20.2 C
Mykonos

Web-Radio

Wetter

20.2 C
Mykonos
19.6 C
Athen

Kommunale Wirtschaftskommission: Was ist letztlich verantwortlich?? es ist entscheidend, Prüfung, beratend??

Definiert die Verantwortlichkeiten werden durch den Wirtschaftsausschuss in jeder Gemeinde in der aktuellen kommunalen Laufzeit ausgeübt, μετά από αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις……

Το πολύπαθο σχετικό άρθρο 72 «Οικονομική Επιτροπή–Αρμοδιότητες» Kallikratis (n.3852 / 2010), αρχικά τροποποιήθηκε το 2016, με το αρ.54 του ν.4447/2016.

Στη συνέχεια το 2018, με την παρ.3 του αρ.203 του Cleisthenes(n.4555 / 2018).

Ώσπου πρόσφατα αντικαταστάθηκε ολόκληρο με την παρ.1 του αρ.3 του ν.4623/2019 και μετά πάλι άλλαξε με την παρ.9 του αρ.10 του ν.4625/2019.

heute, λοιπόν, ισχύει ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες:

Αποφασιστικές, Ελεγκτικές και Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες

1) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.

2) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η Έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

3) Προελέγχει τον απολογισμό.

4) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. In solchen Fällen, η Επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

5) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

6) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.

7) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

8) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις αυτές εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

9) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, Studium, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

10) Καταρτίζει τον Κανονισμό λειτουργίας της.

11) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

12) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού 60.000 Euro. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 Euro, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, Entschädigung, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου.

13) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας ή Ομάδων Διοίκησης Έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή το Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ.Δ9 του ν.4336/2015.

14) Ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

15) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

16) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών Αποφάσεων του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ.73παρ.1.B.v. von n.3852 / 2010(dh. το σχέδιο κανονιστικών Αποφάσεων των αρ.79 και 82 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

17) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.

18) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.

19) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε Ανώτατα Δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. können, auch, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με Απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. In solchen Fällen, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.281 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften.

20) Αποφασίζει για:

ich) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το αρ.174 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften,

ii) τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των 150.000 ευρώ κατά το αρ.170 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften,

iii) την απευθείας ανάθεση σε Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά το αρ.12 του ν.4412/2016,

iv) τη χρηματοδότηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων κατά το αρ.259παρ.1 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ.3 του ίδιου άρθρου.

v) την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις κατά το αρ.259παρ.4 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften,

wir) την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.

21) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, Vermächtnisse und Spenden.

beachten Sie, dass, βάσει της παρ.5 του αρ.82 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το αρ.83 του ν.4555/2018, die αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά σε Κοινότητα έως 300 Bewohner, γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, nach σύμφωνη γνώμη του οικείου Προέδρου Κοινότητας.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 17, 18 und 19 η Απόφαση λαμβάνεται ύστερα από Γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής Απόφασης. Αυτό ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των 60.000 ευρώ της ανωτέρω περ.12.

Σύμφωνα με την περ.ε’ της παρ.1 του αρ.58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του ν.3852/2010, όπως μετεβλήθη με την παρ.1 του αρ.14 του ν.4625/2019, ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Δημάρχου, προηγείται Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.

Υπογραμμίζεται πως η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική Απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της der Gemeinderat για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Και αντιστρόφως, η παρ.6 του 65 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.72 του ν.4555/2018, προβλέπει πως το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με Απόφασή του να μεταβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Ende, σύμφωνα με την παρ.18 του αρ.5 του ν.4623/2019, wo σε διατάξεις νόμων, Präsidialdekrete und andere normative Rechtsakte, ορίζεται ως αρμόδιο όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αρμοδιότητες, οι οποίες με το n.4623 / 2019 έχουν μεταβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή, εφεξής αρμόδιο όργανο για τη λήψη Απόφασης ή έγκρισης θα είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Folge uns

Das Wetter in Mykonos

Mykonos
Mäßig bewölkt
20.2 ° C
20.6 °
20 °
77 %
8.2kmh
40 %
Di
22 °
Heiraten
22 °
Sammlung
21 °
Fr
20 °
Sa
21 °

10 Stilvolle Herbst-Sets!! Oktober Schichtung zu aktualisieren!!

Ideen für die eleganteste Herbst Sets -In Oktober tun Schichtung!! Die Bekleidungsgeschäfte, Schuhe und Accessoires sind mit allen Herbsttrends überflutet ..... Regale ...

Was für eine Frau, die über Sie beobachten;

Frauen, die etwas kurzlebig scheint, dass konzentriert sich auf 5 individuelle Eigenschaften, anstatt die ganze Person, nach einer Studie im Journal of ...

