21.5 С
Миконос

веб-радио

Погода

21.5 С
Миконос
22.2 С
Афины

Coronavirus Syros: Προτάσεις και παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πληττόμενων επιχειρήσεων της Σύρου

Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων και παρεμβάσεων της Δημοτικής Παράταξης «Η Σύρος που αξίζουμε» του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης για την ανακούφιση εργαζομένων και επιχειρήσεων της Σύρου από τις επιπτώσεις που έχουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού…..

Με δεδομένη την κατάσταση πρωτοφανούς κρίσης που πλήττει καίρια την οικονομική λειτουργία και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματιών όλης της Χώρας και του νησιού μας, και σε συνέργεια με τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ήδη η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία, για την ανάσχεση των επιπτώσεων σε επιχειρηματίες και εργαζομένους, ο Δήμος μας καλείται, ως οφείλει, να αναλάβει άμεσες και κατεπείγουσες πρωτοβουλίες, προκειμένου να στηρίξει αποφασιστικά τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους……..

Δεν υπάρχει χρόνος για την παραμικρή ολιγωρία ή/και καθυστέρηση και όλοι μας καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του θεσμικού μας ρόλου, καθώς και της ευθύνης που μας αναλογεί.

впоследствии, παραθέτουμε δέσμη παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών που άμεσα καλούμε να εξετάσει και να λάβει ο Δήμος μας, μετά από καταρχήν επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του και, то, σε κατεπείγουσες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στο μέτρο και το βαθμό των θεσμικών και πραγματικών αρμοδιοτήτων του:

 1. Снижение платы за уборку и электроосвещение, особенно для пострадавших, под АВТОМОБИЛЯ, компании, по принципу пропорциональности и взаимности, до тех пор, пока продолжается кризис. особенно, для компаний, которые прекратили деятельность по госзаказу, προτείνεται ο μηδενισμός των τελών καθαριότητας,до тех пор, пока решение о приостановлении в силе, так как они не производят отходы. Для сумм, уже уплаченных в вышеуказанных случаях, будет предоставлена ​​возможность возмещение будущих претензий.
 2. Απάλειψη – μηδενισμό ενοικίων για πληττόμενες επιχειρήσειςπου μισθώνουν δημοτικά ακίνητα για εμπορική χρήση, до тех пор, пока продолжается кризис, и устранение - обнуление арендной платы для пострадавших предприятий, на индивидуальной основе и в зависимости от времени прекращения их работы,которые арендуют муниципальную собственность и имеют чисто сезонную функцию, даже для 12 месяцы.
 3. Απάλειψη – μηδενισμό τελών για πληττόμενες επιχειρήσειςπου μισθώνουν κοινόχρηστους χώρουςκαι χώρους οι οποίοι εντάσσονται στην περιοχή ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, а также сезонные туристические фирмы, которые арендуют места на пляжах острова, με βάση την πρόσοψήτους, για όσο διαρκεί ή κρίση, или даже для 12 μήνες.Το ανάλογο να γίνει και για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραλίες ή στη Χερσαία Ζώνη, через аукцион (πχ καντίνες, water sports, морское образование, и т.д.).Για ήδη καταβληθέντα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων να δίνεται η δυνατότητα για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις.
 4. За долги владельцев киосков за приседание в местах общего пользования, чтобы иметь возможность погасить, разделив сумму на три (3) или четыре (4) дозы. также,освобождение от уплаты соответствующей пошлины на валовой доход магазинов (0,5%) до тех пор, пока продолжается кризис. Για ήδη καταβληθέντα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων να δίνεται η δυνατότητα για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις.
 5. Продление до 31/08 погашения долгов, срок погашения которых составил 11/03 в 30/04 в муниципалитет, κατ’ αντιστοιχία των οφειλών προς τις ΔΟΥ μετά την από 11/03/2020 P.N.P. (άρθρα 1&2), который был ратифицирован законом 4682/2010 (GG 76 Α/03-04-20). Расширение будет сделано в соответствии с положениями A.1053&1054/2020 (ΦΕΚ949Β και 950 Β/21-03-20) Решения министров.
 6. Нейтрализация платы за воду и канализацию для пострадавших предприятий и плата только за потребление воды, до тех пор, пока продолжается кризис, и обеспечение возможности беспроцентного погашения своих долгов в течение разумного периода времени, а также освобождение компаний от потенциальных сборов (турист, культурный) до тех пор, пока продолжается кризис.
 7. Άμεση διεκδίκηση, μέσω της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της ΚΕΔΕ, της μεγαλύτερης δυνατής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (CFP) του ΥΠ.ΕΣ., καθώς επίσης και της παράτασης, για τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2020, των περσινών συμβάσεων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (μισθώματα εκμετάλλευσης παραλιών), μιας και είναι αδύνατον, στην παρούσα φάση, να περιμένουμε την ΚΥΑ των συναρμόδιων υπουργείων.Για τις περιπτώσεις που λήγουν οι παραχωρήσεις χώρων μέσα στο 2020, мы рекомендуем να δοθεί παράταση για ένα (1) год, δηλαδή να ισχύσουν και το 2021 και μετά να γίνουν οι νέες παραχωρήσεις.
 8. Χρηματοδότηση από το Δήμο στοχευμένων πακέτων προώθησης εναλλακτικού τουρισμού, με βάση τα χαρακτηριστικά του νησιού μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και TourOperators που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, με σκοπό την επιμήκυνση της φετινής σεζόν, η οποία έχει ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα.
 9. Άμεση επανέναρξημε διαδικασίες εξπρέςτου έργου αναβάθμισης του αεροδρομίου της Σύρου (επέκταση διαδρόμου, унижение холма "Фея") для того, чтобы быть полностью функциональным в нем 2021, таким образом, давая толчок туристическому движению острова.
 10. Παροχή ειδικών φορολογικών κινήτρων και διευκολύνσεων παροχής ρευστότητας ειδικά για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς λόγω της εποχικότητας.
 11. издание ваучер για κοινωνικό τουρισμό который, όσον αφορά τον αριθμό και την κατανομή τους, θα λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των νησιών, την αναλογία τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και την εποχικότητα της οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους κλάδους, ανά νησί, περιλαμβάνοντας επίσης αύξηση του αριθμού παραμονής και διεύρυνση των κριτηρίων των δικαιούχων.
 12. Άμεση προκήρυξη προσκλήσεων με χρήση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, με αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης και παροχή τραπεζικού δανεισμού, καθώς και αύξηση Π/Υ υπαρχόντων προσκλήσεων, ώστε να ενταχθούν σε χρηματοδοτήσεις περισσότερες επιλαχούσες επιχειρήσεις,προκειμένου οι πληττόμενες επιχειρήσεις (отели, жилье, фокус, и т.д.) να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις εκσυγχρονισμού εντός του επόμενου χειμώνα (2020-2021) και να ενισχύσουνθωρακίσουν τη θέση τους ενόψει της τουριστικής σεζόν για το 2021.

