24 С
Миконос

веб-радио

Погода

24 С
Миконос
23.5 С
Афины

Corovanirus – Открыть рестораны: Разъяснения по срокам и условиям эксплуатации предприятия общественного питания [документ]

Министерство развития и инвестиций, εξέδωσε Νέα Εγκύκλιο με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης. Есть отчет, включая, на καταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε στοές και σχετικά με το τι νοείται ως ημιυπαίθρια επιφάνεια…….

Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση στη Διαύγεια, σε συνέχεια της δημοσίευσης των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων второй 1982 (22.05.2020), второй 1987 (23.05.2020) и второй 1988 (23.05.2020), Министерство. Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους στον κλάδο της εστίασης και των ποτών για τα ακόλουθα:

 1. Α. Ως εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια νοείται ο χώρος που πρέπει να έχει πλευρά ή πλευρές σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο, που διαθέτει κουφώματα (двери, αρθρωτά τζάμια, παράθυρα κ.ο.κ.), τα οποία μπορούν να ανοίγουν ή να αφαιρεθούν.
  В. Στην «εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια» θα πρέπει να διατηρούνται τα παράθυρα, οι πόρτες και τα αρθρωτά τζάμια διαρκώς ανοιχτά κατά την λειτουργία του καταστήματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός του χώρου.
  С. Στο χώρο της «εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας» επιτρέπεται μόνο η λειτουργία ανεμιστήρα.
  D. Εάν ένα κατάστημα έχει στην ίδια πλευρά ανοίγματα που άλλα έχουν ύψος μεγαλύτερο των 2μ. και άλλα μεγαλύτερο του 1μ., το βάθος της εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας υπολογίζεται με συντελεστή 1,6 στην προβολή προς την εσωτερική πλευρά των ανοιγμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 2 м. και με συντελεστή 0,8 στην προβολή προς την εσωτερική πλευρά των ανοιγμάτων με ύψος μεγαλύτερο του 1μ.
 2. Σε περίπτωση που ένα κατάστημα εξυπηρετεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό καθήμενων πελατών εντός της Συνολικής Ωφέλιμης Επιτρεπόμενης Επιφάνειας Λειτουργίας (ΣΩΕΕΛ) και εφόσον δεν έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπει η άδεια λειτουργίας του, μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα και take away μέχρι πέντε (5) клиенты, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων ως προς τις αποστάσεις.
 3. Μπροστά από το μπαρ δύναται να τοποθετούνται σκαμπό ώστε να κάθονται πελάτες υπό τους περιορισμούς και τις αποστάσεις που ισχύουν για τα τραπέζια.
 4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση stands στα καταστήματα με τη δυνατότητα οι πελάτες να μην καταλαμβάνουν καρέκλες (συνεπώς να στέκονται όρθιοι), με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αποστάσεις που ισχύουν για τα τραπεζοκαθίσματα.
 5. Καταστήματα εγκατεστημένα σε στοές που αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα ή stands στο χώρο της στοάς νοούνται ως τοποθετημένα σε υπαίθριο χώρο. В этом случае, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εστίασης με υποχρεωτική χρήση ανεμιστήρων.
 6. Η αναλογία λουόμενων ανά τετραγωνικό μέτρο που ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. D1A / GP.oik. 31972/22.5.2020 Решение общих министров (Β΄1982), αφορά μόνο τις οργανωμένες παραλίες που έχουν ελεγχόμενη είσοδο. Οι λοιποί κανόνες, ως προς τα όρια των αποστάσεων μεταξύ ομπρελών κλπ, παραμένουν σε ισχύ για όλες τις οργανωμένες παραλίες.

раньше, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (EFET) в сотрудничестве с Ассоциацией греческой пищевой промышленности (ΣΕΒΤ) и Греческая Ассоциация Организованных Кейтеринговых Компаний (ΕΠΟΕΣ) εξέδωσε τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας.

Руководящие принципы основаны на анализе профиля риска вируса для предприятий общественного питания и на передовой практике, такой как изложенная в международных и национальных рекомендациях..

Более подробная информация в руководстве для руководителей предприятий включает следующее:

 • Избегайте соответствия и соблюдения требований «расстояния», переставляя рабочее место и реорганизуя сидения за столом на открытом воздухе и в помещениях на основе рекомендаций компетентных органов..
 • Формирование программы постепенного происхождения / ухода сотрудников путем создания рабочих групп, чтобы между ними было ограниченное взаимодействие.
 • Создание программы контролируемого доступа для сотрудников компании в общественных местах. (пробелы, раздевалка, баня, туалеты и т. д.)
 • Кассовые операции:

1. ενθάρρυνση πραγματοποίησης ανέπαφων συναλλαγών,

2. Размещение антисептика на месте кассира и на месте клиента,

3. Укладка маркировки на полу для ограничения расстояний во избежание формирования очереди клиентов и назначение руководителя для постоянного наблюдения,

4. Размещение оргстекла при необходимости.

