17.4 C
Mykonos

web Radio

Weather

17.4 C
Mykonos
17.3 C
Athens

Municipal Economic Commission: What is ultimately responsible?? it is decisive, audit, advisory??

Defined the responsibilities to be exercised by the Economic Committee in each municipality in the current municipal term, μετά από αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις……

Το πολύπαθο σχετικό άρθρο 72 «Οικονομική Επιτροπή–Αρμοδιότητες» Kallikratis (n.3852 / 2010), αρχικά τροποποιήθηκε το 2016, με το αρ.54 του ν.4447/2016.

Στη συνέχεια το 2018, με την παρ.3 του αρ.203 του Cleisthenes(n.4555 / 2018).

Ώσπου πρόσφατα αντικαταστάθηκε ολόκληρο με την παρ.1 του αρ.3 του ν.4623/2019 και μετά πάλι άλλαξε με την παρ.9 του αρ.10 του ν.4625/2019.

Today, Well, ισχύει ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες:

Αποφασιστικές, Ελεγκτικές και Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες

1) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.

2) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η Έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

3) Προελέγχει τον απολογισμό.

4) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. In such cases, η Επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

5) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

6) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.

7) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

8) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις αυτές εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

9) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, studies, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

10) Καταρτίζει τον Κανονισμό λειτουργίας της.

11) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

12) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού 60.000 euro. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 euro, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, compensation, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου.

13) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας ή Ομάδων Διοίκησης Έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή το Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ.Δ9 του ν.4336/2015.

14) Ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

15) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

16) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών Αποφάσεων του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ.73παρ.1.B.v. of n.3852 / 2010(ie. το σχέδιο κανονιστικών Αποφάσεων των αρ.79 και 82 του Κώδικα Δήμων & Communities) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

17) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.

18) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.

19) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε Ανώτατα Δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. It can, also, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με Απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. In such cases, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.281 του Κώδικα Δήμων & Communities.

20) Αποφασίζει για:

i) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το αρ.174 του Κώδικα Δήμων & Communities,

ii) τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των 150.000 ευρώ κατά το αρ.170 του Κώδικα Δήμων & Communities,

iii) την απευθείας ανάθεση σε Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά το αρ.12 του ν.4412/2016,

iv) τη χρηματοδότηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων κατά το αρ.259παρ.1 του Κώδικα Δήμων & Communities, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ.3 του ίδιου άρθρου.

v) την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις κατά το αρ.259παρ.4 του Κώδικα Δήμων & Communities,

we) την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.

21) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, bequests and donations.

Note that, βάσει της παρ.5 του αρ.82 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το αρ.83 του ν.4555/2018, or αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά σε Κοινότητα έως 300 resident, γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, after σύμφωνη γνώμη του οικείου Προέδρου Κοινότητας.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 17, 18 and 19 η Απόφαση λαμβάνεται ύστερα από Γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής Απόφασης. Αυτό ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των 60.000 ευρώ της ανωτέρω περ.12.

Σύμφωνα με την περ.ε’ της παρ.1 του αρ.58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του ν.3852/2010, όπως μετεβλήθη με την παρ.1 του αρ.14 του ν.4625/2019, ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Δημάρχου, προηγείται Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.

Υπογραμμίζεται πως η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική Απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της the Municipal Council για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Και αντιστρόφως, η παρ.6 του 65 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.72 του ν.4555/2018, προβλέπει πως το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με Απόφασή του να μεταβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

End, σύμφωνα με την παρ.18 του αρ.5 του ν.4623/2019, where σε διατάξεις νόμων, presidential decrees and other normative acts, ορίζεται ως αρμόδιο όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αρμοδιότητες, οι οποίες με το n.4623 / 2019 έχουν μεταβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή, εφεξής αρμόδιο όργανο για τη λήψη Απόφασης ή έγκρισης θα είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Follow Us

Weather in Mykonos

Mykonos
broken clouds
17.4 ° C
19 °
15 °
72 %
2.1kmh
58 %
Te
21 °
Th
21 °
Fr
22 °
Sa
22 °
Su
21 °

10 Stylish autumn sets!! October to update layering!!

Ideas for the most stylish autumn sets -In October do layering!! The clothing stores, shoes and accessories are flooded with all the autumn trends ..... The shelves...

