26.9 C
Mykonos
25/08/2019

Web Radio

26.9 C
Mykonos

Weather

28.1 C
Athens

ΑΑΔΕ: Σφίγγει ο «κλοιός»!! Μαζικές διασταυρώσεις και συνδυαστικά στοιχεία, από το 2014 και μετά, για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Post date:

Category:

Σφίγγει ο «κλοιός» για τους φοροφυγάδες – Πάταξη της φοροδιαφυγής με διασταύρωση δεδομένων – Ποιοι βρίσκονται στο «μικροσκόπιο»…..

Τα πρώτα αποτελέσματα του 2014, ήδη διαβιβάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες, συνοδευόμενα με τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες.

Σφίγγει ο «κλοιός» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς αξιοποιεί για πρώτη φορά συνδυαστικά στοιχεία και δεδομένα από συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών με αντίστοιχα από δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ από το 2014 και μετά, μέσω ευρείας διασταύρωσης και συσχέτισης δεδομένων που διαθέτει.

Ήδη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα πρώτα αποτελέσματα του 2014 μπαίνουν στο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα Elenxis, αφού κατηγοριοποιηθούν ως προς το βαθμό ενδιαφέροντος αναφορικά με τις ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, συνεχίζεται η επεξεργασία των δεδομένων από τα επόμενα έτη.

Όπως αναφέρουν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αυτόν η τρόπο η ΑΑΔΕ αναπτύσσει διαρκώς βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης του μεγάλου όγκου δεδομένων που διαθέτει (Big Data), αφομοιώνοντας ταυτόχρονα την ανατροφοδότηση πληροφοριών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Η σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής και αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή:

Σκοπός

Στρατηγικός στόχος της Α.Α.Δ.Ε. είναι μεταξύ άλλων η αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων στη Φορολογική Διοίκηση πληροφοριών. Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του στόχου διενεργείται για πρώτη φορά συνδυαστική διασταύρωση δεδομένων των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, με αντίστοιχα δεδομένα υποβληθέντων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής. Ενόψει των ανωτέρω και με γνώμονα την ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών, σε σχέση με τον μέχρι σήμερα βαθμό επίτευξης των στόχων, αναρτώνται προς αξιολόγηση κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 της ως άνω σχετικής (1) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στην εφαρμογή DiscovererViewer του Ο.Π.Σ. Elenxis, υποθέσεις που αρχικά αφορούν στο φορολογικό έτος 2014, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν επεξεργασίας των ως άνω καταστάσεων φορολογικών στοιχείων κατά τα προεκτεθέντα.

Πεδίο εφαρμογής

Για τον εντοπισμό και τον έλεγχο κατηγοριών φορολογούμενων με χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης, με απώτερο στόχο την αποκάλυψη αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και, κατ’ επέκταση, την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, διενεργήθηκε διασταύρωση των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων που υποβλήθηκαν για το φορολογικό έτος 2014, από φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3και 4 του άρθρου 14του Ν.4174/2013(Α ́170), όπως ισχύει.

Δεδομένα που αναρτώνται στο Ο.Π.Σ. ELENXIS

Αναρτώνται σε αναφορά στην εφαρμογή Discoverer Viewer του Ο.Π.Σ. Elenxis υποθέσεις, ανά Ελεγκτική Υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης κατ ́απόλυτες τιμές, με βάση την αξία των αποκλίσεων που εντοπίστηκαν (από την υψηλότερη προς την χαμηλότερη) για το φορολογικό έτος 2014, στην ενότητα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», στο βιβλίο εργασίας «08.1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ», αρχείο με τίτλο «ΜΥΦ-ΦΠΑ-ΔΦΕ_2014». Η τεκμηρίωση, η τεχνική προσέγγιση και επεξηγήσεις επί των αναρτώμενων πληροφοριών, παρέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, το οποίο δεν δημοσιοποιείται.