 • Поощрите клиентов и сотрудников использовать лестницу и избегать лифтов в максимально возможной степени.
 • Размещение информационных табло – напоминание о личной гигиене и профилактических мерах для всех областей (правильное использование перчаток, маскировать, правильное мытье рук и соблюдение дистанции).
 • Регулировка посещаемости третьих лиц (партнеры, дистрибьюторы и т. д.) на рабочем месте, чтобы избежать переполненности и обеспечить соблюдение необходимых расстояний и применение мер индивидуальной защиты.
 • Справочная информация, поставщики, внешние партнеры, клиенты, посетителей любым способом, соответствующим указаниям компетентных государственных органов.
 • Уход за адекватной вентиляцией (с акцентом на естественную вентиляцию) все области и избегая скопления людей в помещении без адекватного обновления воздуха. Требуется регулярное обслуживание систем вентиляции / кондиционирования.
 • Аптеки всех фаз должны выходить на рабочее место в защитной одежде (одноразовый пластиковый фартук, маски и перчатки).
 • Уход за организованной программой управления отходами.
 • Принятие мер для здоровья и гигиены персонала, пространства и оборудования. Эти меры включают в себя:, включая, поставка и поставка в пунктах мытья, сушилки для рук, антисептические решения, а также обеспечение рабочих и перчаток.
 • Принять специальные меры для обслуживания, квитанция из магазина (навынос), Доставка (Доставка), поставщики и ремонтные бригады.
 • Обучение персонала также требуется посредством письменных инструкций по личной гигиене, мытье рук, правильное использование перчаток и маски, предотвращение сопутствующих заболеваний, а также рекомендации по симптомам заболевания, чтобы он мог распознать их на ранней стадии и иметь возможность обратиться за медицинской помощью и обследований.
 • Если у сотрудника проявляются симптомы, совместимые с болезнью COVID-19, лицо, ответственное за операцию, должно изолировать подозрительный инцидент, позвонить EODY для получения инструкций, информировать других работников и заботиться о дезинфекции на рабочем месте.
 • Необходимо усилить программы очистки рабочих станций, потому что поверхности могут быть источниками передачи вируса.. Необходимо обеспечить, чтобы все поверхности и зоны общего пользования часто чистились., в идеале каждые два часа, где это возможно. Στα σημεία καθαρισμού/απολύμανσης περιλαμβάνονται, включая, переключатели, дверная ручка, поручней, επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τουαλέτες προσωπικού/πελατών.

круговой

Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

погрузчик Загрузка ...
EAD Logo Слишком долго?

Reload Перезагрузить документ
| открыто Открыть в новой вкладке

Подписывайтесь на нас

Сканирование на заказ

Система бесконтактных заказов с QR-кодом. Нет каталогов, многоязычная и прямая информация о продукте!

Актуальные

Открытие границ для туризма: ГДЕ предупреждение путешественникам после вспышки!! Инструкция по обновлению!!

ВОЗ: Всемирная организация здравоохранения посоветовала путешественникам носить защитные маски на самолетах и ​​быть постоянно информированными., как есть новая вспышка новых случаев..

Возобновление туризма: снижение 60% не заработной платы в сфере туризма

Значительное сокращение не заработной платы 60% на три месяца включает в себя новый пакет поддержки для сезонных предприятий, который был объявлен в пятницу ....

премия

Коронавирусное тестирование: Молекулярные тесты греческих ученых в работах!! Откуда пришли импортированные случаи?!!

Ученые прилагают усилия для того, чтобы наша страна была самодостаточной в управлении пандемией ...... Скоро будет объявлено, под ...

Летний отпуск – оплата за отпуск 2020: Кто имеет право?, Как рассчитывается и когда это должно быть оплачено

Подробные инструкции по летнему отпуску и отпускным пособиям даны GSEE. Как рассчитывается пособие и когда оно должно быть выплачено .... Все детали ...

Истории для Вас

Миконос – F. Vigliaris: Прерывание подачи воды для устранения повреждений в районе “Дымовая труба”

Мы хотели бы сообщить вам, что завтра в среду 8 июль, Экипаж ДЭЯ. Миконос, отремонтирую неисправность в водопроводной сети в ...

Миконос: аресты (2) туземцы, занять часть пляжа без разрешения

Два местных жителя арестованы на Миконосе за то, что они занимали участки пляжа с лежаками, без разрешения компетентного органа ..... Την 04 Мисс 05-07-2020 арестован в Миконос, полицией ...

Больше от Миконос Ticker

коронавирус – Ограничения на церковь: Новые меры для церквей - Что будет применяться к расстояниям и количеству верующих

Με νέα ΚΥΑ το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με το Υπουργείο Υγείας αποφάσισαν την διατήρηση των ίδιων ακριβώς μέτρων που ισχύουν έως σήμερα...

Открытие границ для туризма: Финляндия открывает свои границы для Греции и не только 16 европейские страны

Финляндия сегодня объявила об открытии своих границ для туристов из 17 Европейские государства, с низким уровнем инфекции толстой кишки, из которых ...

Рестораны во время коронавируса: Ужин в частном порядке…. теплицы

Ресторан в Лос-Анджелесе заполнил свою парковку частными оранжереями, для того, чтобы их клиенты обедали внутри себя, чувствуя себя в безопасности,...
ошибка: Содержание защищено !!