26.2 C
Mykonos
17/08/2019

Web Radio

26.2 C
Mykonos

Weather

29 C
Athens

Leading News Source For Mykonos & The Region

Ποινικά υπόλογη η Λυδία Κονιόρδου, για την παραχώρησηι προς εκμετάλλευση της παραλίας της Φτελιάς στη Μύκονο

Post date:

Category:

Ποινικά υπόλογη καθίσταται πλέον η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου, για την απόφασή της να παραχωρήσει προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες την παραλία της Φτελιάς στη Μύκονο…………

Και αυτό, διότι σήμερα κατατέθηκε η πρώτη μήνυση κατά της Λυδίας Κονιόρδου, αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου από τον δικηγόρο κ. Στέλιο Γκαρίπη.

Η παραλία της Φτελιάς παρέμενε, μέχρι την απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, μία από τις τελευταίες παραλίες της Μυκόνου, που δεν είχαν τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες και ομπρέλες, διατηρώντας έτσι αναλλοίωτο το φυσικό κάλλος της και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Με την μήνυσή του, ο κ. Γκαρίπης ζητά από την Εισαγγελία της Σύρου να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της κυρίας Κονιόρδου -κάτι που θα το αποφασίσει η Βουλή, εφόσον η δικογραφία διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο- για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Παράλληλα, ο μηνυτής-δικηγόρος επιφυλάσσεται να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση της «παράνομης», όπως την χαρακτηρίζει, απόφασης της υπουργού Πολιτισμού, με την οποία άναψε το «πράσινο φως» για την παραχώρηση της Φτελιάς σε «μονοπρόσωπη εταιρεία, που εδρεύει στο Λονδίνο».

Όπως αναφέρει στη μήνυσή του ο κ. Γκαρίπης, η ευρύτερη περιοχή της Φτελιάς, εκτός του ότι έχει χαρακτηριστεί ως «περιοχή προστασίας φυσικού τοπίου», αποτελεί και αρχαιολογικό χώρο, καθώς στο κέντρο της ομώνυμης παραλίας σώζovται λείψαvα πρώιμης πρωτoκυκλαδικής εγκατάστασης (3200 – 2800 π.Χ).

«Ο λόφoς ταυτίζεται με τov Τύμβo τoυ Αίαvτoς τoυ Λoκρoύ. Δυτικά τoυ λόφoυ σώζεται λατoμείo ελληvιστικώv χρόvωv γvωστό απo αρχαίες επιγραφές» αναφέρει χαρακτηριστικά στη μήνυσή του ο κ. Γκαρίπης.

Επικαλούμενος την ισχύουσα νομοθεσία, ο δικηγόρος επισημαίνει ακόμη στη μήνυσή του πως στην παραλία της Φτελιάς «απαγoρεύεται σύμφωνα με τη ρητή επιταγή του Προεδρικού Διατάγματος 243/2005 «κάθε δόμηση – εγκατάσταση ή δημιoυργία εγκαταστάσεωv ιχθυoκαλλιέργειας και oπoιαδήπoτε εξoρυκτική – λατoμική δραστηριότητα, κάθε αλλoίωση τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς (εκσκαφές, μπαζώματα, εκχερσώσεις – καταστρoφή καλαμιώvωv και αυτoφυoύς βλάστησης, απoστραγγίσεις υδάτωv κ.λ.π.) καθώς και η ρύπαvση τυχόv ρεμάτωv πoυ διέρχovται ή καταλήγoυv στις περιoχές αυτές».

Επιπλέον, όπως λέει, στην προκειμένη περίπτωση, η κυρία Κονιόρδου προχώρησε στην παραχώρηση της παραλίας της Φτελιάς, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

«Παρακάμφθηκε ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που ορίζεται στο υπ’ αριθ. 243/2005 προεδρικό διάταγμα, αφού δίδεται η έγκριση για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας της Φτελιάς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) κατά παράβαση των άρθρων 14 παρ.5 και 50 παρ.5 του Νόμου 3028/2002» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης. Όπως, δε, επισημαίνει «για κάθε εργασία, επέμβαση, αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία, απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου».

