14.8 do
Mykonos

Web Radio

Clima

14.8 do
Mykonos
11.2 do
Atenas

Νέα πρόταση για ρύθμιση στεγαστικού Δανείου με μηνιαία δόση 100 ευρώ αλλά και μία… προφορική ρήτρα ακινήτου

Οπως απορρέει από σχετικό έγγραφο, που έχει στη διάθεσή του ο Ελεύθερος Τύπος, η επίμαχη ρύθμιση, που προσφέρεται… φασόν ακόμη και σε δανειολήπτες, για τους οποίους έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής, προσομοιάζει με εκείνες του νόμου Κατσέλη, συνοδευόμενη, ωστόσο, από μία… προφορική ρήτρα.

Προσφέρεται περίοδο χάριτος από δύο έως τέσσερα χρόνια, με ταυτόχρονο «κούρεμα» τόκων, μηδενισμό του επιτοκίου και καθορισμό χαμηλής μηνιαίας δόσης, προτείνουν μαζικά το τελευταίο διάστημα οι τράπεζες στους δανειολήπτες με «κόκκινα» στεγαστικά.

Οπως απορρέει από σχετικό έγγραφο, που έχει στη διάθεσή του ο Ελεύθερος Τύπος, η επίμαχη ρύθμιση, που προσφέρεται… φασόν ακόμη και σε δανειολήπτες, για τους οποίους έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής, προσομοιάζει με εκείνες του νόμου Κατσέλη, συνοδευόμενη, ωστόσο, από μία… προφορική ρήτρα: Μετά το πέρας αυτής οι δανειολήπτες θα πρέπει να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν την περιουσία τους, βάζοντας στο «τραπέζι» τόσο την εθελοντική εκποίηση όσο και τη μίσθωση σε τρίτο του υπέγγυου ακινήτου.

Περισσότερο αναλυτικά, σε στεγαστικό δάνειο, ύψους 102.714 ευρώ, με υποθήκη σε ακίνητο, η εμπορική αξία του οποίου είναι μεγαλύτερη, που κατά τον χρόνο της καταγγελίας έφθασε τις 143.068 ευρώ, η τράπεζα προτείνει:

• Τη διαγραφή οφειλόμενων τόκων, συμβατικών ή υπερημερίας, συνολικού ύψους 39.871 ευρώ, που δεν λογιστικοποιήθηκαν, αδιαφόρως εάν προέκυψαν πριν ή μετά την καταγγελία.

• Τον μη τοκισμό (επιτόκιο 0%) της νέας οφειλής, ύψους 103.197 ευρώ, αρχής γενομένης από την ημερομηνία ρύθμισης και για περίοδο 48 μηνών, με την αποπληρωμή να γίνεται σε συνεχείς μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις. Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος η υπολειπόμενη οφειλή θα αποπληρωθεί σε 228 συνεχείς μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

• Την καταβολή από πλευράς του οφειλέτη για μία τετραετία μηνιαίας δόσης, ύψους 100 ευρώ, – ήτοι 4.800 στην 4ετία.
«Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης ρύθμισης και εφόσον αυτή λάβει χώρα εντός των 48 πρώτων μηνών θα υπολογίζονται αναδρομικά τόκοι για όλη την περίοδο που το δάνειο είχε μηδενικό επιτόκιο.

Η τράπεζα, δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει την παρούσα ρύθμιση, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις συνεχόμενες δόσεις ή εάν υπάρχει άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή στην ίδια για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις συνεχόμενους μήνες. Με την καταγγελία, το σύνολο της οφειλής γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό και προστίθεται:

«Τυχόν γενόμενες καταβολές απομειώνουν την οφειλή, ενώ εμπράγματες ή προσωπικές εξασφαλίσεις, που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της σύμβασης, διατηρούνται για την εξασφάλιση του συνόλου της οφειλής».

«Κάθε ρύθμιση είναι σαν μία νέα αγορά του ακινήτου. Επομένως, οι δανειολήπτες θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θέλουν το ακίνητο και εάν αξίζει να πληρώσουν το ποσό, που τους ζητάει η τράπεζα για τη διάσωσή του.

