12.5 C
Mykonos

Web Radio

Weather

12.5 C
Mykonos
11.1 C
Athens

Ανοίγει ο δρόμος στους ιδιώτες επενδυτές για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες και σύνθετα καταλύματα

Τέθηκε χθές σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που παρέχει την δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίου σε ιδιώτες επενδυτές. Ενα περίπου έτος μετά την ψήφιση του προηγούμενου νομοσχεδίου, το οποίο όμως εκ του αποτελέσματος …….δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν να ανάψουν επιτέλους τις μηχανές σε μια αγορά που μένει στον πάγο εδώ και 10 χρόνια.

Ρυθμίζονται εκ νέου οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί των υδάτινων επιφανειών, με τη νέα ρύθμιση, που θα βρίσκεται σε διαβούλευση ως τις 27 Δεκεμβρίου 2019,  ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών και να θεσπιστεί ασφαλές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξή τους.

Στις κύριες διαφορές του νέου νομοσχεδίου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4568/2018) εκτός από τη δυνατότητα χορήγησης «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου όχι μόνο σε δημόσιο, αλλά και σε ιδιωτικό φορέα, ξεχωρίζει και η δυνατότητα χορήγησης και ενιαίας «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» υδατοδρομίου. Η δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια διατηρείται, δηλαδή ένα στάδιο η «άδεια ίδρυσης» και ένα η «άδεια λειτουργίας».

Η «άδεια λειτουργίας» υδατοδρομίου δεν ανακαλείται πλέον σε περίπτωση μη ύπαρξης πτητικού έργου, αλλά η διάρκεια ισχύος της εξαρτάται μόνο από τα αναφερόμενα στη σύμβαση υδατοδρομίου.

Τέλος αναχωρούντων επιβατών 5% υπέρ του Δημοσίου
Καθορίζεται ακόμη τέλος αναχωρούντων επιβατών υπέρ του Δημοσίου, ίσο με το 5% του καθαρού ναύλου, ενώ καταργείται η θέσπιση τέλους ανά σκέλος πτήσης, το οποίο, κατά την αιτιολογική έκθεση, σε κάθε περίπτωση επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον επιβάτη.

Προβλέπεται επίσης η έκδοση «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου χωρίς την απαίτηση επιθεώρησης, ώστε ο ενδιαφερόμενος με την απόκτηση αυτής να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.

Σε τουριστικούς λιμένες, ΠΟΤΑ και σύνθετα τουριστικά καταλύματα
Ακόμη, αίρεται κι ένα από τα μεγάλα «κενά» του προηγούμενου πλαισίου, που έθετε εμπόδιο και στην τουριστική ανάπτυξη, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα αναμένεται να συμπληρώσουν τα δίκτυα των μεταφορών σε πλήθος προορισμών της χώρας μας, προσελκύοντας παράλληλα και τουριστικές ομάδες υψηλότερων εισοδημάτων. Δίδεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Στο άρθρο 4, αναφέρεται ότι η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων καθώς και στο πλαίσιο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εφόσον πληρούνται οι επιμέρους κείμενες διατάξεις.

Η δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου δίδεται όχι μόνο στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αλλά και σε άλλους πιστοποιημένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού. Προβλέπεται δε η συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής Υδατοδρομίων για επιθεωρήσεις υδατοδρομίων, αποσκοπώντας στον άμεσο συντονισμό των μελών και συνεπώς στην επιτάχυνση διενέργειας της επιθεώρησης καθώς και στον περιορισμό των διοικητικών διαδικασιών και του κόστους μετακίνησης. Το κόστος θα βαρύνει μόνο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όχι την υπηρεσία από την οποία προέρχεται το εκάστοτε μέλος της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

Καταργείται η ΚΥΑ καθορισμού των υδάτινων πεδίων
Μια από τις μεγάλες αιτίες διαφωνιών, αλλά κυρίως καθυστέρησης στην αδειοδότηση, είναι ο καθορισμός των υδάτινων πεδίων. Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, λοιπόν, προτείνεται προκειμένου να διευκολυνθεί η επισκεψιμότητα περιοχών με τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά και η εξυπηρέτηση επειγουσών περιπτώσεων (π.χ. αεροδιακομιδή ασθενών), την κατάργηση της σχετικής ΚΥΑ καθορισμού υδάτινων πεδίων από την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού η έκδοση της οποίας απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και στην ουσία θέτει ανενεργά τα υδάτινα πεδία.

