21.6 C
Mykonos

web Radio

Weather

21.6 C
Mykonos
20.9 C
Athens

With what conditions Legal Support provided to elected Local Government

Τώρα που τα φώτα των εκλογικών πανηγυρισμών και των ορκωμοσιών σβήνουν, οι Αιρετοί σταδιακά αρχίζουν ναπροσγειώνονται” in “ωμήπραγματικότητα της άσκησης τοπικής δημόσιας εξουσίας,…….

καθώς και στις παρενέργειες που η εκτέλεση των καθηκόντων τους συχνότατα επιφέρει.

Μία από αυτές είναι η εμπλοκή τους σε νομικές περιπέτειες, phenomenon σύνηθες, που ενδέχεται να ταλαιπωρήσει για χρόνια το δημόσιο, αλλά και ιδιωτικό, βίο τους.

Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα Αιρετών που –άνευ λόγου, όπως τελικά απεδείχθη– βρέθηκαν πολλάκις κατηγορούμενοι και είδαν το όνομά τους να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε τοπικά και εθνικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης, ώσπου τελικά να έρθει η στιγμή της δικαίωσης.

Ο νομοθέτης έχει λάβει ειδική μέριμνα, θεσπίζοντας ρητώς υποχρέωση των ΟΤΑ να παρέχουν νομική υποστήριξη στους Αιρετούς.

Οι σχετικές προϋποθέσεις σήμερα (κατόπιν διαδοχικών μεταβολών) περιλαμβάνονται στην παρ.6 του αρ.244α του ν.3852/2010, όπως ισχύει βάσει του αρ.218 του Κλεισθένη (n.4555 / 2018).

Το περιεχόμενο της ρύθμισης αφορά τη νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα όμως με το τελευταίο εδάφιο της οικείας παραγράφου «οι διατάξεις εφαρμόζονται και για τους Αιρετούς ων Δήμων και των Περιφερειών».

Οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, Well, υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους Αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών,

ενώπιον

των Δικαστηρίων

ή των Δικαστικών Αρχών,

in case

διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή

άσκησης ποινικής δίωξης αυτών,

για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Υπογραμμίζεται πως η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του Δήμου ή της Περιφέρειας,

after the

Application του Αιρετού προς τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη,

θετική εισήγηση της Office and

– her decision economic Commission.

Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την περ.ιε΄ της παρ.1 του αρ.72 και την περ.ιγ΄ της παρ.1 του αρ.176 του ν.3852/2010 ως ισχύουν, respectively.

Ως προς την «θετική εισήγηση της Υπηρεσίας», υπενθυμίζεται πως ο νόμος παλαιότερα, στο αρ.244 του ν.3852/2010, provided «θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας».

Η μεταβολή σε «Υπηρεσίας» έγινε με το αρ.102 του ν.4483/2017 και έτσι διατηρήθηκε εν συνεχεία στον Κλεισθένη.

Αναφορικά με το ζήτημα της νομικής υποστήριξης, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε εκδώσει Εγκύκλιο το 2014 (appointing authority: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ).

There, για τη σημαντική προϋπόθεση «κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους» (διατύπωση που υπήρχε και στην τότε ισχύουσα μορφή του νόμου) he mentioned that:

«τα διωκόμενα ποινικώς αδικήματα πρέπει να τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με την άσκηση των καθηκόντων τους ως Αιρετών, δηλαδή να αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν εντός του πλαισίου που διαγράφουν οι laws and the κανονιστικές αποφάσεις για την εφαρμογή μίας προβλεπόμενης αρμοδιότητάς τους.»

Στην ίδια Εγκύκλιο το Υπουργείο τόνιζε πως η νομική υποστήριξη των Αιρετών των Δήμων και των Περιφερειών, ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Αρχών, όταν διώκονται ποινικώς, εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους, «αποτελεί ένα δικαίωμα που συμβάλλει στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους και στην προαγωγή των πρωτοβουλιών τους και λήψης αποφάσεων, που ο ρόλος τους απαιτεί.»

Follow Us

Trending Now

Erdogan's challenge: Prayer in Hagia Sophia for the Fall of Constantinople

The Turkish president, Recep Tayyip Erdogan, does not miss the opportunity to provoke Greece with his attitude and announcements ......... The Turkish President appeared provocative,...

Education – Multidisciplinary plan for Education: "Return" and Latin return!! What Changes in Grades and Promotion!! [The Draft Law]

"School Upgrade": Στην Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας Κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με...

Premium

Thomas Mendrinou: Funding and financial sponsorships for the substance and not for the “it seems”

An ordinary citizen would describe him as a "carousel without end", who monitors the charges and the search for responsibility, the serious problem caused in the Theater ...

Coronavirus Travel – Ryanair: Great rise of British and Irish bookings for holidays in Greece

Ryanair expects Britain to follow other European countries, withdrawing plans for quarantine in the coming weeks, said the CEO..

Stories for You

Corovanirus Reopen Restaurants: When to Receive Real Estate and Internet Cafe!!

When will Internet Cafe and Receipts for Receipts open?. For the opening of businesses that have put a "padlock" due to a crown,...... the Undersecretary of Development was asked, Nick Papathanassis,...

Corovanirus – Reopen Restaurants: Clarifications on the terms and conditions of operation of the Catering [Document]

The Ministry of Development and Investment, issued a New Circular clarifying the terms and conditions of operation of catering stores. There is a report, including,...

More from Mykonos Ticker

Coronavirus – Flexible Work: The Amendment for Reduced Labor and New Wages was submitted [The whole amendment]

"Cooperation": The terms and conditions of shift work. The amendment for the enactment of the mechanism. Τι προβλέπει για επίδομα εργασίας και δώρο...

Coronavirus Travel: List of VAT deductible products 13% from Monday, June 1

reduced to 13%, from June 1st until 31 October 2020, VAT on catering,......... όπως προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε...

Coronavirus Travel: The 29 countries that will send first tourists to Greece 15 June – List

The Ministry of Tourism announced the list of countries, for tourists from which 15 June "borders open", by air ...
error: Content is protected !!