22 C
Mykonos

web radio

Tempo metereologico

22 C
Mykonos
22.6 C
Atene

Istruzioni e Specifiche Applicazione per i partenariati comunali fazioni [circolare]

importante istruzioni e chiarimenti, compresi, di attuare la matrice di partenariato nei comuni,…….

fornire mediante emissione circolare, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

specificamente, ha osservato che “εισάγεται περιορισμός στη δυνατότητα σύμπραξης tra le fazioni, che ha permesso solo se una delle fazioni Associates è quella in cui viene eletto il sindaco.

tuttavia, DURANTE IL TEMPO DI APPLICAZIONE di questo caso sostituito da disposizioni, FORNITI SENZA LIMITAZIONE la possibilità di collaborazione post-elettorale tra le fazioni, in cui gli elettori presunti prosevlepsan.

In questo contesto, la restrizione proposta nell'accordo tra fazioni entrare mentre prima di assumere i compiti dei nuovi Comuni, diverso da una data successiva a quella in cui manifesta la volontà del popolo nel quadro legislativo di cui sopra, che modifica e, e questo crea speculazione ΕΑΝ ΣΥΝΑΔΕΙ προς την αρχή της ευρύτερης δυνατής λαϊκής εκπροσώπησης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανωτέρωspeculazione Essa riguarda unicamente Effetto tempo di posizionamento il regolamento proposto come un altro è, certamente, la questione della compatibilità di tale, relativo al sistema elettorale, restrizione, il principio della più ampia rappresentanza popolare possibile, che disciplina anche l'elezione delle autorità dei comuni, e il principio costituzionale di proporzionalità, οπότε ο νομοθέτης διαθέτει ευρύ πεδίο να προβεί στις σχετικές ρυθμίσεις”.

passaggio, poi, nella circolare, osservato che le disposizioni degli articoli 1 fino a quando 18 (parte A) e 114 la n.4623 / 2019 parzialmente riformato nel quadro operativo autonomo istituzionale, με σκοπό την αποτροπή τηςαδυναμίας διοίκησης και της ακυβερνησίας” των Δήμων και, in sequenza, την εξασφάλιση της “απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων” loro.

Una delle impostazioni di base con quella direzione è quella del n ° 1 comma 1 della legge, per cui completamente sostituito il par.7 di ar.66 di n.3852 / 2010 e ha fornito la partnership possibilità di due o più fazioni comunali, A condizione che uno di questi è Array eletti SINDACO.

La partnership mira alla Costituzione corretto governo del comune e l'esercizio senza ostacoli dei suoi poteri.

Impegno è tipicamente compilato dal Practical, che è stato co-firmato almeno dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle fazioni Associates, mentre QUANDO sottoposto a ratifica entro il periodo comunale il Presidente del Consiglio comunale Stati, prendersi cura del Sindaco.

Soprattutto nei casi non completato il processo di elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, sia nel primo o nel secondo termine della stessa, Il Sindaco sottopone i minuti per propria combinazione del Consigliere eletto con il maggior numero di voti (e, in caso di parità, ciò che è scritto in prima fila al giudizio) che, oltre a, competente per il rilascio l'elezione invito dei membri dell'Ufficio di presidenza e dei Comitati.

Come richiesto dalla disposizione di ar.66 par.7 ed.4 n.3852 / 2010, Presidente del Consiglio Comunale (o il Direttore della combinazione di sindaco eletto con il maggior numero di voti, se del caso) ratifica subito con la pratica episimeiomatiki pratico presentato al Sindaco (detto strumento è sul record, e comprende almeno le date di presentazione e la ratifica), controlla solo se la firma con la maggioranza richiesta dei membri di ciascuna delle fazioni Associates, secondo quanto sviluppato nel paragrafo precedente.

Σημειώνεται ειδικά ότι δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση περαιτέρω τυπικού ή ουσιαστικού ελέγχου στο Πρακτικό σύμπραξης.

non esercitati, specialmente, controllare le fazioni TERMINI DI COOPERAZIONE che collaborano, perché mAGGIO CONTENERE come Partnership di lavoro, Questa specie di dichiarazioni politiche.

Dopo la ratifica del verbale, Presidente del Consiglio Comunale deve annunciare una partnership di formazione presso il Consiglio Comunale, e di comunicare la pratica convalidato in Amministrazione decentrata intima.

Dal momento che la ratifica del verbale, per rendere più facile da configurare organi collegiali, Gli array stanno collaborando ANEKKLITOS rappresentato per la restante parte dell'anno comunale come Array SINGLE e l'Array per cui il Sindaco è stato eletto.

in particolare ha osservato che la formazione partenariato può ridefinire la posizione di uno o più fazioni in Consiglio Comunale.

