17.3 C
Mykonos

Web Radio

Weather

17.3 C
Mykonos
17.9 C
Athens

Ο ΕΦΚΑ γνωστοποιεί με διευκρινιστική εγκύκλιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ΦΕΚ)

Τι προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλιος εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων……

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά στην ρύθμιση αυτή μπορούσαν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις των οποίων οι οφειλές δεν ξεπερνούσαν συνολικά το ποσό των 50.000,00 ευρώ.

Ωστόσο επισημαίνεται στη ρύθμιση αυτή δύναται να ενταχθούν οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 2 και 3 του ν.4469/2017 με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς όλους τους πιστωτές (φορολογική διοίκηση, Κ.Ε.Α.Ο., πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ) που ανέρχονται από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) και δεν ξεπερνούν το ποσό των 300.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων ο ΕΦΚΑ επισημαίνει τα εξής:

Πότε κρίνεται βιώσιμος ένας οφειλέτης

Ένας οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης εφόσον πληροί σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν.4469/2017 , και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10).

Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης ως EBITDA λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση:

i. του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

ii. του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δεν προτείνουν ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια της απλοποιημένης διαδικασίας στις εξής περιπτώσεις:

• Όταν διαθέτουν, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, δική τους μελέτη βιωσιμότητας προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. Πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων δεν προτείνει πρόταση ρύθμισης οφειλών στην περίπτωση που εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο.Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών:

• Όταν η συνολική εντασσόμενη οφειλή δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση.

• Όταν η συνολική οφειλή προς ρύθμιση κυμαίνεται μεταξύ των 50.000 ευρώ και των 200.000€ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ξεπερνά το εικοσαπλάσιο της συνολικής οφειλής προς ρύθμιση και τα 1.250.000 ευρώ.

• Όταν η συνολική εντασσόμενη οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το δεκαπενταπλάσιο της συνολικής οφειλής προς ρύθμιση όσο και τα 4.000.000 ευρώ.

Συμπερασματικά, το Κ.ΕΑ.Ο. δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον η συνολική αξία της περιουσίας ανά περίπτωση εντασσόμενης οφειλής της στήλης (1), υπερβαίνει τα ποσά της στήλης (2) του παρακάτω πίνακα:
, Ο ΕΦΚΑ γνωστοποιεί με διευκρινιστική εγκύκλιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ΦΕΚ)
Ο τρόπος ρύθμισης

Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα απλοποιημένη διαδικασία και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης κριθεί βιώσιμος δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ως ακολούθως:

(α) Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Για το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το επιτόκιο είναι σταθερό με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης. Για τους χρηματοδοτικούς φορείς είναι κυμαινόμενο- αναπροσαρμοζόμενο ανά τρίμηνο με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης και προσαυξημένο κατά την εισφορά του νόμου 128/1975 στις περιπτώσεις που προγενέστερα είχε συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη.

(β) το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.

(γ) ο αριθμός των δόσεων δεν υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36) σε βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή /και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά πιστωτή (δεν προσμετρώνται τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών). Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προσθαφαιρούνται προσαυξήσεις και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 όπως ισχύει .

(δ) Με την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων παύει να ισχύει ο περιορισμός των είκοσι τεσσάρων (24) δόσεων στην περίπτωση των ιδιωτών πιστωτών. Συνεπώς, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120).

(ε) Για οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, ο αριθμός των δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις έξι (6).(στ) Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός για κάθε μία κατηγορία πιστωτών, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω εφαρμογής των περιορισμών των (β) και (γ).

(ζ) Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει τη ρύθμιση της οφειλής του σε όλους τους πιστωτές, πλην των πιστωτών που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες δόσεις.

Το ΦΕΚ Β’, 2324/14-06-2019 που αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

Follow Us

Weather in Mykonos

Mykonos
few clouds
17.3 ° C
17.8 °
17 °
93 %
1.8kmh
20 %
Πα
22 °
Σα
22 °
Κυ
23 °
Δε
23 °
Τρ
22 °

10 Stylish φθινοπωρινά σύνολα!! Οκτώβριος με update layering!!

Ιδέες για τα πιο κομψά φθινοπωρινά σύνολα -Τον Οκτώβριο κάνουμε layering!! Τα καταστήματα ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ έχουν πλημμυρίσει με όλα τα φθινοπωρινά trends..... Τα ράφια...

Τι προσέχει μια γυναίκα πάνω σου;

Οι γυναίκες που αναζητούν κάτι εφήμερο φαίνεται ότι επικεντρώνεται σε 5 μεμονωμένα χαρακτηριστικά αντί για ολόκληρο το πρόσωπο, σύμφωνα με έρευνα στο Journal of...

3 Χρήσιμα Tips για το καθάρισμα του κινητού!! Χρειάζεται τρόπος και προσοχή!!

Ένα από τα αντικείμενα που συγκεντρώνει πολλά μικρόβια επάνω του και θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, είναι το κινητό μας τηλέφωνο.... Ωστόσο, καθώς πρόκειται για...

Wi-Fi: Εντοπίστε αυτούς που σας… κλέβουν το internet!! Πώς θα τους σταματήσετε!!

Wi-Fi στο σπίτι. Καμία φορά η σύνδεσή σας μπορεί να σας προβληματίσει. Σας προβληματίζει η ταχύτητα του ίντερνετ στο σπίτι σας; Μήπως όμως δε φταίει...

