26.7 С
Миконос

веб-радио

Погода

26.7 С
Миконос
27.7 С
Афины

Принцип авторизации: Декалог мер и директив Dealing с общественностью налога, с понедельника 16-3-2020 [документ]

Принцип авторизации: по телефону, email και ραντεβού σε ΔΟΥ και Τελωνεία από σήμερα Δευτέρα 16/03/2020…..

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ON 2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που ορίζει τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση ισχύει από Δευτέρα, 16 марш 2020 και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της.

В соответствии с решением:

Μέτρα και οδηγίες συναλλαγής με το κοινό

Περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο η προσέλευση του κοινού στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. для этого:

1. Οι Υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα αιτήματα των συναλλασσομένων (налогоплательщики, бухгалтеров, εκτελωνιστών, δικηγόρων κλπ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).

2. Τα αιτούμενα τυχόν полномочия, сертификаты, εκθέσεις εξέτασης δειγμάτων κ.α., θα αποστέλλονται στον αιτούντα αποκλειστικά μέσω email από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό και θα υπογράφονται κατά περίπτωση, μόνο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή τον αναπληρωτή του, με αναφορά στοιχείων υπαλλήλων για τη παροχή πληροφοριών.

3. Οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας που παρατίθενται και παρακάτω έχουν δημοσιευθεί, κατά τα πρότυπα της λίστας «Στοιχεία επικοινωνίας ανά υπηρεσία» στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στο πλαίσιο της διαδικασίας των ραντεβού με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο στην είσοδο των Υπηρεσιών με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών.

4. Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στις ανωτέρω υπηρεσίες, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής έγγραφου αιτήματος (факс), αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Για τον καθορισμό των συναντήσεων κατά τα ανωτέρω, προηγείται συνεννόηση του αρμόδιου υπαλλήλου με τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας και αυτή οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη και του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Τα στοιχεία των επικείμενων συναντήσεων (дата, время, συμμετέχοντες κ.τ.λ.) καταχωρούνται από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας σε ημερήσια βάση σε ειδικό προς τούτο πίνακα ηλεκτρονικής εφαρμογής (например,. превосходить).

5. Σε όλα τα καταστήματα των Υπηρεσιών ορίζεται, όπου είναι εφικτό σε ημερήσια βάση και εκ περιτροπής, υπάλληλος ο οποίος θα βρίσκεται στην είσοδο της μονάδας για την υποδοχή των συναλλασσόμενων, την επιβεβαίωση των προγραμματισμένων συναντήσεων και την ελεγχόμενη αναμονή και είσοδο των επισκεπτών στο χώρο της Υπηρεσίας. Этот сотрудник будет обеспечен всеми необходимыми средствами, чтобы защитить (например,. маскировать, перчатки, антисептики).

6. Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε οι Υπηρεσίες να προμηθευθούν ειδικά διαχωριστικά προστατευτικά για όλες τις θέσεις που προβλέπεται τακτική συναλλαγή με το κοινό, καθώς και για κάθε άλλη αναγκαία διαρρύθμιση για την υποδοχή, αναμονή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

7. Σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό, οι Προϊστάμενοι και οι αναπληρωτές τους θα μεταβαίνουν εκ περιτροπής για εργασία στο κατάστημα της υπηρεσίας τους.

8. Κάθε Προϊστάμενος υποχρεούται να ορίσει εγκαίρως προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων.

9. Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου, η συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων της παραγράφου 4 листья, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του χώρου και αναλαμβάνει εργασία στο κατάστημα της Υπηρεσίας η επόμενη κατά σειρά ομάδα υπαλλήλων ή υπάλληλοι του προσωπικού ασφαλείας, в зависимости от обстоятельств. В любом случае, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ο Προϊστάμενος οφείλει να συμβουλευθεί τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (PHEA).

10. Λόγω των ιδιαίτερων τεχνολογικών απαιτήσεων υποδομής, που δεν επιτρέπουν την λειτουργία με εξ αποστάσεως εργασία, για την υποστήριξη στο βαθμό του εφικτού του αναμενόμενου φόρτου και την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων σε όλες τις θεματικές κατηγορίες, το Τηλεφωνικό Κέντρο κατά το διάστημα των έκτακτων συνθηκών δύναται να λειτουργεί με περιορισμένο ωράριο 07:30 – 15:00. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται και μέσω των γραπτών μηνυμάτων της πλατφόρμας του TAXISnet, ενώ οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται μέσω του εσωτερικού ιστοτόπου του Κ.Ε.Φ. ή μέσω FAX.

Ειδικός Κατάλογος Στοιχείων Επικοινωνίας με Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε.:

Правительственная газета с решением

погрузчик Загрузка ...
EAD Logo Слишком долго?

Reload Перезагрузить документ
| открыто Открыть в новой вкладке

Подписывайтесь на нас

Сканирование на заказ

Система бесконтактных заказов с QR-кодом. Нет каталогов, многоязычная и прямая информация о продукте!

Актуальные

Заголовки и обратно из газет воскресенья 2 августейший 2020

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος Διαβάστε τα 13 Основные моменты первой и последней странице обложки воскресных газет (подвеска постоянно обновляется!!)...... ...

Коронавирусные меры: На столе сбросить смс на 13033 и местная или секторальная блокировка!! Что ученые изучают!!

Правительство, похоже, намерено принять любые дополнительные ограничительные меры, необходимые, προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση του κορωνοϊού..... Άκρως ανησυχητικός ο απολογισμός της τελευταίας μέρας...

премия

Миконос – Chrisochoïdis: Все будет сделано,нужно держать остров в безопасных для здоровья условиях

Επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Μύκονο Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Михалис Хризохоидис, посетил Миконос, по случаю его формирования ...

Стелиос Bringos: Регион вносит наибольший вклад в продвижение и продвижение Миконоса как самого безопасного направления

Τοποθέτηση Στέλιου Μπρίγγου στη συνάντηση φορέων της Μυκόνου με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη Στην σημερινή σύσκεψη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη...

Истории для Вас

Миконос частная вечеринка: Еще три ареста за нарушение спокойствия

В три (3) ακόμη συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία ύστερα από ελέγχους που διενήργησε στη Μύκονο σχετικά με τα λεγόμενα πριβέ πάρτι που διεξάγονται στην...

коронавирус & образование: “Зеленый свет” Комиссией по прямой трансляции уроков в школах!!

Греческий закон о передаче курсов соответствует принципам защиты личных данных, Признан Европейской Комиссией ......... После огромных реакций сторон и ...

Больше от Миконос Ticker

коронавирус & Паромные маршруты: Что нужно иметь при себе, чтобы путешествовать на лодке!! [документы]

Что нужно иметь при себе при посадке на корабль и проверки, которые будут выполняться экипажем!! Ο Αύγουστος είναι εδώ και...

Его Высокопреосвященство Доротеос B ’: Восстановление Истины – Реальность категорически опровергнута авторскими «оценками»!!

По случаю отрывка и частичного воспроизведения с церковного сайта интервью, которое дал Его Высокопреосвященство г-н. Дорофей II, την 30ή Ιουλίου στον Ραδιοφωνικό Σταθμό...

Коронавирусные меры – Mosialos: Мы не можем выдержать второй блокировки!! Нет паники, носить маску, чтобы предотвратить это!!

Сообщение от Мосиалоса после 110 вспышки: Мы не можем выдержать второй блокировки!! «Δεν χρειάζεται πανικός αλλά συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων από όλους»..... Ο καθηγητής του London...
ошибка: Содержание защищено !!