12.9 C
Mykonos

Web Radio

11.4 C
Atene
12.9 C
Mykonos

Tempo metereologico

Pandemia di coronavirus – PM Mitsotakis: Ci "apriamo" quando i casi si placano, limite quando c'è una rinascita

«Χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάκουσε τις παροτρύνσεις πολλών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και διαπραγματεύεται πια πιο σκληρά, πιο αποφασιστικά, più rigorosamente, με τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής εμβολίων. Queste aziende devono capire che nella misura in cui il denaro europeo è stato utilizzato per la ricerca sulla produzione di questi vaccini, devono onorare i contratti che hanno firmato con l'Unione europea "., ha dichiarato il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis nella sua posizione introduttiva all'odierna riunione del Consiglio dei Ministri………..

Ο Πρωθυπουργός προσέθεσε ότι η ΕΕ είναι «πολύ μεγάλη δύναμη για να μην μπορεί να ασκεί την απαραίτητη επιρροή ή και πίεση στις μεγάλες εταιρείες για να είναι συνεπείς με το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων στο οποίο είχαν δεσμευτεί».

Αναφερόμενος στις επιδημιολογικές εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η απάντηση της κυβέρνησης σε ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης «θα είναι πάντα δυναμική». «Μένουμε σε διαρκή επιφυλακή ώστε να παρεμβαίνουμε όταν αυτό χρειάζεται. Δεν είναι δηλαδή πολιτική “βλέποντας και κάνοντας”, είναι ακριβώς το αντίθετο: βλέπουμε ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε», ha sottolineato il Primo Ministro.

«Ανοίγουμε δραστηριότητες όταν τα κρούσματα υποχωρούν, τις περιορίζουμε όταν αυτά αναζωπυρώνονται. Κρατάμε τις απαραίτητες ισορροπίες ανάμεσα στις ανάγκες της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας, αποφασίζοντας κάθε εβδομάδα ανάλογα με τα δεδομένα», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί στο έπακρο τις δόσεις εμβολίων που λαμβάνει, δίχως σπατάλες, e procede con la campagna di vaccinazione in base alla strategia che ha ideato, ad oggi ce ne sono stati più di 221.000 vaccinazioni. "La prima rata è in fase di completamento per gli operatori sanitari, nelle case di cura, a quelli sopra 85 anni, inizia il secondo ciclo di dosaggio, ora i nostri concittadini sono vaccinati nella fascia di età da 80 fino a quando 84 anni, tuttavia, anche gli abitanti delle piccole isole vengono vaccinati orizzontalmente. Ieri l'azione è iniziata a Kastelorizo, con responsabilità, la supervisione e il supporto del Ministero della Difesa Nazionale, lì nelle nostre piccole isole vaccineremo tutti gli abitanti che vogliono e vogliono essere vaccinati ", Detto Kyriakos Mitsotakis.

"Lasciatemi dire ancora una volta che tutti i vaccini che arrivano nel nostro paese, tanto sarà fatto. In effetti, la Grecia e il Canada sono tra i paesi che oggi devono mostrare una statistica molto positiva e questo non è altro che il fatto che abbiamo perdite totali di vaccino minime "., ha sottolineato.

Riferendosi ai temi dell'Economia e all'emissione di ieri di un bond decennale, Il Presidente del Consiglio ha sottolineato che si tratta di una "uscita di grande successo del nostro Paese sui mercati internazionali". "Allora è venuto semplicemente alla nostra attenzione 3,5 miliardi di euro al tasso di interesse più basso che un titolo di Stato abbia mai avuto. Appena sopra 0,8%. È una prova della fiducia internazionale nei confronti della Grecia ma anche della sua politica ", aggiunto.

Kyriakos Mitsotakis ha chiarito che i soldi saranno stanziati in base alle esigenze dei cittadini e sempre con giustizia. "E 'una cifra che andrà ad aggiungersi a quanto lo Stato sta già spendendo per sostenere dipendenti e imprese., qualcosa che come abbiamo detto continuerà per tutta la pandemia. attenzione, tuttavia, questo denaro verrà assegnato. Non saranno spesi. Saranno distribuiti coraggiosamente ma non avventatamente. Principalmente con giustizia. Quello di cui hai bisogno, a chi dovrebbe, quando e come dovrebbe ".