«Ειδικός δόλος»

Ο κ. Γκαρίπης καταλογίζει μάλιστα «ειδικό δόλο» στην υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς όπως υπογραμμίζει: «Η απόφαση της μηνυόμενης για παραχώρηση της παραλίας της Φτελιάς σε ιδιώτη για εγκατάσταση ομπρελών και ξαπλωστρών δεν αποτελεί μία (ακόμα) παράνομη και ακυρωτέα πράξη της Διοίκησης. Η απόφαση της μηνυόμενης συνιστά παράβαση των υπουργικών καθηκόντων της με ειδικό δόλο.

Η μηνυόμενη με την απόφασή της δεν παραβιάζει μόνο μία σειρά από διατάξεις νόμων για την έκδοση μιας νόμιμης πράξης. Η παραλία της Φτελιάς εδώ και άνω των δέκα ετών έχει τύχει της προστασίας των κατοίκων της νήσου Μυκόνου, οι οποίοι πέρα από πολιτικές ή επιχειρηματικές διαφορές, συμφωνούν πως στην παραλία της Φτελιάς πρέπει να απαγορευθεί οποιαδήποτε επέμβαση και οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα».

Σύμφωνα με την μήνυση, η κυρία Κονιόρδου «δεν έπραξε σε καμία περίπτωση προς όφελος του Δημοσίου, αφού το όφελος του Δημοσίου από την παραχώρηση της παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40.000€ το έτος, δεδομένου ότι το ανώτατο κομμάτι παραλίας στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν ομπρέλες είναι 500 τ.μ. και η ανώτατη τιμή εκμίσθωσης ανά τ.μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80€ το τ.μ.».

Επομένως, υπογραμμίζει ο κ. Γκαρίπης στη μήνυσή του: «Το όφελος του Δημοσίου είναι μηδαμινό, ενώ είναι ανυπολόγιστης αξίας για όποιον αποκτήσει ή ήδη διαθέτει κάποιο ακίνητο πλησίον της παραλίας στο οποίο θα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα».

«Αποφάσισε χωρίς το ΚΑΣ»

Ακόμη, ο δικηγόρος αναφέρει: «Η παραλία της Φτελιάς παρέμενε μέχρι την απόφαση της μηνυόμενης της μία από τις τελευταίες παραλίες του νησιού της Μυκόνου που δεν είχαν τραπεζοκαθίσματα, διατηρώντας αναλλοίωτο το φυσικό κάλλος της και την πολιτιστική μας κληρονομία.

Η μηνυόμενη παρά το γεγονός ότι για την τρέχουσα τουριστική περίοδο είχαν περάσει όλες οι προθεσμίες για την εκμίσθωση παραλιών, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος επείγοντος, αφού κάθε απόφασή της θα αφορούσε την τουριστική περίοδο του 2018, εν μέσω του μηνός Αυγούστου και σε μόλις 22 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του αιτήματος για παραχώρηση της Φτελιάς από μία αγγλική μονοπρόσωπη εταιρία που εδρεύει στο Λονδίνο, αλλά το διοικητικό της συμβούλιο συνεδριάζει γενικά και αόριστα στο Ψυχικό Αττικής με ένα και μόνο μέλος, αψήφησε το γεγονός ύπαρξης αρχαίου οικισμού και φυσικού τοπίου ιδιαίτερου κάλλους (με βράχια, ρέμματα, κρινάκια), χωρίς να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, χωρίς να διατάξει την προηγούμενη σύνταξη ειδικής και εμπεριστατωμένης έκθεσης της Αρχαιολογίας, χωρίς έστω να προσδιορίσει στην απόφαση ποια συγκεκριμένα σημεία της παραλίας της Φτελιάς παραχωρούνται, χωρίς να επισυνάψει στην απόφαση, ως οφείλεται, σχετικά συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα, εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης της παραλίας, παραχώρηση της οποίας η διάρκεια θα αρχίσει το 2018 και δύναται να λήξει το έτος 2021».

