17.6 C
Mykonos

Web Radio

Weather

17.6 C
Mykonos
16.2 C
Athens

Εφημερίες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Οδηγίες του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών – Τι ισχύει [Εγκύκλιος]

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών των εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης!!

Εγκύκλιο με οδηγίες και επισήμανση  της  αυστηρής τήρησης των, για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας προς τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…….

Οι εφημερεύοντες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην άσκηση των καθηκόντων τους, παρεμβαίνοντας και προληπτικά προς αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών

Αναλυτικότερα, οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας έχουν ως εξής:

 • Οι εφημερίες υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών.
 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων οργανώνει τον καταμερισμό εργασιών στα μέλη του.
 • Ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Υποδιευθυντής του σχολείου καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και ανάλογα με τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του.
 • Ο Διευθυντής των σχολικών μονάδων είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος και υπόλογος για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω.
 • Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 12 και 18 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018) άρθρο 23, καθώς και τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019- 2020 με αριθμ. πρωτ. 136712/Δ1/05-09-2019 (ΑΔΑ Ω3ΥΝ4653ΠΣ-ΤΛΨ) και στην εγκύκλιο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 με αριθμ. πρωτ. 136727/Δ1/05-09-2019 (ΑΔΑ ΩΘΚΞ4653ΠΣ- ΞΗ2) και συγκεκριμένα:

  «1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

  2. Η οργάνωση της εφημερίας σε κάθε σχολείο συμπεριλαμβάνεται σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους σχολικούς χώρους που επιτηρούνται, τον αριθμό των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, την εφημερία κατά τη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών και ειδικότερα για τον ορισμό του αριθμού των εφημερευόντων εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου και εν γένει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου.

  3. Στα πολυθέσια σχολεία (από 4/θέσια και πάνω) οι εφημερεύοντες και το πρόγραμμα των εφημεριών ορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Η κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την εφημερία στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του σχολείου ή του Υποδιευθυντή, ο οποίος και έχει την εποπτεία της εφημερίας σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

  4. Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος που δικαιολογεί την αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του εκπαιδευτικού.

  5. Έκτακτη αντικατάσταση ή αναπλήρωση εφημερεύοντος εκπαιδευτικού και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου. Οποιαδήποτε αντικατάσταση, αναπλήρωση και αλλαγή εφημερίας τεκμηριώνεται και καταγράφεται στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.

  6. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο (2) σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σε αυτό στο οποίο διδάσκουν περισσότερες ώρες. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. Τα συστεγαζόμενα σχολεία αναφορικά με την αρμοδιότητα της εφημερίας θεωρούνται ως ένα σχολείο.

  7. Στα ολιγοθέσια σχολεία, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία (1/θεσια, 2/θεσια και 3/θεσια) εφημερεύοντες είναι όσοι ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

  8. Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 19 καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

  9. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Ο εκπαιδευτικός εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται από αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές, συνοδεύοντας τους μαθητές στο προαύλιο.

  10. Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων).»

  Το υπουργείο Παιδείας σημειώνει   ότι:

  Α. Οι εφημερίες δεν υπάγονται στις πρόσθετες εργασίες του άρ. 13 παρ. 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) και, συνεπώς, αυτές υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να αμελούνται.

  Β. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων μεριμνούν για τον απαραίτητο αριθμό εφημερευόντων, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια όλοι οι χώροι των σχολικών μονάδων από τους εφημερεύοντες.

  Γ. Η εφημερία είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται από περισσότερους εκπαιδευτικούς την ίδια ημέρα εκ περιτροπής, αρκεί να εξασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη επιτήρηση και προστασία των μαθητών.

  Δ. Οι Διευθυντές/ Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν για την αναπλήρωση των εφημερευόντων όταν απαιτείται.

  Ε. Οι εφημερεύοντες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην άσκηση των καθηκόντων τους, παρεμβαίνοντας και προληπτικά προς αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.

  Ζ. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.

  Η Εγκύκλιος

  Follow Us

  Weather in Mykonos

  Mykonos
  scattered clouds
  17.6 ° C
  18.9 °
  16 °
  59 %
  4.1kmh
  40 %
  Sun
  17 °
  Mon
  17 °
  Tue
  17 °
  Wed
  18 °
  Thu
  17 °

  10 Συμβουλές διακόσμησης για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο!!

  Όσο διασκεδαστική μπορεί να είναι η διαδικασία στολίσματος του χριστουγεννιάτικου δέντρο, άλλο τόσο εύκολα μπορεί να καταλήξει σε μεγάλο μπέρδεμα και πονοκέφαλο.......Πριν, λοιπόν, ξεκινήσεις...

  Ποια δυνατότητα υπάρχει να αγοράσετε κινητό, laptop ή tablet χωρίς ΦΠΑ – Νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ από την 1η Δεκεμβρίου [Έγγραφο]

  Την δυνατότητα να αγοράζουν χωρίς ΦΠΑ laptop, κινητά τηλέφωνα αλλά και tablet, έχουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες....... Για την διευκόλυνση αλλά και την μείωση...

  Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας αναπροσαρμόζουν τα τιμολόγια τους – Σχέδιο για άμεσες και έμμεσες μειώσεις

  Ελαφρύνσεις στους μηνιαίους του λογαριασμούς αναμένεται να δουν οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας,.... σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής» Οι νέες έμμεσες και άμεσες μειώσεις  στις τιμές...