What a woman watching over you;

Women seeking something ephemeral seems that focuses on 5 individual characteristics rather than the whole person, according to research in the Journal of ...

Market Hub, an innovative marketplace e-commerce multiple stores with multiple benefits

Σ ένα κορεσμένο χώρο, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το Market Hub είναι μια αξιόλογη καινοτόμα πρόταση που διαμορφώνει νέα δεδομένα στο ελληνικό e-commerce, πολλαπλών...

What to Read Next...

Related stories You May Like

Unchanged for 2020, η κλίμακα υπολογισμού ΕΝΦΙΑ, ενώ αυξάνονται...

, Οικονομική Επιτροπή Δήμων: Για τι είναι τελικά αρμόδια?? Είναι αποφασιστική, Ελεγκτική, Γνωμοδοτική??
Staikouras: Not ENFIA reduced 2020, while increasing objective! It is a further withdrawal of government, by promises, under ...

Penalty extra tax for those who lose the limit of e-proofs –...

, Οικονομική Επιτροπή Δήμων: Για τι είναι τελικά αρμόδια?? Είναι αποφασιστική, Ελεγκτική, Γνωμοδοτική??
The economic team believes that everyone will have reason to require the issuance of evidence on goods and services by reducing tax evasion ..... Making double ...

In Case You Missed It

banks: Charge even for changing PIN on the cards!! New supplies ...

, Οικονομική Επιτροπή Δήμων: Για τι είναι τελικά αρμόδια?? Είναι αποφασιστική, Ελεγκτική, Γνωμοδοτική??
The bank commissions continued!! What transactions involving!! Increases the number of transactions on which banks charge commissions. Για παράδειγμα Επιβάλλεται χρέωση για την έκδοση...

The Diamianos ring announces its support to the AO. Mykonos

, Οικονομική Επιτροπή Δήμων: Για τι είναι τελικά αρμόδια?? Είναι αποφασιστική, Ελεγκτική, Γνωμοδοτική??
His intention to respond immediately as sponsor , ensuring the smooth operation of the parts of A.C. Mykonou, and to continue its work and ...

More from Mykonos Ticker

municipal Councils: Θα αποφασίζουν πλέον, οι πραγματικά παρόντες στις Συνεδριάσεις!! [Document]

Αλλάζει σημαντικά ο τρόπος λήψης αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια!! Η μεταβολή που επιφέρει η κυβέρνηση, με το αρ.178 του πολυνομοσχεδίου, ορίζεται πως τα...

Τα παιδιά να μάθουν τη λέξη σεβασμό, κι ας κάνουν λάθος στον πολλαπλασιασμό!!”

Το «Φωτεινό Αστέρι», είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που στόχο έχει την υποστήριξη άπορων οικογενειών με παιδιά έως 16 years. Οι άνθρωποί της ενδιαφέρονται...

Started cooperation Regional Law. Aegean with the European Investment Bank

C. Hadjimarkos: "Our goal is n' ανοίξουμε νέες ευκαιρίες για τα νησιά μας” Φιλόδοξο αναπτυξιακό έργο εξοικονόμησης ενέργειας, and production of "clean" energy ...

Successive charges due to the adjusted objective properties

Τι μεταβάλλεται στα τεκμήρια κατοικιών και στα τεκμαρτά εισοδήματα Επακόλουθο στο ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων θα έχουν...

Cigarette end in schools!! The Ministry of Health Circular!!

Εγκύκλιος για απαγόρευση καπνίσματος στα σχολεία Εγκύκλιο απέστειλε ο Υπουργός Υγείας, Vassilis Kikilias to Regions and Departments of Public Health and Sanitary Control, with...
error: Content is protected !!