23.5 C
Mykonos
18/08/2019

web Radio

23.5 C
Mykonos

Weather

18.9 C
Athens

Leading News Source For Mykonos & The Region

"Kleisthenis 1 ': Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (circular)

Post date:

Category:

Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 180 and 182-184 of n.4555 / 2018 (ΦΕΚ 133/Α’0, «Πρόγραμμα »ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» » όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες και αναφέρεται

Με τη δημοσίευση του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018), «Πρόγραμμα ‘‘Κλεισθένης Ι’’», τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 180 and 182-184, με τις οποίες εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ως προς τη δυνατότητα σύστασης νέων νομικών προσώπων από την Αυτοδιοίκηση.

Οι νέες προβλέψεις αποτελούν βασικό ρυθμιστικό στόχο του προγράμματος Κλεισθένης Ι» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση λειτουργικών δυσχερειών των Ο.Τ.Α.
στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση έργων, ως κύρια απόρροια των περιορισμένων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την τελευταία δεκαετία, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου τους στην αναπτυξιακή διαδικασία μέσω νέων πεδίων
cooperation, με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε τοπική κλίμακα.

Η πρόβλεψη της δυνατότητας δημιουργίας κοινής τεχνικής υπηρεσίας με συνένωση δυνάμεων από δήμους του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας και η
διεύρυνση των πεδίων αναπτυξιακής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α μέσω νέων επιχειρηματικών σχημάτων διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για την άρση των αδυναμιών των Ο.Τ.Α., τόσο ως προς την παροχή προς τους πολίτες βασικών και απολύτως αναγκαίων υπηρεσιών όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου.

Με την παρούσα circular παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων (articles 180 and 182-184 of n.4555 / 2018):

ΑΡΘΡΟ 180: Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας

By Article 180 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» προστίθεται άρθρο 104Α στο ν.3852/2010, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας, να συνιστούν σύνδεσμο, ο οποίος θα αποτελεί την κοινή τεχνική υπηρεσία των συμμετεχόντων δήμων με ειδικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών τους έργων.

Για τη σύσταση του συνδέσμου απαιτείται απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών τους
(στην οποία περιλαμβάνονται, including, ο ειδικός σκοπός, η έδρα, η χρονική διάρκεια, οι εισφορές του κάθε μέλους κ.ο.κ.), και εγκριτική απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, published in the Official Gazette.

Ο σύνδεσμος, ως κοινή τεχνική υπηρεσία των δήμων που συμμετέχουν σε αυτόν, αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών των
συμμετεχόντων δήμων,
καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις των υπηρεσιών αυτών και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 245 until 250 του ν.3463/2006, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 180 of Law. 4555/2018.

Για τη συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο σύνδεσμο ή την αποχώρηση μέλους του, required απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και απόφαση αποδοχής του
διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου περί αποδοχής ή άρνησης προσχώρησης νέου μέλους σε αυτόν, καθώς και η απόφαση αποδοχής της αποχώρησης
μέλους, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη λειτουργία τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενόψει των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης και η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου.

Συγκρότηση υπηρεσιών του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (article 180 Fri.. 2,3)

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας καταρτίζεται με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων
που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο. Η απόφαση αυτή δύναται να εμπεριέχεται στην συστατική απόφαση του Συνδέσμου.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας εγκρίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις περιπτώσεις που στον Σύνδεσμο συμμετέχουν δήμοι από όμορους νομούς, θα παρέχεται η γνώμη όλων των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Συνδέσμου, θα πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον a (1) Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με ένα ή
περισσότερα τμήματα και ένα (1) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών, οι σχετικές αρμοδιότητες θα ασκούνται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου όπου εδρεύει ο Σύνδεσμος.

Επισημαίνεται ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να αποτυπώνονται οι θέσεις του προσωπικού, κατά κατηγορίες και κλάδους ή εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες (B.C. ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον συντρέχει περίπτωση) και να ορίζονται οι κλάδοι/ειδικότητες των υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των οικείων οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο της υπηρεσιακής μονάδας.

At this point, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να προβλεφθούν οι αναγκαίες κενές θέσεις που θα καλυφθούν με τις υποχρεωτικές μετατάξεις της παρ. 5 of the article 180.

Στελέχωση του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας

Για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας, προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 5 and 6 of the article 180 διαδικασίες μετατάξεων και αποσπάσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

particularly:

Α΄: Υποχρεωτική Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων ή Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των συμμετεχόντων δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με τις
οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, μετατάσσεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Συνδέσμου. clarified that, στην περίπτωση που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου οργανική μονάδα Διοικητικών/ Οικονομικών
Υπηρεσιών, για τη στελέχωσή της μετατάσσεται το προσωπικό που υπηρετεί σε αντίστοιχες οργανικές μονάδες των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων.

Το μόνιμο προσωπικό μετατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις , οι οποίες προβλέπονται υποχρεωτικά στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου
par. 2 of the article 180 (cf.. above), ενώ το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (article 101 του ν.3584/2007), ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού Συμβουλίου, in the
οποίο υπάγεται ο υπάλληλος.

Β΄: Μετάταξη – Απόσπαση Προσωπικού οποιουδήποτε κλάδου από Δήμο, μέλος του Συνδέσμου

Πέραν των υποχρεωτικών μετατάξεων και για την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού του Συνδέσμου, to par. 5 of the article 180 προβλέπεται η δυνατότητα
μετάταξης ή απόσπασης οποιουδήποτε τακτικού υπαλλήλου δήμου μέλους του

Συνδέσμου, ανεξαρτήτως κλάδου/ ειδικότητας.

particularly: Μετάταξη Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Προκειμένου για το ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, αυτό μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Ο υπάλληλος να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.

Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να μεταταγεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (Presidential. 50 /2001, as applicable).

Procedure:

Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος

Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος

Έκδοση απόφασης μετάταξης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (ie. President), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (article 101 of Law. 3584/2007).

Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

Secondment
Απαραίτητες προϋποθέσεις

Ο υπάλληλος (μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.

Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να αποσπαστεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (Presidential. 50 /2001,
as applicable).

Procedure:
Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει.

Χρονικό όριο: two (2) years, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη.

Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος.

Έκδοση απόφασης απόσπασης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο).

Οι αποσπάσεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

Γ΄: Μετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ

In §. 6 of the article 180 προβλέπεται ειδικά για το προσωπικό των πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το οποίο μεταφέρθηκε
σύμφωνα με την περίπτωση VII του άρθρου 280 of Law. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) στον Δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού ή στην Περιφέρεια Νοτίου
Aegean, η δυνατότητα μετάταξης σε Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του
συνδέσμου (δηλαδή του Προέδρου), να μετατάσσεται, ύστερα από υποβολή αίτησης, σε κενή οργανική θέση του Συνδέσμου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω.

Διαβάστε την υπόλοιπη ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Εφαρμογή των άρθρων 180 and 182-184 of n.4555 / 2018 (ΦΕΚ 133/Α΄),«Πρόγραμμα ‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’»

Εφαρμογή-των-άρθρων-180-και-182-184-του-ν.45552018-ΦΕΚ-133Α΄«Πρόγραμμα-‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ-Ι’’»


Follow Us

You Trader;
Add your products MarketHUB
Enter the store and your products even if you have no online store.
The first e-shop multiple stores in Greece

Weather in Mykonos

Mykonos
light rain
23.5 ° C
24 °
23 °
78 %
4.1kmh
20 %
Su
25 °
Dec
25 °
Tu
25 °
Te
26 °
Th
26 °

Tag Cloud

What to Read Next...

Related stories You May Like

Mykonos: New Tax evasion in the field of renting luxury homes in Elm,...

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
Enterprise «Villa Juanita Dolores» the New Principle of authorization by revelation evasion in Mykonos, renting luxury homes. Its tax ferret undeclared villa posing as tourists ..... Evasion ...

Revoked known Soap - Hand Cleaner because chemical risk [Causes Acute ...

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
To recall the famous foam - Hand cleanser from the market informed ..... from the GRAS-RAPEX notifications, European rapid alert system for dangerous ...

In Case You Missed It

Mykonos and Santorini popular resorts that attracts ...

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
villas 23 th. euro per sq.m.. at Mykonos - Over 20 th. the square in Santorini. Prices for summer cottages ...

An emblematic section for Public Health in Mykonos Health Center

, «Κλεισθένης 1»: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (εγκύκλιος)
-CT 16 τομών στο Κέντρο Υγείας διασφαλίζει πρόσβαση σε υπερσύγχρονη υγειονομική περίθαλψη -Το Κέντρο Υγείας Μυκόνου διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της Π.Φ.Υ στις...

More from Mykonos Ticker

The front pages of Sunday newspapers 18 August 2019

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος Διαβάστε τα 15 Highlights first and Back-Cover of Sunday Newspapers (the suspension is continuously renewed!!)...... The other headlines shortly ........ NewsRoom Mykonos...

Mykonos: 21 year old dead in Super Paradise, when turned over, jet-skis was riding

Dead 21 year old Italian in Mykonos. "Παγωμένη" παρακολουθεί η Μύκονος μια ακόμη τραγωδία που "γράφεται" summer ...... Πώς πέθανε ο νεαρός άνδρας Σύμφωνα με τις...

Mykonos: New Tax evasion in the field of renting luxury homes in Elm, revealed new special operation Principle of authorization

Enterprise «Villa Juanita Dolores» the New Principle of authorization by revelation evasion in Mykonos, renting luxury homes. Its tax ferret undeclared villa posing as tourists ..... Evasion ...

The Brotherhood upstream Mykonos invites you to participate in the events "Anomeritis", 17 -21 August 2019

The Cultural Association Brotherhood upstream Mykonos " Παναγία Τουρλιανή", We invite you to participate in cultural events, under the general title "Anomeritis", which will be held ...

Episode in Mykonos bar and auditor of the Principle of authorization for private security, with the assistance of the police in “padlock”

The padlock will last four days because the owner was a recidivist because previous infringement ....... Episodic control Principle of authorization in Mykonos bar - with the...

Facebook's next target, read our minds and profiting from the information taken from him

Το Facebook θέλει να διαβάσει το μυαλό σας και να το κάνει νέα πηγή δεδομένων σας Το κοινωνικό δίκτυο χρηματοδοτεί έρευνα που αναπτύσσει μηχανισμούς για...

The exhibition «Disturbance of emotions» Caiaphas Mars, in Sirioti Hall KDEPPAM

Mars Caiaphas, Διαταραχή των συναισθημάτων – Disturbance of emotions» Ο Άρης Καϊάφας τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει τη δημιουργική του ανησυχία στη ζωγραφική, seeking through ...

Greetings of Mayor of Mykonos, Miltiades Atzamoglou the Assumption

Today celebrates the Greece. Today we celebrate all our. Happy birthday and at each one individually and Good Lady. I wish also by Heart, to everyone...

Greeting message Antiperifereiarchi South Aegean, Stelios Bringou the Assumption

Happy birthday to all celebrants and celebrated. Today celebrates population half Greece. Grace to illuminate the truth and purity in all ...
error: Content is protected !!