19.8 C
Mykonos

Web Radio

Tempo metereologico

19.8 C
Mykonos
16.5 C
Atene

Corovanirus – Riaprire i ristoranti: Chiarimenti sui termini e le condizioni di funzionamento del catering [documento]

Il Ministero dello sviluppo e degli investimenti, εξέδωσε Νέα Εγκύκλιο με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης. C'è un rapporto, compresi, su καταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε στοές και σχετικά με το τι νοείται ως ημιυπαίθρια επιφάνεια…….

Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση στη Διαύγεια, σε συνέχεια της δημοσίευσης των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων secondo 1982 (22.05.2020), secondo 1987 (23.05.2020) e secondo 1988 (23.05.2020), il Ministero. Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους στον κλάδο της εστίασης και των ποτών για τα ακόλουθα:

 1. la. Ως εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια νοείται ο χώρος που πρέπει να έχει πλευρά ή πλευρές σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο, που διαθέτει κουφώματα (porte, αρθρωτά τζάμια, παράθυρα κ.ο.κ.), τα οποία μπορούν να ανοίγουν ή να αφαιρεθούν.
  B. Στην «εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια» θα πρέπει να διατηρούνται τα παράθυρα, οι πόρτες και τα αρθρωτά τζάμια διαρκώς ανοιχτά κατά την λειτουργία του καταστήματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός του χώρου.
  C. Στο χώρο της «εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας» επιτρέπεται μόνο η λειτουργία ανεμιστήρα.
  D. Εάν ένα κατάστημα έχει στην ίδια πλευρά ανοίγματα που άλλα έχουν ύψος μεγαλύτερο των 2μ. και άλλα μεγαλύτερο του 1μ., το βάθος της εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας υπολογίζεται με συντελεστή 1,6 στην προβολή προς την εσωτερική πλευρά των ανοιγμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 2 m. και με συντελεστή 0,8 στην προβολή προς την εσωτερική πλευρά των ανοιγμάτων με ύψος μεγαλύτερο του 1μ.
 2. Σε περίπτωση που ένα κατάστημα εξυπηρετεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό καθήμενων πελατών εντός της Συνολικής Ωφέλιμης Επιτρεπόμενης Επιφάνειας Λειτουργίας (ΣΩΕΕΛ) και εφόσον δεν έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπει η άδεια λειτουργίας του, μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα και take away μέχρι πέντε (5) i clienti, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων ως προς τις αποστάσεις.
 3. Μπροστά από το μπαρ δύναται να τοποθετούνται σκαμπό ώστε να κάθονται πελάτες υπό τους περιορισμούς και τις αποστάσεις που ισχύουν για τα τραπέζια.
 4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση stands στα καταστήματα με τη δυνατότητα οι πελάτες να μην καταλαμβάνουν καρέκλες (συνεπώς να στέκονται όρθιοι), με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αποστάσεις που ισχύουν για τα τραπεζοκαθίσματα.
 5. Καταστήματα εγκατεστημένα σε στοές που αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα ή stands στο χώρο της στοάς νοούνται ως τοποθετημένα σε υπαίθριο χώρο. In questo caso,, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εστίασης με υποχρεωτική χρήση ανεμιστήρων.
 6. Η αναλογία λουόμενων ανά τετραγωνικό μέτρο που ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. D1A / GP.oik. 31972/22.5.2020 Decisione ministeriale comune (Β΄1982), αφορά μόνο τις οργανωμένες παραλίες που έχουν ελεγχόμενη είσοδο. Οι λοιποί κανόνες, ως προς τα όρια των αποστάσεων μεταξύ ομπρελών κλπ, παραμένουν σε ισχύ για όλες τις οργανωμένες παραλίες.

prima, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (EFET) in collaborazione con l'Associazione delle industrie alimentari greche (ΣΕΒΤ) e la Hellenic Association of Organized Catering Companies (ΕΠΟΕΣ) εξέδωσε τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας.

Le linee guida si basano sull'analisi del profilo di rischio del virus per i ristoranti e sulle migliori pratiche, come indicato nelle raccomandazioni internazionali e nazionali..

Maggiori dettagli nelle linee guida per dirigenti aziendali includono quanto segue:

 • Evitare la congruenza e il rispetto dei requisiti di "distanza" riorganizzando il posto di lavoro e riorganizzando i sedili del tavolo delle aree esterne e interne in base alle raccomandazioni degli organismi competenti.
 • Formazione di un programma di origine / partenza graduale dei dipendenti mediante la creazione di gruppi di lavoro in modo tale che l'interazione tra loro sia limitata.
 • Istituzione di un programma di accesso controllato per i dipendenti dell'azienda nelle aree pubbliche (spazi di rottura, spogliatoio, terme, servizi igienici ecc.)
 • Transazioni in contanti:

1. ενθάρρυνση πραγματοποίησης ανέπαφων συναλλαγών,

2. Posizionamento dell'antisettico al posto della cassa e al posto del cliente,

3. Posa di marcature sul pavimento per limitare le distanze per evitare la formazione della coda dei clienti e assegnazione di un supervisore per la supervisione continua,