Επίσης, θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ηλικία τους και κατά πόσο οι κληρονόμοι τους στο μέλλον θα θέλουν να αποδεχτούν ένα τέτοιο δάνειο», σημειώνει στον «Ε.Τ.» ο δικηγόρος, κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος, για να προσθέσει: «Διανύουμε μία τελείως νέα εποχή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι, προκειμένου να τα διατηρήσουν στην κυριότητά τους, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα εκμεταλλεύονται, για να αποδίδουν κάποιο εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση, οι οφειλέτες θα πρέπει να διαχειριστούν το πρόβλημα με εμπορικούς όρους».

Υπενθυμίζεται ότι με την εθελοντική εκποίηση ο δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο. Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, ακολουθεί διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής. Οσον αφορά στην περίπτωση της μίσθωσης, συναινεί στην ενοικίαση του ακινήτου του, το μηνιαίο ποσό της οποίας δεν αποκλείεται -δεδομένης και της αύξησης των ενοικίων ανά την επικράτεια- να υπερκαλύψει το ύψος της δόσης, που θα προκύψει μετά την περίοδο χάριτος.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση αλλαγής στα οικονομικά του δανειολήπτη

Τις… υποχρεώσεις αμφότερων των πλευρών στην περίπτωση που διαπιστωθεί αλλαγή στα οικονομικά του δανειολήπτη ορίζει το συγκεκριμένο έγγραφο ρύθμισης. Ειδικότερα, ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει εντός 60 ημερών από την ημέρα που θα του ζητηθεί τα πλέον πρόσφατα οικονομικά του στοιχεία (για παράδειγμα, εκκαθαριστικά προηγούμενης χρονιάς, Ε9 κ.λπ.).

Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί βελτίωση της κατάστασης, τότε θα υπάρξει εκ νέου διαπραγμάτευση της ρύθμισης, με την τράπεζα να προειδοποιεί πως «στο ενδεχόμενο που δεν επέλθει συμφωνία ή ο οφειλέτης δεν προσκομίσει στην άνω προθεσμία τα οικονομικά στοιχεία, αναγνωρίζει το δικαίωμά της να εκτοκίζει εφεξής την οφειλή με επιτόκιο, που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό που ίσχυε πριν από τη ρύθμιση».

Στην περίπτωση, ωστόσο, που διαπιστωθεί σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη και μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος για ευνοϊκότερη της επίμαχης ρύθμισης, η τράπεζα θα εξετάζει το αίτημα με τραπεζικά κριτήρια.

«Μπλόκο»
«Η παρούσα σύμβαση ρύθμισης διέπει αποκλειστικά την υφιστάμενη έννομη σχέση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την καταγγελία της σύμβασης. Τυχόν αιτήσεις ρύθμισης της οφειλής μέσω της δικαστικής ή άλλης οδού καθίστανται άνευ αντικειμένου.

Ενδικα βοηθήματα ή μέσα, που έχουν ασκήσει οι ενεχόμενοι, καθίστανται -ένεκα και δυνάμει της παρούσας συμφωνίας- άνευ αντικειμένου». Η σχετική πρόβλεψη στο έγγραφο, που παρουσιάζει ο «Ε.Τ.», εξασφαλίζει την παραίτηση των δανειοληπτών, είτε από το δικόγραφο του νόμου Κατσέλη είτε και από μελλοντικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πρόκειται για μία προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για τις τράπεζες, προκειμένου να προχωρήσουν στην υποβολή πρότασης ρύθμισης, με τις ίδιες, από την πλευρά τους, να αναστέλλουν τυχόν δικαστικές ενέργειες ή πράξεις εκτέλεσης. «Με την εξαίρεση των ενεργειών, που διασφαλίζουν τα συμφέρονται της τράπεζας (λ.χ. επίδοση διαταγής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της, εμπρόθεσμη τροπή προσημείωσης σε υποθήκη κ.ο.κ.)», καταλήγει το έγγραφο.

