26.4 C
Mykonos

Web Radio

Weather

26.4 C
Mykonos
28.4 C
Athens

Η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στον χώρο της διαχείρισης κινδύνων και οι προκλήσεις που συνοδεύουν τις τεχνολογίες αυτές!!

Η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) και της μηχανικής μάθησης (machine learning) στον χώρο της διαχείρισης κινδύνων (risk management), τα πλεονεκτήματα, καθώς και οι προκλήσεις που συνοδεύουν τις τεχνολογίες αυτές,….

αποτέλεσαν το επίκεντρο της παρουσίασης του κ. Σωτήριου Μαλλιαρού, Senior Manager στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, κατά το 11ο Risk Management & Compliance Forum, που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με το PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και Διαχείριση Κινδύνου

Ο κ. Μαλλιαρός αναφέρθηκε στον γενικό ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, περιγράφοντας επιγραμματικά τις σημαντικότερες κατηγορίες αλγορίθμων.

Υπογράμμισε, επίσης, τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου, κάνοντας αναφορά – μεταξύ άλλων – στην αυξημένη απόδοση των αλγορίθμων αυτών (σε όρους ακρίβειας ή / και υπολογιστικού χρόνου), καθώς και στη δυνατότητα εκμετάλλευσης μεγάλου όγκου δεδομένων με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Big Data).

Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι προκλήσεις που συνοδεύουν την εφαρμογή τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, και ειδικότερα, ο εν γένει αυξημένος βαθμός πολυπλοκότητάς τους, αλλά και το γενικότερο ζήτημα της εμπιστοσύνης στη νέα αυτή τεχνολογία.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν ενδεικτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης κινδύνων, όπως, για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering), στις δανειοδοτήσεις (Loan Underwriting), σε εφαρμογές εποπτικού πλαισίου (RegTech), και στην τιμολόγηση παραγώγων (Algorithmic Trading).

Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και Εμπιστοσύνη

Ο κ. Μαλλιαρός επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της εμπιστοσύνης στη νέα αυτή τεχνολογία και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυσή της, όπως ο επαρκής έλεγχος της ποιότητας των δεδομένων εισόδου, ο σαφής προσδιορισμός των κανόνων που ακολουθούνται στη μαθησιακή διαδικασία των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, καθώς και το πλαίσιο ελέγχου και πιστοποίησής τους.

Συνεχίζοντας, παρουσίασε ένα ενδεικτικό παράδειγμα προκλήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή μηχανικής μάθησης, επισημαίνοντας ενδεικτικούς τρόπους αντιμετώπισής τους.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι, αν και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης απαιτούν, σε κάποιο βαθμό, την υιοθέτηση προσαρμοσμένων διαδικασιών από τα τμήματα Ελέγχου και Επικύρωσης Υποδειγμάτων των Τραπεζών, το γενικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης και οι ευρύτερες μεθοδολογίες επικύρωσης υποδειγμάτων δε διαφέρουν σημαντικά από τις υπάρχουσες δομές.

«Τα οφέλη από την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στον χώρο της διαχείρισης κινδύνου, είναι σημαντικά. Σε μια εποχή, όπου η ροή και ο όγκος δεδομένων συνεχώς αυξάνονται, τεχνολογίες σαν τη μηχανική μάθηση, που δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησής τους, βρίσκουν συνεχώς περισσότερες εφαρμογές. Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ανατρεπτικές τεχνολογίες¬¬ που έρχονται να αλλάξουν καθιερωμένες διαδικασίες ή ως τεχνολογίες που ανοίγουν νέους δρόμους και δυνατότητες. Το σίγουρο είναι, πάντως, ότι αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε μελλοντικές εφαρμογές διαχείρισης κινδύνου και δεδομένων», κατέληξε ο κ. Μαλλιαρός.

Πληροφορίες για την ΕΥ:
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα.

Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες.

Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy.

Follow Us

Scan to Order

Σύστημα ανέπαφων παραγγελιών με QR Code. Χωρίς καταλόγους, πολυγλωσσικό και άμεση ενημέρωση προϊόντων!

Trending Now

Reopening Borders for Tourism: Ανοίγουν τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βρετανία από 15 Ιουλίου

Ανοίγουν τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βρετανία από 15 Ιουλίου!! Την ανακοίνωση ότι στις 15 Ιουλίου θα ανοίξουν τα σύνορα της Ελλάδας με την...

Reopen Business – «Επιστρεπτέα προκαταβολή»: Ξεκινά τις επόμενες ημέρες η καταβολή των ποσών του β’ κύκλου

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των ποσών στις περίπου 100.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συμμετείχαν στον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.......... Όλοι...

Premium

Education & Exams – Πανελλήνιες 2020: Παρασκευή 10 Ιουλίου τα αποτελέσματα!! Εκτιμήσεις για Νομικές, Πολυτεχνεία και Ιατρικές!! [Έγγραφα]

Την Τριτη 7/7/2020, κλειδώνει η βαθμολογία των μαθητών που πήραν μέρος στις πανελλήνιες 2020 και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία όλης...

Suspension of Cruising: Η Costa Cruises επεκτείνει την αναστολή στις κρουαζιέρες της μέχρι τις 15 Αυγούστου

Η Costa Cruises αποφάσισε να επεκτείνει την παγκόσμια αναστολή των κρουαζιέρων της μέχρι τις 15 Αυγούστου, λόγω της τρέχουσας κρίσης του COVID-19....... Αρχικά η εταιρεία...

Stories for You

Mykonos: Συλλήψεις (2) ημεδαπών, για κατάληψη τμήματος παραλίας χωρίς άδεια

Συνελήφθησαν στη Μύκονο δυο ημεδαποί για κατάληψη τμημάτων παραλίας με ξαπλώστρες, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής..... Την 04 κα 05-07-2020 συνελήφθησαν στη Μύκονο, από αστυνομικούς...

Education & Exams – Πανελλήνιες 2020: Παρασκευή 10 Ιουλίου τα αποτελέσματα!! Εκτιμήσεις για Νομικές, Πολυτεχνεία και Ιατρικές!! [Έγγραφα]

Την Τριτη 7/7/2020, κλειδώνει η βαθμολογία των μαθητών που πήραν μέρος στις πανελλήνιες 2020 και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία όλης...

More from Mykonos Ticker

Mykonos: Συλλήψεις (2) ημεδαπών, για κατάληψη τμήματος παραλίας χωρίς άδεια

Συνελήφθησαν στη Μύκονο δυο ημεδαποί για κατάληψη τμημάτων παραλίας με ξαπλώστρες, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής..... Την 04 κα 05-07-2020 συνελήφθησαν στη Μύκονο, από αστυνομικούς...

Mykonos – Ferry Routes: Ρίχνει άγκυρα το «Θεολόγος Π» μέχρι τις 10 Ιουλίου!! Μένει εκτός δρομολογίων!!

Σταματάει από την Τρίτη 7 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου τα ακτοπλοϊκά του δρομολόγια το επιβατηγό «Θεολόγος Π», σύμφωνα με ανακοίνωση της...

Coronavirus Disease: 43 νέα περιστατικά μόλυνσης – Τα 20 εισαγόμενα, ένας νέος θάνατος

43 νέες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις κρουσμάτων κορωνοϊού και ένας νέος θάνατος καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας , ανεβάζοντας συνολικά τα κρούσματα σε 3.522...
error: Content is protected !!