18.1 C
Mykonos

Web Radio

Weather

18.1 C
Mykonos
21.3 C
Athens

Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στο Δήμο Μυκόνου

Post date:

Category:

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη των Επιτροπών Οικονομικής & Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς, ορίζει Αντιδημάρχους με θητεία ενός (1) έτους έως τις 09/09/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους και τους μεταβιβάζει με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ως εξής:….

1. Τον κ. Κουκά Αλέξανδρο (Αλεκάρα) του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυκόνου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα όλων των Τμημάτων και Γραφείων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Σφαγείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και αποφάσεων των ως άνω.

2. Τη συνεργασία με τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τη σύνταξη και την υλοποίηση του Τεχνικού τους Προγράμματος.

3. Τη μελέτη, ωρίμανση και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής τοπικής σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου.

4. Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου.

5. Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων.

6. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

7. Το συντονισμό όλων των δράσεων και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

8. Την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν τον Δήμο Μυκόνου στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

9. Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

10. Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των συναφών χώρων.

11. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

12. Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου.

2. Τον κ. Ζουγανέλη Μιχαήλ (Μπαλτά) του Ιακώβου ως Αντιδήμαρχo Ασφάλειας, Καθημερινότητας και Κοινωνικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 – Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος – Πρασίνου, του Γραφείου Φύλαξης Δημοτικών Κοινοχρήστων χώρων και σχολείων, του Γραφείου Έκδοσης αδειών καταστημάτων και του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων των ως άνω.

– Την εποπτεία και την ευθύνη για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας και προμηθειών του Δήμου.

– Τη μέριμνα και τήρηση απογραφής αναγκών και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών.

– Την εποπτεία και την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του υλικού στην Αποθήκη του Δήμου και την τήρηση αρχείου πάγιων κινητών περιουσιακών στοιχείων.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών, δημοτικών κτιρίων, πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την πρόληψη της παραβατικότητας σε συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και τον έλεγχο και συντονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας του αναδόχου των Υπηρεσιών Φύλαξης.

Την μέριμνα και την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της εύρυθμης λειτουργίας, του φυσικού – αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος και της αισθητικής της πόλης της Μυκόνου, των οικισμών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

– Την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης, ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.

– Την συνεργασία και τον συντονισμό όλων των φορέων που εκτελούν μεταφορικό έργο στα όρια του Δήμου.

– Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

– Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

– Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

– Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.

– Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης των ακτών.

– Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου.

3. Τον κ. Δακτυλίδη Ιάκωβο (Καριώτη) του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Γραφείου Καθαριότητας, του Γραφείου Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και του Γραφείου Διαχείρισης Απορριμμάτων- Καθαριότητα Ακτών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων και καταστάσεων (καυσίμων, ελαιολιπαντικών κλπ.) των ως άνω.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και ακτών, καθώς και της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου.

Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ΧΥΤΑ και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί.

– Την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των μηχανικών μέσων και οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής (ΧΑΔΑ), την λήψη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου.

– Την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου καθώς και την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.

– Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.

– Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου.

4. Την κ. Σαμψούνη Κωσνταντινιά (Ντίνα) του Σπυρίδωνος ως Αντιδήμαρχο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Ανακύκλωσης και Δημοτικών Εσόδων και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία, μέριμνα, ευθύνη και διαχείριση των εσόδων του Δήμου και ειδικότερα των Τμημάτων Εσόδων και Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και αποφάσεων των ως άνω.

– Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα της Εκτέλεσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης του Γραφείου Διαχείρισης Απορριμμάτων, του Τμήματος Καθαριότητας- Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

– Την κατάρτιση και παρακολούθηση, σε συνεργασία από κοινού με όλους τους Διευθυντές όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου και της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

– Την εποπτεία και την ευθύνη για την εμπρόθεσμη είσπραξη όλων των εσόδων του Δήμου.

– Την ευθύνη και έλεγχο για την εμπρόθεσμη σύνταξη των βεβαιωτικών- χρηματικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και λοιπών δημοτικών εσόδων και την εκκαθάρισή τους από την αρμόδια υπηρεσία.

– Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

– Την εποπτεία και την ευθύνη για ζητήματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορούν την λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας, όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στις ιστοσελίδες του Κόμβου, στην ΕΕΤΑΑ, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, σε ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ.

– Τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

– Την ευθύνη για το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίησή του, στους περιβαλλοντικούς τομείς της αποκομιδής, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, με τη βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τη δημιουργία νέων στα πρότυπα της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

– Την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

– Την μέριμνα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

– Την ορίζει μέλος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου.

Β. Οι Αντιδήμαρχοι φέρουν την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, την βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι ορίζονται υπεύθυνοι για τη μέριμνα, την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων στον Τομέα Ευθύνης τους σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας για την παροχή μέτρων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων προληπτικής ιατρικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι δικαιούνται αντιμισθίας.

Ε. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο, σε όλους τους Αντιδημάρχους.

ΣΤ. Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.

Ζ. Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων τα οποία χαράσσουν γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.

Η. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά:
1. ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκάς Αλέξανδος (Αλεκάρας) του Δημητρίου.
2. ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουγανέλης Μιχαήλ (Μπαλτάς) του Ιακώβου.
3. ο Αντιδήμαρχος κ. Δακτυλίδης Ιάκωβος (Καριώτης) του Ιωάννη.
4. η Αντιδήμαρχος κ. Σαμψούνη Κωνσταντινιά (Ντίνα) του Σπυρίδωνος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Θ. Οι Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Ι. Με την παρούσα απόφαση ανακαλείται κάθε προηγούμενη απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων.

 

Follow Us

Είσαι Έμπορος;
Καταχώρησε τα προϊόντα σου στο MarketHUB
Καταχωρήστε το κατάστημα και τα προϊόντα σας ακόμα και εάν δεν έχετε ηλεκτρονικό κατάστημα.
Το πρώτο e-shop πολλαπλών καταστημάτων στην Ελλάδα

Weather in Mykonos

Mykonos
clear sky
18.1 ° C
20 °
16 °
55 %
2.6kmh
0 %
Δε
22 °
Τρ
23 °
Τε
23 °
Πε
23 °
Πα
24 °

Τι προσέχει μια γυναίκα πάνω σου;

Οι γυναίκες που αναζητούν κάτι εφήμερο φαίνεται ότι επικεντρώνεται σε 5 μεμονωμένα χαρακτηριστικά αντί για ολόκληρο το πρόσωπο, σύμφωνα με έρευνα στο Journal of...

Δροσερό, λαμπερό, απαλό δέρμα με καρπούζι!! 4 super tips!!

Η διαδικασία είναι απλή: Ψιλοκόβετε την ψίχα από το καρπούζι, την τυλίγετε σε ένα κομμάτι από

6 δροσερά καλοκαιρινά ροφήματα και… επίπεδη κοιλιά!!

που πέρα από δροσιά θα σας χαρίσουν και… κοιλιά-σανίδα!!

Τα πρέπει και τα μη ώστε η επιδερμίδα μας να λάμπει!! Τα 5 συχνά καλοκαιρινά λάθη ομορφιάς!!

Επειδή και η ομορφιά θέλει τρόπο και όχι κόπο, εσύ δεν έχεις παρά να προσέξεις για να μην κάνεις λάθη που σε μεγαλώνουν το...

Η Rakuten Viber παρουσιάζει το Νέο χαρακτηριστικό Create a Sticker!! Φτιάξετε τα δικά σας Αυτοκόλλητα!!

Το νέο αυτό χαρακτηριστικό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μετατρέπουν οποιαδήποτε φωτογραφία σε ένα διασκεδαστικό αυτοκόλλητο!.....Η Rakuten Viber είναι η μοναδική εφαρμογή που...

Instagram: Τα Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε αν σας Χακάρουν τον Λογαριασμό !!

Το χακάρισμα λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συμβεί στον καθένα!! Μπορείτε άμεσα να κάνετε κάποια απλά βήματα για να ανακτήσετε τα δεδομένα...

Νέος Αλγόριθμος της Google, θα «τιμωρεί» αυστηρά το copy & paste

Η Google θα ανεβάζει ψηλά στις αναζητήσεις το αυθεντικό και πρωτότυπο περιεχόμενο - Elevating original reporting in Search - Google is bumping up original...

Νέα λειτουργία του Facebook, «καθαρίζει» το ιστορικό των χρηστών, αλλά δεν το διαγράφει!!