Στο… παιχνίδι και οι administradores
Σε ενημέρωση των δανειοληπτών ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαβιβασθούν σε administradores προχωρούν οι τράπεζες. Οπως επισημαίνεται, «για την εκτέλεση της σύμβασης και της ρύθμισης, μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της τράπεζας και την προάσπιση των συμφερόντων της είναι δυνατόν να διαβιβασθούν τα προσωπικά δεδομένα σε Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) ή σε Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών, με σκοπό την ενημέρωση σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής».

Υπενθυμίζεται ότι -προσώρας- άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) έχουν λάβει 18 administradores, οι οποίοι θα κληθούν την προσεχή διετία να αναλάβουν την διαχείριση περίπου 50 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων.

Νέες ρυθμίσεις με «σπάσιμο και πάγωμα»
Την πρόθεσή τους να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια συνεννόησης με τους δανειολήπτες των «κόκκινων» στεγαστικών, πριν προχωρήσουν στην πώλησή τους σε fondos, εκφράζουν οι τράπεζες.

«Το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο πρέπει να ρυθμιστεί και όχι να πωληθεί», σχολιάζουν, δοθείσης ευκαιρίας, υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, παραπέμποντας στα πρόσφατα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) βάσει των οποίων σχεδόν 5 στα 10 (ποσοστό 44,7%) στεγαστικά, σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, παραμένουν εκτός ρύθμισης.

«Τα ιδρύματα πλέον διαθέτουν τα ειδικά εργαλεία, που τους επιτρέπουν να προχωρήσουν σε “κουρέματα” και μακροπρόθεσμες λύσεις», προσθέτουν χαρακτηριστικά και καταλήγουν:

«Αυτές θα βοηθήσουν τους δανειολήπτες να πληρώσουν τα δάνειά τους».
Προς αυτή την κατεύθυνση σύσσωμη η αγορά προωθεί προγράμματα, που περιλαμβάνουν «σπάσιμο», «πάγωμα» και «κούρεμα» του δανείου αλά ιρλανδικά.

Η Εθνική Τράπεζα, μάλιστα, έχει – εδώ και έναν μήνα- λανσάρει το διάδοχο μοντέλο αυτού που ακούει στο όνομα Split&Resolver.

«Είναι πιο γενναιόδωρο και περισσότερο κατανοητό για τους δανειολήπτες σε σύγκριση με τα άλλα εργαλεία αναδιαρθρώσεων», ανέφεραν στελέχη της τράπεζας, στο πλαίσιο παρουσίασής του στους ξένους επενδυτές στο Λονδίνο. Ειδικότερα, προσφέρει άφεση χρέους της τάξεως του 40%, λαμβάνοντας υπόψη το Loan To Value (LTV), την υψηλότερη, δηλαδή, αξία που έχει το δάνειο σε σχέση με το υποκείμενο ακίνητο.

Στην ουσία, δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής ενός ποσού, που είναι χαμηλότερο από την τρέχουσα εμπορική αξία. Σε δάνειο, ύψους 140.000 ευρώ, αξία ακινήτου στις 100.000 ευρώ και μηνιαία δόση 637 ευρώ, η ΕΤΕ προσφέρει «σπάσιμο» σε δύο μέρη (40.000 ευρώ και 100.000 ευρώ αντίστοιχα).

Ο οφειλέτης καλείται να αποπληρώσει 88.000 ευρώ (το 20% του πρώτου μέρους και το 80% του δεύτερου μέρους), με τις 52.000 ευρώ να διαγράφονται («κούρεμα» 37%) και τη δόση να ρυθμίζεται αυτομάτως στα 400 ευρώ/μήνα.

Η ανταπόκριση από πλευράς των δανειοληπτών υπήρξε, σύμφωνα με στελέχη της ΕΤΕ, κάτι παραπάνω από θετική, αφού μέσα σε μόλις 30 ημέρες καταγράφηκαν 50% περισσότερες αιτήσεις ένταξης. Αξίζει να επισημανθεί πως με το Split&Resolver η τράπεζα προβλέπει ότι θα ρυθμίσει δάνεια, ύψους 800 εκατ. ευρώ το 2019 και έως ένα δισ. ευρώ το 2020.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι υπόλοιπες τράπεζες, χωρίς, ωστόσο, να εγκαταλείπουν τα σχέδιά τους για τιτλοποιήσεις. Η Eurobank, για παράδειγμα, βρίσκεται στην τελική ευθεία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διάθεση «κόκκινων» δανείων, ύψους 9,5 δισ. ευρώ (project Pillar και Cairo). Πρόκειται για συνολικά 84.000 στεγαστικά και καταναλωτικά, με προσημείωση ακινήτου, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται περί τα τέλη του ερχόμενου μήνα.
Από το ένθετο Οικονομία της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Síguenos