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει χρόνος για ολιγωρία ή δισταγμούς, καθώς επίσης είναι σαφές ότι απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων κοινωνικής αναφοράς και για δημότες, αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη υποστήριξης και για τα οποία θα επανέλθουμε άμεσα με νέες προτάσεις.

Η δημοτική παράταξη «Η Σύρος που αξίζουμε», με αίσθημα ευθύνης και με αυξημένα αντανακλαστικά, στέκεται και θα σταθεί ουσιαστικός αρωγός σε κάθε απόφαση ή πρωτοβουλία, απ’ όπου και αν προέρχεται, προκειμένου να συμβάλει στην περαιτέρω θωράκιση της επιχειρηματικής κοινότητας, των εργαζομένων και των κατοίκων του νησιού μας.

Подписывайтесь на нас

Актуальные

Протокол безопасности здоровья: Протоколы здоровья для отелей, Рестораны и бассейны, предоставляемые учреждениям [документ]

Это протоколы здоровья!! Как будут работать отели в этом году!! Медицинские протоколы о том, что туристические компании должны следовать этому ...

Коронавирус Трэвел-Дер Стандарт: С июня у австрийских гостей в Греции проблем не будет

С начала июня у австрийцев, путешествующих в Грецию, проблем не будет, где многие отели открываются для отдыхающих на ...

премия

коронавируса Путешествия- рейсы: Все рейсы в Италию – Ryanair Греция на это лето

Связи между Грецией и Италией включают новое расписание полетов на лето 2020 разработан Ryanair и начинается 1 июля ........ ...

Коронавирус и социальный туризм: Бесплатный отдых для 533.000 Бенефициары - Заявки начинаются в июне

По оценке компетентных руководителей OAED, в этом году она может быть удовлетворена 95% или даже 100% из тех, кто подает заявку .......... Министерство ...

Истории для Вас

коронавируса Путешествия- рейсы: Все рейсы в Италию – Ryanair Греция на это лето

Связи между Грецией и Италией включают новое расписание полетов на лето 2020 разработан Ryanair и начинается 1 июля ........ ...

Протокол авиационной безопасности здоровья коронавируса: Это новые правила полетов [документ]

Operational Guidelines for the management of air passengers and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπορίας (EASA) дал ...

Больше от Миконос Ticker

Зеркало: Протест Берлина в Анкаре по поводу патрульной стрельбы FRONTEX в Эвросе

МИД Германии протестует против Берлина по поводу Анкары, за инцидент, произошедший в апреле в Эвросе, όταν Τούρκοι...

коронавируса Путешествия – Вы правы: Импортные случаи нас не пугают - мы без колебаний остановим туризм

"Это просто привлекло наше внимание тогда, так как не будет фиктивных испытаний на туристов, прежде чем они приедут в нашу страну ", сказал профессор инфекционных заболеваний,...

Коронавирус и Яхты – гребля: Яхтенное кораблекрушение – Ноль бронирований накануне лета

Ожидается, что спрос на парусные каникулы этим летом будет очень низким - Сколько арендуются небольшие лодки ....... Корабли могут быть открыты как часть этого..
ошибка: Содержание защищено !!