"Per esempio, se ratificato un accordo tra la fazione del Sindaco e il terzo al potere Linea-elettorale, prima delle elezioni del Bureau dei membri del Consiglio della città (il primo o secondo termine), per la procedura di cui al paragrafo 2 ar.64 n.3852 per.g'/ 2010, ΩΣ ΤΡΙΤΗ in elettorali Marshalling forza FORNITI il schieramento indicato come MERCOLEDI la decisione di liquidazione della elezione emesso dal Tribunale. "

ulteriormente, come richiesto dalla vigenti disposizioni di legge, se ANAPLIROSIS comunale Direttore appartenenti a fazioni si è unito, la posizione occupata, nel processo di ar.55 n.3852 / 2010, il consigliere sostituto progressivo della stessa combinazione della stessa circoscrizione, secondo la decisione di ratificare l'elezione del Tribunale competente, che diventa anche auto-giustizia Linea-STATO DI NUOVO.

evidenziato, fine, che qualsiasi VIOLAZIONE le dichiarazioni politiche della singola linea-o qualsiasi termini specifici, sulla base dei quali si basa il partenariato, CI Può consentire RECESSO, Cancellazione o altrimenti cessazione del relativo verbale, come l'accordo esplicitamente definito come irrevocabile.

vista 4il Sezione circolare 91

Seguici

Meteo a Mykonos

Mykonos
poche nuvole
22 ° C
24 °
20.6 °
57 %
4.1kmh
20 %
collezione
22 °
Fri
21 °
Sat
21 °
Sole
21 °
Mon
21 °

Ciò che una donna veglia su di voi;

Donne in cerca di qualcosa di effimero sembra che si concentra su 5 caratteristiche individuali piuttosto che l'intera persona, secondo la ricerca nel Journal of ...

Cosa leggere successivo ...

storie relative potete gradire

Τα παιδιά να μάθουν τη λέξη σεβασμό, κι ας κάνουν λάθος...

, Σημαντικές Οδηγίες και Διευκρινίσεις Εφαρμογής για τις Συμπράξεις Δημοτικών Παρατάξεων [Εγκύκλιος]
Το «Φωτεινό Αστέρι», είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που στόχο έχει την υποστήριξη άπορων οικογενειών με παιδιά έως 16 anni. Οι άνθρωποί της ενδιαφέρονται...

Impostazione del debito ai comuni: Cosa preoccupazioni debito – decodificare 7 tipico ...

, Σημαντικές Οδηγίες και Διευκρινίσεις Εφαρμογής για τις Συμπράξεις Δημοτικών Παρατάξεων [Εγκύκλιος]
Un decreto presidenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, hanno prolungato favorevoli per i mutuatari, Regolazione del debito nei comuni con il sistema 100 rate ..... ...

Nel Caso l'Aveste Perso

banche: Carica anche per cambiare il PIN sulle carte!! Nuove forniture ...

, Σημαντικές Οδηγίες και Διευκρινίσεις Εφαρμογής για τις Συμπράξεις Δημοτικών Παρατάξεων [Εγκύκλιος]
Le commissioni bancarie hanno continuato!! Quali operazioni su!! Aumenta il numero di transazioni in cui le banche addebitano commissioni. Για παράδειγμα Επιβάλλεται χρέωση για την έκδοση...

L'anello Diamianos annuncia il suo sostegno alla AO. Mykonos

, Σημαντικές Οδηγίες και Διευκρινίσεις Εφαρμογής για τις Συμπράξεις Δημοτικών Παρατάξεων [Εγκύκλιος]
La sua intenzione di rispondere immediatamente come sponsor , garantire il buon funzionamento delle parti di corrente alternata Mykonou, και να συνεχίσει το έργο και...

Altro da Mykonos Ticker

Il momento ideale della giornata per l'esercizio, risveglio il metabolismo!! [nuova ricerca]

Quando esercitiamo siamo sempre alla ricerca di trovare un modo, al fine di avere i migliori risultati: την άσκηση που υπόσχεται γράμμωση στα χέρια και τους...

Qualificati dipendenti di comuni hanno accesso al registro del Principio di autorizzazione

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione digitale si sta muovendo nella direzione di semplificare le procedure per l'esecuzione di un passo molto importante: interoperabilità del Principio di autorizzazione per registrare ...

Tasse indietro comunali e TAP per 5 anni, quelli legalizzato arbitrario, semi

Ποιοι θα πληρώσουν αναδρομικά δημοτικά τέλη για μια πενταετία Αντιμέτωποι με ακόμη μια επιβάρυνση και μάλιστα μεγάλη, verranno i proprietari di case legalizzate arbitraria ...

EOPYY: Cosa cambia per i farmaci, ricoveri e le partnership con le cliniche private

Ciò che si applicheranno i benefici della zona, στις συμβάσεις με ιδιώτες και στη διανομή των ακριβών φαρμάκων Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει άμεσα σε...
errore: Il contenuto è protetto !!