Το νέο εργαλείο της εφαρμογής δίνει στον χρήστη κάποιο έλεγχο για τα στοιχεία που λαμβάνει η εταιρεία........ Μια νέα λειτουργία θέτει σε εφαρμογή το Facebook...

What to Read Next...

Related stories You May Like

Ο Βρετανικός tour operator Thomas Cook κατέρρευσε και ακυρώνει εκατοντάδες χιλιάδες...

, Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στο Δήμο Μυκόνου
Ο Βρετανικός tour operator Thomas Cook διέκοψε τις συναλλαγές και οι εκατοντάδες χιλιάδες κρατήσεις του ακυρώθηκαν αφού η επιχείρηση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση...

Κλειστά όλα τα Σχολεία, Δεν θα γίνουν Μαθήματα, την Παρασκευή 27...

, Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στο Δήμο Μυκόνου
Με σύνθημα «Αγαπώ την Άθληση – Αγαπώ την Υγεία μου» Χωρίς τις τσάντες τους θα πάνε στα σχολεία την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου οι μαθητές, καθώς...

In Case You Missed It

Απεργία ΠΝΟ: Ρίχνουν άγκυρες και δένουν κάβους τα πλοία την Τρίτη...

, Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στο Δήμο Μυκόνου
24ωρη Απεργία των Ναυτεργατών Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων προχωρά..... την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ),...

Ο Τρόπος που θα διοικηθούν τα Νομικά Πρόσωπα Δήμων και Περιφερειών...

, Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στο Δήμο Μυκόνου
Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 16η Σεπτεμβρίου, υπ' αριθμ.102/13.9.2019, αφορά την συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ Α’ και...

More from Mykonos Ticker

Ο Βρετανικός tour operator Thomas Cook κατέρρευσε και ακυρώνει εκατοντάδες χιλιάδες κρατήσεις

Ο Βρετανικός tour operator Thomas Cook διέκοψε τις συναλλαγές και οι εκατοντάδες χιλιάδες κρατήσεις του ακυρώθηκαν αφού η επιχείρηση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση...

Με πρόσθετους όρους, περιορισμούς και διαδικασία παρακολούθησης, η έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην επένδυση της Μυκόνου

Γιώργος Χατζημάρκος: «Σε μια χώρα πτωχευμένη, που αναζητά επενδύσεις και ΑΕΠ, δεν θα γνωμοδοτήσω αρνητικά και χωρίς νομική και επιστημονική τεκμηρίωση, σε μια καθόλα...

Φορολογία: Τι αλλάζει για εκατομμύρια φορολογούμενους από το 2020

Αλλάζει ο φορολογικός χάρτης της Ελλάδας από το 2020 Όλες οι αλλαγές που προωθούνται αναμένεται να «κλειδώσουν» στα δύο ραντεβού που θα έχει την ερχόμενη...

Νέο εισφοροδοτικό σύστημα!! Αλλάζουν όλα στις εισφορές επαγγελματιών!! Πώς υπολογίζονται τα νέα ποσά

Με άξονα την ανεξαρτητοποίηση των κρατήσεων ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από το δηλωθέν εισόδημα.... εξετάζεται το νέο εισφοροδοτικό σύστημα, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει...

Νέος Εκλογικός νόμος: 37% το κατώφλι αυτοδυναμίας!! Σχεδιασμοί για τον εκλογικό νόμο

Οι σχεδιασμοί για τον εκλογικό νόμο - Συνταγματική αναθεώρηση: Το ρίσκο της ΝΔ με τον εκλογικό νόμο - Δεν αλλάζει το άρθρο 54 Σε...

Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)

Θεσμοθετείται η διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο συναφές θέμα με την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον αιγιαλό, την...

Τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2019

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος  Διαβάστε τα 17 πρώτα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων Εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)...... Τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα σε λίγο…….. NewsRoom Mykonos...

Sophia Loren!! 25+1 Best Vintage εικόνες αυτής της θρυλικής ηθοποιού!!

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1934 στη Ρώμη γεννήθηκε η Σοφία Villani Scicolone. Με το βλέμμα και τα γεμάτα χείλη της, αυτό το φιλόδοξο και μυστηριώδες...

Νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τον καταδυτικό τουρισμό, την εκπαίδευση και στο μέτωπο των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αλλά και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας του κινούνται οι δράσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού,...
error: Content is protected !!