Market Hub, ένα innovative marketplace e-commerce πολλαπλών καταστημάτων με πολλαπλά οφέλη

Σ ένα κορεσμένο χώρο, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το Market Hub είναι μια αξιόλογη καινοτόμα πρόταση που διαμορφώνει νέα δεδομένα στο ελληνικό e-commerce, πολλαπλών...

2 Έξυπνοι τρόποι για να βρείτε το κινητό σας όταν βρίσκεται στην «Σίγαση»

Δύο εύκολοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βρείτε το κινητό σας ακόμα κι αν το έχετε σε αθόρυβη λειτουργία!!...... Είναι από τα πιο...

What to Read Next...

Related stories You May Like

Πανελλαδικές: Δημοσιεύτηκε η διάταξη για τους παλαιούς αποφοίτους

, Ο ΕΦΚΑ γνωστοποιεί με διευκρινιστική εγκύκλιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ΦΕΚ)
Δημοσιεύτηκε η διάταξη  με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους παλιούς αποφοίτους, ειδικά για το σχολικό έτος 2019-20 να επιλέξουν τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές,...... όπως...

ΥΠΕΝ: Παράταση έως έξι μήνες για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

, Ο ΕΦΚΑ γνωστοποιεί με διευκρινιστική εγκύκλιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ΦΕΚ)
Το υπουργείο Περιβάλλοντος σκοπεύει να δώσει παράταση από τέσσερις έως έξι μήνες για τους τελευταίους ιδιοκτήτες που οφείλουν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους. Δεν...

In Case You Missed It

Τράπεζες: Χρέωση ακόμη και για αλλαγή PIN στις κάρτες!! Νέες προμήθειες...

, Ο ΕΦΚΑ γνωστοποιεί με διευκρινιστική εγκύκλιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ΦΕΚ)
Οι προμήθειες των τραπεζών συνεχίζονται!! Ποιες συναλλαγές αφορούν!! Αυξάνεται ο αριθμός των συναλλαγών επί των οποίων οι τράπεζες χρεώνουν προμήθειες. Για παράδειγμα Επιβάλλεται χρέωση για την έκδοση...

Ο Διαμιανός Δακτυλίδης γνωστοποιεί την στήριξή του στον Α.Ο. Μυκόνου

, Ο ΕΦΚΑ γνωστοποιεί με διευκρινιστική εγκύκλιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ΦΕΚ)
Την πρόθεσή του να ανταποκριθεί άμεσα ως χορηγός , εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων του Α.Ο Μυκόνου, και να  συνεχίσει το έργο και...

More from Mykonos Ticker

Ασκήσεις που γυμνάζουν ταυτόχρονα κοιλιά και χέρια!! [Video]

Τι γίνεται όταν ένα μοντέλο της Victoria’s Secret συναντά έναν διάσημο personal trainer;.... Δημιουργούν το πιο απαιτητικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα γυμναστικής για επίπεδη κοιλιά και...

4 ζώδια που είναι πιθανό να γνωρίσουν νέο έρωτα μέσα στον Οκτώβριο!!

Η Πανσέληνος του Οκτωβρίου που έγινε στις 12/10 μεταξύ άλλων, φέρνει νέα ξεκινήματα στα ερωτικά!! Όχι για όλα τα ζώδια... Η Πανσέληνος των Κυνηγών, όπως...

7 ιδανικές τροφές που ανακουφίζουν τον πόνο στις αρθρώσεις!!

Επτά τροφές που ανακουφίζουν τον πόνο στις αρθρώσεις και είναι δανικές για την αρθρίτιδα!! Κάθε φλεγμονώδης κατάσταση που αφορά τις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος αποκαλείται...

Ποια είναι η αθώα καθημερινή συνήθεια που μας γερνάει πρόωρα??

Η.... αθώα καθημερινή συνήθεια που μας γερνά πρόωρα και επηρεάζονται όλα μας τα όργανα και επιταχύνει τη γήρανση, είναι η έλλειψη ύπνου...... Αυξάνει επίσης τη...

Μάικ Πενς: Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός στη Συρία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία συμφώνησε σε πενταήμερη κατάπαυση του πυρός στη Συρία. Ο  Μάικ Πενς εξήγησε ότι θα υπάρξει...

Η ιδανική ώρα της ημέρας για γυμναστική, που ξυπνά τον μεταβολισμό!! [Νέα Έρευνα]

Όταν γυμναζόμαστε ψάχνουμε πάντα να βρούμε τον τρόπο, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα: την άσκηση που υπόσχεται γράμμωση στα χέρια και τους...

Το αφήγημα να φέρουμε περισσότερους τουρίστες έχει τελειώσει -Τα νέα δεδομένα για τον τουριστικό κλάδο είναι να παίξει επίθεση και όχι άμυνα

Η διαχείριση των τουριστικών προορισμών, υπο το πρίσμα των υψηλών ροών τουριστών που δέχεται η Ελλάδα είναι το μεγάλο στοίχημα της τουριστικής βιομηχανίας. Από...

Εφορία : Επανακαταμέτρηση των τετραγωνικών μέτρων στα ακίνητα που έχουν δηλώσει στο Ε9 οι φορολογούμενοι

Επανακαταμέτρηση των τετραγωνικών μέτρων από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια, αυλές και κάθε μορφής ακίνητο που έχουν δηλώσει στο Ε9 οι φορολογούμενοι, και...

Τα πλαστικά που «καταργούνται» στην Ελλάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2020!!

Ένα φιλόδοξο σχέδιο για τα πλαστικά μιας χρήσης, που ενδέχεται να υπερβεί ακόμα και όσα ορίζει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, ετοιμάζει η κυβέρνηση και...
error: Content is protected !!