4. Posizionamento del plexiglas se necessario.

 • Incoraggiare clienti e dipendenti a usare le scale ed evitare il più possibile gli ascensori.
 • Pubblicazione di pannelli informativi – promemoria di igiene personale e misure preventive per tutte le aree (uso corretto dei guanti, mascherare, corretto lavaggio delle mani e mantenimento della distanza).
 • Adeguare la partecipazione di terzi (partner, distributori ecc.) sul posto di lavoro per evitare il sovraffollamento e garantire il rispetto delle distanze richieste e l'uso di misure di protezione personale.
 • Informazioni sulla guida, fornitori, partner esterni, i clienti, visitatori con qualsiasi mezzo appropriato alle istruzioni delle autorità statali competenti.
 • Cura per un'adeguata ventilazione (con enfasi sulla ventilazione naturale) tutte le aree ed evitare il conglomerato di persone all'interno senza un adeguato rinnovo dell'aria. È necessaria una manutenzione regolare dei sistemi di ventilazione / condizionamento dell'aria.
 • Le farmacie di tutte le fasi devono entrare nel posto di lavoro usando indumenti protettivi (grembiule di plastica usa e getta, maschere e guanti).
 • Cura di un programma organizzato di gestione dei rifiuti.
 • Adottare misure per la salute e l'igiene del personale, di spazio e attrezzature. Queste misure includono:, compresi, fornitura e fornitura nei punti di lavaggio del sapone, asciuga mani, soluzioni antisettiche e fornitura ai lavoratori di abbigliamento e guanti.
 • Adottare misure speciali per l'assistenza, ricevuta dal negozio (porta via), consegna (consegna), fornitori e squadre di manutenzione.
 • La formazione del personale è richiesta anche attraverso istruzioni scritte sull'igiene personale, lavaggio delle mani, uso corretto di guanti e maschera, evitare la comorbilità e la sua guida sui sintomi della malattia in modo che sia in grado di riconoscerli presto e di poter cercare assistenza medica ed esami.
 • Se un dipendente mostra sintomi compatibili con la malattia COVID-19, il responsabile dell'operazione deve isolare l'incidente sospetto, chiamare EODY per istruzioni, informare gli altri dipendenti e occuparsi della disinfezione del posto di lavoro.
 • È necessario rafforzare i programmi di pulizia delle workstation perché le superfici possono essere fonti di trasmissione del virus. È necessario assicurarsi che tutte le superfici e le aree comuni vengano pulite frequentemente, idealmente ogni due ore ove possibile. Στα σημεία καθαρισμού/απολύμανσης περιλαμβάνονται, compresi, interruttori, maniglie, corrimano, επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τουαλέτες προσωπικού/πελατών.

la circolare

Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

caricatore Caricamento in corso...
Logo EAD Mettendoci troppo tempo?

Ricaricare Ricarica documento
| Aperto Apri in una nuova scheda

Seguici

Scansione per ordinare

Sistema di ordini senza contatto con codice QR. Nessun catalogo, informazioni multilingue e immediate sul prodotto!

In voga

Sconti sugli acquisti: Iniziano gli sconti intermedi autunnali 2020 da domenica 1 novembre 2020

Gli sconti intermedi autunnali iniziano il 1 novembre e dureranno fino al 14 του ίδιου μήνα...... Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την...

coronavirus – PM Mitsotakis: Maschere ovunque e dopo il coprifuoco 00:30 come il 5 al mattino nelle zone "arancio" e "rosso"

Mini blocco con divieto di traffico notturno e maschere ovunque, nelle zone segnate in arancione a causa del coronavirus, ha annunciato Kyriakos Mitsotakis nel suo intervento. Il primo ministro...

premio

Voto greco all'estero: La piattaforma di registrazione per gli elettori greci all'estero sarà pronta a novembre

La piattaforma elettronica dovrebbe essere lanciata a novembre, attraverso la quale gli elettori greci all'estero saranno iscritti nelle liste elettorali speciali,...

Soldi neri: I condannati al carcere saranno perseguiti per denaro nero!!

Con il nuovo provvedimento il controllo si estende a chi viene condannato anche a pene di piccola entità, se il reato ha come conseguenza un guadagno economico!!..... "Mπλεγμένοι με κατηγορίες για...

Storie per voi

Festa nazionale del 28 ottobre: Come si svolgeranno le celebrazioni nelle Palestre e nei Licei

Nessuna sfilata studentesca, ma con eventi per sezione il martedì 27 Οκτωβρίου και παράδοση σημαίας στους σημαιοφόρους από τους διευθυντές θα εορταστεί φέτος στα...

isole del Mar Egeo – Supporto alle imprese: Si apre 21 Ott. la piattaforma applicativa nel programma "ISOLE", per supportare le piccole imprese

Si apre 21 Ottobre la piattaforma applicativa nel programma "ISOLE", για την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε...

Altro da Mykonos Ticker

Sconti sugli acquisti: Iniziano gli sconti intermedi autunnali 2020 da domenica 1 novembre 2020

Gli sconti intermedi autunnali iniziano il 1 novembre e dureranno fino al 14 του ίδιου μήνα...... Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την...

Festa nazionale del 28 ottobre: Come si svolgeranno le celebrazioni nelle Palestre e nei Licei

Nessuna sfilata studentesca, ma con eventi per sezione il martedì 27 Οκτωβρίου και παράδοση σημαίας στους σημαιοφόρους από τους διευθυντές θα εορταστεί φέτος στα...

Coronavirus - Elenco senza quarantena nel Regno Unito:L'Inghilterra ha inserito Mykonos nella lista delle zone "sicure", Danimarca e Isole Canarie

DOPO 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η Αγγλία πρόσθεσε τη Μύκονο, le Isole Canarie, le Maldive e la Danimarca nella lista dei paesi e delle regioni "sicure" ......... Questo significa...
errore: Il contenuto è protetto !!