26.4 C
Mykonos

Web Radio

Weather

26.4 C
Mykonos
28.4 C
Athens

Εφημερίες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Οδηγίες του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών – Τι ισχύει [Εγκύκλιος]

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών των εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης!!

Εγκύκλιο με οδηγίες και επισήμανση  της  αυστηρής τήρησης των, για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας προς τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…….

Οι εφημερεύοντες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην άσκηση των καθηκόντων τους, παρεμβαίνοντας και προληπτικά προς αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών

Αναλυτικότερα, οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας έχουν ως εξής:

 • Οι εφημερίες υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών.
 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων οργανώνει τον καταμερισμό εργασιών στα μέλη του.
 • Ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Υποδιευθυντής του σχολείου καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και ανάλογα με τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του.
 • Ο Διευθυντής των σχολικών μονάδων είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος και υπόλογος για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω.
 • Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 12 και 18 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018) άρθρο 23, καθώς και τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019- 2020 με αριθμ. πρωτ. 136712/Δ1/05-09-2019 (ΑΔΑ Ω3ΥΝ4653ΠΣ-ΤΛΨ) και στην εγκύκλιο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 με αριθμ. πρωτ. 136727/Δ1/05-09-2019 (ΑΔΑ ΩΘΚΞ4653ΠΣ- ΞΗ2) και συγκεκριμένα:

  «1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

  2. Η οργάνωση της εφημερίας σε κάθε σχολείο συμπεριλαμβάνεται σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους σχολικούς χώρους που επιτηρούνται, τον αριθμό των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, την εφημερία κατά τη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών και ειδικότερα για τον ορισμό του αριθμού των εφημερευόντων εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου και εν γένει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου.

  3. Στα πολυθέσια σχολεία (από 4/θέσια και πάνω) οι εφημερεύοντες και το πρόγραμμα των εφημεριών ορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Η κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την εφημερία στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του σχολείου ή του Υποδιευθυντή, ο οποίος και έχει την εποπτεία της εφημερίας σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

  4. Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος που δικαιολογεί την αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του εκπαιδευτικού.

  5. Έκτακτη αντικατάσταση ή αναπλήρωση εφημερεύοντος εκπαιδευτικού και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου. Οποιαδήποτε αντικατάσταση, αναπλήρωση και αλλαγή εφημερίας τεκμηριώνεται και καταγράφεται στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.

  6. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο (2) σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σε αυτό στο οποίο διδάσκουν περισσότερες ώρες. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. Τα συστεγαζόμενα σχολεία αναφορικά με την αρμοδιότητα της εφημερίας θεωρούνται ως ένα σχολείο.

  7. Στα ολιγοθέσια σχολεία, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία (1/θεσια, 2/θεσια και 3/θεσια) εφημερεύοντες είναι όσοι ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

  8. Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 19 καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

  9. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Ο εκπαιδευτικός εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται από αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές, συνοδεύοντας τους μαθητές στο προαύλιο.

  10. Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων).»

  Το υπουργείο Παιδείας σημειώνει   ότι:

  Α. Οι εφημερίες δεν υπάγονται στις πρόσθετες εργασίες του άρ. 13 παρ. 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) και, συνεπώς, αυτές υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να αμελούνται.

  Β. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων μεριμνούν για τον απαραίτητο αριθμό εφημερευόντων, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια όλοι οι χώροι των σχολικών μονάδων από τους εφημερεύοντες.

  Γ. Η εφημερία είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται από περισσότερους εκπαιδευτικούς την ίδια ημέρα εκ περιτροπής, αρκεί να εξασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη επιτήρηση και προστασία των μαθητών.

  Δ. Οι Διευθυντές/ Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν για την αναπλήρωση των εφημερευόντων όταν απαιτείται.

  Ε. Οι εφημερεύοντες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην άσκηση των καθηκόντων τους, παρεμβαίνοντας και προληπτικά προς αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.

  Ζ. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.

  Η Εγκύκλιος

  Loader Loading...
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab

  Follow Us

  Scan to Order

  Σύστημα ανέπαφων παραγγελιών με QR Code. Χωρίς καταλόγους, πολυγλωσσικό και άμεση ενημέρωση προϊόντων!

  Trending Now

  Reopening Borders for Tourism: Ανοίγουν τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βρετανία από 15 Ιουλίου

  Ανοίγουν τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βρετανία από 15 Ιουλίου!! Την ανακοίνωση ότι στις 15 Ιουλίου θα ανοίξουν τα σύνορα της Ελλάδας με την...

  Reopen Business – «Επιστρεπτέα προκαταβολή»: Ξεκινά τις επόμενες ημέρες η καταβολή των ποσών του β’ κύκλου

  Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των ποσών στις περίπου 100.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συμμετείχαν στον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.......... Όλοι...

  Premium

  Education & Exams – Πανελλήνιες 2020: Παρασκευή 10 Ιουλίου τα αποτελέσματα!! Εκτιμήσεις για Νομικές, Πολυτεχνεία και Ιατρικές!! [Έγγραφα]

  Την Τριτη 7/7/2020, κλειδώνει η βαθμολογία των μαθητών που πήραν μέρος στις πανελλήνιες 2020 και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία όλης...

  Suspension of Cruising: Η Costa Cruises επεκτείνει την αναστολή στις κρουαζιέρες της μέχρι τις 15 Αυγούστου

  Η Costa Cruises αποφάσισε να επεκτείνει την παγκόσμια αναστολή των κρουαζιέρων της μέχρι τις 15 Αυγούστου, λόγω της τρέχουσας κρίσης του COVID-19....... Αρχικά η εταιρεία...

  Stories for You

  Mykonos: Συλλήψεις (2) ημεδαπών, για κατάληψη τμήματος παραλίας χωρίς άδεια

  Συνελήφθησαν στη Μύκονο δυο ημεδαποί για κατάληψη τμημάτων παραλίας με ξαπλώστρες, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής..... Την 04 κα 05-07-2020 συνελήφθησαν στη Μύκονο, από αστυνομικούς...

  Education & Exams – Πανελλήνιες 2020: Παρασκευή 10 Ιουλίου τα αποτελέσματα!! Εκτιμήσεις για Νομικές, Πολυτεχνεία και Ιατρικές!! [Έγγραφα]

  Την Τριτη 7/7/2020, κλειδώνει η βαθμολογία των μαθητών που πήραν μέρος στις πανελλήνιες 2020 και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία όλης...

  More from Mykonos Ticker

  Mykonos: Συλλήψεις (2) ημεδαπών, για κατάληψη τμήματος παραλίας χωρίς άδεια

  Συνελήφθησαν στη Μύκονο δυο ημεδαποί για κατάληψη τμημάτων παραλίας με ξαπλώστρες, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής..... Την 04 κα 05-07-2020 συνελήφθησαν στη Μύκονο, από αστυνομικούς...

  Mykonos – Ferry Routes: Ρίχνει άγκυρα το «Θεολόγος Π» μέχρι τις 10 Ιουλίου!! Μένει εκτός δρομολογίων!!

  Σταματάει από την Τρίτη 7 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου τα ακτοπλοϊκά του δρομολόγια το επιβατηγό «Θεολόγος Π», σύμφωνα με ανακοίνωση της...

  Coronavirus Disease: 43 νέα περιστατικά μόλυνσης – Τα 20 εισαγόμενα, ένας νέος θάνατος

  43 νέες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις κρουσμάτων κορωνοϊού και ένας νέος θάνατος καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας , ανεβάζοντας συνολικά τα κρούσματα σε 3.522...
  error: Content is protected !!