Airbnb Rentals 2024: Οι τρεις νέες αλλαγές στο Airbnb

Airbnb Rentals 2024 / Οι τρεις νέες αλλαγές στο Airbnb

Airbnb Rentals 2024: Οι τρεις νέες αλλαγές στο Airbnb

Airbnb Rentals 2024 / Οι τρεις νέες αλλαγές στο Airbnb - Και νέες αλλαγές βρίσκονται στο τραπέζι όσον αφορά το πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Τις επερχόμενες παρεμβάσεις στην αγορά των μισθώσεων Airbnb προανήγγειλε μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Σκάι, όπου αναφερόμενος στη μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων προς μακροχρόνια μίσθωση, είπε χαρακτηριστικά πως "θα ανοίξουμε περισσότερα διαμερίσματα και ναι, συζητάμε -αλλά θέλει πολύ μελέτη και πρόσθετες παρεμβάσεις πέραν αυτών που ήδη έχουμε κάνει- και για το ζήτημα του Airbnb". 

"Δεν θέλω να υπάρχουν γειτονιές στην Αθήνα οι οποίες ουσιαστικά να είναι γειτονιές χωρίς κανέναν τοπικό χαρακτήρα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς και τον Δήμο της Αθήνας. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι και για παρεμβάσεις στο ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης" συμπλήρωσε.

Οι τρεις νέες αλλαγές που εξετάζει σοβαρά η Κυβέρνηση ως απάντηση στην στεγαστική κρίση:

- Πρώτον, σε περιοχές με μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα και έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων, η απόκτηση  golden visa να συνδεθεί με υποχρεωτική διάθεση του ακινήτου μόνο για μακροχρόνια μίσθωση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το ακίνητο διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση η golden visa θα ανακαλείται. Να σημειωθεί ότι τη σχετική πρόταση έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση τήν θεωρεί θετική.

- Δεύτερον, να τεθεί χρονικός περιορισμός στη βραχυχρόνια μίσθωση ανά έτος, ανάλογα με την περιοχή. Στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 αναφέρεται χαρακτηριστικά πως "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:

α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος".

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πρόκειται για μια απόφαση που θα εφαρμοστεί "δια ροπάλου" ακόμη και αν χρειαστεί να γίνουν νέες νομοθετικές και θεσμικές ρυθμίσεις για τους σχετικούς ελέγχους

- Τρίτον, να οριστεί μέγιστος αριθμός ακινήτων που θα εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά Δήμο και οι ΟΤΑ Α’ βαθμού να ορίζουν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους, το μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. Πρόκειται για μια πρόταση που έχει περιληφθεί και στις προτάσεις του ξενοδοχειακού κλάδου.

Πότε περιμένουμε τις αλλαγές

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι αλλαγές που σχεδιάζονται στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, θα έρθουν από το φθινόπωρο.

Και αυτό για δύο λόγους:

  • Πρώτον καθώς είναι πολύ πρόσφατες μια σειρά παρεμβάσεων στην αγορά και
  • Δεύτερον γιατί βρισκόμαστε ήδη σε περίοδο προκρατήσεων για την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε το ζητούμενο είναι να μην επηρεαστεί η τουριστική σεζόν.

Όπως αναφέρουν μάλιστα πηγές που έχουν γνώση των αλλαγών που συζητούνται, θα πρέπει να προηγηθεί μια μεγάλη μελέτη αναφορικά με τις ανάγκες που υπάρχουν για στέγαση ανά περιοχή, το ύψος των ενοικίων, τον αριθμό των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση κ.ά.

Τι έχει αλλάξει ήδη στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Η συζήτηση για νέες παρεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb ανοίγει λίγους μήνες μετά το τελευταίο νομοσχέδιο με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Στις αλλαγές περιλαμβάνονται:

Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται:

  • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • Να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία,
  • Επίσης επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές,
  • Τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο.

Επεκτάθηκε στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5 % επί των εσόδων. Το τέλος παρεπιδημούντων εισπράττεται μέσω ειδικής πλατφόρμας, από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.

Αύξηση προστίμων για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης:

Τα πρόστιμο για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο σήμερα είναι οριζόντιο, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και επιβάλλεται στον διαχειριστή, είτε είναι κύριος ή επικαρπωτής ή τρίτος, θα ορίζεται πλέον στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του εκάστοτε τελευταίου φορολογικού έτους και κατ' ελάχιστο στα 5.000 ευρώ.

Θέσπιση ανώτατου ορίου διάρκειας 60 ημερών σε κάθε βραχυχρόνια μίσθωση: Το όριο των 60 ημερών αφορά στη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά.

Καταργήθηκε ο φόρος διαμονής που επιβαλλόταν σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και αντικαταστάθηκε από το "τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση" το οποίο θα επιβαρύνει και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με 1,5 ευρώ την ημέρα (υπό προϋποθέσεις θα φθάνει τα 10 ευρώ). Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλετ&alp