21.2 C
Mykonos

Radio web

Météo

21.2 C
Mykonos
20 C
Athènes

Modification du cadre institutionnel pour le recrutement à durée déterminée dans les collectivités locales et le gouvernement [document]

Redéfinie le cadre institutionnel, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου temporaire (IDOCH) και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ),…..

avec article 187 le polynomoschediou, προχωρά η Κυβέρνηση.

Οι διατάξεις αφορούν τους Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.2190/1994, όπου ρητώς περιλαμβάνονται καιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως Επιχειρήσεις τους.

objectif est, κατά την Αιτιολογική Έκθεση, “να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του αριθμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης και για να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη κατανομή de” στους εν λόγω Φορείς.

Για την κίνηση, puis, των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη ΣΜΕ θα απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 selon le cas, à condition que η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών:

επιβαρύνει εξολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό ou

καλύπτεται από επιχορήγηση του Φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το άρθρο διατηρεί σε ισχύ τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (fa), (la), (Je), (j), (m), (n), (p), (ιθ), (M.), (Mlle) et (κε) της παρ.1 του αρ.4 της ΠΥΣ. 33/2006 selon le cas”.

Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι η διατηρούμενη εξαίρεση (Mlle) είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

supplémentaire, ορίζει πως από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:

A) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 ή κατεξαίρεση τους 3 mois, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ”) Code des employés municipaux (n.3584 / 2007)selon le cas.

Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ.209 («Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία») et 211 («emploi υδρονομέων άρδευσης”) Code des employés municipaux, selon le cas.

B) οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα αρ.20 του ν.2190/1994 και 212 (“Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες «) Code des employés municipaux,

C) το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως 5 ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται στο αρ.210 (“Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού«) του ίδιου Κώδικα,

ré) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά προβλεπόμενους στην παρ.2 του αρ.206 του ν.3584/2007 λόγους, σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.

fin, το Ν/Σ με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ότι κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις νέες διατάξεις και ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθετούνται από αυτό, révoqué.

article 187 le Polynomoschediou

Suivez nous

Météo à Mykonos

Mykonos
peu nuageux
21.2 ° C
22.2 °
20 °
64 %
3.6kmh
20 %
mer
21 °
collection
20 °
ven
19 °
Sam
19 °
Soleil
19 °

10 ensembles d'automne élégant!! Octobre mettre à jour la stratification!!

Des idées pour les jeux d'automne les plus élégants -Dans Octobre ne superposant!! Les magasins de vêtements, chaussures et accessoires sont inondés avec toutes les tendances de l'automne ..... Étagères ...

WSJ : Comment Google est impliqué dans les algorithmes de recherche et favorise les grands résultats commerciaux

Le géant de l'Internet, sous la pression d'affaires, les intérêts et les gouvernements, utilisations des listes noires, peaufinage des algorithmes et une « armée » de partenaires pour former du noir ...

Que Lire la suite ...

histoires connexes que vous pouvez aimer

conduire en toute sécurité: Quelles sont les difficultés, ce qu'il faut surveiller lors de la conduite sur ...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
pluie battante!! Que faire et quoi ne pas!! Quelles sont les difficultés, ce qu'il faut surveiller et quelle est l'importance de la situation ...

L'expansion de l'assiette fiscale de l'application ENFIA, στα Εκτός Σχεδίου Ακίνητα...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
Διευρύνεται η φορολογική βάση επιβολής του ΕΝΦΙΑ και στα εκτός σχεδίου ακίνητα και οικόπεδα αναμένεται να γίνει με το τρίτο κύμα αλλαγής των αντικειμενικών...

Dans le cas où vous l'avez manqué

Lorsque les écoles sont fermées pour les vacances de Noël & lors de l'ouverture!!

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
Après la fermeture du 17 Novembre, les élèves commencent à décompter pour les vacances de Noël!!....... Les vacances de Noël est par 24 Décembre ...

Une réponse positive à Vroutsi Kouka demande d'établissement autonome ...

, Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου σε ΟΤΑ και Δημόσιο [Έγγραφο]
La réponse du ministre de la Sécurité du Travail et social à la demande soulevée par le maire de Mykonos Constantine Koukas, lors de leur réunion aujourd'hui, pour ...

Plus de Mykonos Ticker

Lorsque les employeurs peuvent exiger que les travailleurs à la rotation de l'emploi

loi 4635/2019 - article 59 - Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης Το δικαίωμα να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων έχει ο εργοδότης...

L'expansion de l'assiette fiscale de l'application ENFIA, En plus de Plan Foncier Immobilier

Διευρύνεται η φορολογική βάση επιβολής του ΕΝΦΙΑ και στα εκτός σχεδίου ακίνητα και οικόπεδα αναμένεται να γίνει με το τρίτο κύμα αλλαγής των αντικειμενικών...

Cycle archéologique conférence au Musée d'art cycladique pour les fouilles d'actions multiples en Crète

Αξιοσημείωτες επιστημονικές ανακοινώσεις για ανασκαφικά ευρήματα και ερευνητικά προγράμματα στην Κρήτη φέρνει στο φως ο νέος κύκλος αρχαιολογικών διαλέξεων που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής...

nouvelles identités: Quelles informations apparaîtra; Que leur forme définitive; Quand ils viennent;

dans 2021 nouvelles identités - Θα έχουν μορφή πιστωτικής κάρτας Στο 2021 les objectifs du gouvernement, en ce qui concerne l'émission de nouvelles cartes d'identité,....... ...

Reprises des transferts, les salaires et les congés des fonctionnaires promus par le ministère de l'Intérieur

Με τις εισηγούμενες διατάξεις, mobilité réduite cycles annuels de trois à deux, et les procédures sont accélérées. Quels changements au régime de licences. Les changements dans ...
Erreur: Le contenu est protégé !!