Ha anche sottolineato due impegni pre-elettorali di ND che vengono attuati nonostante la difficile situazione economica: la riduzione dei contributi assicurativi e la sospensione del contributo di solidarietà per i lavoratori autonomi, settore privato e lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda le questioni del Consiglio dei ministri, ha detto il Primo Ministro:

- Nel cambiare il modo di eleggere le autorità comunali e regionali, Sottolineando che si tratta di "un nostro esplicito impegno pre-elettorale che pone fine all'anarchia. Dalle sue elezioni locali 2023 οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι θα υπηρετούν και πάλι επί πενταετία με εξασφαλισμένη πλειοψηφία στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή εάν συγκεντρώνουν ποσοστό 43% των ψήφων.και ο συνδυασμός τους θα καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου.

– Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης που θέτουν κανόνες ευνοώντας εξαγωγές ελληνικής παραγωγής.

- Nel nuovo quadro per la formazione dei conducenti candidati, viene modernizzato consentendo l'apprendimento dei bambini piccoli che desiderano diventare conducenti dall'età di 17 anni invece di 18 attualmente in vigore.

- Nel disegno di legge del Ministero della Cultura e dello Sport, che porta cambiamenti significativi, accordi che armonizzano i dati qui sulla base dello studio olistico che abbiamo richiesto alla UEFA e alla FIFA, accordi che ristrutturano le categorie del calcio professionistico e dei fan club e ripristinano efficacemente il comitato sportivo professionistico per svolgere il suo vero ruolo.

*L'intera posizione introduttiva del Presidente del Consiglio *

Buon giorno, signore e signori,

Questa è la prima riunione del Consiglio dei ministri in data 2021, che ora è regolarmente convocato alla fine di ogni mese, ma è anche il primo con la sua nuova composizione, Ecco perché voglio dare il benvenuto ai nuovi membri. Oggi dobbiamo guardare 10 fatture di sei diversi ministeri. Una priorità centrale, tuttavia, resta la tutela della salute del cittadino dalla pandemia e, naturalmente, il sostegno dell'economia e del mondo del lavoro.. E ovviamente lo stato di avanzamento delle vaccinazioni, che porterà l'ultima via d'uscita da questa grande avventura. tutti questi, certamente, contemporaneamente alle nostre azioni sulla politica estera e di difesa e sui fronti di riforma.

Sulla pandemia, Vorrei fare due osservazioni. prima, che nonostante i problemi con le consegne in tutta Europa, in Grecia sono stati vaccinati più di 220.000 i nostri compagni, per la precisione 221.206 secondo le ultime informazioni che ho avuto poco prima di entrare in Consiglio dei ministri e ci sono appuntamenti in programma per più di 700.000 i nostri compagni.

La prima dose è completata nel dipartimento della salute, nelle case di cura, a quelli sopra 85 anni, inizia il secondo ciclo di dosaggio, ora i nostri concittadini sono vaccinati nella fascia di età da 80 fino a quando 84 anni, Gli abitanti delle piccole isole, però, sono vaccinati anche orizzontalmente, ieri a Kastelorizo ​​è partita l'azione, con responsabilità, la supervisione e il supporto del Ministero della Difesa Nazionale, lì nelle nostre piccole isole vaccineremo tutti gli abitanti che desiderano essere vaccinati.

Lasciatemi dire ancora una volta che tutti i vaccini che arrivano nel nostro paese, tanto sarà fatto. In effetti, la Grecia e il Canada sono tra i paesi che hanno una statistica molto positiva oggi e questo non è altro che il fatto che abbiamo perdite di vaccino complessive minime..

Sono lieto che la Commissione europea abbia ascoltato le sollecitazioni di molti capi di Stato e di governo e stia ora negoziando più duramente, πιο αποφασιστικά, più strettamente con le grandi aziende di vaccini. Queste aziende devono capire che nella misura in cui il denaro europeo è stato utilizzato per la ricerca sulla produzione di questi vaccini, devono onorare i contratti che hanno firmato con l'Unione europea.. L'Unione europea è troppo forte per poter esercitare l'influenza o la pressione necessaria sulle grandi aziende per essere coerente con il programma di consegna a cui erano impegnate..

Seconda osservazione sul coronavirus. Riguarda la nostra difesa contro la terza ondata che continua ad assediare il pianeta con le sue mutazioni- fortunatamente non è ancora venuto in patria- Ripeto che la nostra risposta a questa possibilità sarà sempre dinamica. Apriamo le attività quando i casi si placano, τις περιορίζουμε όταν αυτά αναζωπυρώνονται. Κρατάμε τις απαραίτητες ισορροπίες ανάμεσα στις ανάγκες της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας, decidere ogni settimana in base ai dati. E siamo costantemente all'erta per intervenire quando necessario.