Markt Hub, ein innovativer Marktplatz E-Commerce mehr Läden mit mehreren Vorteilen

In einem gesättigten Bereich, wie die elektronische Geschäftsverkehr, der Markt Hub ist ein bemerkenswerter innovativer Vorschlag schafft neue Maßstäbe in der griechischen E-Commerce, Multi ...

Wie geht es weiter zu lesen ...

In Verbindung stehende Geschichten Sie mögen mögen

“Tiresias”: Schecks für Schuldner Steueramt, Fonds und Gemeinden, in ...

, Οικονομική Επιτροπή Δήμων: Για τι είναι τελικά αρμόδια?? Είναι αποφασιστική, Ελεγκτική, Γνωμοδοτική??
Plan „Tiresias“ im Finanzamt, Pensionskassen und Gemeinden stellt die Regierung, unter mnimoniakon Verpflichtungen ..... Ziel ist es, das Problem der Verschuldung zu lösen ...

Bei Tageslicht Wechselzeit im Winter Spar!! Σοβαρό ενδεχόμενο να είναι...

, Οικονομική Επιτροπή Δήμων: Για τι είναι τελικά αρμόδια?? Είναι αποφασιστική, Ελεγκτική, Γνωμοδοτική??
Zeitumstellung 2019: Wann wird die Änderungszeit und bewegt sich von Sommer bis Winter!! Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα...

Falls Du es verpasst hast

Banken: Laden Sie auch für die PIN-Wechsel auf den Karten!! Neue Lieferungen ...

, Οικονομική Επιτροπή Δήμων: Για τι είναι τελικά αρμόδια?? Είναι αποφασιστική, Ελεγκτική, Γνωμοδοτική??
Die Bankgebühren fortgesetzt!! Was für Transaktionen mit!! Erhöht die Anzahl der Transaktionen, an denen Banken berechnen Provisionen. Για παράδειγμα Επιβάλλεται χρέωση για την έκδοση...

Der Diamianos Ring kündigt seine Unterstützung für die AO. Mykonos

, Οικονομική Επιτροπή Δήμων: Για τι είναι τελικά αρμόδια?? Είναι αποφασιστική, Ελεγκτική, Γνωμοδοτική??
Seine Absicht zu reagieren sofort als Sponsor , gewährleistet einen reibungslosen Betrieb der Teile des A.C. Mykonou, und seine Arbeit fortzusetzen und ...

Mehr von Mykonos Ticker

unser Körper, zeigt an, was Gymnastik Ernährung und was wir brauchen!!

Sehen Sie, was Ihren Körper-Typ, Apfel, Birne, Sanduhr, Rohr und was Übung benötigt!! Plus: Richtige Ernährung!!.... Sie kennen Ihren Körper-Typ; Ο σωματότυπος μπορεί να...

Pompeo: Das Trump ist „voll und ganz bereit“ militärische Aktion gegen die Türkei zu nehmen, notfalls

"Προτιμούμε την ειρήνη στον πόλεμο", sagte Außenminister Mike Pompeo Wilfred Frost von CNBC. "Αλλά σε περίπτωση που απαιτείται κινητική δράση ή...

Mykonos: mit 17 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, einberufen, Freitag 25 Oktober 2019 und Zeit 14:00, ο...

Καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη, παρουσιάζουν τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερο αδερφό!!

Τα παιδιά που μεγαλώνουν με μεγαλύτερο αδερφό παρουσιάζουν καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη, ενώ αυτή είναι ιδανική για εκείνα που έχουν μεγαλύτερη αδερφή,.... έδειξαν τα αποτελέσματα...

Gemeinderat: Η εκλογική διαδικασία επιλογής εκπροσώπων για τις Π.Ε.Δ. [Έγγραφα]

Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο εκ μέρους της Κυβέρνησης και πλέον είναι τα Δημοτικά Συμβούλια που καλούνται να το εφαρμόσουν, προκειμένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους...

Επισκέψεις Φίλ. Φόρτωμα σε Τήνο και Μύκονο για την προώθηση λύσεων στα ειδικά θέματα του Κυκλαδίτη επαγγελματία

Ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Philip beladen, συμμετείχε στην έναρξη του 11ου Συνεδρίου Εμπορικών Συλλόγων νομού Κυκλάδων, που διενεργήθηκε, Samstag 19 Οκτωβρίου...

Καθορισμός προϊοντικής στρατηγικής του Δήμου Τήνου για την προώθηση και προβολή της Τήνου

Ο Καθορισμός προϊοντικής στρατηγικής του Δήμου Τήνου με βάση το marketing plan αποτέλεσαν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δήμου υπό την...
Error: Inhalt ist geschützt !!