Ενέργειες προϊσταμένων ελεγκτικών υπηρεσιών

Οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών ανακτούν το αρχείο της προηγούμενης ενότητας και αξιολογούν, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό, ως ακολούθως:

1. Συσχετίζουν τις υποθέσεις αυτές με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διενέργεια του ελέγχου οι επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, αναφορικά με ασυμφωνίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν αξιοποιώντας τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών και τις υποβληθείσες δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α.

2. Αξιολογούν τις αναρτώμενες υποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 της με αριθ. ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018/24-12-2018 (Β ́6211) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, και δύναται να επιλέγουν εξ αυτών προς έλεγχο, συνεκτιμώντας το στάδιο εξέλιξης των υφιστάμενων υποθέσεων, τη δυνατότητα αντικατάστασή τους, τις παρεχόμενες με την παρούσα πληροφορίες και το βαθμό επίτευξης της τιθέμενης στοχοθεσίας.

3. Δημιουργούν υπόθεση στο Ο.Π.Σ. Elenxis για τις επιλεγμένες υποθέσεις και εκδίδουν εντολές ελέγχου κατόπιν εγκρίσεως από την κεντρική υπηρεσία. Οι υποθέσεις αυτές δημιουργούνται στο Ο.Π.Σ. Elenxisμε αιτία ελέγχου «Διασταυρώσεις καταστάσεων προμηθευτών πελατών (ΜΥΦ)», αντικείμενο ελέγχου ΕΙΣΟΔΗΜΑ ή/και Φ.Π.Α. και ελεγχόμενο φορολογικό έτος 2014. Περαιτέρω, ανάλογα με τα ευρήματα της αξιολόγησης επί των πραγματικών περιστατικών που διέπουν εκάστη υπόθεση, δύναται να ορίζονται επιπλέον αντικείμενα ελέγχου και ευρύτερο ελεγχόμενο διάστημα.

Επίτευξη στόχων

Οι υποθέσεις που επιλέγονται προς έλεγχο κατά τα ανωτέρω,προσμετρώνται στην εκπλήρωση των τιθέμενων στόχων του «Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019» της Α.Α.Δ.Ε.Οι υποθέσεις που διαλαμβάνονται στην παρούσα διέπονται από τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018/24-12-2018(Β ́6211) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (σχετ.1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην αριθ. ΔΕΛ Α 119828 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/2-4-2018 εγκύκλιο οδηγιών».

Follow Us

Είσαι Έμπορος;
Καταχώρησε τα προϊόντα σου στο MarketHUB
Καταχωρήστε το κατάστημα και τα προϊόντα σας ακόμα και εάν δεν έχετε ηλεκτρονικό κατάστημα.
Το πρώτο e-shop πολλαπλών καταστημάτων στην Ελλάδα

Weather in Mykonos

Mykonos
clear sky
26.9 ° C
29 °
25 °
61 %
7.7kmh
0 %
Σα
27 °
Κυ
27 °
Δε
27 °
Τρ
27 °
Τε
26 °

What to Read Next...

Related stories You May Like

Σημαντικές Οδηγίες και Διευκρινίσεις Εφαρμογής για τις Συμπράξεις Δημοτικών Παρατάξεων [Εγκύκλιος]

, ΑΑΔΕ: Σφίγγει ο «κλοιός»!! Μαζικές διασταυρώσεις και συνδυαστικά στοιχεία, από το 2014 και μετά, για την πάταξη της φοροδιαφυγής
Σημαντικές οδηγίες και διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή των συμπράξεων Παρατάξεων στους Δήμους,....... παρέχουν με την έκδοση Εγκυκλίου, ο Υπουργός και ο...

Πώς να ανοίξετε ένα κουνημένο κουτάκι αναψυκτικού, χωρίς να γίνετε χάλια!!...

, ΑΑΔΕ: Σφίγγει ο «κλοιός»!! Μαζικές διασταυρώσεις και συνδυαστικά στοιχεία, από το 2014 και μετά, για την πάταξη της φοροδιαφυγής
Δείτε στο παρακάτω video πώς μπορείτε να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο, όταν το αναψυκτικό είναι κουνημένο

In Case You Missed It

Η ΚΔΕΠΠΑΜ αναδεικνύει τη συνεισφορά της Μαρίας Ιγγλέση στην εξέλιξη της...

