονιακό» παρελθόν, πολλές φορές νομοθετήθηκαν μεταρρυθμίσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που έπρεπε να είχαν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, όσο παρέμενε πολιτική προτεραιότητα η ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, δεν υπήρχαν περιθώρια για την πλήρη ενεργοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και την εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων με την επιχειρηματική κοινότητα, κάτι που ήταν απαραίτητο τελικά για την αποτελεσματική εφαρμογή όσων νομοθετούνταν.

  Η επίμονη επισήμανση των προβλημάτων αυτών προς τους Θεσμούς, το 2015, έφερε πράγματι αποτελέσματα. Η διαδικτυακή σύσταση εταιρειών με λίγα «κλικ» (ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης ή e-ΥΜΣ) αναγνωρίστηκε ως διεθνής καλή πρακτική σε πρόσφατο συνέδριο της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Κροατία. Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης για την αδειοδότηση της λειτουργίας τους. Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες μειώνει δραστικά τις εταιρικές πράξεις που υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο. Αντίστοιχη πρόοδος έχει σημειωθεί στην αναμόρφωση του κτηματολογίου, στον εκσυγχρονισμό του πτωχευτικού δικαίου και στις δημόσιες συμβάσεις.

  Η ολοκλήρωση του προγράμματος στις 21 Αυγούστου στρέφει τις δυνάμεις μας στην οικοδόμηση ενός νέου μεταρρυθμιστικού μοντέλου. Δημιουργεί το πλαίσιο για να θεραπευτούν αποφασιστικά αιτίες προβλημάτων όπως τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, η απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, η αποσπασματικότητα των δράσεων κτλ. Αυτή η θετική εξέλιξη, όμως, δε θα επιφέρει αυτόματα τις αλλαγές σε δομές, νοοτροπίες και μεθόδους που απαιτούνται για τη ριζική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί βασικό ζητούμενο για το Υπουργείο Οικονομίας.

  Η μεγάλη πρόκληση για το αμέσως επόμενο μέλλον είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό το σχέδιο προέκυψε από ένα ευρύτερο διάλογο, ενσωματώθηκε στην Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Κυβέρνησης και απαντά σε πάγια αιτήματα κοινωνικών εταίρων, μέσα από τρία επίπεδα παρέμβασης.

  Πρώτον, ριζικός περιορισμός της γραφειοκρατίας, με βάση δύο απλές οργανωτικές αρχές: «μόνον άπαξ» (once only) και «μία στάση» (one-stop shop). Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν ένα έγγραφο, ένα δικαιολογητικό ή κάποια άλλη πληροφορία μόνο μία φορά και μόνο σε ένα δημόσιο σημείο επαφής. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, το σύνολο της δημόσιας διοίκησης πρέπει να αξιοποιήσει την πληροφορία στο έπακρο, προκειμένου οι διοικητικές διαδικασίες να διεκπεραιώνονται χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση για τον επιχειρηματία. Τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων που θα λειτουργήσουν στα Επιμελητήρια της χώρας, θα αποτελέσουν την αιχμή αυτού του σχεδιασμού.

  Δεύτερον, παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Το καλό παράδειγμα της e-ΥΜΣ πρέπει να επεκταθεί πέρα από το στάδιο της σύστασης μιας εταιρείας. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου θα συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια.

  Τρίτον, οικοδόμηση ενός πραγματικά επιτελικού κράτους, το οποίο θα ενσωματώσει σε κάθε διάσταση της οργάνωσης και λειτουργίας του την ανάγκη βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για να υποστηριχθεί αυτή η μετάβαση σχεδιάζεται ολοκληρωμένο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας το οποίο θα βασίζεται σε στοιχεία που καταχωρούνται σε δημόσια μητρώα και θα επιτρέψει στην Πολιτεία να βασιστεί σε ασφαλή ποσοτικά δεδομένα για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση αναπτυξιακών πολιτικών, τη συστηματική μέτρηση διοικητικών βαρών που επωμίζονται επιχειρήσεις και την παραγωγή ανοιχτών δεδομένων που θα απευθύνονται τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.

   
  Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι περιπτώσεις μεταρρυθμίσεων ή αναπτυξιακών κατευθύνσεων, που εγκρίθηκαν από το Eurogroup τον περασμένο Απρίλιο. Οι βάσεις έχουν ήδη τεθεί με μια σειρά θεσμικών τομών. Τα επόμενα βήματα θα γίνουν σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη για την επέκταση της υπηρεσίας μιας στάσης και την δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο πιο σημαντικός εταίρος σε αυτό το έργο είναι η ίδια η κοινωνία – η υγιής επιχειρηματικότητα και οι εργαζόμενοι που θα πραγματώσουν το νέο, εξωστρεφές και καινοτόμο παραγωγικό πρότυπο που οραματίζεται η Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική.

