Mykonos: Πρόσκληση Δια Περιφοράς έκτακτης Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, και ώρα 16:30΄ μ.μ.

Mykonos: Πρόσκληση Δια Περιφοράς έκτακτης Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς
Mykonos: Πρόσκληση Δια Περιφοράς έκτακτης Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, και ώρα 16:30΄ μ.μ., να συμμετέχετε στην δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση (μέσω διαδικτύου)......., λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, αλλά και της με αρ.πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊό COVID-19”, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερόμενων θεμάτων:

1. Εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του Κοινοτικού Καταστήματος της Άνω Μεράς (αύλειος χώρος - όχι τις πλατείας)

2. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.