Τα υδάτινα πεδία θα καθορίζονται με το παρόν σχέδιο νόμου μετά από έγκριση των αρμοδίων Διευθύνσεων Πολεμικού Ναυτικού και θα αποτυπώνονται/ενσωματώνονται στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς. Έτσι επιτυγχάνεται απλοποίηση και ταυτόχρονα επιτάχυνση της διαδικασίας καθορισμού των υδάτινων πεδίων ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα χρήσης από οποιανδήποτε φορέα λειτουργίας.

Μειώνονται τα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου
Η δυνατότητα πραγματοποίησης πτήσεων από και προς κράτη ανεξάρτητα με το αν έχουν κυρώσει ή όχι τη Συνθήκη Schengen, δεν ορίζεται πλέον με υπουργική απόφαση, βάσει του τύπου του υδατοδρομίου (εσωτερικού ή εξωτερικού –πύλες), αλλά από το φορέα λειτουργίας με τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου της «άδειας ίδρυσης», όταν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υδατοδρομίων, σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Όπως επισημαίνεται δε στην αιτιολογική έκθεση, η έκδοση της ΚΥΑ διαχωρισμού υδατοδρομίων σε εσωτερικού ή εξωτερικού ήταν χρονοβόρα με αποτέλεσμα τη διακοπή εξέτασης των τεχνικών φακέλων των εκκρεμών αιτήσεων.

Ως αρμόδια συντονίστρια υπηρεσία για τις διαδικασίες από την υποβολή της αίτησης ως τη χορήγηση της άδειας ορίζεται το τμήμα Εναερίων Μεταφορών της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.).

Όπως αναφέρεται δε στην αιτιολογική έκθεση μειώνεται ο αριθμός των δικαιολογητικών του Τεχνικού Φακέλου, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Δεν απαιτούνται το πρόγραμμα ασφαλείας και το σχέδιο εκτάκτων αναγκών που θα υποβληθούν και εγκριθούν κατά τη χορήγηση αδειών που περιέχουν τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τη συντόμευση της εξέτασης του τεχνικού φακέλου και κατά συνέπεια την επιτάχυνση χορήγησης της άδειας ίδρυσης.

Follow Us

Trending Now

Νομοθετική πρωτοβουλία για Airbnb, ιδρύεται Πανεπιστήμιο Τουρισμού!!

«Επιθετική» προβολή των νησιών που έχουν σηκώσει το βάρος του μεταναστευτικού, ίδρυση Πανεπιστημίου Τουρισμού και ολοκλήρωση της νομοθετικής ρύθμισης για Airbnb, στις πρώτες προτεραιότητες...

WhatsApp: Τέλος από 1η Φεβρουαρίου!! Ποιες συσκευές δεν θα υποστηρίζουν το app!!

Η WhatsApp που ανήκει στη Facebook ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να υποστηρίζεται από συγκεκριμένες εκδόσεις λειτουργικών Windows, Android και iOS από την 1η Φεβρουαρίου...... Αυτό...

Premium

Παρέμβαση Φόρτωμα για την τουριστική αειφορία της Σαντορίνης και την κατάρτιση ειδικού σχεδίου διαχείρισης του “overtourism”

Θέτοντας το επίκαιρο και φλέγον πρόβλημα της Σαντορίνης που εντοπίζεται στην υπερβολικά μεγάλη επισκεψιμότητα τουριστών, η οποία ξεπερνά τις δυνατότητες του νησιού και δε...

Η ΚΕΔΕ ανοίγει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις των «ξεχασμένων» τετραγωνικών

Η ΚΕΔΕ πρόκειται να θέσει σε λειτουργία στο Διαδίκτυο την ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα είναι έτοιμη, στην οποία χιλιάδες ιδιοκτήτες...

