19.7 C
Mykonos

Web Radio

Weather

19.7 C
Mykonos
18.3 C
Athens

Coronavirus Yachting & Boating: Ξεκινούν και πάλι τα ταξίδια τους στις Ελληνικές Θάλασσες τα Επαγγελματικά Σκάφη, Τουριστικά Πλοία [Έγγραφο]

Ταξίδια ξεκινούν και πάλι, στις ελληνικές θάλασσες, τα επαγγελματικά σκάφη, τουριστικά πλοία και πλοιάρια,…….

από 28/05/2020 έως 15/06/2020, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2028/Β/28-05-2020.

Τα ταξίδια τους θα γίνονται με τους κανόνες των αποστάσεων και πληρότητας του 50% αλλά για πάνω από τα 12 άτομα.

Σύμφωνα με την απόφαση με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιεροπλοίων, που μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται, η διενέργεια ταξιδίου, για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών, σε περίπτωση πλοίων με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο.

Θα πρέπει επίσης να τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.  Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων θα πρέπει  να διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ΄ ανώτατο όριο το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.

Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).

Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και. στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909/27.5.2020

“Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”

Άρθρο μόνο

1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιεροπλοίων, που μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται:

α) η διενέργεια ταξιδίου:

αα. για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών,
αβ. σε περίπτωση πλοίων με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο.

β) η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ΄ ανώτατο όριο το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 15 έως 18 της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1988).

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντός του πεδίου εφαρμογής της καταργείται η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011/24.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00» (Β΄ 1994).

Το ΦΕΚ 2028/Β/28-05-2020

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Follow Us

Scan to Order

Σύστημα ανέπαφων παραγγελιών με QR Code. Χωρίς καταλόγους, πολυγλωσσικό και άμεση ενημέρωση προϊόντων!

Trending Now

Discounts on shopping: Ξεκινούν οι ενδιάμεσες Φθινοπωρινές εκπτώσεις 2020 από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Tην 1η Νοεμβρίου ξεκινούν οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 14 του ίδιου μήνα...... Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την...

Coronavirus – PM Mitsotakis: Μάσκες παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 00:30 ως τις 5 το πρωί στις «πορτοκαλί» και «κόκκινες» περιοχές

Μίνι lockdown με νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και μάσκες παντού, σε περιοχές με πορτοκαλί σήμανση λόγω κορωνοϊού ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός...

Premium

Greek vote abroad: Τον Νοέμβριο θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα εγγραφής των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού

Τον Νοέμβριο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού,...

Black Money: Θα ελέγχονται για μαύρο χρήμα όποιοι καταδικάζονται σε φυλάκιση!!

Με νέα διάταξη ο έλεγχος επεκτείνεται σε όσους καταδικάζονται ακόμα και σε μικρές ποινές, αν από το αδίκημα προκύπτει οικονομικό όφελος!!..... "Mπλεγμένοι με κατηγορίες για...

Stories for You

National Holiday of October 28th: Πώς θα γίνουν οι εορτασμοί σε Γυμνάσια και Λύκεια

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις, αλλά με εκδηλώσεις ανά τμήμα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και παράδοση σημαίας στους σημαιοφόρους από τους διευθυντές θα εορταστεί φέτος στα...

Aegean islands – Business Support: Ανοίγει στις 21 Οκτ. η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ”, για την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων 

Ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ”, για την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων  του Νοτίου Αιγαίου Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε...

More from Mykonos Ticker

Discounts on shopping: Ξεκινούν οι ενδιάμεσες Φθινοπωρινές εκπτώσεις 2020 από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Tην 1η Νοεμβρίου ξεκινούν οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 14 του ίδιου μήνα...... Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την...

National Holiday of October 28th: Πώς θα γίνουν οι εορτασμοί σε Γυμνάσια και Λύκεια

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις, αλλά με εκδηλώσεις ανά τμήμα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και παράδοση σημαίας στους σημαιοφόρους από τους διευθυντές θα εορταστεί φέτος στα...

Coronavirus – UK no-quarantine list:Η Αγγλία έβαλε στη λίστα των «ασφαλών» περιοχών τη Μύκονο, τη Δανία και τα Κανάρια Νησιά

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η Αγγλία πρόσθεσε τη Μύκονο, τα Κανάρια Νησιά, τις Μαλδίβες και τη Δανία στη λίστα των «ασφαλών» χωρών και περιοχών......... Αυτό σημαίνει...
error: Content is protected !!