  Σαντορίνη: Υδροθερμικές «καμινάδες» με βακτήρια βρήκε στο ηφαίστειο η NASA

  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεθνής ωκεανογραφική έρευνα στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπος βορειοανατολικά της Σαντορίνης, η οποία χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχθηκε από την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία...

  Σοκ για Facebook και Twitter: Εφαρμογές «κλέβουν» προσωπικά δεδομένα από τους λογαριασμούς χρηστών

  Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τον Twitter ή Facebook λογαριασμό σας για να συνδεθείτε σε άλλη εφαρμογή στο κινητό, υπάρχει περίπτωση ορισμένα από τα προσωπικά σας...

  What to Read Next...

  Related stories You May Like

  Νέα διετής κλαδική σύμβαση στον τουρισμό και στα επισιτιστικά επαγγέλματα

  , Εφημερίες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Οδηγίες του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών – Τι ισχύει [Εγκύκλιος]
  Υπογράφηκε η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους στα πάσης φύσεως τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα της χώρας, όπως αναφέρεται σε σχετική........ ανακοίνωση...

  Φάκελος-1 Ελσίνκι, 20 χρόνια μετά: Κώστας Σημίτης: «Μια επιτυχία που δεν...

  , Εφημερίες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Οδηγίες του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών – Τι ισχύει [Εγκύκλιος]
  «Μια επιτυχία που δεν ολοκληρώθηκε» περιγράφει σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης. Αιχμηρή επίθεση κατά του Κώστα Καραμανλή εξαπολύει...

  In Case You Missed It

  Τα Μυκονιάτικα σοκάκια στους πιο όμορφους δρόμους του κόσμου!!

  , Εφημερίες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Οδηγίες του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών – Τι ισχύει [Εγκύκλιος]
  Αφιέρωμα του CNN: The world's most beautiful streets!! Αυτοί είναι οι πιο όμορφοι δρόμοι του κόσμου και μεταξύ αυτών τα Μυκονιάτικα σοκάκια!! Αφιέρωμα στους πιο όμορφους...

  Το gov.gr είναι το επόμενο ΚΕΠ – Παραμένει το συμβατικό...

  , Εφημερίες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Οδηγίες του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών – Τι ισχύει [Εγκύκλιος]
  Ο ιστότοπος www.gov.gr θα είναι το επόμενο ψηφιακό ΚΕΠ στην ηλεκτρονική επαφή του πολίτη με το Δημόσιο, ενώ το ΚΕΠ στη συμβατική του μορφή...

  More from Mykonos Ticker

  Στο επίκεντρο ο πρωτογενής τομέας της Τήνου και των Κυκλάδων

  Με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, συναντήθηκαν την Παρασκευή, ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας...

  Τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής 15 Δεκεμβρίου 2019

  Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος  Διαβάστε τα 14 πρώτα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων Εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)...... ...

  Φίλιππος Φόρτωμας: Πρόταση για να επιλυθεί το πρόβλημα του παστουρώματος στις Κυκλάδες

  Παρέμβαση για την εξεύρεση λύσης στην προστασία των παραγωγών των Κυκλάδων από την ανεξέλεγκτη αδεσποτία αιγοπροβάτων Το θέμα απαγόρευσης παστουρώματος των ζώων το οποίο απασχολεί...

  Φάκελος-1 Ελσίνκι, 20 χρόνια μετά: Κώστας Σημίτης: «Μια επιτυχία που δεν ολοκληρώθηκε»

  «Μια επιτυχία που δεν ολοκληρώθηκε» περιγράφει σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης. Αιχμηρή επίθεση κατά του Κώστα Καραμανλή εξαπολύει...

  Σάββατο 14/12, απαγορευτικό απόπλου για Κυκλάδες!! Ο «Ετεοκλής» ήρθε με 9 bf, καταιγίδες & χαλαζοπτώσεις!!

  Αναλυτική πρόγνωση Nέο κύμα κακοκαιρίας, ο «Ετεοκλής» ξεκίνησε από χθες βράδυ να πλήττει την Ελλάδα. Με ισχυρά μποφόρ και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Για...

  Νέες τιμές των φαρμάκων: Αυξήσεις και Μειώσεις σε 8.000 φάρμακα – Μειώνεται η συμμετοχή των Ασφαλισμένων

  Αυξήσεις και μειώσεις στα φάρμακα με το νέο δελτίο, που περιλαμβάνει αναθεώρηση των τιμών 8.057 φαρμακευτικών σκευασμάτων....... Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΦ και συγκεκριμένα το Τμήμα...

  Online cash registers: Τον Ιούνιο του 2020 η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxisnet

  Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής κατά τη συνάντηση που είχε με τους φορείς της αγοράς, παρουσίασε τον σχεδιασμό για την online διασύνδεση των...

  Διαβεβαιώσεις σε Δήμαρχο Τήνου για υλοποίηση των έργων βελτίωσης ύδρευσης και ανακαίνισης του cine “Αιολίς”

  Συνάντηση εργασίας είχε σήμερα ο Δήμαρχος Τήνου, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Κυκλάδων κ. Φίλιππο Φόρτωμα, με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο για μείζονα...
  error: Content is protected !!