17.5 C
Myconos

Radio web

Météo

17.5 C
Myconos
14.6 C
Athènes

Aegean Islands Travel campain 2021: Στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, απαντά το πλέγμα δράσεων & προβολής της Περιφέρειας

Στόχος του νέου πλέγματος δράσεων είναι, το Νότιο Αιγαίο ως πρωταθλητής του ελληνικού τουρισμού επί τέσσερα συνεχή χρόνια, να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις της τουριστικής αγοράς, στη μετά covid – 19 εποχή, παραμένοντας στην κορυφή…………

Στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία από την πανδημία covid – 19, η οποία έχει φέρει αλλαγές στις συνήθειες και στα κριτήρια επιλογής του προορισμού των εν δυνάμει ταξιδιωτών, είναι προσαρμοσμένο το νέο πλάνο δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2021, το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Μεταξύ των στόχων του νέου πλάνου που παρουσίασαν οι Κώστας Χρυσοχοΐδης και Γιάννης Μαργαρίτης, Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Τουριστικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων αντίστοιχα, ils sont, το Νότιο Αιγαίο ως πρωταθλητής του ελληνικού τουρισμού επί τέσσερα συνεχή χρόνια, να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και τάσεις της τουριστικής αγοράς, παραμένοντας στην κορυφή, καθώς διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού, στην μετά covid – 19 εποχή.

Αυτό θα επιτευχθεί με σύγχρονα εργαλεία και με στόχο μεταξύ των άλλων, την υποστήριξη και αναβάθμιση του τουρισμού εμπειρίας, που κερδίζει διαρκώς έδαφος στις νέες συνθήκες, τη βελτίωση της επισκεψιμότητας τους μήνες Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης των εν δυνάμει επισκεπτών, όσον αφορά τον προορισμό.

tandis que, στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγινε η μέχρι στιγμής αποτύπωση των αποτελεσμάτων της on line καμπάνιας της Περιφέρειας για το ιδιαίτερο καλοκαίρι του 2020, η πρώτη φάση της οποίας έχει ολοκληρωθεί ενώ η δεύτερη βρίσκεται σε εξέλιξη.

comme l'a souligné, elle 2020 ήταν μια χρονιά προκλήσεων και πρωτοφανών εξελίξεων στη παγκόσμια βιομηχανία του τουρισμού. Ήταν αναπόφευκτο, la région Sud de l'Égée, το ΑΕΠ της οποίας προέρχεται κατά 97,1% από την τουριστική δραστηριότητα να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις και με ένα διεθνές περιβάλλον που το κυριότερο χαρακτηριστικό του ήταν η αβεβαιότητα και ευμεταβλητότητα των δεδομένων.

Η Περιφέρεια, ανταποκρινόμενη στις ανωτέρω συνθήκες καθώς και στην ανάγκη στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προέβη σε ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα του ελληνικού δημόσιου τομέα προγράμματος προβολής βασισμένη σε σύγχρονα εργαλεία μάρκετινγκ, προχωρώντας σε στοχευμένες ενέργειες

H στρατηγική online προώθησης και το αντίστοιχο σχέδιο μέσων είχε τρία σημαντικά χαρακτηριστικά:

1. Προσδιορίστηκαν με σαφήνεια το profile των δυνητικών επισκεπτών, όχι μόνο με δημογραφικά, αλλά κυρίως με συμπεριφορικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, ειδικά σε σχέση με το πως ο Covid-19 επηρέασε την ταξιδιωτική συμπεριφορά, γεγονός που επέτρεψε στην καλύτερη στόχευση της καμπάνιας.
2. Ο δυναμικός χαρακτήρας του σχεδίου μέσων επέτρεψε στην ΠΝΑ να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στις τρέχουσες συνθήκες αφού ένα στατικό και προαποφασισμένο πλάνο προβολής υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και τις ραγδαίες εξελίξεις θα ήταν καταδικασμένο να είναι παρωχημένο με τελικό αποτέλεσμα την αλόγιστη δαπάνη κρατικών πόρων.
3. Η επιλογή των μέσων στα οποία έτρεξε η online καμπάνια έγινε μέσα από πλατφόρμες οι οποίες υποστηρίζουν αυτοματοποιημένη διοχέτευση διαφημιστικών μηνυμάτων (programmatic advertising) ανάλογα με τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό εξειδικεύτηκε στο μέγιστο βαθμό το ποιος και πού βλέπει την διαφήμιση με αποτέλεσμα την βέλτιστη απόδοση των κρατικών πόρων.

