9 С
Миконос

веб-радио

Погода

9 С
Миконос
7.9 С
Афины

Διασύνδεση ΑΦΜ με ληξιαρχικά γεγονότα και στοιχεία Δελτίων Ταυτότητας (Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ)

В сети σύνδεση Αστυνομίας και Ληξιαρχείων με TaxisΣε ποιες περιπτώσεις θα υποβάλουν δήλωση μεταβολής στοιχείων οι φορολογούμενοι……

Αναλυτική εγκύκλιο σχετικά με την κατάργηση της δήλωσης ληξιαρχικών πράξεων (γάμος, διαζύγιο, θάνατος) και την αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων των φορολογουμένων μέσω της διασύνδεσης των αρμόδιων υπηρεσιών, εξέδωσε η ΑΑΔΕ

Αυτόματα και χωρίς την υποβολή δήλωσης θα ενημερώνεται το Φορολογικό Μητρώο για τις μεταβολές που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου όπως γάμος, απόκτηση παιδιού κλπ και για τις αλλαγές στα στοιχεία ταυτότητάς τους.

Ωστόσο κατά τις συναλλαγές των φορολογουμένων οι εφοριακοί θα ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων ενώ όπου διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στο Φορολογικό Μητρώο.

Ειδικότερα με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, το Φορολογικό Μητρώο θα ενημερώνεται  χωρίς την υποβολή δήλωσης:

– με τις μεταβολές στα στοιχεία φορολογουμένων που αφορούν τα ληξιαρχικά γεγονότα του γάμου, της λύσης αυτού, της σύναψης και της λύσης συμφώνου συμβίωσης και του θανάτου,

– με τις μεταβολές που αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας των φυσικών προσώπων και αναγράφονται στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών και του αστυνομικού προσωπικού καθώς και

–  με τα δελτία των ακυρωμένων και απολεσθέντων ταυτοτήτων, μόνο για φορολογούμενους που ο Α.Φ.Μ. τους έχει ταυτοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

Για την ασφαλή ταυτοποίηση και για την αξιοπιστία των στοιχείων των φορολογουμένων που παρέχονται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο της διασύνδεσης του Φορολογικού Μητρώου με τα Μητρώα άλλων φορέων, οι εφοριακοί έχουν λάβει εντολή πριν τη διενέργεια εκάστοτε συναλλαγής, να ελέγχουν:

  • Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης για απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικό πρόσωπο, την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της δήλωσης από το φορολογούμενο, βάσει του προσκομιζόμενου στοιχείου ταυτότητας.
  • Σε κάθε άλλη συναλλαγή φυσικού προσώπου (ενδεικτικά υποβολή δήλωσης μεταβολής, έναρξης ή διακοπής εργασιών, χορήγηση κλειδαρίθμου κλπ), την ορθότητα των στοιχείων που απεικονίζονται στο Φορολογικό Μητρώο (ολόκληρο το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, ορθή γραμματική αποτύπωση, διαλυτικά, ορθή αποτύπωση των στοιχείων ταυτότητας κ.λπ.) βάσει του προσκομιζόμενου στοιχείου ταυτότητας,  αν εμφανίζονται στην εικόνα του ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία λόγω μετάπτωσης από το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα καθώς και αν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία του για τις οποίες ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει, ως όφειλε, τη σχετική δήλωση.

Όταν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του φορολογούμενου στο Φορολογικό Μητρώο είναι ελλιπή ή δεν είναι ορθά καταχωρημένα ή έχουν επέλθει μεταβολές για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση ή η εικόνα του εμφανίζει στοιχεία μετάπτωσης, για την ορθή τους απεικόνιση θα υποβάλλεται από το φορολογούμενο το έντυπο Μ1, συμπληρωμένο ως προς τα στοιχεία αυτά και μετά την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει στην ολοκλήρωση κάθε άλλης συναλλαγής.

Στην περίπτωση που οι δηλώσεις φορολογουμένων υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, είτε αφορούν μεταβολές, έναρξη ή διακοπή εργασιών φυσικού προσώπου είτε χορήγηση κλειδαρίθμου και απαιτείται, λόγω μη ορθής απεικόνισης των στοιχείων του φορολογούμενου στο Φορολογικό Μητρώο, να υποβληθεί το έντυπο Μ1, ο αρμόδιος υπάλληλος θα παραλαμβάνει τις δηλώσεις για την υποβολή των οποίων προσήλθε το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα το ενημερώνει προκειμένου να προσκομίσει και το έντυπο Μ1, συμπληρωμένο ως προς τα στοιχεία που απαιτούνται. Με την παραλαβή του εντύπου και μετά την καταχώριση των στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο, θα ολοκληρώνεται η κατά περίπτωση συναλλαγή.

