25.9 C
Myconos

Radio web

Météo

25.9 C
Myconos
28 C
Athènes

« Kleisthenis 1 ': Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας -Αποσπάσεις & μετατάξεις προσωπικού (circulaire)

Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 180 et 182-184 de n.4555 / 2018 (ΦΕΚ 133/Α’0, «Πρόγραμμα »ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» » όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες και αναφέρεται

Με τη δημοσίευση του ν.4555/2018 (Journal officiel 133 / Α / 19-7-2018), «Πρόγραμμα ‘‘Κλεισθένης Ι’’», τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 180 et 182-184, με τις οποίες εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ως προς τη δυνατότητα σύστασης νέων νομικών προσώπων από την Αυτοδιοίκηση.

Οι νέες προβλέψεις αποτελούν βασικό ρυθμιστικό στόχο του προγράμματος Κλεισθένης Ι» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση λειτουργικών δυσχερειών των Ο.Τ.Α.
στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση έργων, ως κύρια απόρροια των περιορισμένων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την τελευταία δεκαετία, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου τους στην αναπτυξιακή διαδικασία μέσω νέων πεδίων
coopération, με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε τοπική κλίμακα.

Η πρόβλεψη της δυνατότητας δημιουργίας κοινής τεχνικής υπηρεσίας με συνένωση δυνάμεων από δήμους του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας και η
διεύρυνση των πεδίων αναπτυξιακής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α μέσω νέων επιχειρηματικών σχημάτων διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για την άρση των αδυναμιών των Ο.Τ.Α., τόσο ως προς την παροχή προς τους πολίτες βασικών και απολύτως αναγκαίων υπηρεσιών όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου.

Με την παρούσα circulaire παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων (articles 180 et 182-184 de n.4555 / 2018):

ARTICLE 180: Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας

par l'article 180 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» προστίθεται άρθρο 104Α στο ν.3852/2010, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας, να συνιστούν σύνδεσμο, ο οποίος θα αποτελεί την κοινή τεχνική υπηρεσία των συμμετεχόντων δήμων με ειδικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών τους έργων.

Για τη σύσταση του συνδέσμου απαιτείται απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών τους
(στην οποία περιλαμβάνονται, y compris, ο ειδικός σκοπός, η έδρα, η χρονική διάρκεια, οι εισφορές του κάθε μέλους κ.ο.κ.), και εγκριτική απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, publié au Journal officiel.

Ο σύνδεσμος, ως κοινή τεχνική υπηρεσία των δήμων που συμμετέχουν σε αυτόν, αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών των
συμμετεχόντων δήμων,
καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις των υπηρεσιών αυτών και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 245 jusqu'à ce que 250 de n.3463 / 2006, à moins que
ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 180 de la loi. 4555/2018.

Για τη συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο σύνδεσμο ή την αποχώρηση μέλους του, nécessaire απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και απόφαση αποδοχής του
διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου περί αποδοχής ή άρνησης προσχώρησης νέου μέλους σε αυτόν, καθώς και η απόφαση αποδοχής της αποχώρησης
μέλους, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη λειτουργία τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενόψει των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης και η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου.

Συγκρότηση υπηρεσιών του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (article 180 Ven.. 2,3)

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας καταρτίζεται με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων
που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο. Η απόφαση αυτή δύναται να εμπεριέχεται στην συστατική απόφαση του Συνδέσμου.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας εγκρίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις περιπτώσεις που στον Σύνδεσμο συμμετέχουν δήμοι από όμορους νομούς, θα παρέχεται η γνώμη όλων των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Συνδέσμου, θα πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον un (1) Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με ένα ή
περισσότερα τμήματα και ένα (1) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών, οι σχετικές αρμοδιότητες θα ασκούνται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου όπου εδρεύει ο Σύνδεσμος.

Επισημαίνεται ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να αποτυπώνονται οι θέσεις του προσωπικού, κατά κατηγορίες και κλάδους ή εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες (par exemple. ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον συντρέχει περίπτωση) και να ορίζονται οι κλάδοι/ειδικότητες των υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των οικείων οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο της υπηρεσιακής μονάδας.

À ce stade, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να προβλεφθούν οι αναγκαίες κενές θέσεις που θα καλυφθούν με τις υποχρεωτικές μετατάξεις της παρ. 5 article 180.

Στελέχωση του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας

Για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας, προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 5 et 6 article 180 διαδικασίες μετατάξεων και αποσπάσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

en particulier:

Α: Υποχρεωτική Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων ή Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των συμμετεχόντων δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με τις
οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, μετατάσσεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Συνδέσμου. précisé que, στην περίπτωση που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου οργανική μονάδα Διοικητικών/ Οικονομικών
Υπηρεσιών, για τη στελέχωσή της μετατάσσεται το προσωπικό που υπηρετεί σε αντίστοιχες οργανικές μονάδες των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων.

