26.9 do
Mykonos

Web Radio

Clima

26.9 do
Mykonos
26.4 do
Atenas

Corovanirus – Reapertura de restaurantes: Aclaraciones sobre los términos y condiciones de funcionamiento del Catering. [documento]

El Ministerio de Desarrollo e Inversión, εξέδωσε Νέα Εγκύκλιο με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης. Hay un informe, incluyendo, en καταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε στοές και σχετικά με το τι νοείται ως ημιυπαίθρια επιφάνεια…….

Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση στη Διαύγεια, σε συνέχεια της δημοσίευσης των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων segundo 1982 (22.05.2020), segundo 1987 (23.05.2020) y segundo 1988 (23.05.2020), el Ministerio. Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους στον κλάδο της εστίασης και των ποτών για τα ακόλουθα:

 1. la. Ως εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια νοείται ο χώρος που πρέπει να έχει πλευρά ή πλευρές σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο, που διαθέτει κουφώματα (puertas, αρθρωτά τζάμια, παράθυρα κ.ο.κ.), τα οποία μπορούν να ανοίγουν ή να αφαιρεθούν.
  B. Στην «εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια» θα πρέπει να διατηρούνται τα παράθυρα, οι πόρτες και τα αρθρωτά τζάμια διαρκώς ανοιχτά κατά την λειτουργία του καταστήματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός του χώρου.
  C. Στο χώρο της «εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας» επιτρέπεται μόνο η λειτουργία ανεμιστήρα.
  D. Εάν ένα κατάστημα έχει στην ίδια πλευρά ανοίγματα που άλλα έχουν ύψος μεγαλύτερο των 2μ. και άλλα μεγαλύτερο του 1μ., το βάθος της εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας υπολογίζεται με συντελεστή 1,6 στην προβολή προς την εσωτερική πλευρά των ανοιγμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 2 m. και με συντελεστή 0,8 στην προβολή προς την εσωτερική πλευρά των ανοιγμάτων με ύψος μεγαλύτερο του 1μ.
 2. Σε περίπτωση που ένα κατάστημα εξυπηρετεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό καθήμενων πελατών εντός της Συνολικής Ωφέλιμης Επιτρεπόμενης Επιφάνειας Λειτουργίας (ΣΩΕΕΛ) και εφόσον δεν έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπει η άδεια λειτουργίας του, μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα και take away μέχρι πέντε (5) clientes, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων ως προς τις αποστάσεις.
 3. Μπροστά από το μπαρ δύναται να τοποθετούνται σκαμπό ώστε να κάθονται πελάτες υπό τους περιορισμούς και τις αποστάσεις που ισχύουν για τα τραπέζια.
 4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση stands στα καταστήματα με τη δυνατότητα οι πελάτες να μην καταλαμβάνουν καρέκλες (συνεπώς να στέκονται όρθιοι), με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αποστάσεις που ισχύουν για τα τραπεζοκαθίσματα.
 5. Καταστήματα εγκατεστημένα σε στοές που αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα ή stands στο χώρο της στοάς νοούνται ως τοποθετημένα σε υπαίθριο χώρο. En este caso, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εστίασης με υποχρεωτική χρήση ανεμιστήρων.
 6. Η αναλογία λουόμενων ανά τετραγωνικό μέτρο που ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. D1A / GP.oik. 31972/22.5.2020 Decisión Ministerial Común (Β΄1982), αφορά μόνο τις οργανωμένες παραλίες που έχουν ελεγχόμενη είσοδο. Οι λοιποί κανόνες, ως προς τα όρια των αποστάσεων μεταξύ ομπρελών κλπ, παραμένουν σε ισχύ για όλες τις οργανωμένες παραλίες.

más temprano, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (EFET) en colaboración con la Asociación de industrias alimentarias griegas (ΣΕΒΤ) y la Asociación Helénica de Empresas de Catering Organizadas (ΕΠΟΕΣ) εξέδωσε τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας.

Las pautas se basan en el análisis del perfil de riesgo del virus para restaurantes y en las mejores prácticas como se refleja en las recomendaciones internacionales y nacionales..

Más detalles en las pautas para ejecutivos de negocios incluyen los siguientes:

 • Evite la congruencia y el cumplimiento de los requisitos de "distancia" reorganizando el lugar de trabajo y reorganizando los asientos de mesa de las áreas exteriores e interiores según las recomendaciones de los organismos competentes.
 • Formación de un programa de origen / partida gradual de los empleados mediante la creación de grupos de trabajo para que haya una interacción limitada entre ellos..
 • Establecimiento de un programa de acceso controlado para los empleados de la empresa en áreas públicas. (romper espacios, vestuario, piscina, inodoros etc.)
 • Transacciones en efectivo:

1. ενθάρρυνση πραγματοποίησης ανέπαφων συναλλαγών,

2. Colocación de antiséptico en el lugar del cajero y en el lugar del cliente.,

3. Colocar marcas en el piso para limitar las distancias para evitar la formación de colas del cliente y asignar un supervisor para supervisión continua,