, ΑΑΔΕ: Σφίγγει ο «κλοιός»!! Μαζικές διασταυρώσεις και συνδυαστικά στοιχεία, από το 2014 και μετά, για την πάταξη της φοροδιαφυγής
Μια Μυκονιάτισσα πρωτοπόρος ζωγράφος "επιστρέφει" στο σπίτι της.  Η Μαρία Ιγγλέση (1882-1942) ήταν μία από τις πρωτοπόρες ζωγράφους των αρχών του εικοστού αιώνα που γεννήθηκε...

Ριζική αλλαγή στον Ποινικό Κώδικα: Σκληρότερες ποινές για Ηχορρύπανση, επιθέσεις σε...

, ΑΑΔΕ: Σφίγγει ο «κλοιός»!! Μαζικές διασταυρώσεις και συνδυαστικά στοιχεία, από το 2014 και μετά, για την πάταξη της φοροδιαφυγής
Ριζική Αλλαγή Με Αυστηροποίηση. Αλλαγές των προβληματικών άρθρων του νέου Ποινικού Κώδικα έχει αποφασίσει να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης....... Ηχορρύπανση Η κατάργηση των πταισμάτων που...

More from Mykonos Ticker

Τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής 25 Αυγούστου 2019

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος  Διαβάστε τα 13 πρώτα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων Εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)...... Τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα σε λίγο…….. NewsRoom Mykonos...

Αναμένεται Τροπολογία για τις εκλογές μελών στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής [Εγκύκλιος]

Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα επιλογής....... ημερομηνίας, μεταξύ της Κυριακής 1ης ή της Κυριακής 8ης Σεπτεμβρίου 2019,...

Άμεση Διακοπή του Καπνίσματος στα Σχολεία!! «Μαθαίνω να μην καπνίζω» Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας!!

Το υπουργείο Παιδείας βάζει τέλος στο κάπνισμα στα σχολεία Για την άμεση διακοπή του καπνίσματος στα σχολεία, μίλησαν σε συνάντησή τους, η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως,...

Αυθαίρετα: Λύση στο χρόνιο πρόβλημα, με Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης, για περισσότερες από 400.000 περιπτώσεις

Τη λύση στο χρόνιο πρόβλημα επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που ετοιμάζει και θα θέσει σε διαβούλευση πιθανότατα την επόμενη...

Το κύμα ληστειών και επιθέσεων στην Βαρκελώνη, ωθεί τους κατοίκους να οργανώσουν περιπολίες!!

Το κύμα των ληστειών και των επιθέσεων, με κύριο στόχο τους πολυάριθμους τουρίστες, ανησυχεί την Βαρκελώνη,...... σε τέτοιο βαθμό που οργανώνονται «περίπολοι πολιτών» κατά...

Το «ANDROS JET» ολοκληρώνει τα δρομολόγια του στη Σαμοθράκη το Σαββατοκύριακο 24 & 25/8

Η SEAJETS σε συντονισμό με το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα εκτελέσει το Σάββατο 24/8 και την Κυριακή 25/8 με το επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλοο "ANDROS JET"...... ...

Την άλλη εβδομάδα τα μειωμένα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ – Σε πόσες δώσεις μπορεί να εξοφληθεί

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, θα δουν οι πολίτες στο Taxisnet μέσα στην άλλη εβδομάδα, τα οποία θα περιλαμβάνουν μειώσεις στον φόρο κατά 10% -...

Εγκρίθηκε το Ν/Σ για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα – Τι περιλαμβάνει

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το Ν/Σ για τα προσωπικά δεδομένα Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο για τα...

Νέα Σύλληψη ημεδαπού για υποκλοπή μεταφορικού έργου στη Μύκονο

Μετά από έλεγχο των αστυνομικών της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ένα ακόμη επεισόδιο υποκλοπής μεταφορικού έργου στη Μύκονο, είδε το φως της δημοσιότητας.....Την...
error: Content is protected !!