Abstention of Lawyers: “Κλείνουν” τα δικαστήρια οι δικηγόροι για το φορολογικό – Διήμερη αποχή σήμερα και αύριο, καθώς και 21-22/11

Abstention of Lawyers / “Κλείνουν” τα δικαστήρια οι δικηγόροι για το φορολογικό – Διήμερη αποχή σήμερα και αύριο, καθώς και 21-22/11

Abstention of Lawyers: “Κλείνουν” τα δικαστήρια οι δικηγόροι για το φορολογικό – Διήμερη αποχή σήμερα και αύριο, καθώς και 21-22/11

Abstention of Lawyers / “Κλείνουν” τα δικαστήρια οι δικηγόροι για το φορολογικό – Σε διήμερη αποχή οι δικηγόροι σήμερα και αύριο, καθώς και 21-22/11 - Νεκρώνουν τα δικαστήρια από σήμερα

Αρχίζει το πρώτο διήμερο καθολικής αποχής από δίκες, ενώ θα ακολουθήσει ένα δεύτερο στις 21 και 22 Νοεμβρίου.

Όλες τις άλλες μέρες απέχουν από δίκες του Δημοσίου.

Νεκρώνουν τα δικαστήρια της χώρας οι δικηγόροι που ξεκινούν την πρωτη απο τις δυο αποχές διάρκειας δυο ημερών που εχουν αποφασίσει για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Οι αποχές έχουν καθοριστεί (σε διάφορές μορφές ) να συνεχιστούν μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2023, οπότε και θα επανακαθορίσουν τη στάση τους.

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε προ ημερών ομόφωνα τα εξής μέτρα:

- καθολικής αποχής από όλες τις δίκες για 16-17/11 και 21-22/11 και καθολική επίσης την βδομάδα που θα εισαχθεί στη Βουλή

- όλες τις άλλες μέρες μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου αποχή από τις δίκες ενδιαφέροντος δημοσίου, -όπως και από τις διαταγές πληρωμής και αποχή από όλες τις επιτροπές του δημοσίου που συμμετέχουν δικηγόροι (κτηματολόγια, δασικοί χάρτες κλπ).

- στις 25 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει εκ νέου η Ολομέλεια (πιθανότατα στις 24/11 θα εισαχθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο) για να αποφασίσει κλιμάκωση ή όχι.

Μεταξύ άλλων οι δικηγόροι τόνιζαν πως "η Κυβέρνηση, προκειμένου να στηρίξει την επιλογή της, χαρακτηρίζει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αδιάκριτα, συλλήβδην, ως φοροφυγάδες και μεταφέρει τη λογική του "Νόμου Κατρούγκαλου" στη φορολόγηση, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια και την πρόσφατη υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, που η ίδια η Κυβέρνηση επέβαλε".

Το πλαίσιο των κινητοποιήσεων και πού θα δίνονται άδειες

Σύμφωνα με ανακοίνωση η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος άδειες συμμετοχής σε δίκες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

- Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον α’ βαθμό, επτά έτη στον β’ βαθμό και συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στα κακουργήματα.

- Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκταμήνου.

- Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών

- Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού

- Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών κατεπειγουσών περιπτώσεων

- Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας. Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της καθολικής αποχής:

- Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για ασφαλιστικά μέτρα και

β) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

- Δεν θα διενεργούνται εργασίες σε κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία και έλεγχοι τίτλων.

- Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

- Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κ.λπ., δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις.

Εφόσον, κατά τη διάρκεια ενός μήνα υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.

Τι λένε

Οι δικηγόροι αναφέρουν χαρακτηριστικά:

"...Η Κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι η μόνη κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων που προκαταβάλει φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ για την αμοιβή τους, μέσω των γραμματίων προείσπραξης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2022 οι δικηγόροι προκατέβαλαν ποσό 30.040.525 ευρώ για φόρο, ποσό 42.391.509 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και ποσό 48.908.146 ευρώ για αναλογούντα ΦΠΑ. Περαιτέρω, ένας ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός δικηγόρων χρησιμοποιεί την κατοικία τους και ως γραφείο, λόγω της αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στα επαγγελματικά τους έξοδα.

Για εμάς, τους δικηγόρους, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιοπρέπειας. Και ως εκ τούτου, ζήτημα αδιαπραγμάτευτο. Διότι χωρίς αξιοπρεπείς δικηγόρους, συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, δεν υφίσταται ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών”.