Όταν έχει επέλθει θάνατος φορολογούμενου και η εικόνα του στο Φορολογικό Μητρώο παρουσιάζει ελλιπή στοιχεία, η ενημέρωση της εικόνας του θα γίνεται με την ημερομηνία θανάτου και μόνο με τα στοιχεία που αναγράφονται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Στην περίπτωση που κατά τη συναλλαγή με φορολογούμενο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, για απόδοση Α.Φ.Μ., μεταβολές, έναρξη ή διακοπή των εργασιών ή χορήγηση κλειδαρίθμου διαπιστώνεται ότι:

– το προσκομιζόμενο κατά την κείμενη νομοθεσία στοιχείο ταυτότητας είναι πλαστό ή παραποιημένο ή

– το προσκομιζόμενο στοιχείο που αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή στη χώρα αλλοδαπού, υπηκόου τρίτης χώρας (ενδεικτικά άδεια διαμονής, θεώρηση εισόδου) είναι πλαστό ή παραποιημένο, η συναλλαγή δεν ολοκληρώνεται.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται πλαστότητα ή παραποίηση, να αποστείλει άμεσα αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα, επισυνάπτοντας αντίγραφο του πλαστού ή παραποιημένου δικαιολογητικού καθώς και του εγγράφου της φερόμενης ως εκδούσας αρχής, από το οποίο προκύπτει η πλαστότητά του ή παραποίησή του.

Στην περίπτωση που οι δηλώσεις φορολογουμένων υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου και κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο του στοιχείου ταυτότητας του υπόχρεου.

Εξαιρετικά, στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, προσκομίζονται, εκτός των ανωτέρω, ευκρινή φωτοαντίγραφα του κατά περίπτωση απαιτούμενου στοιχείου ταυτοπροσωπίας του υπόχρεου και του εν ισχύ στοιχείου που αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή του στη χώρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής), νομίμως επικυρωμένα.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η Νέα Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με την διασύνδεση ΑΦΜ με ληξιαρχικά γεγονότα και στοιχεία Δελτίων Ταυτότητας

 

Επισυνάπτουμε και το αρχικό ΦΕΚ όπως ορίζει την Διασύνδεση ΑΦΜ με Ληξιαρχικά Γεγονότα και Στοιχεία Δελτίων Ταυτότητας:

Το ΦΕΚ που ορίζει την Διασύνδεση ΑΦΜ με ληξιαρχικά γεγονότα και στοιχεία Δελτίων Ταυτότητας

Подписывайтесь на нас

Актуальные

Ξεκίνησε η υποβολή του Ε9 2020 για τις μεταβολές ακίνητης περιουσίας

Διαθέσιμη είναι η εφαρμογή υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Έτους 2020 στο Taxisnet, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η οποία αφορά σε μεταβολές ακίνητης περιουσίας...

Πώς θα ανακαλύψετε τι «πιστεύει» για εσάς το Instagram (фото)

Το Instagram κρατάει μία τεράστια «λίστα» με όλα εκείνα που πιστεύει ότι ενδιαφέρουν το χρήστη....... Το Instagram κρατάει «αρχείο» με όλα όσα κάνουμε και διαμορφώνει...

премия

Αρμοδιότητες ΟΤΑ και Προσλήψεις σε Δημόσιο: Έρχονται σημαντικές Αλλαγές, με τη σύσταση δυο επιτροπών

Με δυο αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών, στις οποίες θα προβλέπεται η σύσταση δυο επιτροπών, αλλάζει όλο το σκηνικό στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ και στις...

Εκτιμήσεις για άνοδο 9% στις αφίξεις κρουαζιέρας το 2020

Οι ειδήμονες του κλάδου της κρουαζιέρας στην Ελλάδα αναζητούν στην μαντική τέχνη ασφαλή πρόβλεψη για την εξέλιξη της ναυτιλιακής αγοράς λόγω της αστάθειας στην...