Stories for You

ΑΑΔΕ: Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για την ορθή εφαρμογή του μέτρου αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα

Με αίτηση που θα υποβάλει μία επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2022 η εφαρμογή του ΦΠΑ στα «νεόδμητα ακίνητα» και επιβάλλεται...

e-Πολεοδομία: Παραδόθηκε στο ΥΠΕΝ – Επιτάχυνση σε Οικοδομικές Άδειες & Επενδυτικά Σχέδια

Η e-Πολεοδομία παραδόθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σοβαρά πλεονεκτήματα όπως έγκυρη, online πληροφόρηση. Στη νέα ψηφιακή εποχή σημαντικού μέρους υπηρεσιών και  επιτάχυνση...

Νέος κώδικας πτώχευσης για Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά – Ποιες αλλαγές θα φέρει

Στις αρχές Φεβρουαρίου ξεκινά τις εργασίες της η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη του νέου Πτωχευτικού Δικαίου. Ο νέος νόμος θα φέρει καταλυτικές αλλαγές...

Weather in Mykonos

Mykonos
clear sky
12.5 ° C
13.3 °
12 °
66 %
2.6kmh
0 %
Τε
16 °
Πε
16 °
Πα
15 °
Σα
15 °
Κυ
15 °

What to Read Next...

31+1 Ιδέες και μικρές λεπτομέρειες, Αποκριάτικης Διακόσμησης!!

Μπορούμε απλώς να δώσουμε λίγη παραπάνω προσοχή, σε μικρές λεπτομέρειες, εστιάζοντας στα έντονα χρώματα!!

Εκπληκτικό μακιγιάζ για βραδινές Αποκριάτικες εμφανίσεις!! [Video]

Μακιγιάζ για να κλέψετε τις εντυπώσεις στις βραδινές Αποκριάτικες εμφανίσεις σας!! Καθηλώστε τους πάντες με το αστραφτερό βλέμμα σας με αυτό το σαγηνευτικό βραδινό...

WhatsApp: Τέλος από 1η Φεβρουαρίου!! Ποιες συσκευές δεν θα υποστηρίζουν το app!!

Η WhatsApp που ανήκει στη Facebook ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να υποστηρίζεται από συγκεκριμένες εκδόσεις λειτουργικών Windows, Android και iOS από την 1η Φεβρουαρίου...... Αυτό...

To Facebook αλλάζει εικόνα!! Πότε θα το δούμε ανανεωμένο!! [Pics με το νέο Facebook]

Το Facebook αλλάζει εικόνα!! Έτσι θα δείχνει στο εξής!! Πότε θα δούμε το νέο, ανανεωμένο Facebook;..... Μίνιμαλ αισθητική, απλοποιημένη διάταξη και εύκολη αναζήτηση, τα βασικά...

Dark Mode: Η νέα εμφάνιση του Facebook έφτασε και στην Ελλάδα & Πότε θα «βγει» στον αέρα!!

Μια νέα αλλαγή έρχεται στο Facebook, μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε για τα stories του, που όλοι του οι χρήστες την περιμένουμε εναγωνίως......... Φυσικά μιλάμε...

Vodafone: Προβλήματα δικτύου σε όλη την Ελλάδα

Προβλήματα φαίνεται να έχει το δίκτυο της Vodafone σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, με το δίκτυο της σταθερής, ενώ κάποιοι χρήστες ανέφεραν...

Related stories You May Like

Θεοδωρικάκος: Νομοθετική πρωτοβουλία για την αξιοκρατική επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο

, Ανοίγει ο δρόμος στους ιδιώτες επενδυτές για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες και σύνθετα καταλύματα
Ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) για την αξιοκρατική επιλογή των προϊσταμένων στο Δημόσιο προανήγγειλε ότι θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες, ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης...

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Εξελέγη με 261 ψήφους νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας

, Ανοίγει ο δρόμος στους ιδιώτες επενδυτές για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες και σύνθετα καταλύματα
Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου είναι και επίσημα η πρώτη γυναίκα που θα βρεθεί στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή για την ανάδειξη Προέδρου...

In Case You Missed It

Σκληροί Νόμοι και Περιορισμοί στο Αλκοόλ φέρνουν το τέλος των parties...