C'è, cioè, vedere e fare politica, είναι ακριβώς το αντίθετο. Guardiamo, quindi sappiamo esattamente cosa stiamo facendo. Avremo quindi l'opportunità di informare Marios Themistokleous, il Segretario Generale della Salute Primaria, sui progressi compiuti sul fronte della vaccinazione., in modo da avere a livello di Consiglio dei ministri le informazioni più dettagliate possibili su come procede questo esercizio estremamente complesso.

con,che dire ora dell'inizio del nuovo anno nella vita economica, Voglio sottolineare l'uscita estremamente riuscita di ieri del nostro paese nei mercati internazionali che ancora ha portato 3,5 miliardi di euro al tasso di interesse più basso che un titolo di Stato abbia mai avuto. Appena sopra 0,8%. È una prova della fiducia internazionale nei confronti della Grecia, ma anche la sua politica. È una cifra che andrà ad aggiungersi a quanto già spende lo Stato per sostenere dipendenti e imprese, qualcosa che come abbiamo detto continuerà per tutta la pandemia.

attenzione, tuttavia, questo denaro verrà assegnato. Non saranno spesi. Saranno distribuiti coraggiosamente, ma non sconsideratamente. Principalmente con giustizia. Quello di cui hai bisogno, a chi dovrebbe, quando e come dovrebbe essere. Su questo fronte, dopotutto, altri due dei nostri impegni sono stati attuati. È già valido e vorrei che lo ricordassi nel tuo discorso pubblico- la riduzione dei contributi assicurativi e la sospensione del contributo di solidarietà per i lavoratori autonomi, settore privato e lavoratori autonomi.

La riduzione dei contributi significa un vantaggio annuale 460 euro per uno stipendio 1.016 euro. Con il profitto ovviamente in aumento con l'aumento dei salari. Mentre l'abolizione del contributo di solidarietà per un dipendente con lo stesso stipendio gli porterà ancora sgravi fiscali 50 all'anno, un superiore mi ha pagato 2.500 euro ne trarranno vantaggio di oltre 1.000 all'anno.

Dall'ordine del giorno dell'agenda odierna vorrei proporre la riforma del modo di eleggere le autorità comunali e regionali. Un nostro esplicito impegno pre-elettorale che pone fine all'anarchia negli organi del Governo Locale.

Dalle elezioni locali, poi, di 2023 οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι θα υπηρετούν και πάλι επί πενταετία με εξασφαλισμένη πλειοψηφία στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή εάν συγκεντρώνουν ποσοστό 43% di voti. E la loro combinazione li occuperà 3/5 di posti a bordo. Unica eccezione, l'elezione del primo turno con una percentuale superiore 60%, quindi ovviamente i seggi saranno distribuiti proporzionalmente. E c'è un limite alla rappresentanza nei consigli 3% come nelle elezioni parlamentari.

Si stanno restringendo, anche, le tavole sovradimensionate. Ad Atene per esempio, i consiglieri sono limitati da loro 49 a 41, I consiglieri regionali dell'Attica sono ridotti a 71 da 101 dove era oggi. E la composizione delle autorità comunali d'ora in poi, soddisferà le dimensioni e le condizioni speciali di ciascuna area. Mi sono riferito un po 'più ampiamente ai Comuni, perché sono la prima grande riforma istituzionale dell'anno.

L'agenda, tuttavia, integrare molte iniziative come quelle del Ministero delle finanze per condurre il prossimo inventario, del Ministero dello sviluppo per i prodotti a base di cannabis medicinale, che stabiliscono regole a favore delle esportazioni della produzione greca.

Per evidenziare anche il nuovo quadro per la formazione dei potenziali conducenti che viene modernizzato e che consente ai bambini piccoli di iniziare l'apprendimento, coloro che vogliono diventare conducenti, l'età di 17 anni invece di 18 attualmente in vigore.

Chiudo con il disegno di legge del Ministero della Cultura e dello Sport - Sport in questo caso- apporta cambiamenti significativi, accordi che armonizzano i dati qui sulla base dello studio olistico che abbiamo richiesto alla UEFA e alla FIFA, accordi che ristrutturano categorie di calcio professionistico, così come i fan club e sostanzialmente reintegrare il Comitato Sport Professionistico per svolgere il suo ruolo reale.

Seguici

eshop in pochi minuti!

Crea il tuo eshop con il tuo dominio con semplici passaggi sulla piattaforma di abbonamento eshop più semplice.

In voga

premio

Storie per voi

MarketHUB

Migliaia di prodotti. Negozi da tutta la Grecia. MarketHUB ha sicuramente qualcosa che stai cercando!

Altro da Mykonos Ticker

errore: Il contenuto è protetto !!