Истории для Вас

Παρατείνεται έως 26 Ιανουαρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων στον 2ο κύκλο του CapsuleT Путешествия & Гостеприимство Accelerator

Ο πρώτος ελληνικός επιταχυντής αποκλειστικά για τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, CapsuleT Путешествия & Гостеприимство Accelerator, που δημιούργησε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος........ Κατόπιν...

Έρχεται νομοσχέδιο για τα θέματα της ακτοπλοΐας – Πότε θα δοθεί σε διαβούλευση

Κοινοί κανόνες για όλους, σύγχρονος κανονισμός λειτουργίας του ΣΑΣ για την δημιουργία μιας ακτοπλοϊας πολλών ταχυτήτων Σε αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της ακτοπλοϊας, που προσδιορίζεται...

Ο σημερινός ΑΦΜ θα είναι μοναδικός αριθμός για κάθε πολίτη στη νέα ψηφιακή ταυτότητα

Ο σημερινός ΑΦΜ θα είναι μοναδικός αριθμός για κάθε πολίτη στις νέες ψηφιακές ταυτότητες, αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης σε...

Погода в Миконосе

Миконос
переменная облачность
9 ° С
9.4 °
8.9 °
57 %
14.4км / ч
40 %
вторник
11 °
Мы бы
13 °
коллекция
14 °
пятница
11 °
Суббота
13 °

Что читать далее ...

Το Απόλυτο μακιγιάζ των Γιορτών!!

Η περίοδος των γιορτών των Χριστουγέννων θέλει, λίγο ή περισσότερο, να έχουμε κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις!!....... Είτε πρόκειται για ένα πάρτι στο γραφείο, είτε για...

Γιορτινά χτενίσματα πολλών αστέρων!! прекрасный, классический & классный!!

Το συγκεκριμένο χτένισμα δεν είναι περίπλοκο σαν το σινιόν!!

60+1 Ιδέες για να φτιάξετε μόνες σας, Χριστουγεννιάτικα στολίδια

και η ικανοποίηση να στολίσετε με φτιαγμένα από τα χέρια σας αντικείμενα.

45+1 Ιδέες Χριστουγεννιάτικης Διακόσμησης για το Σαλόνι, που ασκούν γοητεία!!

Με πολύ μικρά πράγματα που μπορείτε να βάλετε τριγύρω στο σαλόνι με τα διαφορετικά χρώματα τους

Vodafone: Προβλήματα δικτύου σε όλη την Ελλάδα

Προβλήματα φαίνεται να έχει το δίκτυο της Vodafone σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, με το δίκτυο της σταθερής, ενώ κάποιοι χρήστες ανέφεραν...

Πώς θα ανακαλύψετε τι «πιστεύει» για εσάς το Instagram (фото)

Το Instagram κρατάει μία τεράστια «λίστα» με όλα εκείνα που πιστεύει ότι ενδιαφέρουν το χρήστη....... Το Instagram κρατάει «αρχείο» με όλα όσα κάνουμε και διαμορφώνει...

Windows 10: Η μυστική υπηρεσία NSA αποκάλυψε σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft

Η μυστική υπηρεσία NSA των ΗΠΑ αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα κενό ασφαλείας στα Windows 10 της Microsoft. Σε μια πρωτοφανή για μυστική υπηρεσία κίνηση...

В сети πλέον η μεταβίβαση αυτοκινήτου!!

В сети οι μεταβιβάσεις ΙΧ, «Старший брат» σε балльная система, εξεταστές και Ταξί!! Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναβαθμίζονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες...

Связанные истории You May Like

Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο: Δεύτερη ευκαιρία ΜΟΝΟ με Ρευστοποίηση Περιουσίας

, Διασύνδεση ΑΦΜ με ληξιαρχικά γεγονότα και στοιχεία Δελτίων Ταυτότητας (Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ)
Το δίχτυ προστασίας της πρώτης κατοικίας με τη σημερινή του μορφή παύει να ισχύει στις 30 Απριλίου. Σε αγώνα δρόμου για τη διαμόρφωση ενός...

Ν. Δένδιας: Ο Χάφταρ σύμφωνος με όλες τις παρατηρήσεις της Ελλάδος...

