23.1 С
Миконос

веб-радио

Погода

23.1 С
Миконос
23.9 С
Афины

Эгейские острова: Εκκίνηση των έργων βελτίωσης και ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου Κέας και Κύθνου

Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο

Отвечая на необходимость улучшения и повышения безопасности дорожной сети островов Южного Эгейского региона, Регион Джордж Hadjimarkos, после завершения аукциона,……. подрядчик подписал контракт с подрядчиком, для реализации проекта “ Έργα βελτίωσηςΑσφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Κέας, Κύθνου” έναντι συνολικού ποσού 231.750,01 евро.

конкретно, будет выполнять работу на дорожных знаках, вертикальный (рекламные щиты) и горизонтальный (просачивание), и остановки транспортных средств (барьеры безопасности) при повышенных точках риски. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο αποτελεί τμήμα της Πράξης “Έργα βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μικρά Νησιά των Κυκλάδων”, που είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας “Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, под NSRF 2014 - 2020.

Интервенции являются частью политики решения Регионального органа приоритизации улучшения дорожной сети на островах Эгейского моря, Южного и направленные на повышении безопасности пользователей сети (транспортные средства и пешеходы), эффективная передача сообщений для водителей, на оповещения опасности в различных точках сети, организации движения потоков и т.д., более четкая организация и организация дорожного движения , в соответствии с правилами дорожного движения.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Подписывайтесь на нас

Сканирование на заказ

Система бесконтактных заказов с QR-кодом. Нет каталогов, многоязычная и прямая информация о продукте!

Актуальные

Ограничительные меры: Что новые JMC предоставляют магазинам, свадьбы, крещения и похороны - штрафы и «замки» 20 дней [документы]

Правительство приняло строгие меры по ограничению распространения коронавируса, о которых вчера сообщил заместитель министра гражданской защиты, Νίκος Χαρδαλιάς και τα...

Меры пресечения коронавируса: Это новые меры для Аттики – Маска обязательна в закрытых помещениях и квадратах.

Новые меры по прекращению распространения коронавируса в Аттике, которая находится «в минусе» с множеством заболевших, объявил суб. Υγείας στην ενημέρωση που...

премия

Новый КОК – Безопасное передвижение детей: после того, как 16 дети пассажиры в мотоцикле, на специальном месте до 12 лет в машине!!

Свержение в новом КОК!! "Ловушки" КОК для родителей!! Сидеть до 12 и после 16 дети на мотоцикле!!..... Σύμφωνα με τον ΚΟΚ...

Возобновление круиза: Миконос был включен в круизную программу Seabourn Sojourn World Cruise Program 2022

3 Греческие направления в круизной программе Seabourn Sojourn World 2022!! Seabourn объявила о проведении всемирной круизной программы Seabourn Sojourn..

Истории для Вас

Новый КОК – Безопасное передвижение детей: после того, как 16 дети пассажиры в мотоцикле, на специальном месте до 12 лет в машине!!

Свержение в новом КОК!! "Ловушки" КОК для родителей!! Сидеть до 12 и после 16 дети на мотоцикле!!..... Σύμφωνα με τον ΚΟΚ...

Курить запрещено:Совет Европы отклонил просьбу владельцев магазинов об отмене запрета на курение

Государственный совет отклонил как необоснованное заявление Всегреческой ассоциации магазинов и потребителей общественного питания и развлечений., με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί...........

Больше от Миконос Ticker

С Циклоном – Плохая погода "Янош": Все меры, объявленные Хардалиасом – Возможные наводнения, бедствия [видео]

Приближается непогода «Янош» и заместитель министра гражданской защиты, Ник Chardalias, объявил о чрезвычайных мерах и поручениях гражданам!! Возможные наводнения, бедствия!! Ποιες περιοχές θα...

Закрытие сезона Tropicana: Храни нас в безопасности в своем сердце, пока мы снова не встретимся на Миконосе!

Закрытие сезона 04.10.20 !! Спасибо всем за отличное и безопасное лето, мы любили каждый момент, когда ты был здесь . See you all...

Министр внутренних дел Такис ​​Теодорикакос находится в больнице в экстренном порядке

Министра внутренних дел доставили в больницу с сильными болями в животе., Τάκης Θεοδωρικάκος...... Министра внутренних дел доставили в больницу, Такис ​​Theodorikakos, λόγω έντονων...
ошибка: Содержание защищено !!