Μάλιστα, προκειμένου να αποδειχθεί ο «ειδικός δόλος» της μηνυόμενης υπουργού, «να ωφελήσει συγκεκριμένη εταιρία και μάλιστα αγγλική, η οποία ενόψει Brexit, δε θα υπάγεται στο καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ο κ. Γκαρίπης ζητά από την Εισαγγελία Σύρου, να του χορηγήσει:

– Αντίγραφα με βέβαιη χρονολογία των αιτημάτων της μηνυόμενης για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

– Αντίγραφα με βέβαιη χρονολογία των αιτημάτων της μηνυόμενης για διενέργεια αυτοψίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του ορισμού των Αρχαιολόγων που κλήθηκαν να διενεργήσουν την αυτοψία καθώς και αντίγραφα των οδοιπορικών τους στη νήσο Μύκονο για τη διενέργεια της αυτοψίας.

«Με τα στοιχεία που παραθέτω στη μήνυσή μου αποδεικνύεται ο δόλος της υπουργού να παραβεί τα υπουργικά της καθήκοντα για να ωφελήσει συγκεκριμένη εταιρεία και ιδίως αποδεικνύεται ο δόλος της κυρίας Κονιόρδου να παρακάμψει τη βούληση όλων των κατοίκων της Μυκόνου για να παραχωρήσει μια παρθένα παραλία σε εξωχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα» καταγγέλλει o κ. Γκαρίπης, μιλώντας στο protothema.gr.

Οι αποφάσεις του Δήμου Μυκόνου

Στο παρελθόν, ο Δήμος Μυκόνου έχει λάβει ομόφωνες αποφάσεις προστασίας της Φτελιάς και εξαίρεσής της από την εκμετάλλευση και τοποθέτηση ομπρελών. Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου της 24ης Μαρτίου 2015 συζητήθηκε αίτηση 1050 κατοίκων της νήσου Μυκόνου, με πρωτοβουλία του κυρίου Αναστασίου Ξυδάκη, για την προστασία των παραλιών του νησιού που σύμφωνα με προηγούμενες δημοτικές αποφάσεις δεν διατίθενται για εκμετάλλευση και τοποθέτηση ομπρελών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου με την απόφασή του υπ’ αριθ. 76/1999 είχε αποφασίσει πως η παραλία της Φτελιάς δεν ενοικιάζεται για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων με σκοπό να προστατευθεί και να διατηρηθεί η φυσική της ομορφιά.

Ο Δήμος Μυκόνου με την υπ’ αριθ. 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα την προστασία της παραλίας της Φτελιάς και την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας υπ’ αριθ. 76/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Πηγή:  protothema.gr

Newsroom MykonosTicker

Follow Us

Είσαι Έμπορος;
Καταχώρησε τα προϊόντα σου στο MarketHUB
Καταχωρήστε το κατάστημα και τα προϊόντα σας ακόμα και εάν δεν έχετε ηλεκτρονικό κατάστημα.
Το πρώτο e-shop πολλαπλών καταστημάτων στην Ελλάδα

Weather in Mykonos

Mykonos
few clouds
26.2 ° C
27.2 °
25 °
65 %
9.8kmh
20 %
Σα
27 °
Κυ
25 °
Δε
25 °
Τρ
25 °
Τε
26 °

Tag Cloud

What to Read Next...

Related stories You May Like

Naxos Jet: Δεμένο στη Ραφήνα!! Ακυρώθηκε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του για...

, Ποινικά υπόλογη η Λυδία Κονιόρδου, για την παραχώρησηι προς εκμετάλλευση της παραλίας της Φτελιάς στη Μύκονο
Δεμένο στη Ραφήνα το Naxos Jet - Ακυρώθηκε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Άνδρο - Τήνο - Μύκονο - Πάρο - Νάξο..... Τι θα γίνει με τους...

Σύλληψη 19χρονου αλλοδαπού στη Μύκονο

, Ποινικά υπόλογη η Λυδία Κονιόρδου, για την παραχώρησηι προς εκμετάλλευση της παραλίας της Φτελιάς στη Μύκονο
Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού προέβησαν, μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου Μυκόνου......... Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο...