, Διασύνδεση ΑΦΜ με ληξιαρχικά γεγονότα και στοιχεία Δελτίων Ταυτότητας (Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ)
Ο στρατάρχης Χαφτάρ συμφώνησε με όλες τις παρατηρήσεις τής Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης αναγνώρισης της ακυρότητας των παράνομων μνημονίων ανάμεσα στην Τουρκία και την...

В случае если вы пропустили это

Κέντρα Υγείας με τη χρήση ΣΔΙΤ, 24ώρες επί 7μέρες, μάνατζερ, e-ραντεβού...

, Διασύνδεση ΑΦΜ με ληξιαρχικά γεγονότα και στοιχεία Δελτίων Ταυτότητας (Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ)
Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στη συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής προαναγγέλλει την 24ωρη λειτουργία Κέντρων Υγείας, ΤΟΜΥ και άλλων πρωτοβάθμιων δομών...

Μύκονος: Πρόσκληση στην ετήσια εκδήλωση κοπής Αγιοβασιλειόπιτας 2020 της Αδελφότητας Ανωμεριτών

, Διασύνδεση ΑΦΜ με ληξιαρχικά γεγονότα και στοιχεία Δελτίων Ταυτότητας (Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητος Ανωμεριτών Μυκόνου σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την Κοπή της Αγιοβασιλειόπιτας  και στην χορήγηση Μικρών Υποτροφιών.......... Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου...

Больше от Миконос Ticker

Το Αφεντάκειο Κιμώλου εκδίδει σε τόμο το Αρχειακό υλικό του Κληροδοτήματος

Εκδίδεται Νέος τόμος των Κιμωλιακών με θέμα το Αρχείο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου-ακόμη μια προσφορά στην Κίμωλο και την Ιστορία της....... Στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται...

Αρμοδιότητες ΟΤΑ και Προσλήψεις σε Δημόσιο: Έρχονται σημαντικές Αλλαγές, με τη σύσταση δυο επιτροπών

Με δυο αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών, στις οποίες θα προβλέπεται η σύσταση δυο επιτροπών, αλλάζει όλο το σκηνικό στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ και στις...

«Οι ΗΠΑ θα στηρίζουν πάντα την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δημοκρατία» στην Ελλάδα – Επιστολή στήριξης Πομπέο σε Μητσοτάκη

Την καθολική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα δηλώνει, με επιστολή του στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαικ Πομπέο... Στην...

Έρχεται ο νέος Τειρεσίας, που θα βλέπει τα χρέη μας!! Ποιες οφειλές θα περιλαμβάνει!!

Νέος Τειρεσίας για όλες τις οφειλές των πολιτών σε τράπεζες, Δημόσιο, ΔΕΚΟ και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών...... Η κυβέρνηση, ετοιμάζει έναν νέο Τειρεσία για όλες...

Αφαιρέθηκε από τις Περιφέρειες η αρμοδιότητα άσκησης ελέγχου νομιμότητας των εταιριών [Εγκύκλιος]

Η αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), καθώς και η σχετική αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου...

Οι Ασιατικές χώρες εντατικοποίησαν τους ελέγχους για να αποτρέψουν την εξάπλωση του νέου κοροναϊού

Οι Ασιατικές χώρες εντατικοποίησαν σήμερα τους ελέγχους που διενεργούν για να αποτρέψουν την εξάπλωση του νέου κοροναϊού που εμφανίστηκε στην Κίνα ο οποίος έχει...

Εκτιμήσεις για άνοδο 9% στις αφίξεις κρουαζιέρας το 2020

Οι ειδήμονες του κλάδου της κρουαζιέρας στην Ελλάδα αναζητούν στην μαντική τέχνη ασφαλή πρόβλεψη για την εξέλιξη της ναυτιλιακής αγοράς λόγω της αστάθειας στην...

Η σημαντική και διακεκριμένη ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών

Η σπουδαία Ελληνίδα ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Έχει τιμηθεί με σημαντικά ελληνικά και διεθνή βραβεία,..... όπως το...

Παρατείνεται έως 26 Ιανουαρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων στον 2ο κύκλο του CapsuleT Путешествия & Гостеприимство Accelerator

Ο πρώτος ελληνικός επιταχυντής αποκλειστικά για τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, CapsuleT Путешествия & Гостеприимство Accelerator, που δημιούργησε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος........ Κατόπιν...
ошибка: Содержание защищено !!