Η πρώτη φάση της online καμπάνιας έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η δεύτερη φάση βρίσκεται σε εξέλιξη. Με βάση τις εκθέσεις αποτελεσμάτων που μας παρέχουν οι πλατφόρμες μέσω των οποίων διενεργήθηκε η καμπάνια, τα banners και το video των Aegean Islands κατά τη διάρκεια της α΄ φάσης είδαν 7.789.000 personnes. Από την β’ φάση που βρίσκεται σε εξέλιξη, seules les annonces au format d'article natif sont apparues en env. 50.949.000 utilisateurs à ce jour.

Une référence particulière a été faite à la décision de la région sud-égéenne de participer à la création, le cofinancement et la coordination de l'Initiative Touristique à laquelle ils participent en dehors de la PNA, la municipalité de Rhodes la chambre du Dodécanèse, l'Association des hôteliers de Rhodes, l'Association des voyagistes de Rhodes, la Chambre économique du Dodécanèse, la Chambre de commerce de Rhodes et le Centre du travail de Rhodes. Η Πρωτοβουλία μέσα από τεχνοκρατικές και συστηματικές παρεμβάσεις έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ενιαία και αξιόπιστη φωνή του προορισμού προς τα τοπικά, εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, αξιοποίησε επικοινωνιακά και μεγιστοποίησε τα θετικά αποτελέσματα του τουρισμού στα νησιά μας εν μέσω μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου, αλλά και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην διαχείριση της σχετικής με τον Covid-19 επικοινωνίας προς τα σχετικά με την τουριστική βιομηχανία κοινά.

Οι στόχοι και τα εργαλεία υλοποίησης προγράμματος προβολής για το 2021

Concernant le plan de promotion touristique pour 2021, la région sud-égéenne, en tant que destination touristique unique, investit constamment dans la mise en œuvre des objectifs suivants:

– Renforcer l'extraversion du secteur touristique de la Région.
– Pour soutenir et améliorer l'expérience touristique (gastronomique, culturel, athlétique, marine / marin etc.) région.
– Dans la promotion et la diffusion du caractère spécial des îles de la région, de produits traditionnels, de leur richesse culturelle et naturelle.
– En renforçant la compétitivité du tourisme, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Στην αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν ταξιδιωτικής δαπάνης και της μέσης διάρκειας παραμονής.
Στη βελτίωση της επισκεψιμότητας τους μήνες Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
Στη βελτίωση της ποιότητας πληροφόρησης όσον αφορά τον προορισμό των εν δυνάμει επισκεπτών.

Οι δράσεις με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι είναι:

• Παραγωγή διαφημιστικών videos της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
◦ Δημιουργία τράπεζας φωτογραφικού υλικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
◦ Δομική & λειτουργική αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/
◦ Περαιτέρω σχεδιασμός και ανάπτυξη του Blog της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://likenoother.aegeanislands.gr/
◦ Διαχείριση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/ καθώς και του Blog http://likenoother.aegeanislands.gr/
◦ Δημιουργική απεικόνιση (affiches numériques), creative brand και story telling
◦ Επικαιροποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου τους
◦ Επανασχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου δημοσιότητας (digital media plan)
◦ Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας ΜΜΕ
◦ Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Διεθνούς εμβέλειας ΜΜΕ
◦ Στοχευμένες Διαφημιστικές καταχωρήσεις
◦ Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνησης & profil touristique
◦ Ενέργειες Προώθησης B2B
◦ Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, Roadshows Ateliers και
◦ Φιλοξενίες
◦ Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και tour operators
◦ Προωθητικό υλικό / cadeaux
◦ Συνέδρια, ateliers, événements , événements sportifs et culturels

Suivez nous

eshop en quelques minutes!

Créez votre boutique en ligne avec votre propre domaine en quelques étapes simples vers la plateforme d'abonnement la plus simple.

À la mode maintenant

Prime

Histoires pour vous

Plus de Mykonos Ticker

Erreur: Le contenu est protégé !!