12.8 do
Mykonos

Web Radio

15.2 do
Atenas
12.8 do
Mykonos

Clima

Islas del Egeo – Hadjimarkos: «Επιτέλους, διακριτός προγραμματικός χώρος για τη νησιωτική Ελλάδα»

El Gobernador Regional participó como representante de ENPE, en el debate del Comité Permanente de Producción y Comercio, para el proyecto de ley "Política marítima integrada en la zona insular "……….

La Región del Egeo, George Hadjimarkos, participó esta mañana, como representante de ENPE, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, sobre el proyecto de ley del Ministerio de Transporte Marítimo y Política Insular: «Política marítima integrada en la zona insular, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή».

Con esta factura, που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συζητηθεί στην Ολομέλεια, επιδιώκεται μια νέα ολιστική προσέγγιση της νησιωτικότητας μέσω της οποίας εισάγεται η θεσμική υποχρέωση του κράτους για κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο, con indicadores claros y mensurables - metas, ambos en nacional, así como a nivel regional y promover políticas regionales específicas de desarrollo insular. Η στρατηγική αυτή αναφέρεται στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν και περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των νησιών.

Ο Περιφερειάρχης κατά την παρέμβαση του στις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής, χαιρέτισε την κατάθεση στο σχεδίου νόμου που έρχεται να δώσει νέα εργαλεία, θεσμικά και οικονομικά, για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών της νησιωτικής Ελλάδας.

Sr.. Χατζημάρκος ως εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ και των νησιωτικών Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Norte del Egeo y las islas Jónicas, εστίασε σε τρία σημεία του σχεδίου νόμου:

  • en Programa Nearchos (artículo 6), που προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς: infraestructura portuaria, infraestructura y gestión del agua-redes de transmisión y distribución, gestión energética, Transporte maritimo. Las acciones del programa "Nearchos" serán financiadas por el Fondo de Depósitos y Préstamos, a través de préstamos de inversión, με χρηματοδότηση από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή από το ΕΣΠΑ.

– en «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας» (artículo 7), con recursos de la NSRF y el PDE, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες πολύ μικρών, pequeñas y medianas empresas ubicadas en regiones insulares del país con énfasis en el apoyo a los costos operativos para mantener su viabilidad.

– en «Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας» (artículo 10), que αφορά ιδίως στη χρηματοδότηση ερευνών και μελετών για τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς και την ανάπτυξη επαρκώς τεκμηριωμένων προτάσεων. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. del Ministerio de Transporte Marítimo y Política Insular.

Για τα τρία αυτά νέα εργαλεία, ο Περιφερειάρχης είπε πως η νησιωτική Ελλάδα τα είχε ανάγκη και τα περίμενε, και πως οι τρεις νησιωτικές Περιφέρειες θα είναι οι πρώτες που θα κάνουν χρήση των νέων αυτών εργαλείων.

Παράλληλα έκανε την επισήμανση «να παραμείνουν διακριτά τα Προγράμματα αυτά, αυστηρά και μόνο για τον νησιωτικό χώρο και να μην υποκύψει κανένας ξανά στον πολιτικό πειρασμό να διευρύνει την εφαρμογή τους, με τρόπο που να οδηγεί στην γνωστή πολιτική “σαλαμοποίηση”». «Η νησιωτική Ελλάδα έχει ανάγκη από διακριτές πολιτικές και δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να ανταγωνίζεται την ηπειρωτική Ελλάδα στα Προγράμματα αυτά», subrayó.

Το δεύτερο θέμα που έθεσε ο Περιφερειάρχης στην Διαρκή Επιτροπή, στην οποίαν συμμετείχαν 30 ακόμη θεσμικοί φορείς από όλη την Ελλάδα, ήταν η ανάγκη να χτίσουν όλοι μαζί μια μεγάλη συμμαχία, για να αποτυπωθεί επιτέλους με ακρίβεια η βαρύτητα της νησιωτικής οικονομίας στο ΑΕΠ της χώρας, αφού η σημερινή στατιστική εικόνα είναι απολύτως ανακριβής. "Eso también – όπως τόνισε ώστε την επόμενη μέρα που θα τεθούν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα, να μπορέσουν να αποκτήσουν, lo antes posible, το ύψος του προϋπολογισμού που θα απαντήσει δίκαια, σε σχέση με τη συνεισφορά της νησιωτικής οικονομίας και τις ανάγκες αυτής».

Síguenos

eshop en minutos!

Cree su eshop con su propio dominio con sencillos pasos hacia la plataforma de suscripción de eshop más sencilla.

Siendo tendencia ahora

Prima

Historias para Usted

MarketHUB

Miles de productos. Tiendas de toda Grecia. MarketHUB definitivamente tiene algo que está buscando!

Más de Mykonos Ticker

error: Contenido está protegido !!