New Criminal Code: Στην Βουλή ο νέος Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Όλα όσα προβλέπει [Το νομοσχέδιο]

New Criminal Code / Στην Βουλή ο νέος Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Όλα όσα προβλέπει [Το νομοσχέδιο]

New Criminal Code: Στην Βουλή ο νέος Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Όλα όσα προβλέπει [Το νομοσχέδιο]

New Criminal Code / Στην Βουλή ο νέος Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Όλα όσα προβλέπει [Το νομοσχέδιο]

Το νομοσχέδιο αποτελείται από 137 άρθρα, εκ των οποίων τα 61 αφορούν αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα - Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου, από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, θα αρχίσει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, στις 16:00. 

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, από την πρακτική εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μετά από τις εκτεταμένες αλλαγές που επήλθαν με τη μεταρρύθμιση του 2019, έχει διαπιστωθεί πως οι υφιστάμενες διατάξεις χρήζουν περαιτέρω βελτιωτικών παρεμβάσεων προκειμένου:

α) μέσω τροποποιήσεων στο πεδίο της ποινολογίας (αναστολή εκτέλεσης ποινής, μετατροπή ποινής σε εναλλακτικούς τρόπους έκτισης, μερική ή ολική έκτιση ποινής σε σωφρονιστικά καταστήματα) να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα τόσο ο εγκληματοπροληπτικός όσο και ο σωφρονιστικός χαρακτήρας της ποινής,

β) να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την προστασία της ποινικής δικαιοσύνης, από εκείνους που με καταχρηστική και παρελκυστική άσκηση των δικαιωμάτων τους απασχολούν ασκόπως τους λειτουργούς της και παρακωλύουν την ταχύτητα απονομής της,

γ) να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επεξεργασίας και εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων, με τη λήψη μέτρων όπως λ.χ. η ενθάρρυνση της διαδικασίας της ποινικής διαπραγμάτευσης, η μεταφορά της δικαστηριακής ύλης του εφετείου από πολυμελή σε ολιγομελή δικαστήρια, προκειμένου ο ίδιος αριθμός δικαστών να δύναται να συγκροτήσει περισσότερα δικαστήρια και έτσι να εκδικάζεται πολλαπλάσιος αριθμός υποθέσεων.

Στόχοι του σχεδίου είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης μέσω της ενίσχυσης των αρχών της γενικής και ειδικής πρόληψης, η λήψη μέτρων αποτροπής όσων ασκόπως κινητοποιούν τον μηχανισμό της και η αναδιάρθρωση των δικαστικών συνθέσεων του δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας σε πιο ολιγομελή και ευέλικτα σχήματα, με σκοπό την εκδίκαση περισσότερων υποθέσεων. 

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει:

Το Σχέδιο Νόμου για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κατατέθηκε χθες το βράδυ προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιώντας τις προγραμματικές της δεσμεύσεις, προχωρεί σε μείζονα μεταρρυθμιστική παρέμβαση, διπλής κατεύθυνσης:

Α) Αντιμετώπιση της «μικρομεσαίας» εγκληματικότητας, με βασικό μέσο την έκτιση των ποινών, που καταπολεμά το αίσθημα ατιμωρησίας και αυξάνει τη ζωτική ανάγκη ασφάλειας του πολίτη.

Β) Επιτάχυνση των διαδικασιών και του χρόνου της ποινικής δίκης, που αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου για ταχύτερη απονομή του δικαίου στη χώρα μας.

Επίσης, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, που αντιμετωπίζουν κρίσιμα θέματα αυξημένου εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η οικολογική καταστροφή μέσω των εμπρησμών, η ενδοοικογενειακή βία, η προστασία αλλά και η παραβατικότητα των ανηλίκων.

Τέλος το Σχέδιο Νόμου, ενισχύει τη διαφάνεια της δημόσιας ζωής, διότι θεσπίζει ειδικές ποινικές ευθύνες των Νομικών Προσώπων σε περιπτώσεις δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να αποσπάσουν αθέμιτα οφέλη.

Δείτε το Νομοσχέδιο στο παρακάτω Αρχείο

Αρχεία