25.6 C
Mykonos

Radio web

Clima

25.6 C
Mykonos
27.6 C
Atenas

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων για όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα και με το…. lei [documento]

Μέσω του Κ.Η.Σ.Α. θα χορηγούνται άδειες δημοσίων και ιδιωτικών έργων……

Ψηφίστηκε στη Βουλή η ανάπτυξη Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων (στο εξής “Κ.Η.Σ.Α.”), μέσω του οποίου θα χορηγούνται οι πάσης φύσεως άδειες όλων των δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Note-se que, οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών δεν μεταβάλλονται, η ένταξή τους όμως σε ένα ενιαίο σύστημα προσδοκάται να συμβάλει καθοριστικά στη διαφάνεια και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας και συνεπώς στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας.

Μέσω του Κ.Η.Σ.Α. λοιπόν θα χορηγούνται άδειες δημοσίων και ιδιωτικών έργων, όπως θα προσδιοριστούν με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

Στο Κ.Η.Σ.Α., πέραν των αδειών, θα περιλαμβάνεται:

    1. Tα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και
    2. Κάθε απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των αδειών.

o ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κ.Η.Σ.Α. θα καθοριστεί pela Decisão του Υπουργού Ανάπτυξης & investimento.

Από την ημερομηνία έναρξης, tudo των απαιτούμενων αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων θα χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω αυτού.

Εντός προθεσμίας 6 meses, η αφετηρία της οποίας ομοίως θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση, οι αρμόδιες, se for o caso, Υπηρεσίες, όπως επίσης οι εξουσιοδοτημένοι από τους δικαιούχους μηχανικοί καταχωρούν στο Κ.Η.Σ.Α. ψηφιακά αρχεία των υφιστάμενων αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Άδειες που χορηγούνται μετά από την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Κ.Η.Σ.Α., σε μορφή ψηφιακών αρχείων, εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη χορήγησή seu.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο των επιμέρους ελέγχων των αρμόδιων Υπηρεσιών, τα σχετικά αρχεία επανυποβάλλονται τροποποιημένα εντός προθεσμίας 30 dias.

Αρμόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητημάτων για την εφαρμογή του ορίστηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης & investimento.

simultaneamente, ο νόμος όρισε πως η ανάπτυξη, função, συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος δύναται να ανατίθεται με Υπουργική Απόφαση σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σχετική εμπειρία.

o πρόσβαση στο Κ.Η.Σ.Α. θα γίνεται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, το προαναφερθέν ΝΠΔΔ και τους αιτούντες και τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα ληφθεί, também,μέριμνα για τη διασύνδεση του Συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τα έργα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του τελευταίου.

final, προβλέφθηκε ότι με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων δύναται να καθορίζεται η οικονομική συμμετοχή των ενδιαφερομένων φυσικών και νομικών προσώπων στη λειτουργία του Κ.Η.Σ.Α., καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του.

Επισημαίνεται ότι το σχετικό άρθρο περιλαμβανόταν σε εκπρόθεσμη Τροπολογία, μαζί με σειρά άλλων ζητημάτων, για την οποία διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία ψήφισαν “Ναι” 156, “όχι” 113 και “παρών” 18 MPs.

Ενσωματώθηκε ως “artigo 224″ εντός του πολυνομοσχεδίου.

o polynomoschedio – artigo 224 – p 124

Carregador Carregando...
EAD Logo Levando muito tempo?

recarregar Recarregar documento
| Aberto Abrir em uma nova guia

Siga-nos

Digitalizar para pedido

Sistema de pedidos de contato com QR Code. Sem catálogos, informações multilíngues e diretas do produto!

tendência Agora

Reabertura de fronteiras para o turismo: As fronteiras da Grécia com a Grã-Bretanha abrem 15 Julho

As fronteiras da Grécia com a Grã-Bretanha abrem 15 Julho!! O anúncio de que em 15 Em julho, as fronteiras da Grécia com ....

Reabrir negócios – "Adiantamento reembolsável": O pagamento dos valores de b’ ciclo

Nos próximos dias, o pagamento dos valores deve começar 100.000 empresas e profissionais que participaram do segundo ciclo do adiantamento retornável .......... Tudo...

Prêmio

Educação & Exames - Panhellenic 2020: sexta-feira 10 Resultados de julho!! Estimativas legais, Luxo e Medicina!! [documentos]

Na terça-feira 7/7/2020, bloqueia a pontuação dos alunos que participaram dos pan-helênicos 2020 e na sexta-feira as pontuações em todas as escolas serão anunciadas..

Suspensão de Cruzeiro: A Costa Cruzeiros estende a suspensão de seus cruzeiros a 15 Agosto

A Costa Cruises decidiu estender a suspensão global de seus cruzeiros para 15 Agosto, devido à atual crise do COVID-19 ....... Inicialmente a empresa ...

Histórias para Você

Educação & Exames - Panhellenic 2020: sexta-feira 10 Resultados de julho!! Estimativas legais, Luxo e Medicina!! [documentos]

Na terça-feira 7/7/2020, bloqueia a pontuação dos alunos que participaram dos pan-helênicos 2020 e na sexta-feira as pontuações em todas as escolas serão anunciadas..

Doença do coronavírus: 25 novos casos de infecção – o 11 importado, sem novas mortes

25 nova casos confirmados de casos coronavírus relatado nas últimas 24 horas em nosso país , trazendo total de casos de 3.511, como anunciado por escrito por ...

Mais de Mykonos Ticker

Mykonos – Rotas de Ferry: "Theologos P" lança uma âncora até 10 Julho!! Ele fica fora do horário!!

Para na terça-feira 7 Julho a sexta-feira 10 Em julho, o passageiro "Theologos P" navegou em seus serviços de balsa., σύμφωνα με ανακοίνωση της...

Doença do coronavírus: 43 novos casos de infecção – o 20 importado, uma nova morte

43 Novos casos confirmados de doença cardíaca coronária e uma nova morte foram registrados nas últimas 24 horas em nosso país , trazendo total de casos de 3.522...

atenção!! EOF anuncia suplementos alimentares que são perigosos para a saúde!!

Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα ο ΕΟΦ σχετικά με συμπληρώματα διατροφής τα οποία είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία...... Como relata AEO, έπειτα από ενημέρωση από...
erro: O conteúdo é protegido !!