17.1 C
Mykonos
Σάββατο, Δεκέμβριος 15, 2018

Ίδρυση Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας

Post date:

Category:

στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής».

Όπως σημειώνεται στο άρθρο, το παρατηρητήριο θα βασίζεται σε στοιχεία που καταχωρούνται σε δημόσια μητρώα και θα επιτρέψει στην Πολιτεία προκειμένου αυτή να βασιστεί σε ασφαλή ποσοτικά δεδομένα για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση αναπτυξιακών πολιτικών, τη συστηματική μέτρηση διοικητικών βαρών που επωμίζονται επιχειρήσεις και την παραγωγή ανοιχτών δεδομένων που θα απευθύνονται τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.

Όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας, εγκρίθηκε η δημιουργία παρατηρητηρίου από το Eurogroup τον περασμένο Απρίλιο. Οι βάσεις έχουν ήδη τεθεί με μια σειρά θεσμικών τομών και τα επόμενα βήματα θα γίνουν σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη για την επέκταση της υπηρεσίας μιας στάσης και την δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά το άρθρο του γενικού γραμματέα με τίτλο: «για ένα νέο μεταρρυθμιστικό μοντέλο» αναφέρει:
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα αντανακλούσαν διαχρονικά τις διαρθρωτικές αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Στα χρόνια προ κρίσης χαρακτηρίζονταν συχνά από πολιτική ατολμία και διοικητική ολιγωρία, ενώ από το 2010 και μετά έπασχαν από υπερβολικό συγκεντρωτισμό, καθώς ο σχεδιασμός περιοριζόταν στο υψηλό πολιτικό επίπεδο και στις αγχώδεις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Αποτελεί κοινό παρανομαστή της «ελληνικής ιδιαιτερότητας» η εξής ενοχική παραδοχή: η εφαρμογή ανατίθετο – με τον έναν ή τον άλλο τρόπο – σε υπηρεσίες οι οποίες δεν είχαν μερίδιο στον σχεδιασμό των πολιτικών και ως εκ τούτου δεν «διεκδικούσαν» την ιδιοκτησία αυτών. Επρόκειτο για μια διαδικασία υλοποίησης νομοθετημάτων χωρίς την ενεργό συμμετοχή της δημόσιας διοίκησης και, κυρίως, των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων.
 
Στο πρόσφατο «μνημονιακό» παρελθόν, πολλές φορές νομοθετήθηκαν μεταρρυθμίσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που έπρεπε να είχαν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, όσο παρέμενε πολιτική προτεραιότητα η ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, δεν υπήρχαν περιθώρια για την πλήρη ενεργοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και την εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων με την επιχειρηματική κοινότητα, κάτι που ήταν απαραίτητο τελικά για την αποτελεσματική εφαρμογή όσων νομοθετούνταν.

Η επίμονη επισήμανση των προβλημάτων αυτών προς τους Θεσμούς, το 2015, έφερε πράγματι αποτελέσματα. Η διαδικτυακή σύσταση εταιρειών με λίγα «κλικ» (ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης ή e-ΥΜΣ) αναγνωρίστηκε ως διεθνής καλή πρακτική σε πρόσφατο συνέδριο της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Κροατία. Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης για την αδειοδότηση της λειτουργίας τους. Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες μειώνει δραστικά τις εταιρικές πράξεις που υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο. Αντίστοιχη πρόοδος έχει σημειωθεί στην αναμόρφωση του κτηματολογίου, στον εκσυγχρονισμό του πτωχευτικού δικαίου και στις δημόσιες συμβάσεις.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος στις 21 Αυγούστου στρέφει τις δυνάμεις μας στην οικοδόμηση ενός νέου μεταρρυθμιστικού μοντέλου. Δημιουργεί το πλαίσιο για να θεραπευτούν αποφασιστικά αιτίες προβλημάτων όπως τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, η απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, η αποσπασματικότητα των δράσεων κτλ. Αυτή η θετική εξέλιξη, όμως, δε θα επιφέρει αυτόματα τις αλλαγές σε δομές, νοοτροπίες και μεθόδους που απαιτούνται για τη ριζική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί βασικό ζητούμενο για το Υπουργείο Οικονομίας.

Η μεγάλη πρόκληση για το αμέσως επόμενο μέλλον είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό το σχέδιο προέκυψε από ένα ευρύτερο διάλογο, ενσωματώθηκε στην Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Κυβέρνησης και απαντά σε πάγια αιτήματα κοινωνικών εταίρων, μέσα από τρία επίπεδα παρέμβασης.

Πρώτον, ριζικός περιορισμός της γραφειοκρατίας, με βάση δύο απλές οργανωτικές αρχές: «μόνον άπαξ» (once only) και «μία στάση» (one-stop shop). Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν ένα έγγραφο, ένα δικαιολογητικό ή κάποια άλλη πληροφορία μόνο μία φορά και μόνο σε ένα δημόσιο σημείο επαφής. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, το σύνολο της δημόσιας διοίκησης πρέπει να αξιοποιήσει την πληροφορία στο έπακρο, προκειμένου οι διοικητικές διαδικασίες να διεκπεραιώνονται χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση για τον επιχειρηματία. Τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων που θα λειτουργήσουν στα Επιμελητήρια της χώρας, θα αποτελέσουν την αιχμή αυτού του σχεδιασμού.