Siendo tendencia ahora

Airbnb: Λήγει η Προθεσμία Οριστικοποίησης του Μητρώου – Προσοχή στα πρόστιμα – Οδηγίες για το Μητρώο [Έγγραφο]

Για όσους δραστηριοποιούνται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, είναι υποχρεωτική η οριστικοποίηση στο Μητρώο...... Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ...

Μύκονος – Άνω Μερά: Αντίστροφη μέτρηση για τους δασικούς χάρτες!! Οι νέες προθεσμίες σε όλη τη χώρα

Δασικοί χάρτες για την Άνω Μερά - Μυκόνου, λίγες ακόμα ημέρες προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων, όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, συνολικά σε 258...

Prima

mi-ΕΦΚΑ: Απλοποιούνται όλες οι διαδικασίες συναλλαγής!! Με μία απλή αίτηση Εγγραφή και Διαγραφή από τα μητρώα!!

Από την 1η Μαρτίου απλοποιούνται όλες οι διαδικασίες συναλλαγής με τον νέο mi-Ε.Φ.Κ.Α, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος,..... του...

Historias para Usted

Ευχαριστίες Χατζημάρκου προς την Πρέσβη της Σλοβακίας για την δυναμική αύξηση του τουριστικού ρεύματος στα νησιά του Ν. Αιγαίου

Τουριστικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος συζήτησαν για αρκετή ώρα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος με την Πρέσβη της Σλοβακίας Ελλάδα, Iveta Hricová κατά τη...

Το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Αυτοματοποίηση στις Γεννήσεις [Βήμα-Βήμα, Έγγραφο]

Τις δηλώσεις γέννησης, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προς όλα τα Ληξιαρχεία των Δήμων της Χώρας, αποτυπώνει...... η αριθμ. 8/2020 Εγκύκλιος του Υφυπουργού...

El tiempo en Mykonos

Mykonos
nubes dispersas
14.8 ° do
16 °
14 °
58 %
3.6kmh
40 %
colección
15 °
Vie
13 °
Sab
12 °
Dom
13 °
Lun
15 °

¿Qué leer después ...

31+1 Ιδέες και μικρές λεπτομέρειες, Αποκριάτικης Διακόσμησης!!

Μπορούμε απλώς να δώσουμε λίγη παραπάνω προσοχή, σε μικρές λεπτομέρειες, εστιάζοντας στα έντονα χρώματα!!

Εκπληκτικό μακιγιάζ για βραδινές Αποκριάτικες εμφανίσεις!! [Vídeo]

Μακιγιάζ για να κλέψετε τις εντυπώσεις στις βραδινές Αποκριάτικες εμφανίσεις σας!! Καθηλώστε τους πάντες με το αστραφτερό βλέμμα σας με αυτό το σαγηνευτικό βραδινό...

Πώς να ψήσετε το Perfect Juicy Steak (Videos + consejos)

Φυσικά, ειδικά στην κρεατολάγνο χώρα μας, όλοι λίγο πολύ (πλην των vegetarians) ξέρουμε να εκτιμούμε το

Έφηβοι εκτεθειμένοι στο Διαδίκτυο!! Το 30% δηλώνουν ότι έχουν συναντηθεί με κάποιον που γνώρισαν στο διαδίκτυο!!

Ένα στα τρία παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Παιδιά Δημοτικού που ξενυχτούν παίζοντας σε κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς...

Το garabatear της google για τη γιορτή των ερωτευμένων!! Αγίου Βαλεντίνου 2020!!

Τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου τιμά η google και αφιερώνει το σημερινό της garabatear σε όλους τους ερωτευμένους!!.... Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια...