  NewsRoom mykonosticker.com

  Translate This Page

  GreekEnglishFrenchItalianGermanSpanishTurkishRussianArabicChinese (Simplified)Portuguese

  Follow Us

  3,674ΥποστηρικτέςΚάντε Like
  309ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
  284ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

  Weather in Mykonos

  Mykonos
  scattered clouds
  13.7 ° C
  14.4 °
  13 °
  76 %
  6.2kmh
  40 %
  Σα
  14 °
  Κυ
  15 °
  Δε
  16 °
  Τρ
  18 °
  Τε
  19 °

  Exclusive Videos

  Μύκονος Πρώτη Ξανά

  What to Read Next...

  Related stories You May Like

  Όλα τα μυστικά του ΕΝΦΙΑ – Τι θα πληρώσουμε φέτος –...

  την πρώτη δόση να πρέπει να εξοφληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

  Αίρονται οι γερμανικοί έλεγχοι για αφίξεις από Ελλάδα

  Προς κατάργηση των ελέγχων στα γερμανικά αεροδρόμια για πτήσεις από την Ελλάδα οδεύει η Γερμανία και

  16+1 Προτάσεις με Καθρέφτες, κρατώντας την αισθητική που απαιτεί το στυλ...

  ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο, στη διακόσμηση του χώρου.

  Δημοπρατείται έργο για Αντικατάσταση – Βελτίωση του Δικτύου Ύδρευσης της Ποσειδωνίας...

  Μετά την προέγκριση δημοπράτησης, που δόθηκε χθες 14.11.2017, από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου

  In Case You Missed It

  Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα : Το δίλημμα είναι αν θα...

  «Ο Π.Καμμένος θα πρέπει να πει αν στηρίζει την κυβέρνηση, αν δεν τη στηρίζει θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης» σημείωσε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας...

  Οι συνεχείς δηλώσεις Μοσκοβισί για τον ΦΠΑ στα νησιά, πλήρης δικαίωση...

  Γιώργος Χατζημάρκος: “Περιμένω από την κυβέρνηση να μας αποδείξει πότε και πως έδωσε τη μάχη για τον

  Προχωρά το Ψηφιακό ΚΕΠ μέσα στο 2019 -Τι θα περιλαμβάνει

  Τα ΚΕΠ προχωρούν, εντός του έτους, στην πλήρη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, με στόχο η εξυπηρέτηση του πολίτη να...

  ΦιλόΔημος : Επιδότηση Δήμων για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

  Ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση που αφορά την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, ύψους 50 εκατ. Ευρώ..... Άνοιξε...

  Best of Mykonos Ticker

  More from Mykonos Ticker

  περισσότερο

   Καθορίστηκαν οι ώρες λειτουργίας και ο βαθμός έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων (Η Απόφαση)

   Με Κοινή Απόφαση Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίστηκαν οι ώρες λειτουργίας και ο βαθμός έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων...

   Εκκίνηση εκλογικών περιορισμών και απαγορεύσεων στους Δήμους, για τη λήψη Αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια

   Ξεκινά η εκλογική απαγόρευση λήψης Αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια Φθάνοντας πλέον στη μέση της προεκλογικής περιόδου των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου, οι Δήμοι της Χώρας...

   Ενεργοποιείται η Ηλεκτρονική τήρηση Βιβλίων μετά το Πάσχα

   Πιτσιλής: Σε λειτουργία μετά το Πάσχα η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων - Τι είπε για τους μεγαλοοφειλέτες...... Μετά το Πάσχα θα μπει σε λειτουργία η ηλεκτρονική...

   Η Τροπολογία που καταργεί το φόρο Ταφής Αποβλήτων – Έρχεται το τέλος κυκλικής οικονομίας

   Καταργείται ο φόρος ταφής αποβλήτων και έρχεται το τέλος κυκλική οικονομίας, σύμφωνα με Τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος..... Οι δήμοι που καταγράφουν μεγάλα ποσοστά ανακύκλωσης τόσο...

   Η Νομιμότητα στην Κατάρτιση Συνδυασμών: Αναλυτικοί Πίνακες με τους αριθμούς Υποψήφιων στα Δημοτικά Συμβούλια και Κοινότητες

   H 5η Μαΐου να αποτελεί καταληκτική ημερομηνία επίδοσης-παράδοσης των Δηλώσεων Συνδυασμών στους Προέδρους των οικείων Πολυμελών Πρωτοδικείων,....... σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για πολλούς επίδοξους Δημάρχους η...

   Ανατροπή στις 120 δόσεις: Ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία, μετά το Πάσχα – Πότε “χάνεται” η ρύθμιση

   Οι δυο ρυθμίσεις σε 120 δόσεις για τις οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την Εφορία, έρχονται πιο κοντά στις ευρωεκλογές..... Την ίδια ώρα, η...
   error: Content is protected !!