19.3 C
Mykonos

Web Radio

Tempo metereologico

19.3 C
Mykonos
17.7 C
Atene

Misure restrittive: Le nuove misure di tutela in Gazzetta Ufficiale!! Cosa è previsto per le scuole, maschere, Come muoversi, Messa a fuoco, Chiesa ecc. [GG]

Sono stati pubblicati oggi sulla Gazzetta ufficiale del governo, le nuove misure di protezione per la seconda ondata pandemica, που μεταξύ άλλων προβλέπουν υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους. Ολες οι εξαιρέσεις και τα νέα μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού…..

Στην απόφαση περιγράφεται αναλυτικά τι ισχύει για fuoco, scuole, distanza, MMM, automobili σε όλη την επικράτεια ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας coronavirus που βρίσκεται η κάθε περιοχή.

maschere e Coprifuoco è απάντηση in επέλαση της πανδημίας!!

Επίσης ανεξάρτητα από το επιδημιολογικό επίπεδο, L'uso obbligatorio della maschera è previsto in tutti i servizi pubblici e nelle aziende private, dai dipendenti e dal pubblico, e almeno l'obbligo di telelavoro 20% dipendente.

Chiesa

"I momenti per il nostro Paese sono molto critici, καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοιού minaccia la salute e la vita di molti dei nostri simili.

La nostra chiesa, dove, la prima volta, è entrato in prima linea nello sforzo nazionale per proteggere il volto umano e vi ha aderito, e osserva, tutte le indicazioni e tutti i suggerimenti delle autorità sanitarie competenti del nostro Paese, chiamate, in vista della Doxology per il nostro anniversario nazionale del 28 ottobre, e entro i confini della nostra Santa Arcidiocesi, le scuole primarie, funzionari politici regionali e altri a partecipare, quest'anno, in un altro modo ", Lo ha sottolineato l'Arcivescovo in una dichiarazione all'agenzia di stampa ateniese, Jerome.

scuole

Εισήγηση για «διαλείμματα μάσκας» ζητάει το υπουργείο Παιδείας από την αρμόδια επιτροπή για τον coronavirus.

Τα νέα αυστηρά μέτρα που επιβάλλονται στις περιοχές που βρίσκονται il livello 3 e 4 (SS: μεταξύ αυτών και η Αττική) προβλέπουν στα σχολεία των συγκεκριμένων περιοχών η χρήση μάσκας να γίνεται ακόμα και στα διαλείμματα.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής το προαύλιο ήταν ο μοναδικός χώρος στον οποίο τα παιδιά μπορούσαν να βγάλουν τη mascherare.

Πλέον δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα και η πολιτική ηγεσία ζήτησε διευκρινίσεις για το αν μπορούν οι μαθητές να κάνουν κάποια «διαλείμματα» από τη μάσκα κατά τη διάρκεια της ημέρας τους στο σχολείο.

Si chiarisce, tuttavia, che durante la sua lezione Ginnastica, studenti non si usura mascherare.

Come muoversi: Informazioni utili

 • Per i dipendenti dei media, lo spostamento verrà eseguito come nel periodo di blocco, cioè con la dimostrazione dell'identità giornalistica e un certificato del datore di lavoro che deve essere rinnovato ciascuno 14 giorni.
 • Per i lavoratori del settore privato, sarà richiesta un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte del datore di lavoro, da completare presso ERGANI. L'autenticità del documento è dimostrata dal suo numero di protocollo.
 • Per altre persone che hanno bisogno di trasferirsi per motivi di lavoro, come i liberi professionisti, artigiani, lavoratore autonomo, compilano il relativo documento con i codici TAXISNET in ERGANI.
 • I dipendenti pubblici, se è richiesto un viaggio eccezionale, questo viene fatto presentando una carta d'identità o un passaporto e un certificato di circolazione da una domanda pertinente su apografi.gov.gr o dal responsabile competente.
 • Per bisogni sanitari urgenti (ospedale, farmacia) ci sarà comprensione da parte degli organi di controllo.
 • La multa per la violazione del divieto di circolazione è fissata a 150 euro.

maschere: L'obbligo di utilizzare una maschera non medica

 • A tutti i livelli epidemiologici, una maschera è richiesta in tutti i luoghi di lavoro interni, esclusi coloro che lavorano in spazi privati ​​senza la presenza di altre persone.
 • Nel caso in cui un'area sia inclusa nella colonna con il livello epidemiologico basso o moderato, la maschera è richiesta anche in tutte le aree esterne, όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
 • Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το υψηλό ή το πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, la maschera è richiesta anche in tutte le aree esterne, ανεξαρτήτως της συνδρομής της προϋπόθεσης τήρησης απόστασης της περ. B), καθώς και σε όλους τους χώρους των σημείων 15 e 16 par. 1 articolo 1, εξαιρουμένων των καθήμενων στα τραπεζοκαθίσματα ή στο μπαρ.

Εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας

 • Οι περιπτώσεις ομαδικής ή ατομικής άσκησης και μόνο κατά τη διάρκειά της.
 • Οσοι οδηγούν μόνοι στο αυτοκίνητό τους. Lo stesso vale per coloro che sono della stessa famiglia e viaggiano con la stessa macchina.
 • La maschera è obbligatoria anche durante le vacanze scolastiche. È escluso il tempo dell'educazione fisica.

Musica dal vivo – discoteche

 • La musica dal vivo è severamente vietata nei locali notturni e nei bar e l'intrattenimento è fatto esclusivamente con posti a sedere e pienezza 30% della licenza.
 • La musica dal vivo è consentita nel ristorante fino a tre persone senza microfono, con obbligo tutti i clienti seduti e 50% dei posti previsti dalla patente.

Messa a fuoco

Il problema è focalizzato servizi igienici και πως θα χρησιμοποιείται η μάσκα στα τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονται στους εξωτερικούς χώρους.

Η απόφαση αναφέρει πως η χρήση της μάσκας θα είναι πλέον υποχρεωτική τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Στα καταστήματα εστίασης, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις στα τραπέζια, οι πελάτες όταν κάθονται στα τραπέζια θα μπορούν να μην χρησιμοποιούν τη μάσκα τους αλλά θα πρέπει να τη φορούν υποχρεωτικά στους χώρους αναμονής αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους.

GG. με τα Νέα Μέτρα Προστασίας

Η παρούσα ισχύει από τις 24 ottobre 2020 e il tempo 6:00 il 6 novembre 2020.

caricatore Caricamento in corso...
Logo EAD Mettendoci troppo tempo?

Ricaricare Ricarica documento
| Aperto Apri in una nuova scheda

Seguici

Scansione per ordinare

Sistema di ordini senza contatto con codice QR. Nessun catalogo, informazioni multilingue e immediate sul prodotto!

In voga

Nuove restrizioni di blocco: Un percorso molti codici, che SMS 13033 Mando se voglio andare al Super Market, farmacia, Banca insieme!!

Nel caso qualcuno volesse uscire di casa per andare all'uscita di una banca, supermercato e farmacia, θα πρέπει να στείλει τρία...

Nuove restrizioni di blocco: Da domani sabato generale Lockdown!! Tutte le nuove misure e le multe "salate" [documento]

Blocco a livello nazionale, da 30 novembre!! Tutta la Grecia è diventata grigia!! Quali misure si applicheranno da sabato, cosa resta aperto e cosa chiude!! In ...

premio

Nuove restrizioni di blocco: Chi e come potrà viaggiare con le navi durante il blocco!!

Nuovo "freno" alla circolazione dei passeggeri via nave grazie alle nuove misure per limitare la diffusione del coronavirus e al nuovo blocco. Secondo le informazioni, αναμένεται...

Nuove restrizioni di blocco: Modulo di viaggio freelance!! Le nuove istruzioni

Questo è il modulo di viaggio per i liberi professionisti, che devono avere con loro, durante il blocco. Dettagli, οι νέες...

Storie per voi

Previsioni del tempo: Il calo di temperatura è evidente sabato!! Venti "pazzi" nell'Egeo!!

Sabato sono previste piogge nei continenti orientali e nell'Egeo centrale e meridionale 7 novembre 2020. La temperatura non cambierà in modo significativo. Βόρειοι...

800-vantaggio in euro: Indennità fino a 800 euro – Quando iniziano i pagamenti? – L'intero programma

La procedura istituzionalizzata per la presentazione delle dichiarazioni responsabili per la sospensione dei contratti di lavoro dei dipendenti per mese di riferimento, προβλέπει την πραγματοποίησή της από τις επιχειρήσεις και...

Altro da Mykonos Ticker

Nuove restrizioni di blocco: Un percorso molti codici, che SMS 13033 Mando se voglio andare al Super Market, farmacia, Banca insieme!!

Nel caso qualcuno volesse uscire di casa per andare all'uscita di una banca, supermercato e farmacia, θα πρέπει να στείλει τρία...

Traghetti – Revoca del divieto di navigazione: Sollevamento della partenza per Mykonos dal Pireo e Rafina

Abolire il divieto!! Gli itinerari delle navi continuano normalmente, dai porti di Pireo, Rafina e Lavrio!!...... Η μικρή υποχώρηση των ανέμων το πρωί...

Blocco della pandemia del coronavirus: Cosa serve per evitare blocchi ricorrenti

Mosialos: Cosa serve per evitare blocchi ricorrenti. Από τι εξαρτάται για να μην μπεί η Ελλάδα σε επαναλαμβανόμενα lockdown..... Την εκτίμηση ότι θα...
errore: Il contenuto è protetto !!