Διεγράφησαν από Facebook & Instagram, λογαριασμοί με noticias falsas

Εντείνει τις προσπάθειές της, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, για περιορισμό των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης..... Το Facebook, που επιχειρεί να εντείνει τον αγώνα του...

historias relacionadas que le gustará

Καρναβαλιστείτε!! Μπείτε στο ρόλο του ζωδίου σας!!

, Νέα πρόταση για ρύθμιση στεγαστικού Δανείου με μηνιαία δόση 100 ευρώ αλλά και μία… προφορική ρήτρα ακινήτου
Οι απόκριες απαιτούν μεταμφίεση και μάλιστα πετυχημένη. Τι θα μεταμφιεστούμε ανάλογα με το ζώδιό μας και πώς κάθε ζωδιακός χαρακτήρας θέλει να περνάει αυτές...

Αποκριάτικα ήθη και έθιμα, με foto album, που αναβιώνουν σε κάθε...

, Νέα πρόταση για ρύθμιση στεγαστικού Δανείου με μηνιαία δόση 100 ευρώ αλλά και μία… προφορική ρήτρα ακινήτου
 Αποκριά (αποκρεά) σημαίνει αποχή από το κρέας.

En caso que te lo hayas perdido

Πώς θα υποβάλλετε δήλωση ορθών στοιχείων ακινήτων στον Δήμο Μυκόνου

, Νέα πρόταση για ρύθμιση στεγαστικού Δανείου με μηνιαία δόση 100 ευρώ αλλά και μία… προφορική ρήτρα ακινήτου
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’), οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ηλεκτροδοτούμενων ή μη ηλεκτροδοτούμενων, έχουν την...

Το Brexi προκαλεί προβληματισμό και άγχος στον τουρισμό για εισπράξεις 2...

, Νέα πρόταση για ρύθμιση στεγαστικού Δανείου με μηνιαία δόση 100 ευρώ αλλά και μία… προφορική ρήτρα ακινήτου
Το επικείμενο Brexi , παρά την ομαλή εξέλιξη των προκρατήσεων, δημιουργεί προβληματισμό και άγχος στους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου καθώς ανατρέπονται ταξιδιωτικές πρακτικές και...

Más de Mykonos Ticker

Η ιστορία και τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης

Η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου (Κρεατινής) ονομάζεται Τσικνοπέμπτη ή Τσικνοπέφτη, επειδή την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας ή λιώνουν το...

Διατροφικό πλάνο για μία ξεχωριστή Πέμπτη…..την Τσικνοπέμπτη

Επειδή όμως η Τετάρτη και η Παρασκευή θεωρούνται μερες νηστείας, εξέχουσα θέση κατέχει η γνωστή Τσικνοπέμπτη!

Πώς να ψήσετε το Perfect Juicy Steak (Videos + consejos)

Φυσικά, ειδικά στην κρεατολάγνο χώρα μας, όλοι λίγο πολύ (πλην των vegetarians) ξέρουμε να εκτιμούμε το

Η Celine Diοn για μία και μοναδική συναυλία!! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα!!

Για πρώτη φορά έρχεται στη χώρα μας η «ιέρεια» της ποπ, Celine Dion, στο πλαίσιο της περιοδείας της Courage World Tour - Την Παρασκευή...

Απλούστευση διαδικασιών επιδότησης σε 12 προγράμματα του ΕΣΠΑ για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αντιστοιχούν σε 2,1 δισ....

Ο ΕΦΕΤ αποσύρει πολύ γνωστό προϊόν ζύμης!!

Προσοχή!! Ανακαλούνται προϊόντος ζύμης για spring rolls, που περιέχουν γάλα!! Την ανάκληση προϊόντων φύλλων που περιέχουν γάλα χωρίς να αναγράφεται στην ετικέτα ζήτησε ο Ενιαίος...

Ισχυρό τουριστικό ενδιαφέρον από Γάλλους για τα Ελληνικά θέρετρα στο taller του Μπορντό

Το δυναμικό ενδιαφέρον για τα Ελληνικά θέρετρα ως τουριστικών προορισμών επιβεβαιώθηκε στο taller του Μπορντό....... Ακρως ενθαρρυντικά τα μηνύματα σχετικά με τις προκρατήσεις από την...
error: Contenido está protegido !!