, Ανοίγει ο δρόμος στους ιδιώτες επενδυτές για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες και σύνθετα καταλύματα
Η νέα χρονιά έφερε μεγάλες αλλαγές έφερε στην Ίμπιζα και τη Μαγιόρκα!! Αυτό οφείλεται στο ότι οι αρχές αποφάσισαν να περάσουν μερικούς νέους σκληρούς...

Διευκρινιστικές εγκύκλιοι και πληροφορίες από το υπουργείο πρός τους υποψηφίους των...

, Ανοίγει ο δρόμος στους ιδιώτες επενδυτές για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες και σύνθετα καταλύματα
Διευκρινίσεις και πληροφορίες πρός τους μαθητές της φετινής Γ’ Λυκείου, αλλά και τους αποφοίτους παλαιότερων ετών, σχετικά με τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις δίνει το...

More from Mykonos Ticker

ΓΕΜΗ: Αίτηση online για Πιστοποιητικά και Αντίγραφα, στη νέα «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής»

ΓΕΜΗ: Αίτηση online για πιστοποιητικά και αντίγραφα – Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ καλωσορίζει τους χρήστες στη νέα «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής»...... Μια πρωτοποριακή Υπηρεσία...

Νομοθετική πρωτοβουλία για Airbnb, ιδρύεται Πανεπιστήμιο Τουρισμού!!

«Επιθετική» προβολή των νησιών που έχουν σηκώσει το βάρος του μεταναστευτικού, ίδρυση Πανεπιστημίου Τουρισμού και ολοκλήρωση της νομοθετικής ρύθμισης για Airbnb, στις πρώτες προτεραιότητες...

Κατατέθηκε στην βουλή η τροπολογία για τον μη υποβιβασμό ΠΑΟΚ και Ξάνθης – Οι Ποινές που προβλέπει [Η Τροπολογία]

Στη Βουλή κατατέθηκε η νομοθετική ρύθμιση που σώζει ΠΑΟΚ και Ξάνθη από τον υποβιβασμό - Την Τετάρτη η ονομαστική ψηφοφορία...... Με ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να...

Αλλαγές στις Δικαιολογημένες Απουσίες των Μαθητών και στις Εκδρομές των σχολείων

Δέσμη μέτρων για πιο αυστηρές ποινές στις περιπτώσεις κρουσμάτων βίας στα σχολεία από μαθητές, εξετάζει το Υπουργείο. Επίσης αλλαγές έρχονται στα σχολεία όσον αφορά...

Παρέμβαση Φόρτωμα για την τουριστική αειφορία της Σαντορίνης και την κατάρτιση ειδικού σχεδίου διαχείρισης του “overtourism”

Θέτοντας το επίκαιρο και φλέγον πρόβλημα της Σαντορίνης που εντοπίζεται στην υπερβολικά μεγάλη επισκεψιμότητα τουριστών, η οποία ξεπερνά τις δυνατότητες του νησιού και δε...

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ, ανοιχτά της Ρόδου, ταρακούνησε τα Δωδεκάνησα

Σεισμός 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στα Δωδεκάνησα, ανοιχτά της Καρπάθου - Δείτε το επίκεντρο - Λέκκας: Ο σεισμός ανοιχτά της...

ΑΑΔΕ: Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για την ορθή εφαρμογή του μέτρου αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα

Με αίτηση που θα υποβάλει μία επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2022 η εφαρμογή του ΦΠΑ στα «νεόδμητα ακίνητα» και επιβάλλεται...

MEGA: Αλλάζει η πρεμιέρα!! Πότε θα βγει στον αέρα…. το πρόγραμμα και οι εκπλήξεις!!

Με αγαπημένες σειρές αλλά και εκπομπές στο πρόγραμμά του θα βγει στον αέρα το MEGA μετά την απόκτηση της έκτης άδειας εθνικής εμβέλειας γενικού...

Την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας στα νησιά επέκρινε με αδιάσειστα επιχειρήματα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

Ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Με μια ακολουθία αδιάσειστων επιχειρημάτων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην συνεδρίασή του στην Σύρο την Δευτέρα 27 Ιανυοαρίου...
error: Content is protected !!