Το μόνιμο προσωπικό μετατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις , οι οποίες προβλέπονται υποχρεωτικά στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου
par. 2 article 180 (cf.. au-dessus), ενώ το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (article 101 de n.3584 / 2007), ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού Συμβουλίου, à
οποίο υπάγεται ο υπάλληλος.

Β: Μετάταξη – Απόσπαση Προσωπικού οποιουδήποτε κλάδου από Δήμο, μέλος του Συνδέσμου

Πέραν των υποχρεωτικών μετατάξεων και για την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού του Συνδέσμου, à la hauteur. 5 article 180 προβλέπεται η δυνατότητα
μετάταξης ή απόσπασης οποιουδήποτε τακτικού υπαλλήλου δήμου μέλους του

association, ανεξαρτήτως κλάδου/ ειδικότητας.

en particulier: Μετάταξη Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Προκειμένου για το ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, αυτό μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Ο υπάλληλος να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.

Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να μεταταγεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (présidentiel. 50 /2001, selon le cas).

processus:

Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος

Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος

Έκδοση απόφασης μετάταξης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (à savoir. président), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (article 101 de la loi. 3584/2007).

Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

détachement
Απαραίτητες προϋποθέσεις

Ο υπάλληλος (μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.

Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να αποσπαστεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (présidentiel. 50 /2001,
selon le cas).

processus:
Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει.

Χρονικό όριο: deux (2) ans, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη.

Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος.

Έκδοση απόφασης απόσπασης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο).

Οι αποσπάσεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

Γ: Μετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ

au §. 6 article 180 προβλέπεται ειδικά για το προσωπικό των πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το οποίο μεταφέρθηκε
σύμφωνα με την περίπτωση VII του άρθρου 280 de la loi. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) στον Δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού ή στην Περιφέρεια Νοτίου
égéen, η δυνατότητα μετάταξης σε Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του
συνδέσμου (δηλαδή του Προέδρου), να μετατάσσεται, ύστερα από υποβολή αίτησης, σε κενή οργανική θέση του Συνδέσμου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω.

Διαβάστε την υπόλοιπη ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Εφαρμογή των άρθρων 180 et 182-184 de n.4555 / 2018 (ΦΕΚ 133/Α΄),«Πρόγραμμα ‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’»

Εφαρμογή-των-άρθρων-180-και-182-184-του-ν.45552018-ΦΕΚ-133Α΄«Πρόγραμμα-‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ-Ι’’»


Suivez nous

Numériser vers commande

Système de commandes sans contact avec QR Code. Pas de catalogues, informations produit multilingues et directes!

À la mode maintenant

Réouverture des frontières pour le tourisme: Ouverture des frontières de la Grèce avec la Grande-Bretagne 15 juillet

Ouverture des frontières de la Grèce avec la Grande-Bretagne 15 juillet!! L'annonce qu'en 15 Ιουλίου θα ανοίξουν τα σύνορα της Ελλάδας με την...

Rouvrir l'entreprise – "Acompte remboursable": Le paiement des montants de b’ cycle

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των ποσών στις περίπου 100.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συμμετείχαν στον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.......... Όλοι...

Prime

Éducation & Examens - Panhellénique 2020: vendredi 10 Résultats juillet!! Estimations juridiques, Luxe et médical!! [documents]

Mardi 7/7/2020, verrouille le score des étudiants qui ont participé à ceux panhelléniques 2020 και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία όλης...

Suspension de la croisière: Costa Cruises prolonge la suspension de ses croisières jusqu'à 15 août

Costa Cruises a décidé d'étendre la suspension mondiale de ses croisières à 15 août, en raison de la crise actuelle de COVID-19 ....... Au départ, l'entreprise ...

Histoires pour vous

Éducation & Examens - Panhellénique 2020: vendredi 10 Résultats juillet!! Estimations juridiques, Luxe et médical!! [documents]

Mardi 7/7/2020, verrouille le score des étudiants qui ont participé à ceux panhelléniques 2020 και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία όλης...

Maladie du coronavirus: 25 nouveaux cas d'infection – la 11 importé, pas de nouveaux décès

25 nouveaux cas de cas signalés coronavirus dans les 24 dernières heures dans notre pays , amener l'ensemble des cas de 3.511, comme annoncé par écrit par ...

Plus de Mykonos Ticker

Maladie du coronavirus: 43 nouveaux cas d'infection – la 20 importé, une nouvelle mort

43 De nouveaux cas confirmés de maladie coronarienne et un nouveau décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures dans notre pays , amener l'ensemble des cas de 3.522...

attention!! EOF annonce des compléments alimentaires dangereux pour la santé!!

Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα ο ΕΟΦ σχετικά με συμπληρώματα διατροφής τα οποία είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία...... Comme le rapporte AEO, έπειτα από ενημέρωση από...

Réouverture des frontières pour le tourisme: Ouverture des frontières de la Grèce avec la Grande-Bretagne 15 juillet

Ouverture des frontières de la Grèce avec la Grande-Bretagne 15 juillet!! L'annonce qu'en 15 Ιουλίου θα ανοίξουν τα σύνορα της Ελλάδας με την...
Erreur: Le contenu est protégé !!