24 C
Mykonos

Web Radio

Weather

24 C
Mykonos
24.7 C
Athens

Κυνηγετική Περίοδος 2020-2021: Αρχίζει το κυνήγι!! Οι πρώτες τουφεκιές στις 20 Αυγούστου!! Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται!! [Πίνακας]

Αρχίζει το κυνήγι!! Οι πρώτες τουφεκιές στις 20 Αυγούστου!! Χωρίς επί της ουσίας αλλαγές δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα ρυθμιστική απόφαση σχετικά με το κυνήγι για τη νέα κυνηγετική περίοδο, η οποία αρχίζει 20 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2021…….

Η μεγάλη αλλαγή αφορά μόνο το κυνήγι του αγριογούρουνου, το οποίο πλέον επιτρέπεται όλο τον χρόνο και μάλιστα χωρίς όριο κάρπωσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εκτός των μεγάλων καταστροφών που προκαλούν σε καλλιέργειες λόγω αύξησης του πληθυσμού τους, υπάρχει και το ζήτημα της επιτήρησης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ).

Η απόφαση είναι εναρμονισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες, στις περιοχές που γειτνιάζουν με μολυσμένες περιοχές ή είναι ελεύθερες του νοσήματος της ΑΠΧ, κρίνεται αναγκαίο να μειωθεί σταδιακά η πυκνότητα του πληθυσμού των αγριόχοιρων. Με τον νέο νόμο προβλέπεται η δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων. Για πρώτη φορά, πλέον, το κρέας των αγριόχοιρων που θα θηρεύονται για τους παραπάνω σκοπούς, θα μπορεί να πωληθεί. Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει η εκδορά και ο τεμαχισμός του ζώου να γίνουν στις κατάλληλες και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις συριγμού θηραμάτων.

Λόγω του κορωνοϊού υπάρχει κάποιος προβληματισμός ως προς τις μετακινήσεις των κυνηγών, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα θέμα, αφού όλα γίνονται εκτός κατοικημένων περιοχών.

Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στη διαμονή, αλλά δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στις κυνηγετικές ομοσπονδίες δεν ανησυχούν για το πρόβλημα, εκφράζουν όμως ανησυχίες ως προς τον αριθμό των γενικών αδειών που θα εκδοθούν.

Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2020-2021 είναι από 20 Αυγούστου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10η Μαρτίου 2021.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

1. Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)* 20/8-14/9 15/9- 10/3 Ολες τις ημέρες Χωρίς περιορισμό
2. Λαγός (Lepus eurooaeus)** 15/9-10/1 Τετ.-Σάβ.-Κυρ. Ενα (1)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrota) 15/9-20/1 Τετ.-Σάβ.-Κυρ. Χωρίς περιορισμό
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9- 28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Maries foma) 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό

 ΠΟΥΛΙΑ: α) Υδρόβια

και Εδαφόβια

1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9 -10/2 Ολες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9- 20/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9- 20/2 Ολες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Οκτώ (8)
6. Τσίχλα (Τurdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Είκοσι πέντε (25)

(Συνολικά από όλα τα είδη)

7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Stumus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9-29/2 Ολες Δέκα(10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)*** 1/10-15/12 Τετ.-Σάβ.-Κυρ. Δύο (2)
17. Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)**** 1/10-15/12 Τετ.-Σάβ.-Κυρ. Τέσσερα (4)
18. Φασιανός (Phasianus s.p.) 15/9-31/12 Τετ.-Σάβ.-Κυρ. Ενα (1)
ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Anas penelooe) 15/9-10/2 Ολες Δώδεκα (12)

 

2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9-31/1 Ολες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9-31/1 Ολες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2 Ολες
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9-31/1 Ολες
6. Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 15/9-31/1 Ολες
7. Κυνηγόπαπια (Aylhya ferina) 15/9-31/1 Ολες
8. Τσικνόπαπια (Aythya (fuligula) 15/9-31/1 Ολες
9. Φαλαρίδα (Fubca atra) 15/9- 10/2 Ολες
10. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albrtrons)***** 15/9-31/1 Ολες
11. Νερόκοτα (Gallinula cloropus) 15/9-31/1 Ολες Δέκα (10)
12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9-31/1 Ολες Δέκα (10)
13. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9-31/1 Ολες Δέκα (10)

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Αγριοκούνελο

– Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
– Επιτρέπεται η θήρα στην περιοχή Γαλαξιδίου, στο Ορος Φαλακρό και Ορος Ζήρεια μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.

Νησιώτικη πέρδικα

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται και για το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας. Απαγορεύεται η θήρα στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστωνίδα – Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Εβρου, καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν και στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης.

Απαγορεύεται το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Αγιο Ευστράτιο.

– Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α) Στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Λέσβου (συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου) επιτρέπεται το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες: (Τετάρτη) 16.9.2020 και (Κυριακές): 20.9.2020, 27.9.2020, 4.10.2020, 11.10.2020, 18.10.2020, 25.10.2020 και 1.11.2020, συνολικά για οκτώ (8) εξόδους.

β) Στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της ως εξής:

Στην Π.Ε. (Νομό) Σάμου από 15.9.2020 έως 30.11.2020 τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή.

Στην Π.Ε. (Νομό) Χίου από 15.9.2020 έως 30.11.2020 τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή.

Πετροπέρδικα

– Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού.

Μπεκάτσα

Απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.

Πουλιά

– Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται, απαγορεύεται το κυνήγι τους.

Λαγός – αγριόχοιρος

Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2020 μέχρι και 20.01.2021 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριόχοιρου (Sus scrofa).

Απαγορεύεται το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου σε Λήμνο και Αγιο Ευστράτιο.

Αγριόχοιρος

Επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

Αλεπού – πετροκούναβο

Επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) και του πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2020 μέχρι 20.1.2021 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2021 μέχρι 28.2.2021 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί αρουραιόπληκτοι.

– Επιτρέπεται, επίσης, το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.8.2020 έως 14.9.2021 στις περιφερειακές ενότητες όπου διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται σε περιορισμούς.

Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην Τήλο.

Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή του «εθνικού πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς».

Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Απαγόρευσης θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή – Ιλισίων».

Follow Us

Scan to Order

Σύστημα ανέπαφων παραγγελιών με QR Code. Χωρίς καταλόγους, πολυγλωσσικό και άμεση ενημέρωση προϊόντων!

Trending Now

Face masks in schools: Ομόφωνο «ΝΑΙ» στη χρήση μάσκας στο σχολείο από την Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία!!

Με ένα επιστημονικό κείμενο με τίτλο "Ομοφωνία" η Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία, απαντά σε όλες τις αμφισβητήσεις και απορίες σχετικά με την αναγκαιότητα, αλλά και...

Helexpo Forum-Mitsotakis: Τέλος ο ΕΝΦΙΑ στα 26 μικρότερα νησιά – Οι 6 παρεμβάσεις για την Άμυνα και τα 12 νέα μέτρα ανακούφισης για την...

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Σε σημαντικές εξαγγελίες στον τομέα της Οικονομίας και της Άμυνας προχώρησε ο Πρωθυπουργός από...

Premium

Reopening of schools: Υγειονομικοί έλεγχοι στα Σχολεία για την τήρηση μέτρων κατά του Covid-19!! Μεγάλη έμφαση στα Κυλικεία [Η Κατεπείγουσα Εγκύκλιος]

Κατεπείγουσα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, προς όλες τις Περιφέρειες για ελέγχους στα σχολεία με μέτρα πρόληψης και προφύλαξης από τον Κορωνοϊό. Υγειονομικοί έλεγχοι στα...

Reopening of schools – Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων: 180 κενά καθηγητών στις Κυκλάδες λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων

- Σοβαρές ελλείψεις σε γενική και ειδική αγωγή. - Σχολεία με ελάχιστους καθηγητές Λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων και στις Κυκλάδες βρισκόμαστε μπροστά σε μια...

Stories for You

Digital Governance – ΚΕΠ: Αλλαγές, εκσυγχρονισμός και rebranding!! Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός!!

Το δίκτυο των KEΠ ιδρύθηκε και οργανώθηκε χωροταξικά το 2002 και έκτοτε δεν έχει υποστεί ουσιαστικές αλλαγές. Τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζονται, ανακαινίζονται, αλλάζουν λογότυπό τους,...

Property – Taxes: Στο Taxisnet μέχρι τη Δευτέρα και έως τέλη Σεπτέμβρη η Α’ δόση του ΕΝΦΙΑ

Πιθανόν μέσα στο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στο Taxisnet. Το συνολικό ποσό που...

More from Mykonos Ticker

Airbnb during Coronavirus: «Το ταξίδι, όπως το ξέραμε, τελείωσε», προειδοποιεί CEO της Airbnb

Αυτό που βλέπουμε, λέει, «είναι μια τεράστια επανάσταση» που «αλλάζει το πρόσωπο των ταξιδιών για πάντα. Μερικοί άνθρωποι περιμένουν ότι ο κόσμος θα επιστρέψει...

Tax and Taxation: Σημαντική επιτυχία για τους «Ράμπο» της ΑΑΔΕ!! 25 υποθέσεις φοροδιαφυγής 15 εκατ. ευρώ!!

Πώς οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν όσους φοροδιαφεύγουν!! Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι, που πραγματοποίησαν οι «Ράμπο» των ειδικών ελέγχων της ΑΑΔΕ....... Έρευνες...

Greek Cup, ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-1: Θρύλος και νταμπλούχος στον Βόλο

O Ολυμπιακός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος αφού νίκησε 1-0 την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με γκολ του Λαζάρ Ραντζέλοβιτς. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με...
error: Content is protected !!