21.8 C
Mykonos

Web-Radio

Wetter

21.8 C
Mykonos
21.3 C
Athen

Kommunale Wirtschaftskommission: Was ist letztlich verantwortlich?? es ist entscheidend, Prüfung, beratend??

Definiert die Verantwortlichkeiten werden durch den Wirtschaftsausschuss in jeder Gemeinde in der aktuellen kommunalen Laufzeit ausgeübt, μετά από αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις……

Το πολύπαθο σχετικό άρθρο 72 «Οικονομική Επιτροπή–Αρμοδιότητες» Kallikratis (n.3852 / 2010), αρχικά τροποποιήθηκε το 2016, με το αρ.54 του ν.4447/2016.

Στη συνέχεια το 2018, με την παρ.3 του αρ.203 του Cleisthenes(n.4555 / 2018).

Ώσπου πρόσφατα αντικαταστάθηκε ολόκληρο με την παρ.1 του αρ.3 του ν.4623/2019 και μετά πάλι άλλαξε με την παρ.9 του αρ.10 του ν.4625/2019.

heute, dann, ισχύει ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες:

Αποφασιστικές, Ελεγκτικές και Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες

1) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.

2) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η Έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

3) Προελέγχει τον απολογισμό.

4) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. In solchen Fällen, η Επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

5) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

6) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.

7) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

8) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις αυτές εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

9) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, Studium, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

10) Καταρτίζει τον Κανονισμό λειτουργίας της.

11) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

12) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού 60.000 Euro. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 Euro, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, Entschädigung, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου.

13) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας ή Ομάδων Διοίκησης Έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή το Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ.Δ9 του ν.4336/2015.

14) Ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, Studien, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

15) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

16) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών Αποφάσεων του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ.73παρ.1.B.v. von n.3852 / 2010(dh. το σχέδιο κανονιστικών Αποφάσεων των αρ.79 και 82 die Gemeindeordnung & Gemeinschaften) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

17) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.

18) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.

19) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε Ανώτατα Δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. können, auch, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με Απόφασή της είναι δυνατή, außergewöhnlich, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. In solchen Fällen, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.281 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften.

20) Αποφασίζει για:

ich) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το αρ.174 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften,

ii) τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των 150.000 ευρώ κατά το αρ.170 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften,

iii) την απευθείας ανάθεση σε Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά το αρ.12 του ν.4412/2016,

iv) τη χρηματοδότηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων κατά το αρ.259παρ.1 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ.3 του ίδιου άρθρου.

v) την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις κατά το αρ.259παρ.4 του Κώδικα Δήμων & Gemeinschaften,

wir) την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.

21) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, Vermächtnisse und Spenden.

beachten Sie, dass, βάσει της παρ.5 του αρ.82 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το αρ.83 του ν.4555/2018, die αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά σε Κοινότητα έως 300 Bewohner, γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, nach σύμφωνη γνώμη του οικείου Προέδρου Κοινότητας.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 17, 18 und 19 η Απόφαση λαμβάνεται ύστερα από Γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής Απόφασης. Αυτό ισχύει και όταν αποφασίζει, auf, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των 60.000 ευρώ της ανωτέρω περ.12.

Σύμφωνα με την περ.ε’ της παρ.1 του αρ.58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του ν.3852/2010, όπως μετεβλήθη με την παρ.1 του αρ.14 του ν.4625/2019, ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Δημάρχου, προηγείται Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.

Υπογραμμίζεται πως η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική Απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της der Gemeinderat για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Και αντιστρόφως, η παρ.6 του 65 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.72 του ν.4555/2018, προβλέπει πως το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με Απόφασή του να μεταβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Ende, σύμφωνα με την παρ.18 του αρ.5 του ν.4623/2019, wo σε διατάξεις νόμων, Präsidialdekrete und andere normative Rechtsakte, ορίζεται ως αρμόδιο όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αρμοδιότητες, οι οποίες με το n.4623 / 2019 έχουν μεταβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή, εφεξής αρμόδιο όργανο για τη λήψη Απόφασης ή έγκρισης θα είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Folge uns

Gerade angesagt

Erdogans Herausforderung: Gebet in der Hagia Sophia für den Fall Konstantinopels

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, verpasst nicht die Gelegenheit, Griechenland mit seiner Haltung und seinen Ankündigungen zu provozieren ......... Der türkische Präsident wirkte provokativ,...

Bildung – Multidisziplinärer Bildungsplan: "Return" und Latin Return!! Welche Änderungen in Noten und Beförderung!! [Der Gesetzentwurf]

"Schul-Upgrade": Στην Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας Κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με...

Prämie

Thomas Mendrinou: Finanzierung und finanzielle Patenschaften für den Stoff und nicht für die “es scheint”

Ein gewöhnlicher Bürger würde ihn als "Karussell ohne Ende" beschreiben., wer überwacht die Gebühren und die Suche nach Verantwortung, das ernste Problem im Theater verursacht ...

corona Reisen – Ryanair: Großer Anstieg der britischen und irischen Buchungen für Ferien in Griechenland

Ryanair erwartet, dass Großbritannien anderen europäischen Ländern folgt, Rücknahme von Quarantäneplänen in den kommenden Wochen, sagte der CEO..

Geschichten für Sie

Corovanirus Restaurants wieder eröffnen: Wann erhalten Sie Immobilien und Internet Cafe!!

Wann werden Internet Cafe und Quittungen für Quittungen geöffnet?. Für die Eröffnung von Geschäften, die aufgrund einer Krone ein "Vorhängeschloss" angebracht haben,...... Der Unterstaatssekretär für Entwicklung wurde gefragt, Nick Papathanassis,...

Corovanirus – Restaurants wieder öffnen: Erläuterungen zu den Betriebsbedingungen des Caterings [Dokument]

Das Ministerium für Entwicklung und Investitionen, gab ein neues Rundschreiben heraus, in dem die Geschäftsbedingungen von Catering-Geschäften klargestellt wurden. Es gibt einen Bericht, einschließlich,...

Mehr von Mykonos Ticker

corona – Flexible Arbeit: Die Änderung für reduzierte Arbeitskräfte und neue Löhne wurde eingereicht [Der ganze Änderungsantrag]

"Zusammenarbeit": Die Bedingungen der Schichtarbeit. Die Änderung für den Erlass des Mechanismus. Τι προβλέπει για επίδομα εργασίας και δώρο...

corona Reisen: Liste der Produkte mit Mehrwertsteuerabzug 13% ab Montag, 1. Juni

reduziert 13%, vom 1. Juni bis 31 Oktober 2020, Mehrwertsteuer auf Catering,......... όπως προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε...

corona Reisen: die 29 Länder, die erste Touristen nach Griechenland schicken werden 15 Juni – Liste

Das Tourismusministerium gab die Liste der Länder bekannt, für Touristen von denen 15 Juni "Grenzen offen", με αεροπορικές...
Error: Inhalt ist geschützt !!