In Case You Missed It

Μύκονος και Σαντορίνη τα δημοφιλή θέρετρα που αποτελούν πόλους έλξης για...

, Ποινικά υπόλογη η Λυδία Κονιόρδου, για την παραχώρησηι προς εκμετάλλευση της παραλίας της Φτελιάς στη Μύκονο
Βίλες με 23 χιλ. ευρώ το τ.μ. στη Μύκονο - Πάνω από 20 χιλ. το τ.μ στη Σαντορίνη. Οι τιμές για θερινές εξοχικές κατοικίες...

Μια εμβληματική τομή για την Δημόσια υγεία στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου

, Ποινικά υπόλογη η Λυδία Κονιόρδου, για την παραχώρησηι προς εκμετάλλευση της παραλίας της Φτελιάς στη Μύκονο
-Αξονικός τομογράφος 16 τομών στο Κέντρο Υγείας διασφαλίζει πρόσβαση σε υπερσύγχρονη υγειονομική περίθαλψη -Το Κέντρο Υγείας Μυκόνου διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της Π.Φ.Υ στις...

More from Mykonos Ticker

Η Αδελφότητα Ανωμεριτών Μυκόνου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις «Ανωμερίτικα», 17 -21 Αυγούστου 2019

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αδελφότητας Ανωμεριτών Μυκόνου " Παναγία Τουρλιανή", σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπό το γενικό τίτλο «Ανωμερίτικα», που θα διοργανωθούν...

Επεισόδιο σε μπαρ της Μυκόνου με ελεγκτές της ΑΑΔΕ και σεκιούριτι, με τη συνδρομή της αστυνομίας το «λουκέτο»

Το λουκέτο θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες διότι ο ιδιοκτήτης ήταν υπότροπος λόγω προηγούμενης παράβασης....... Επεισοδιακός έλεγχος της ΑΑΔΕ σε μπαρ της Μυκόνου - με τη...

Επόμενος στόχος του Facebook, να διαβάζει το μυαλό μας και να αποκομίζει κέρδη από τις πληροφορίες που αντλεί από μέσα του

Το Facebook θέλει να διαβάσει το μυαλό σας και να το κάνει νέα πηγή δεδομένων σας Το κοινωνικό δίκτυο χρηματοδοτεί έρευνα που αναπτύσσει μηχανισμούς για...

Η έκθεση «Disturbance of emotions» του Άρη Καϊάφα, στην Αίθουσα Συριώτη της ΚΔΕΠΠΑΜ

Άρης Καϊάφας, Διαταραχή των συναισθημάτων – Disturbance of emotions» Ο Άρης Καϊάφας τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει τη δημιουργική του ανησυχία στη ζωγραφική, επιδιώκοντας μέσα...

Ευχές του Αντιδημάρχου Μυκόνου, Μιλτιάδη Ατζαμόγλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Σήμερα γιορτάζει η Ελλάδα. Σήμερα γιορτάζουμε όλοι μας. Χρόνια πολλά σε κάθε έναν και μία ξεχωριστά και Καλή Παναγιά. Εύχομαι επίσης από καρδιάς, σε όλους...

Ευχετήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Στέλιου Μπρίγγου για τον Δεκαπενταύγουστο

Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Σήμερα εορτάζει πληθυσμιακά η μισή Ελλάδα. Η Χάρη της να φωτίζει την αλήθεια και την καθαρότητα σε όλες...

Τα 1620 προσωνύμια της Παναγίας

Η Παναγία η Πορταΐτισσα - Η Παναγία της εντατικής Το πρόσωπο της Παναγίας όμως για τους

Μύκονος: 5 συλλήψεις σε επιχείρηση της Ο.Ε.Π.Τ.Α για υφαρπαγή μεταφορικού έργου

Συνελήφθησαν νυχτερινές πρωινές ώρες της 13/14 Αυγούστου 2019 στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).... της Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, πέντε...

Παναγία, Πανταχού Παρούσα στην Ελλάδα

έχουν από μία εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία που διαθέτει 
error: Content is protected !!