ΑΑΔΕ: Το νέο "Εγχειρίδιο" για τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις - Airbnb

Το νέο εγχειρίδιο απαντήσεων, κοινοποίησε η ΑΑΔΕ, στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν σε φορολογικά θέματα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτ

ΑΑΔΕ: Το νέο "Εγχειρίδιο" για τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις - Airbnb
ΑΑΔΕ: Το νέο "Εγχειρίδιο" για τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις - Airbnb

Το νέο εγχειρίδιο απαντήσεων, κοινοποίησε η ΑΑΔΕ, στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν σε φορολογικά θέματα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων,......

στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Τα ερωτήματα αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού», δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων εφεξής «Βραχυχρόνια Μίσθωση».

Ολόκληρο το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ

Ανοίξτε το Αρχείο