4. Colocando plexiglás si es necesario.

 • Anime a los clientes y empleados a usar las escaleras y evite los ascensores tanto como sea posible..
 • Publicar paneles informativos – Recordatorio de higiene personal y medidas preventivas para todas las áreas. (uso adecuado de guantes, enmascarar, lavado de manos adecuado y distancia de mantenimiento).
 • Ajuste de la asistencia de terceros. (socios, distribuidores etc.) en el lugar de trabajo para evitar el hacinamiento y garantizar que se observen las distancias requeridas y el uso de medidas de protección personal.
 • Información de la guía, proveedores, socios externos, clientes, visitantes por cualquier medio apropiado a las instrucciones de las autoridades estatales competentes.
 • Cuidar la ventilación adecuada (con énfasis en la ventilación natural) todas las áreas y evitando el conglomerado de personas en interiores sin una renovación de aire adecuada. Se requiere un mantenimiento regular de los sistemas de ventilación / aire acondicionado..
 • Las farmacias de todas las fases deben ingresar al lugar de trabajo con ropa protectora. (delantal de plástico desechable, mascaras y guantes).
 • Cuidar un programa organizado de gestión de residuos..
 • Tomar medidas para la salud e higiene del personal., de espacio y equipamiento. Estas medidas incluyen:, incluyendo, suministro y suministro en los puntos de lavado de jabón, secadores de manos, soluciones antisépticas y provisión a trabajadores de ropa y guantes.
 • Tomar medidas especiales para el servicio., recibo de la tienda (para llevar), entrega (entrega), proveedores y equipos de mantenimiento.
 • También se requiere capacitación del personal mediante instrucciones escritas sobre higiene personal, lavado de manos, uso adecuado de guantes y mascarilla, evitar la comorbilidad, así como su orientación sobre los síntomas de la enfermedad, de modo que pueda reconocerlos temprano y poder buscar ayuda médica y exámenes.
 • Si un empleado muestra síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19, la persona a cargo de la operación debe aislar el incidente sospechoso, llamar a EODY para recibir instrucciones, informar a otros empleados y cuidar la desinfección del lugar de trabajo.
 • Es necesario fortalecer los programas de limpieza de estaciones de trabajo porque las superficies pueden ser fuentes de transmisión de virus.. Debe garantizarse que todas las superficies y áreas comunes se limpien con frecuencia., idealmente cada dos horas cuando sea posible. Στα σημεία καθαρισμού/απολύμανσης περιλαμβάνονται, incluyendo, interruptores, manijas de puerta, pasamanos, επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τουαλέτες προσωπικού/πελατών.

la Circular

Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD Tomando demasiado tiempo?

Recargar Recargar documento
| Abierto Abrir en una pestaña nueva

Síguenos

Escanear para ordenar

Sistema de pedidos sin contacto con código QR. Sin catálogos, información multilingüe y directa del producto!

Siendo tendencia ahora

Reabrir Negocio - Impuestos: Recortes de impuestos para ocupaciones estacionales!! Quién se beneficia y cuánto!!

El programa "Co-Work", que incluye recortes de impuestos, se está implementando de inmediato., acuerdos de seguro y un conjunto de medidas con énfasis en operaciones estacionales para ahorrar..

Educación & Exámenes - Panhelénico 2020: viernes 10 Resultados de julio!! Presupuestos para Legal, Lujo y médico!!

Se anuncian el viernes. 10 julio 2020, las calificaciones de los cursos de los exámenes panhelénicos 2020 de GEL y EPAL!!..... El anuncio de las calificaciones de los cursos..

Prima

Suspensión de crucero: Costa Cruceros extiende la suspensión de sus cruceros a 15 agosto

Costa Cruceros ha decidido extender la suspensión global de sus cruceros a 15 agosto, debido a la crisis actual de COVID-19 ....... Inicialmente la empresa ...

Reapertura del turismo & Cuarentena: Hotel Karantina y en Mykonos!! 13 Cícladas!! [Toda la lista – documento]

Toda la lista de las áreas de Karantina Tourist Accommodation!! El Ministerio de Turismo ha hecho pública la lista final de áreas a alquilar..

Historias para Usted

Los titulares y la parte posterior de los periódicos del domingo 5 julio 2020

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος Διαβάστε τα 14 Destacar primer y Back-Cubierta del domingo Prensa (la suspensión se renueva continuamente!!)...... ...

Enfermedad del coronavirus: 25 nuevos casos de infección – la 11 importado, sin nuevas muertes

25 nuevos casos confirmados de casos reportados de coronavirus en las últimas 24 horas en nuestro país , con lo que el total de casos para 3.511, según lo anunciado por escrito por ...

Más de Mykonos Ticker

Enfermedad del coronavirus: Los científicos temen las fiestas de verano y las multitudes

"Será noticia si no aumentamos los casos", dijo el presidente de la Asociación Médica Panhelénica., Αθανάσιος Εξαδάκτυλος..... Αν και η Ελλάδα έχει καταφέρει να...

Viajes coronavirus: Está suspendido desde mañana hasta 15 Julio es la entrada de los serbios en Grecia

el gobierno, en colaboración con expertos, monitorea de cerca y continuará haciéndolo diariamente, την εξέλιξη των επιδημιολογικών κύκλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Pandemia de coronavirus – Científicos a DONDE: COVID-19 19 transmitido por aire

La campana de alarma sobre cómo extender la corona está sonando 239 científicos de 32 países, que, με ανοικτή επιστολή τους προς τον...
error: Contenido está protegido !!