Δεύτερον, παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Το καλό παράδειγμα της e-ΥΜΣ πρέπει να επεκταθεί πέρα από το στάδιο της σύστασης μιας εταιρείας. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου θα συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια.

Τρίτον, οικοδόμηση ενός πραγματικά επιτελικού κράτους, το οποίο θα ενσωματώσει σε κάθε διάσταση της οργάνωσης και λειτουργίας του την ανάγκη βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για να υποστηριχθεί αυτή η μετάβαση σχεδιάζεται ολοκληρωμένο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας το οποίο θα βασίζεται σε στοιχεία που καταχωρούνται σε δημόσια μητρώα και θα επιτρέψει στην Πολιτεία να βασιστεί σε ασφαλή ποσοτικά δεδομένα για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση αναπτυξιακών πολιτικών, τη συστηματική μέτρηση διοικητικών βαρών που επωμίζονται επιχειρήσεις και την παραγωγή ανοιχτών δεδομένων που θα απευθύνονται τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.

 
Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι περιπτώσεις μεταρρυθμίσεων ή αναπτυξιακών κατευθύνσεων, που εγκρίθηκαν από το Eurogroup τον περασμένο Απρίλιο. Οι βάσεις έχουν ήδη τεθεί με μια σειρά θεσμικών τομών. Τα επόμενα βήματα θα γίνουν σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη για την επέκταση της υπηρεσίας μιας στάσης και την δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο πιο σημαντικός εταίρος σε αυτό το έργο είναι η ίδια η κοινωνία – η υγιής επιχειρηματικότητα και οι εργαζόμενοι που θα πραγματώσουν το νέο, εξωστρεφές και καινοτόμο παραγωγικό πρότυπο που οραματίζεται η Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική.

NewsRoom mykonosticker.com

Translate This Page


GreekEnglishFrenchItalianGermanSpanishTurkishRussianArabicChinese (Simplified)Portuguese

Follow Us

3,633ΥποστηρικτέςΚάντε Like
306ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
233ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Weather in Mykonos

Mykonos
scattered clouds
17.1 ° C
18 °
16 °
77 %
6.7kmh
40 %
Σα
18 °
Κυ
16 °
Δε
15 °
Τρ
15 °
Τε
14 °

What to Read Next...

Related stories You May Like

Συμφωνία win-win μεταξύ Σ.Ε.Δ.Ε. Μυκόνου -«GEA» για τα πνευματικά δικαιώματα

αμοιβαία αποδεκτό ότι θα παραχωρείται έκπτωση, ως προς τις τρέχουσες αξιώσεις  ποσοστού 30% και 

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Η σχετική διάταξη, περιλαμβάνει τους υποχρεωτικώς (σ.σ.

Πώς να εξοφλήσετε σε δόσεις παλιούς και νέους φόρους

δεκάξι ημέρες και οι φορολογούμενοι έχουν αρχίζει να βάζουν στο τραπέζι μολύβι και χαρτί προκειμένου να υπολογίσουν

Χωρίς φόρο παραμένουν οι τουριστικές μισθώσεις

παρέχει η οικονομία διαμοιρασμού, μισθώνοντας ακόμα και δεκάδες ακίνητα ο καθένας σε ξένους επισκέπτες.

In Case You Missed It

Οι συνεχείς δηλώσεις Μοσκοβισί για τον ΦΠΑ στα νησιά, πλήρης δικαίωση...

Γιώργος Χατζημάρκος: “Περιμένω από την κυβέρνηση να μας αποδείξει πότε και πως έδωσε τη μάχη για τον

Best of Mykonos Ticker

More from Mykonos Ticker

περισσότερο

  Ανεξαρτητοποίηση από τον συνδυασμό «Πρωτοβουλία Δράσης» του νυν Δημάρχου Κώστα Κουκά – «Ο Δήμος θυμίζει ακυβέρνητο καράβι»

  «Η κατάσταση δυστυχώς είναι μη αναστρέψιμη!» Γιατί οι Μυκονιάτες δικαιούνται να γνωρίζουν την Αλήθεια Πριν από 4,5 χρόνια, εν όψει των δημοτικών εκλογών το Μάιο του...

  60 Προτάσεις Διακόσμησης για Red Christmas…..

  Τα Χριστούγεννα μπορείτε να βρείτε υπέροχα στολίδια και διακοσμητικά για το σπίτι σας, για να υποδεχτείτε

  Πρόσκληση σε ολονυκτία Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς

  Σήμερα, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου θα τελέσουμε ολονυκτία στο Ναό μας στην μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευστρατίου και θα τεθεί σε προσκύνηση το Ιερό Απότμημα...

  Χρήστος Βερώνης

  Βράβευση Χρήστου Βερώνη από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, 12 Νοεμβρίου 2016 (Αριστερά ο Δήμαρχος Σύρου Γιώργος Μαραγκός και δεξιά ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της...

  Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Στέλιου Μπρίγγου με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Santa Catarina κ. Ντρεβέκ για την ενίσχυση του τουρισμού από την Βραζιλία [Video+Photos]

  Προωθητικές ενέργειες προβολής των νησιών του Νοτίου Αιγαίου  στη Βραζιλία, ως ιδανικό προορισμό που προσφέρει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα........ Στα πλαίσια νέων συνεργασιών και συμμαχιών σε...